เครื่องมือเกษตร
(35 เรื่อง)
ไมโครเวฟอบลำไย
โครงการ "เครื่องต้นแบบสำหรับอบแห้งลำไยด้วยไมโครเวฟ" โดยทีมงานวิจัยของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญการอบแห้งด้วยไมโครเวฟ ผู้เชี่ยวชาญแหล่งจ่ายไมโครเวฟกำลังสูงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พัฒนาเครื่องอบแห้งลำไยด้วยไมโครเวฟขนาดกำลัง 100 กิโลวัตต์ ประสบผลสำเร็จอย่างมาก โดยอบแห้งลำไยสดได้ถึง 1 ตัน (1,000 กิโลกรัม) และได้ลำไยอบแห้งที่ความชื้นประมาณ ร้อยละ 10 ภายในเวลา 3-5 ชั่วโมงเป็นครั้งแรก
19 มกราคม 2559
เครื่องแยกเนื้อตาลสุก ลดการใช้แรงงาน
วิธีการแยกเนื้อตาลสุกเพื่อจำหน่ายในปัจจุบัน คือการนำเต้าตาลสุกมาแยกเนื้อที่ติดอยู่ในเส้นใยของตาล โดยใช้ตะกร้าหรือช้อนในการขยี้หรือขูดเพื่อแยกเนื้อตาลสุกออกมา จากนั้นนำเนื้อตาลที่ได้ไปแปรรูปหรือจำหน่าย โดยขั้นตอนดังกล่าวยังใช้แรงงานคนเป็นหลัก ทำให้เสียเวลาและแรงงานในการแยกเนื้อตาลสุก ดังนั้น 2 ฝาแฝด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี "บอย" นายศุภณัฐ และ "บิ๊ก" นายสุกฤษฎิ์ สร้อยแม้น ได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องแยกเนื้อตาลสุกขึ้นมา เพื่อลดเวลาและแรงงานในการแยกเนื้อตาลสุก และช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งต่อไป โดยมี ผศ.ดร.จตุรงค์ ลังกาพินธุ์ และ ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร เป็นที่ปรึกษาผลงานชิ้นนี้
19 มกราคม 2559
หุ่นยนต์อัจฉริยะปรับสภาพดิน ผลงาน มทร.ธัญบุรี
ในการปลูกพืชโดยทั่วไป การเลือกพื้นที่ทำการปลูกและการจัดการดินเริ่มต้นก่อนปลูกเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เกษตรกรต้องเตรียมดินที่เหมาะสมก่อนปลูกทุกครั้ง แต่ในการตรวจและปรับสภาพดินในปัจจุบัน ต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างดินมาตรวจสภาพก่อนแล้วจึงทำการปรับสภาพ ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวยังใช้แรงงานคนเป็นหลัก ทำให้เสียเวลาและแรงงานคนในการตรวจสภาพดินและปรับสภาพดิน จากเหตุผลดังกล่าว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี วัยรุ่นสุดเฟี้ยว ประกอบด้วย "เก่ง" นายจตุรงค์ กิติศักดิ์, "เทพ" นายสุเทพ บูรณะโอสถ, "ดอง" นายยุทธศักดิ์ จิตรพิศาล และ "แอม" น.ส.อิศราภรณ์ เนตรภักดี โดยมี ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ เป็นที่ปรึกษาและคอยให้คำแนะนำในการคิดค้นเจ้าหุ่นยนต์ดังกล่าว
19 มกราคม 2559
เครื่องมือห่อผลไม้ รางวัลชนะเลิศภูมิปัญญาเครื่องใช้ท้องถิ่น (2547)
เครื่องห่อผลไม้ รางวัลชนะเลิศภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องใช้ท้องถิ่น(2547) ผลงานของนายฟื้น โชวันดี ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ้านด่านนาขาม อยู่บ้านเลขที่ 237 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่คิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นมา ภายใต้แนวคิดในการลดความเสี่ยงอันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้ปฏิบัติงาน ขณะต้องปีนป่ายต้นไม้ผลขึ้นไปทำการห่อผล เพื่อป้องกันการเข้าเจาะทำลายของแมลงวันผลไม้และเป็นการจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตไปในคราวเดียวกัน โดยใช้วัสดุ-อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
19 มกราคม 2559
กับดักไล่นกภูมิปัญญาชาวบ้าน
คุณจันที สุวมาศ เกษตรกรผู้ปลูกแตงกวาเป็นอาชีพมานาปี มักประสบกับปัญหานกเข้ามาจิกกินผลผลิตแตงกวา ทำให้หายอยู่บ่อยครั้ง จำต้องคิดหาวิธีในการป้องกันนกไม่ให้เข้ารบกวนผลผลิตจากวัสดุ-อุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งลงทุนน้อยแต่ได้ผลดี ดังรายระเอียดและวิธีการทำต่อไปนี้
