ดิน-น้ำ
(96 เรื่อง)
การทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพบำรุงดิน
การทำหัวเชื้อจุลินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเป็นการนำวัตถุดิบที่หาได้มาผ่านขบวนการหมัก เพื่อให้เกิดเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ เมื่อนำไปใช้้ในแปลงปลูกพืชจุลินทรีย์เหล่านั้นจะไปช่วยเพิ่มกิจกรรมในดินทำให้ดินดี มีชีวิตขึ้นมาได้
15 มกราคม 2559
ดินที่มีความเสี่ยงเป็นดินเค็ม
ดินที่มีความเสี่ยงเป็นดินเค็ม คือ ดินที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเป็นดินเค็ม ซึ่งโดยปกติแล้วดินนี้จะไม่เค็ม แต่หากมีการจัดการไม่ถูกต้อง เช่นการตัดไม้ใหญ่ในพื้นที่ดอน หรือการทำเขื่อน ฝายกั้นน้ำในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ก็จะทำให้น้ำใต้ดินที่มีเกลือละลายอยู่ถูกยกให้สูงขึ้น และนำพาเกลือสู่ผิวดินในบริเวณที่มีความเสี่ยงในการเป็นดินเค็ม แล้วทำให้พื้นที่เหล่านั้นเกิดเป็นโรคดินเค็มขึ้นมา
21 มกราคม 2559
ดินที่มีกรดแฝง
ดินที่มีกรดแฝง คือ ดินที่มีความเป็นกรดแอบแฝงอยู่ในดิน เมื่ออยู่ในสภาพน้ำขังก็จะไม่เป็นปัญหาใดๆ แต่หากมีการระบายน้ำทำให้ชั้นกรดแฝงนี้ถูกอากาศ ก็จะทำให้ดินปลดปล่อยกรดออกมาและกลายเป็นโรคดินเปรี้ยวจัดทันที
21 มกราคม 2559
ดินในพื้นที่สูงชัน
ดินในพื้นที่สูงชัน คือ ดินที่อยู่บนภูเขา มีความลาดชันสูงๆ ซึ่งอาจเกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย และจะทำให้ดินป่วยเป็นโรคดินปนกรวด หรือดินตื้นได้
21 มกราคม 2559
ดินดาน
ดินดาน คือ ดินที่มีชั้นดินดานแน่นทึบ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการหยั่งรากของพืช
21 มกราคม 2559
การปลูกพืชในดินลูกรัง
ดินลูกรัง เป็นดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชเนื่องจากมีปริมาณหน้าดินน้อย มีธาตุอาหารต่ำดังนั้นการปลูกพืชในดินลูกรังจึงเป็นได้ยาก นอกจากเราจะต้องปรับปรุงคุณภาพของดินก่อนให้มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืช โดยมีวิธีดังนี้
21 มกราคม 2559
การทำดินหมักสำหรับเพาะปลูกพืช
การเพาะปลูกขึ้นอยู่กับปัจจัยในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ พื้นที่ทำเล การเลือกเมล็ดพันธุ์พืชหรือแม้แต่สภาพดินในพื้นที่เพาะปลูก หากสภาพดินอุดมสมบูรณ์ผลผลิตก็จะอุดมสมบูรณ์ตามไปด้วย แต่ถ้าหากดินนั้นขาดแร่ธาตุ ขาดอาหารพืชก็จะสร้างปัญหาให้แก่เกษตรกรได้ไม่น้อยเลย
21 มกราคม 2559
ดาวน์โหลดฟรีแอพฝนหลวง แสดงข้อมูลอากาศในประเทศและปฏิบัติการฝนหลวงรายวัน รองรับทุกระบบ
กระทรวงเกษตรฯ เปิดแอพพลิเคชั่นฝนหลวง หรือ Fonluang ให้ข้อมูลสภาพอากาศ ปริมาณฝน และปฏิบัติการฝนหลวงรายวัน อัพเดททุก 4 ชั่วโมง เปิดให้ดาวน์โหลดฟรี รองรับทั้ง iOS และ แอนดรอยด์
21 มกราคม 2559
น้ำหมักจากเศษพืชผักผลไม้ปรับปรุงดินให้ร่วนซุย
ปัจจุบันการทำน้ำหมักเริ่มเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก สังเกตได้ว่าประโยชน์จากการหมักนี้มีหลายประการ แต่จุดประสงค์หลักก็เพื่อนำมาบำรุงพืชและดินให้อุดมสมบูรณ์
21 มกราคม 2559
จุลินทรีย์สับปะรดปรับสภาพโครงสร้างดินให้ร่วนซุย
