ดิน-น้ำ
(102 เรื่อง)
สูตรการปรุงดินลูกรังและการเพิ่มหน้าดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช
นายเขียน เลิศครบุรี เกษตรกรคนเก่ง บ้านเขาย่านางมีพื้นที่ในการทำการเกษตร 5 ไร่ กับอีก 2 งาน ลุงเขียน มีคติประจำใจในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร คือ ปลูกทุกอย่างที่อยากกินและกินทุกอย่างที่ตัวเองปลูก ทำให้ในสวนของลุงเขียนมีพืชหลากชนิด
2 พฤศจิกายน 2558
ลดต้นทุนและบำรุงดินในสวนยางพาราด้วยน้ำหมักชีวภาพ
หากเกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการดูแลสวนยางพาราได้ และยางพารายังสามารถให้ผลผลิตที่ดี ก็จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งคุณกัลยา งานลอ ปราชญ์ชาวบ้านผู้เชี่ยวชาญด้านยางพาราหมู่5 บ้านป่าบง ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เป็นอีกท่านหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จในการลดต้นทุนสำหรับดูแลยางพารา ซึ่งได้เปิดเผยผ่านทางทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงราย ว่า เราสามารถลดต้นทุนได้โดยการใช้น้ำหมักชีวภาพมาเป็นตัวช่วย ดังนี้
8 สิงหาคม 2561
ป้องกันน้ำกัดเซาะดินริมตลิ่งพังหาย ด้วยการปลูกไผ่เป็นแนวกันน้ำ
จากการลงพื้นที่และสัมภาษณ์คุณวิรัตน์ ตรีโชติ ศูนย์เกษตรกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมชุมชนคีรีวง 59 หมู่ 9 หมู่บ้านขุนคีรี ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เนื่องจากเป็นเกษตรกรตัวอย่างเรื่องการจัดการสวนผลไม้ โดยการปลูกไผ่ เพื่อชะลอการพังทลายของหน้าดิน ด้วยการปลูกไผ่ไว้ริมลำธาร อีกทั้งเมื่อถึงฤดูแล้ง สวนผลไม้ขาดน้ำ ทำให้ผลไม้ไม่สมบูรณ์ จึงปลูกไม้ไผ่ลำมะลอก หรือไม้ไผ่ลำลอกเพื่อความชุ่มชื้นของหน้าดินด้วย
22 มกราคม 2561
ภูมิปัญญาการห่มดิน ให้ดินสมบูรณ์
ประกอบ ศรีวะรมย์ เกษตรกรรุ่นใหม่ได้รับคัดเลือกให้เป็น Young Smart Farmer ปี พ.ศ.2558 ในหมวดหมู่เกษตรผสมผสานของจังหวัดนครนายก จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ มีการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลัก "ทำน้อย แต่ได้มาก" ทำเกษตรแบบผสมผสานบนพื้นที่ 2 ไร่อยู่ได้จริง
12 กรกฎาคม 2560
ภูมิปัญญาการเตรียมดินให้พร้อมก่อนปลูกพืช
นายวิชกรณ์ ศรีหรั่งไพโรจน์ (ฟอง) อาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่ 102 หมู่ 3 บ้านหนองยายนุ่น ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เกษตรกรไร่นาส่วนผสมโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการออกแบบและวางแผนการปลูกพืชและใช้ประโยชน์จากดินโดยการทำปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงดินในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
16 มีนาคม 2561
ภูมิปัญญาการเพิ่มแรงดันน้ำ (แอร์แวร์)
นายวิชกรณ์ ศรีหรั่งไพโรจน์ (ฟอง) อาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่ 102 หมู่ 3 บ้านหนองยายนุ่น ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เกษตรกรไร่นาส่วนผสมโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ออกแบบและวางแผนการปลูกพืชที่หลากหลาย ทำให้ต้องศึกษาเรื่องระบบรดน้ำ โดยใช้การส่งน้ำแบบเพิ่มแรงดัน เพื่อให้ส่งน้ำได้ทั่วพื้นที่ ใช้น้ำในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
16 มีนาคม 2561
ราคาน้ำมัน
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
23-33°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-31°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×