ดิน-น้ำ
(99 เรื่อง)
สูตรการปรุงดินลูกรังและการเพิ่มหน้าดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช
นายเขียน เลิศครบุรี เกษตรกรคนเก่ง บ้านเขาย่านางมีพื้นที่ในการทำการเกษตร 5 ไร่ กับอีก 2 งาน ลุงเขียน มีคติประจำใจในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร คือ ปลูกทุกอย่างที่อยากกินและกินทุกอย่างที่ตัวเองปลูก ทำให้ในสวนของลุงเขียนมีพืชหลากชนิด
2 พฤศจิกายน 2558
ป้องกันน้ำกัดเซาะดินริมตลิ่งพังหาย ด้วยการปลูกไผ่เป็นแนวกันน้ำ
จากการลงพื้นที่และสัมภาษณ์คุณวิรัตน์ ตรีโชติ ศูนย์เกษตรกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมชุมชนคีรีวง 59 หมู่ 9 หมู่บ้านขุนคีรี ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เนื่องจากเป็นเกษตรกรตัวอย่างเรื่องการจัดการสวนผลไม้ โดยการปลูกไผ่ เพื่อชะลอการพังทลายของหน้าดิน ด้วยการปลูกไผ่ไว้ริมลำธาร อีกทั้งเมื่อถึงฤดูแล้ง สวนผลไม้ขาดน้ำ ทำให้ผลไม้ไม่สมบูรณ์ จึงปลูกไม้ไผ่ลำมะลอก หรือไม้ไผ่ลำลอกเพื่อความชุ่มชื้นของหน้าดินด้วย
22 มกราคม 2561
ภูมิปัญญาการห่มดิน ให้ดินสมบูรณ์
ประกอบ ศรีวะรมย์ เกษตรกรรุ่นใหม่ได้รับคัดเลือกให้เป็น Young Smart Farmer ปี พ.ศ.2558 ในหมวดหมู่เกษตรผสมผสานของจังหวัดนครนายก จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ มีการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลัก "ทำน้อย แต่ได้มาก" ทำเกษตรแบบผสมผสานบนพื้นที่ 2 ไร่อยู่ได้จริง
12 กรกฎาคม 2560
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.14 บาท
ดีเซล
26.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.19 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-27°C
เชียงใหม่
20-27°C
นครราชสีมา
22-27°C
ชลบุรี
23-28°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×