เครื่องมือเกษตร
(35 เรื่อง)
นวัตกรรมกระถางแก้มลิงกับการบังคับมะนาวออกนอกฤดู
ท่านที่ชอบปลูกต้นไม้จะรู้สึกว่าต้องใช้เวลาใส่ใจกับมันอยู่ไม่น้อย ทำให้ผู้มีภาระงานประจำใช้เป็นเหตุผลที่ทำให้ขาดโอกาสในการปลูกพืช แต่ด้วยเทคโนโลยีของ "กระถางแก้มลิง" จะทำให้ทุกคนสามารถปลูกพืชได้ในเวลาและพื้นที่อันจำกัด โดยเฉพาะพืชล้มลุกที่ให้ผลเร็วหรือไม้ผลก็ปลูกได้
18 มกราคม 2559
เครื่องเจาะดินอเนกประสงค์
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สุดเจ๋ง! โชว์นวัตกรรมใหม่ เครื่องขุดเจาะดินอเนกประสงค์ ฝีมือคิดค้นของนักศึกษา ปวช.ชั้นปีที่ 3 ที่คิดมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่รายได้น้อย ใช้ขุดเจาะฝังต้นเสา และประยุกต์ใช้งานด้านเกษตร ปลูกต้นยางได้มาก
19 มกราคม 2559
รถตัดต้นพันธุ์มันสำปะหลังแบบวางรายต้น
เพื่อให้เป็นเครื่องทุ่นแรง สามารถใช้ทดแทนแรงงานคน ลดเวลาและขั้นตอนในการตัดต้นพันธุ์มันสำปะหลัง 4 หนุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ประกอบด้วย "ต้น" นายจักรพันธุ์ เพ็ชรกลม "บอล" นายอนุวัฒ เจริญสุข "เบียร์" นายคณิศร แก้วใส และ "เก็ต" นายวุฒิชัย ชาวสวน โดยมี ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ เป็นที่ปรึกษา
19 มกราคม 2559
เตามหัศจรรย์พลังงานทดแทนฟืนผลงานจาก ม.แม่โจ้
เป็นที่ทราบกันว่า บ้านบ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ได้มีการทำเกลือสินเธาว์ภูเขา ในเชิงอนุรักษ์ มีวิธีการต้มแบบโบราณ แต่ขณะนี้เกิดปัญหาทางด้านเชื้อเพลิงฟืน มีไม่เพียงพอจึงมีการตัดไม้บุกรุกพื้นที่ป่า เพราะไม้เชื้อเพลิงต้องมีถึง 100 ไร่/ปี ถึงจะเพียงพอต่อการใช้งาน เตามหัศจรรย์ พลังงานทดแทนฟืน จึงเกิดขึ้น เพื่อช่วยชาวบ้านชุมชนคนต้มเกลือ แก้ปัญหาที่สาเหตุ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต โดยไม่กระทบวิถีชีวิตคนบ่อเกลือ
15 มกราคม 2559
ชุดกระตุ้นจั่นมะพร้าว ใช้ช่วยผสมพันธุ์-เพิ่มการติดลูก
มะพร้าวน้ำหอมหน้าสวนมีราคาแพง แต่ชาวสวนกลับไม่มีมะพร้าวให้เก็บขาย นั่นเพราะภาวะภัยแล้งส่งผลให้มะพร้าวน้ำหอมติดลูกน้อย...เป็นปัญหาเกิดขึ้นซ้ำๆเกือบทุกปี นับแต่นี้เกษตรกรไม่ต้องกังวลปัญหานี้อีกต่อไป รศ.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือเพื่อการวิจัยขั้นสูง ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถแก้ปัญหานี้ได้สำเร็จ แม้แต่ฟิลิปปินส์ยังตามตื๊อ
15 มกราคม 2559
ชุดปอกเปลือกและถอดไส้สับปะรด พร้อมส่งโรงงานแปรรูป
