ดิน-น้ำ
(96 เรื่อง)
เปลี่ยนดินความสมบูรณ์ต่ำให้เป็นดินดีด้วยกรรมวิธีการหมักดิน
การทำการเกษตรจำเป็นอย่างยิ่งต้องใช้ดิน ทำอย่างไรถึงจะทำให้ดินดี มีคุณภาพ สามารถปลูกอะไรให้เจริญงอกงามได้ ดังนั้นการทำดินให้สมบูรณ์จึงมีวิธีที่แตกต่างกันไป พ่อจันทร์ที ประทุมภา ปราชญ์ชาวบ้านมาแนะนำการหมักดินคุณภาพต่ำเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน
21 มกราคม 2559
โซบะ พืชปรับปรุงดินสุดมหัศจรรย์
โซบะ... ชื่อนี้คนไทยคุ้น รู้จักในฐานะเส้นบะหมี่ของญี่ปุ่น แต่ถ้าบอกว่า โซบะเป็นพืชล้มลุกหน้าตาคล้ายต้นสาบเสือ มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษ "BUCK WHEAT" คนไทยเป็นงงเพราะไม่เคยเห็น...จริงๆ แล้ว เส้นโซบะทำมาจากเมล็ดของต้นโซบะนี่เอง
21 มกราคม 2559
ปุ๋ยหมักสูตรสำหรับปรับสภาพดินลูกรังให้ทำการเพาะปลูกได้
ในพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรหลายท่าน อาจจะเป็นพื้นที่ที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นดินร่วน ดินเหนียว ดินดำ ฯลฯ ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ของพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งปัจจุบันอาจมีเกษตรกรหลายคนหลายท่านที่ประสบกับปัญหาปลูกพืชไม่ได้เพราะดินมีสภาพเสื่อมโทรม หรือบางรายเป็นดินลูกรัง แต่ปัจจุบันสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยปุ๋ยหมักเศษวัสดุที่คาดว่าไม่มีประโยชน์ แต่กลับสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดเลยทีเดียว
15 มกราคม 2559
ปุ๋ยหมักปรับสภาพดินและบำรุงพืช
จากการลงพื้นที่ พูดคุยกับ คุณป้าอาภรณ์ ทองบุญยังซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีความรู้ความชำนาญด้านปุ๋ยหมักชีวภาพเป็นอย่างดีเพราะทำมากว่า 20 ปีแล้ว ว่าในยุคปัจจุบันกระแสการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพหรือน้ำหมักชีวภาพนั้นกำลังเป็นที่นิยมกันทั่วทุกภาค ทุกพื้นที่ เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่นั้นได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของการทำเกษตรแบบอินทรีย์กันมากขึ้น และที่สำคัญก็คือ ประหยัด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ บำรุงดินและปรับสภาพดินที่สำคัญการทำปุ๋ยหมักจากวัสดุที่หาได้ง่าย อย่างการทำปุ๋ยหมักที่บำรุงพืชผักและเป็นประโยชน์ต่อดิน มีการทำดังต่อไปนี้
21 มกราคม 2559
ปรับปรุงดินในแปลงผักให้ร่วนซุยด้วยกากกาแฟ
ทุกครั้งที่ชงกาแฟจะมีกากกาแฟเหลืออยู่ และคนส่วนมากจะทิ้งไปเพราะไม่รู้ว่ากากกาแฟเหล่านี้มีประโยชนมากมาย แทนที่จะทิ้งไปเสียเฉย ๆ มีรายงานจากชาวสวนจำนวนมากว่ากันว่า ดอกกุหลาบเจริญเติบโตได้ดี มีดอกใหญ่และให้สีสันสวยงามได้เมื่อใช้กากกาแฟเป็นปุ๋ย ซึ่งในด้านการเกษตรกากกาแฟยังสามารถทำให้ดินร่วนซุยในแปลงผักเพิ่มไส้เดือนได้อีกด้วย
7 กันยายน 2559
กระตุ้นความงอกโสน เพื่อปรับปรุงสภาพดินเค็ม
ต้นโสนเป็นวัชพืชชนิดหนึ่ง มักจะขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยเฉพาะตามริมคูน้ำ ริมคลอง ในที่ชื้นแฉะ พื้นที่ชุ่มน้ำ เป็นพืชขึ้นง่าย ไม่ต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่ เป็นพืชที่เจริญเติบโตง่ายมากเลยทีเดียว จนบางครั้งก็สร้างปัญหาให้กับตัวเกษตรกรเองในเรื่องของการกำจัดวัชพืช
15 มกราคม 2559
สปริงเกอร์จากขวดน้ำพลาสติก
ปัจจุบันการทำการเกษตรกำลังเป็นที่นิยมอีกครั้ง แต่เกษตรกรหลายรายก็ประสบกับปัญหาในเรื่องของระบบน้ำที่ใช้ในการทำการเกษตร ทั้งน้ำจากชลประทาน หรือแม้แต่ระบบน้ำหยดหรือสปริงเกอร์ซึ่งในการทำแต่ละครั้งราคาค่อนข้างสูง วันนี้ อ.วรวุฒิ แสงเมืองเปียง มีวิธีการทำสปริงเกอร์แบบประหยัดต้นทุนมาฝากกัน ซึ่งวิธีการทำมีดังนี้