สับปะรดเป็นผลไม้ที่มีมากชนิดหนึ่งในประเทศไทยราคาไม่แพงหาซื้อง่าย ทั้งในตลาดสด หรือตามห้างสรรพสินค้าทั่ว ๆไป สับปะรดนอกจากเป็นผลไม้กินสด และนำไปปรุงอาหารได้มากมายแล้ว ยังสามารถนำไปแปรรูปได้หลากหลาย ผลใช้กินสดเป็นผลไม้ ปรุงอาหาร ทำสับปะรดกระป๋อง แยมและเยลลี่ น้ำผลไม้สับปะรด ไวน์ ไอศกรีม น้ำส้มสายชู เปลือกผล แกน และก้านช่อดอกทำผงหมักเนื้อ เส้นใยจากใบใช้ทอผ้า ส่วนใบมีเส้นใยยาวเหนียว สามารถนำไปทำเป็นเชือก หรือทำเป็นกระดาษ ในขณะเดียวกันเนื้อและเปลือกสับปะรดยังสามารถนำมาทำเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สับปะรดเพื่อปรับสภาพโครงสร้างดินให้โปร่งร่วนซุยดีได้อีกด้วย
15 มกราคม 2559
ปุ๋ยหมักสูตรเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน ฟื้นคืนดินมีชีวิต
จากการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ นายเจริญ หอยสังข์ เกษตรกร วัย 73 ปี ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ผ่านมาตนปลูกสวนผักสวนครัวในพื้นที่ 5ไร่ ปลูกยางพารา 15 ไร่ ปลูกปาลม์ 10 ไร่ และทำนาข้าวอีก 12ไร่ ซึ่งใช้น้ำปุ๋ยหมักชีวภาพในการเพาะปลูกทั้งนั้น ภายหลังใช้น้ำปุ๋ยหมักชีวภาพทำให้ดินในพื้นที่โปรง ร่วนซุยและอุ้มน้ำได้ดี ทำให้รากต้นไม้สามารถชอนไชดูดซึมอาหารในดินได้ดีกว่าเดิม นอกจากนี้ยังทำให้ดินมีความทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นด้วย ทำให้พืชสวนที่ปลูกมีการเจริญเติบโตได้ดีขึ้นให้ผลผลิตออกดอก และผลในปริมาณที่เพิ่มขึ้น และคุณภาพของผลผลิตก็ดีขึ้นด้วย จึงแนะนำการทำน้ำหมักชีวภาพ แก้ปัญหาดินขาดความอุดมสมบรูณ์ได้
15 มกราคม 2559
ปุ๋ยหมักอินทรีย์ปรับสภาพดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ฟื้นคืนความสมบูรณ์ให้แก่ดิน
ปุ๋ยหมักอินทรีย์ปรับสภาพดิน เป็นปุ๋ยชีวภาพอีกสูตรหนึ่งที่ คุณธงไชย คงคาลัย ประธานศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมดุล สวนธงไชย – ไร่ทักสม เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จในเรื่องการทำเกษตรผสมผสาน ได้เผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ และนำไปปรับใช้ ในพื้นที่แปลงเกษตร เพื่อลดต้นทุนและเป็นการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งถือว่าเป็นสูตรปุ๋ยหมักที่สามารถใช้ได้กับแปลงการเกษตรกับทุกสภาพพื้นดิน โดยเฉพาะดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ เพื่อปรับสภาพพื้นดินให้มีความอุดมสมบูรณ์สามารถปลูกพืชให้เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี
21 มกราคม 2559
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
32.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
24.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
18.94 บาท
ดีเซล
23.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.49 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-31°C
นครราชสีมา
24-31°C
ชลบุรี
25-29°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-26°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×