อาจารย์ฐานวิทย์ แนมใส สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สร้างชุดปอกและถอดไส้สับปะรด ได้ผลผลิตสวย ตัวเครื่องใช้งานง่าย เพียงแค่ 40 วินาทีไม่ต้องใช้ไฟฟ้า และไม่ต้องเสียเวลากับการนั่งปอกด้วยมืออีกต่อไป ลักษณะของชุดปอกและถอดไส้สับปะรดเป็นการออกแบบที่ทำให้สามารถปอกและถอดไส้สับปะรดที่ใช้สำหรับบรรจุกระป๋องและบริโภคในครัวเรือนในเวลาเดียวกันโดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และถูกต้องตามการศึกษาสภาพการทำงานที่มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม ได้มีการออกแบบหรือปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน ความมุ่งหมายของการประดิษฐ์นี้คือเป็นเทคโนโลยีการปอกและถอดไส้สับปะรดพร้อมกันในขั้นตอนเดียว เหมาะสำหรับการใช้ในครัวเรือนและกลุ่มธุรกิจขนาดย่อม สับปะรดที่ได้ออกมานั้นจะมีรูปร่างทรงกระบอกกลวงตัน เหมาะสำหรับส่งไปบรรจุกระป๋องในโรงงานอุตสาหกรรมหรือใช้บริโภคในครัวเรือน
15 มกราคม 2559
เครื่องปอกก้านตะไคร้ ตอบโจทย์ความต้องการด้วยงานวิจัย
เครื่องปอกก้านตะไตร้ด้วยระบบโรลเลอร์ ผลงานนวัตกรรมของกฤษณะ สุวะมาตย์ และธินนกร สุขเจริญ ทีมนักศึกษา ปวส.1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ที่นำโจทย์ของกลุ่มแม่บ้านผลิตไม้จิ้มฟันสมุนไพร (ตะไคร้) ภายใต้ชื่อ ?ปันฝัน? แห่งบ้านตาลเนิ้ง ต.ตาลเนิ้ง อ.สว่างแดนดิน ซึ่งเป็นสินค้าโอท็อปประจำตำบลที่มีความต้องการของตลาดเป็นจำนวนมากและสามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่บสมาชิกกลุ่มได้เป็นอย่างดี
15 มกราคม 2559
เครื่องย่อยทางปาล์มน้ำมัน ลดค่าใช้จ่าย-แรงคน
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม วิถีชีวิตคนส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการเกษตร ทั้งทำสวนทำไร่ ซึ่งในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย มีการทำการเกษตรที่แตกต่างกันไป เช่นในเขตพื้นที่ภาคใต้ เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพในการปลูกปาล์มน้ำมัน โดยทั่วไปเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ำมันทุกๆ 15-20 วัน เฉลี่ยแล้วทุกเดือนจะมีการตัดทางปาล์มน้ำมันออกอย่างน้อย 2 ทางต่อต้น หรือคิดเป็น 44 ทางต่อไร่ อัตราปลูก 22 ต้นต่อไร่ในหนึ่งปี เกษตรกรจะตัดทางปาล์มน้ำมันประมาณ 18 ครั้ง โดยทางปาล์มน้ำมันหนึ่งทางจะมีน้ำหนักเฉลี่ย 5 กิโลกรัม คิดคำนวณเป็นน้ำหนักของทางปาล์มน้ำมันสดเฉลี่ย 3,960 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี จะเห็นได้ว่าทางปาล์มน้ำมันสามารถนำไปเป็นอาหารหยาบสำหรับเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น โค แพะ และอาหารของด้วงสาคูได้ และสำหรับแนวทางการนำทางปาล์มน้ำมันมาใช้เป็นอาหารให้สัตว์นั้น ต้องนำทางปาล์มน้ำมันมาผ่านกระบวนการสับย่อยทางปาล์มเสียก่อน
15 มกราคม 2559
เครื่องหั่นสมุนไพร 2 in 1 ขนาดกระทัดรัด ใช้ง่าย ไร้สนิมกวนใจ