15 มกราคม 2559
ตรวจหาอินทรีย์วัตถุในดิน ทดสอบดินดี-มีชีวิต ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน
การตรวจสอบคุณภาพของดิน ถือได้ว่ามีความสำคัญต่อการปลูกพืชเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับพืชไร่ อย่างเช่น อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง เพราะจะสามารถช่วยลดต้นทุนในเรื่องของปุ๋ย ซึ่งช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปลูกพืช จากการแนะนำของคุณประกอบ ศรีวิลัยปราชญ์ ปราชญ์เกษตรกรบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา เกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการทำเกษตรแบบผสมผสาน ได้แนะนำเทคนิคการตรวจสอบชีวิตดินในพืชไร่ หรืออินทรีย์วัตถุในดิน ด้วยวิธีและขั้นตอนการทำง่ายๆดังนี้
15 มกราคม 2559
จักรยานสูบน้ำ ลดโลกร้อน
สิ่งประดิษฐ์จักรยานสูบน้ำเพื่อการเกษตร เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการประหยัดพลังไฟฟ้า พลังงานงานเชื้อเพลิง น้ำมัน โดยใช้แรงปั่นของคนขี่ ในการสูบน้ำเพื่อรดพืชผัก และผลไม้ นับว่าเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ส่งเสริมวิถีชีวิตพอเพียง ลดต้นทุนด้านพลังงาน ซ้ำยังช่วยทำให้สุขภาพแข็งแรง และวันนี้เกษตรกรคนเก่งอย่างพี่ประไพ หมายสุข เกษตรกรประจำบ้านดง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการทำการเกษตร อาทิเช่น การปลูกสมุนไพรไว้ใช้เอง และการทำนวัตกรรมทางด้านการเกษตรไว้ใช้เอง และวันนี้มีการทำเครื่องจักรยานปั้นน้ำเพื่อสุขภาพ ลดโลกร้อน ซึ่งมีวิธีการง่ายๆ มาแนะนำ ดังนี้
23 มีนาคม 2560
พญาแร้งให้น้ำ นวัตกรรมการใช้น้ำเพื่อการเกษตรแบบประหยัดพลังงาน
การนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาใช้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงกว่าเกษตรกรอาจจะต้องใช้ต้นทุนทั้งในเรื่องของเครื่องจักรกล รวมถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานเชื้อเพลิงอื่นๆเพื่อสูบน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ แต่เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในเรื่องของพลังงานดังกล่าวได้ด้วย "พญาแร้งให้น้ำ" เครื่องสูบน้ำแรงดันสุญญากาศ นวัตกรรมการใช้น้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
15 มกราคม 2559
องค์ความรู้เรื่อง ดิน OM ปลูกพืช ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี
ดินดีมีชัยไปกว่าครึ่ง คำนี้ยังเป็นวลีที่ใช้ได้ตลอดกาล สำหรับเกษตรกรที่ใส่ใจในเรื่องของการเกษตร เพราะดินดี ส่งผลให้ปลูกพืชใดๆก็งาม ตรงตามความต้องการของเกษตรกรแน่นอน
31 มีนาคม 2559
ปรับสภาพดินให้ร่วนซุย ด้วยจุลินทรีย์รำละเอียด
คุณณรงค์ สนกัน ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องผักปลอดสารพิษและการทำน้ำหมักต่างๆ วันนี้คุณ ณรงค์ ได้แนะนำสูตร จุลินทรีย์จากรำละเอียด เพื่อบำรุงดิน
7 เมษายน 2559
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
32.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
24.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
18.94 บาท
ดีเซล
23.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.49 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
24-29°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×