ดิน-น้ำ
(102 เรื่อง)
จุลินทรีย์สับปะรดปรับสภาพโครงสร้างดินให้ร่วนซุย
สับปะรดเป็นผลไม้ที่มีมากชนิดหนึ่งในประเทศไทยราคาไม่แพงหาซื้อง่าย ทั้งในตลาดสด หรือตามห้างสรรพสินค้าทั่ว ๆไป สับปะรดนอกจากเป็นผลไม้กินสด และนำไปปรุงอาหารได้มากมายแล้ว ยังสามารถนำไปแปรรูปได้หลากหลาย ผลใช้กินสดเป็นผลไม้ ปรุงอาหาร ทำสับปะรดกระป๋อง แยมและเยลลี่ น้ำผลไม้สับปะรด ไวน์ ไอศกรีม น้ำส้มสายชู เปลือกผล แกน และก้านช่อดอกทำผงหมักเนื้อ เส้นใยจากใบใช้ทอผ้า ส่วนใบมีเส้นใยยาวเหนียว สามารถนำไปทำเป็นเชือก หรือทำเป็นกระดาษ ในขณะเดียวกันเนื้อและเปลือกสับปะรดยังสามารถนำมาทำเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สับปะรดเพื่อปรับสภาพโครงสร้างดินให้โปร่งร่วนซุยดีได้อีกด้วย
15 มกราคม 2559
ปุ๋ยหมักสูตรเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน ฟื้นคืนดินมีชีวิต
จากการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ นายเจริญ หอยสังข์ เกษตรกร วัย 73 ปี ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ผ่านมาตนปลูกสวนผักสวนครัวในพื้นที่ 5ไร่ ปลูกยางพารา 15 ไร่ ปลูกปาลม์ 10 ไร่ และทำนาข้าวอีก 12ไร่ ซึ่งใช้น้ำปุ๋ยหมักชีวภาพในการเพาะปลูกทั้งนั้น ภายหลังใช้น้ำปุ๋ยหมักชีวภาพทำให้ดินในพื้นที่โปรง ร่วนซุยและอุ้มน้ำได้ดี ทำให้รากต้นไม้สามารถชอนไชดูดซึมอาหารในดินได้ดีกว่าเดิม นอกจากนี้ยังทำให้ดินมีความทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นด้วย ทำให้พืชสวนที่ปลูกมีการเจริญเติบโตได้ดีขึ้นให้ผลผลิตออกดอก และผลในปริมาณที่เพิ่มขึ้น และคุณภาพของผลผลิตก็ดีขึ้นด้วย จึงแนะนำการทำน้ำหมักชีวภาพ แก้ปัญหาดินขาดความอุดมสมบรูณ์ได้
15 มกราคม 2559
ปุ๋ยหมักอินทรีย์ปรับสภาพดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ฟื้นคืนความสมบูรณ์ให้แก่ดิน
ปุ๋ยหมักอินทรีย์ปรับสภาพดิน เป็นปุ๋ยชีวภาพอีกสูตรหนึ่งที่ คุณธงไชย คงคาลัย ประธานศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมดุล สวนธงไชย – ไร่ทักสม เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จในเรื่องการทำเกษตรผสมผสาน ได้เผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ และนำไปปรับใช้ ในพื้นที่แปลงเกษตร เพื่อลดต้นทุนและเป็นการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งถือว่าเป็นสูตรปุ๋ยหมักที่สามารถใช้ได้กับแปลงการเกษตรกับทุกสภาพพื้นดิน โดยเฉพาะดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ เพื่อปรับสภาพพื้นดินให้มีความอุดมสมบูรณ์สามารถปลูกพืชให้เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี
21 มกราคม 2559
เปลี่ยนดินความสมบูรณ์ต่ำให้เป็นดินดีด้วยกรรมวิธีการหมักดิน
การทำการเกษตรจำเป็นอย่างยิ่งต้องใช้ดิน ทำอย่างไรถึงจะทำให้ดินดี มีคุณภาพ สามารถปลูกอะไรให้เจริญงอกงามได้ ดังนั้นการทำดินให้สมบูรณ์จึงมีวิธีที่แตกต่างกันไป พ่อจันทร์ที ประทุมภา ปราชญ์ชาวบ้านมาแนะนำการหมักดินคุณภาพต่ำเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน
21 มกราคม 2559
โซบะ พืชปรับปรุงดินสุดมหัศจรรย์
โซบะ... ชื่อนี้คนไทยคุ้น รู้จักในฐานะเส้นบะหมี่ของญี่ปุ่น แต่ถ้าบอกว่า โซบะเป็นพืชล้มลุกหน้าตาคล้ายต้นสาบเสือ มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษ "BUCK WHEAT" คนไทยเป็นงงเพราะไม่เคยเห็น...จริงๆ แล้ว เส้นโซบะทำมาจากเมล็ดของต้นโซบะนี่เอง
21 มกราคม 2559
ปุ๋ยหมักสูตรสำหรับปรับสภาพดินลูกรังให้ทำการเพาะปลูกได้
ในพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรหลายท่าน อาจจะเป็นพื้นที่ที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นดินร่วน ดินเหนียว ดินดำ ฯลฯ ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ของพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งปัจจุบันอาจมีเกษตรกรหลายคนหลายท่านที่ประสบกับปัญหาปลูกพืชไม่ได้เพราะดินมีสภาพเสื่อมโทรม หรือบางรายเป็นดินลูกรัง แต่ปัจจุบันสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยปุ๋ยหมักเศษวัสดุที่คาดว่าไม่มีประโยชน์ แต่กลับสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดเลยทีเดียว
15 มกราคม 2559
การทำหัวเชื้อจุลินทรีย์บำรุงดินจากเปลือกถั่วลิสงแห้ง