ปัจจุบันการแปรรูปสมุนไพรโดยใช้เครื่องหั่นแทนแรงงานคน มีการพัฒนาออกมามากแต่ปัญหาของเครื่องที่ซื้อก็คือ เครื่องเกิดสนิมง่าย ใช้งานยากเพราะเครื่องมีขนาดใหญ่ หั่นสมุนไพรไม่ได้สัดส่วน และ ขนย้ายลำบาก ที่สำคัญคือมีต้นทุนและเกิดความเสี่ยงในขณะทำงานสูง มีกำลังการผลิตที่ไม่แน่นอนจึงทำให้ไม่บางครั้งผลิตวัตถุดิบได้ไม่ทันการใช้งาน ด้วยข้อจำกัดดังกล่าวมา ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยอาจารย์สุทัศน์ ยอดเพ็รช อาจารย์ประจำวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้คิดค้นทำวิจัยและการพัฒนาการทำเครื่องหั่นสมุนไพร 2 in 1 ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์งานแปรรูปสมุนไพรที่ดีกว่าเดิม
24 มกราคม 2561
ปัญญาการการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการเกษตร
จากเด็กสถาปัตย์หันมาทำงานโฆษณาจนเริ่มเบื่อกับการเป็นมนุษย์เงินเดือนในสังคมเมืองจึงหันกลับมาบ้านสู่วิถีชีวิตดั้งเดิมของครอบครัวกับการเป็นเกษตรกร ที่ดำเนินจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยความคิดหัวก้าวหน้ากล้าที่จะแตกต่างเขาจึงหลอมรวมองค์ความรู้ของคนรุ่นก่อนมาผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่พร้อมกับการจัดการเกษตรอย่างเป็นระบบโดยมีเทคโนโลยีมารองรับทำให้กันตพงษ์ แก้วกมลเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง
19 กรกฎาคม 2560
มาทำเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยเงินเพียง 500 บาท แต่ใช้ได้นานกว่า 500 ครั้งกับลุงอรรถกันเถอะ !!
ในยุคที่ต้องรัดเข็มขัดกันยันรุ่นโหลนแบบนี้ คงไม่มีใครอยากเสียเงินให้กับนโยบายการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากผู้ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์เป็นแน่ หากการใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์จะนำมาซึ่งการเสียเงินมากขึ้นดังนโยบายที่รัฐคิดจะร่างกันออกมา รักบ้านเกิด D.I.Y. จึงอยากขอแนะนำให้หันมาพึ่งพาพลังงานจากแสงอาทิตย์โดยตรงกันดีกว่า เพราะคงไม่มีใครมาตามเรียกเก็บค่าพลังงานแสงอาทิตย์ให้เราต้องเจ็บปวดใจ กับวิธีการผลิตเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์จากกล่องโฟม ด้วยต้นทุนเพียง 500 บาท แต่ใช้แทนเตาอบไมโครเวฟได้ดีและนานกว่า 500 ครั้ง ทั้งในเรื่องของการ ปิ้ง ย่าง ต้ม สารพัน อีกทั้งอาหารที่ได้จากการแปรรูปแบบนี้ยังปลอดภัย 100 % อีกด้วย เรื่องนี้ผู้เขียนได้รวบรวมความรู้มาจากกระทู้ฮิตของสมาชิกเว็บบอร์ด รักบ้านเกิด นั่นคือ ลุงอรรถ อรรถพล ศิริปุณย์ ซึ่งเป็นเจ้าของภูมิปัญญานี้และอีกหลากหลายภูมิความรู้คนสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องนี้ได้รับความสนใจจากหลายสื่อ ทั้งนักเรียน นักศึกษา แม่บ้าน ฯลฯ มากมาย จนวิธีการทำเตาอบนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศไทยภายในเวลาไม่นาน
21 มกราคม 2559
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.14 บาท
ดีเซล
28.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
25-35°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×