19 มกราคม 2559
เครื่องทอเสื่อกึ่งอัตโนมัติแทนมือ นวัตกรรมเพื่อชุมชนบ้านทุ่งช้าง
เครื่องทอเสื่อผักตบชวากึ่งอัตโนมัติ เจ้าของรางวัลนวัตกรรมจากวัสดุธรรมชาติประจำปี 2513 ผลงานวิจัยเด่นของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำมาประยุกต์กับภูมิปัญญาชาวบ้าน จนสามารถนำไปใช้ในระดับชุมชนจนประสบความสำเร็จในการต่อยอดในเชิงธุรกิจ
19 มกราคม 2559
เครื่องสับหั่น-ขุดมันสำปะหลัง ผลงานเด่นนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์
ผลสำเร็จจากงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2557 ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ไม่เพียงได้เห็นแนวคิดของเยาวชนคนรุ่นใหม่เท่านั้น แต่สิ่งประดิษฐ์บางผลิตภัณฑ์สามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้ทันที
18 มกราคม 2559
เครื่องแกะและคัดแยกกลีบกระเทียม
กระเทียม เป็นเครื่องปรุงรสอาหารไทยที่มีอัตราการบริโภคมาก นอกจากนี้กระเทียมยังนำไปเป็นส่วนผสมของยาสมุนไพร และนำไปทำผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมาก ก่อนนำกระเทียมไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ จำต้องแยกกระเทียมออกเป็นกลีบ แล้วคัดขนาดกลีบกระเทียมให้มีขนาดใกล้เคียงกันก่อน เพื่อสะดวกในการนำไปใช้และเป็นไปตามความต้องการของตลาด
18 มกราคม 2559
เครื่องปลูกมันสำปะหลัง ฝีมือนักวิชาการกรมวิชาการเกษตร
ประเทศไทย ผลิตมันสำปะหลังเป็น อันดับ 3 ของโลก รองจากประเทศไนจีเรียและบราซิล แต่เป็นประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็น อันดับ 1 ของโลก ที่ครองส่วนแบ่งการตลาด 70 เปอร์เซ็นต์ มีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 40,000 ล้านบาท/ปี
19 มกราคม 2559
อุปกรณ์ขาตั้งกระทะจับยึด ช่วยเหลือปรับปรุงกระบวนการแปรรูปตาลโตนด
นายทวิชาติ เย็นวิเศษ อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ทำการสร้างอุปกรณ์ขาตั้งจับยึดกระทะ เพื่อช่วยเหลือปรับปรุงกระบวนการผลิต จากการนั่งยองผัดกวนจนกว่าจะแห้งและขยี้เป็นผงซึ่งใช้เวลานานและท่านั่งทำงานไม่เหมาะสม มาใช้ขาตั้งกระทะที่มีความสูงพอดี และจับยึดกระทะไม่ให้แกว่ง เพื่อปรับปรุงท่าทางการทำงานให้เหมาะสม จะมีส่วนช่วยทำให้น้ำตาลผงมีคุณภาพดี มีความสม่ำเสมอ และได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเพื่อความพร้อมที่จะยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของจังหวัดสงขลา
18 มกราคม 2559
กระถางโอเอซิส กักเก็บน้ำ
"กระถางโอเอซิส" เป็นผลงานนวัตกรรมเชิงสิ่งแวดล้อม ที่คิดค้นเทคโนโลยีการปลูกแบบออสโมซิส ใช้ระบบสำรองน้ำแบบปิดทำให้ไม่สูญเสียน้ำและปุ๋ย แถมยืดเวลารดน้ำให้ยาวขึ้นและป้องกันยุงวางไข่เพราะกระถางมีพื้นที่เก็บน้ำเอาไว้
18 มกราคม 2559
เครื่องผลิตแป้งสาคูสู่ชุมชน
ผศ.พนม อินทฤทธิ์ และ ผศ.ประเสริฐ คงแก้ว อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ พัฒนาเครื่องผลิตแป้งสาคูเพื่อมอบให้กับชุมชนได้นำไปใช้งานได้จริง เครื่องผลิตแป้งสาคู ผลิตขึ้นภายใต้แนวคิดให้เป็นเครื่องมือที่ง่ายต่อการใช้งาน สะดวกรวดเร็ว และประหยัดเวลา มีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ ชุดหัวขูดเนื้อสาคู ชุดถังกวนแป้ง และชุดกรองแป้ง รับประกันได้ว่าแป้งสาคูที่ได้จากการใช้งานจากเครื่องดังกล่าว มีคุณภาพสูงและยังช่วยสร้างรายได้สู่ครัวเรือนได้เป็นอย่างดี
19 มกราคม 2559
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.14 บาท
ดีเซล
28.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
24-30°C
นครราชสีมา
26-32°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
25-28°C
ภูเก็ต
24-26°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×