เปลือกถั่วลิสงที่ดูว่าไร้ค่า เมื่อแกะเมล็ดทานเสร็จแล้วก็ทิ้ง ซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่มีประโยชน์อะไร แต่ คุณลุง วันลพ กองธรรม เกษตรกรผู้ที่สนใจ ในเรื่องจุลินทรีย์ชีวภาพ ประจำหมู่บ้านแหลมหว้า อ.เมือง จ.ชัยนาท กลับนำนำเปลือกถั่งลิสง มาทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นได้ด้วยการนำมาทำเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์บำรุงดิน และ ทำให้ดินดีขึ้นได้อย่างได้ผล เนื่องจากในเปลือกถั่วลิสงนั้นมีจุลินทรีย์กลุ่ม คีโตเมียม ไรโซเบียม และ ไมโครไรซ่า ซึ่งมีประโยชน์ต่อพืชและสัตว์เป็นอย่างมาก หรือแม้แต่จำนำมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียก็ได้ผลดีไม่ใช่น้อย
15 มกราคม 2559
สูตรขยายเชื้อ พด.1 ใช้เพิ่มจุลินทรีย์ในดิน ทำให้ดินดี มีชีวิต
ส.อ.วาสอาคม จันทะเสน นายทหารวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ประจำศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง เฉพาะพื้นที่ป่าดงนาทาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี วิทยากรประจำฐานน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการขยายเชื้อ พด.1 ใช้เพิ่มจุลินทรีย์ในดิน ทำให้ดินดี มีชีวิต ซึ่งมีประโยชน์ในการปรับปรุงดินให้กลับมาร่วนซุยและทีและเป็นดินที่ดีขึ้นได้ ภายใต้การทำงานของจุลินทรีย์ในดิน ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ farmer info จ.อุบลราชธานี ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ไว้ดังนี้
15 มกราคม 2559
ท่อสูบน้ำท่อสูบน้ำ ภูมิปัญญาเก่าแก่ของชาวบ้านเพชรผาลาด
นายพุธ สิงห์เรือง อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 106 หมู่ที่ 17 บ้านเพชรผาลาด ต.ตลุกคู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี มีพื้นที่ในการทำการเกษตร 2 ไร่ 1/2 งาน เชี่ยวชาญการทำเกษตรพอเพียง เน้นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แบ่งพื้นที่มีอยู่มา เลี้ยงหมู ปลา กบ เขียดและ เป็ด นอกจากนี้ยังปลูกผักปลอดสารพิษแล้วทำนาปลูกข้าวทานเอง พร้อมกันนี้ได้เปิดพื้นที่ของตนให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพต่างๆ จนกลายเป็นหนึ่งในแกนนำด้านการเกษตรคนสำคัญในหมู่บ้าน ทั้งยังเป็นผู้ที่ได้รับการสืบทอดภูมิปัญาเก่าแก่มาจากรุ่น ปู่ ย่า ตา ทวด เรื่อง การทำท่อสูบน้ำพลังมือ ขึ้นใช้เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวก เพื่อใช้ในการถ่ายเทน้ำจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ด้วยวัสดุ-อุปกรณ์ ที่ทำตามได้ง่ายๆ ดังนี้
19 มกราคม 2559
การจัดการดินเปรี้ยวจัดให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช
เนื่องจากดินเปรี้ยวจัด เป็นดินที่มีกรดกำมะถันอยู่ในปริมาณที่มากจนมีผลเสียต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชที่ปลูก แนวทางการจัดการดินเปรี้ยวจัดข้อหนึ่งคือการจัดการดิน เพื่อเป็นการลดความรุนแรงของกรดให้น้อยลง การใส่ปูน การใส่ปุ๋ยเคมีและการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของปุ๋ยพืชสด นอกจากจะเป็นการลดความเป็นกรดแล้วยังเป็นการเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินอีกด้วย
15 มกราคม 2559
การจัดการน้ำในพื้นที่แห้งแล้ง
ในพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้งฝนตกน้อยเกษตรกรที่ปลูกพืช ควรมีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฝนแล้งและมีการจัดการน้ำอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พืชเจริญเติบโต สามารถผ่านพ้นช่วงที่แห้งแล้งได้ โดยควรมีการให้น้ำด้วยวิธีประหยัดเท่าที่พืชต้องการและเพียงพอกับการเจริญเติบโตของพืช การให้น้ำแบบประหยัดยังทำให้สามารถเพิ่มพื้นที่ให้น้ำได้มากขึ้น
15 มกราคม 2559
การปรับปรุงดินเปรี้ยวสำหรับการปลูกพืชผักในเขตชลประทาน
พืชผักส่วนใหญ่มีระบบรากตื้น เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนที่มีการระบายน้ำและการถ่ายเทอากาศดี มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง และมีความเป็นกรดเป็นด่างเล็กน้อยจนถึงปานกลาง ฉะนั้นการใช้ดินเปรี้ยวจัดเพื่อการปลูกพืชผัก จำเป็นต้องมีการจัดการในเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน และการจัดการน้ำไปพร้อมๆ กัน ควรมีวิธีการดำเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้
15 มกราคม 2559
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.46 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.14 บาท
ดีเซล
26.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-31°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
21-32°C
ภูเก็ต
25-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×