ดิน-น้ำ
(98 เรื่อง)
ดินที่มีความเสี่ยงเป็นดินเค็ม
ดินที่มีความเสี่ยงเป็นดินเค็ม คือ ดินที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเป็นดินเค็ม ซึ่งโดยปกติแล้วดินนี้จะไม่เค็ม แต่หากมีการจัดการไม่ถูกต้อง เช่นการตัดไม้ใหญ่ในพื้นที่ดอน หรือการทำเขื่อน ฝายกั้นน้ำในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ก็จะทำให้น้ำใต้ดินที่มีเกลือละลายอยู่ถูกยกให้สูงขึ้น และนำพาเกลือสู่ผิวดินในบริเวณที่มีความเสี่ยงในการเป็นดินเค็ม แล้วทำให้พื้นที่เหล่านั้นเกิดเป็นโรคดินเค็มขึ้นมา
21 มกราคม 2559
ดินที่มีกรดแฝง
ดินที่มีกรดแฝง คือ ดินที่มีความเป็นกรดแอบแฝงอยู่ในดิน เมื่ออยู่ในสภาพน้ำขังก็จะไม่เป็นปัญหาใดๆ แต่หากมีการระบายน้ำทำให้ชั้นกรดแฝงนี้ถูกอากาศ ก็จะทำให้ดินปลดปล่อยกรดออกมาและกลายเป็นโรคดินเปรี้ยวจัดทันที
21 มกราคม 2559
ดินในพื้นที่สูงชัน
ดินในพื้นที่สูงชัน คือ ดินที่อยู่บนภูเขา มีความลาดชันสูงๆ ซึ่งอาจเกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย และจะทำให้ดินป่วยเป็นโรคดินปนกรวด หรือดินตื้นได้
21 มกราคม 2559
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ คือ ดินที่มีธาตุอาหารน้อยไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช
21 มกราคม 2559
ดินแน่นทึบ
ดินแน่นทึบ คือ ดินที่มีหน้าดินแน่นทึบ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของรากหาอาหาร
21 มกราคม 2559
ดินดาน
ดินดาน คือ ดินที่มีชั้นดินดานแน่นทึบ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการหยั่งรากของพืช
21 มกราคม 2559
ดินเค็มบก
ดินเค็มบก คือ ดินที่มีเกลือละลายได้อยู่สูง พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
21 มกราคม 2559
ดินเค็มชายทะเล
ดินเค็มชายทะเล คือ ดินที่มีเกลือละลายได้อยู่สูง ทำให้พืชไม่สามารถดูดน้ำและธาตุอาหารได้เป็นปกติ
21 มกราคม 2559
ดินเปรี้ยวจัด
ดินเปรี้ยว คือ ดินที่เป็นกรดจัด ทำให้เกิดความเป็นพิษของอลูมินั่มและเหล็ก มีการตรึงฟอสฟอรัสสูงมาก
21 มกราคม 2559
ดินอินทรีย์หรือดินพรุ
ดินอินทรีย์ คือ ดินที่มีการทับถมของอินทรียวัตถุเป็นชั้นหนา ทำให้พืชไม่สามารถหยั่งรากยึดเกาะได้ และล้มง่าย
21 มกราคม 2559
ดินทรายจัด
ดินทราย คือ ดินที่มีเนื้อดินเป็นทราย ทำให้ดินอุ้มน้ำได้น้อย ขาดความอุดมสมบูรณ์
21 มกราคม 2559
ดินปนกรวด
ดินปนกรวด คือ ดินที่มีกรวดปะปนมากในเนื้อดิน นื่องจากเกิดการชะล้างพังทลายของดิน ทำให้ยากต่อการเพาะปลูก และหยั่งรากของพืช
21 มกราคม 2559
ราคาน้ำมัน
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.96 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.64 บาท
ดีเซล
26.39 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.39 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
23-30°C
เชียงใหม่
17-28°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-31°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
24-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×