ดิน-น้ำ
(102 เรื่อง)
จักรยานสูบน้ำ ลดโลกร้อน
สิ่งประดิษฐ์จักรยานสูบน้ำเพื่อการเกษตร เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการประหยัดพลังไฟฟ้า พลังงานงานเชื้อเพลิง น้ำมัน โดยใช้แรงปั่นของคนขี่ ในการสูบน้ำเพื่อรดพืชผัก และผลไม้ นับว่าเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ส่งเสริมวิถีชีวิตพอเพียง ลดต้นทุนด้านพลังงาน ซ้ำยังช่วยทำให้สุขภาพแข็งแรง และวันนี้เกษตรกรคนเก่งอย่างพี่ประไพ หมายสุข เกษตรกรประจำบ้านดง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการทำการเกษตร อาทิเช่น การปลูกสมุนไพรไว้ใช้เอง และการทำนวัตกรรมทางด้านการเกษตรไว้ใช้เอง และวันนี้มีการทำเครื่องจักรยานปั้นน้ำเพื่อสุขภาพ ลดโลกร้อน ซึ่งมีวิธีการง่ายๆ มาแนะนำ ดังนี้
23 มีนาคม 2560
พญาแร้งให้น้ำ นวัตกรรมการใช้น้ำเพื่อการเกษตรแบบประหยัดพลังงาน
การนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาใช้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงกว่าเกษตรกรอาจจะต้องใช้ต้นทุนทั้งในเรื่องของเครื่องจักรกล รวมถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานเชื้อเพลิงอื่นๆเพื่อสูบน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ แต่เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในเรื่องของพลังงานดังกล่าวได้ด้วย "พญาแร้งให้น้ำ" เครื่องสูบน้ำแรงดันสุญญากาศ นวัตกรรมการใช้น้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
15 มกราคม 2559
องค์ความรู้เรื่อง ดิน OM ปลูกพืช ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี
ดินดีมีชัยไปกว่าครึ่ง คำนี้ยังเป็นวลีที่ใช้ได้ตลอดกาล สำหรับเกษตรกรที่ใส่ใจในเรื่องของการเกษตร เพราะดินดี ส่งผลให้ปลูกพืชใดๆก็งาม ตรงตามความต้องการของเกษตรกรแน่นอน
31 มีนาคม 2559
ปรับสภาพดินให้ร่วนซุย ด้วยจุลินทรีย์รำละเอียด
คุณณรงค์ สนกัน ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องผักปลอดสารพิษและการทำน้ำหมักต่างๆ วันนี้คุณ ณรงค์ ได้แนะนำสูตร จุลินทรีย์จากรำละเอียด เพื่อบำรุงดิน
10 สิงหาคม 2560
ปลูกแฝกแบบนี้ ช่วยป้องกันหน้าดินสไลด์ได้ภายใน 2-3 เดือน
หญ้าแฝก มีส่วนสำคัญในการป้องกันน้ำ และป้องกันดินสไลด์ เนื่องจากหญ้าแฝกมีรากที่ยาว ลงลึกถึงชั้นใต้ดินได้ 1-2 เมตร จึงเป็นคุณสมบัติอย่างดีที่จะช่วยยึดหน้าดินและป้องกันการไหลของน้ำ
29 เมษายน 2559
ปุ๋ยหมักจากสับปะรด บำรุงดินดี ผักโตเร็ว
นายเจริญ หอยสังข์ เกษตรกรตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสบความสำเร็จในการทำสวนผสม โดยใช้วิธีทางชีวภาพแก้ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ จนสามารถสร้างรายได้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี จากผลผลิตพืชหลายชนิด
7 กันยายน 2559
น้ำหมักผลไม้สุกบำบัดน้ำเน่าเสีย
น้ำเน่าเสีย คือปัญหาหลักของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา หรือเกษตรกรผู้ทำการเกษตร แต่นั่นไม่ใช้ปัญหาหลักที่คุณทองสุข อ่อนละมัย เกษตรกรจากชุมชนบ้านบางโขมด ดำรงตำแหน่งหมอดินอาสา ประจำจังหวัดสระบุรีและประธานศูนย์เรียนรู้ประจำตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี กำลังประสบอยู่ เนื่องจากคุณทองสุข ได้ทำการคิดค้นและทดลอง การทำน้ำหมักชีวภาพบำบัดน้ำเสีย จนประสบความสำเร็จ และได้นำข้อมูลดังกล่าวมาเผยแพรกับผู้ที่สนใจ ซึ่งมีวิธีการและรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
16 กันยายน 2559
วิธีทดสอบดินเปรี้ยว-เค็มด้วยตัวเอง
การจะปลูกพืชใดๆให้ได้ผลดีนั้น ดินที่เหมาะสมกับพืช เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากในการตัดสินว่า พืชจะเจริญเติบโตได้ดีหรือไม่ หลักการของการทำเกษตรแบบปลอดสารเคมีนั้น อยู่ที่การทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดเพื่อที่พืชจะได้รับสารอาหารจากดินอย่างเต็มที่
31 สิงหาคม 2560
ระเบิดดินดานด้วยทองหลาง
คุณวิวัฒน์เป็นชาวสวนนนท์มาตั้งแต่จำความได้ เพราะครอบครัวของเขาทำสวนกันมาหลายชั่วอายุคน ตั้งแต่เด็กจนโตมาสิ่งที่ได้เห็นคือพันธุ์ไม้ตามสวนค่อยๆ หดหายไปทีละชนิดสองชนิด เพราะถูกแทนที่ด้วยพันธุ์ไม้จากต่างประเทศ หรือพันธุ์ไม้ที่ถูกผสมพันธุ์ขึ้นมาใหม่ และเป็นที่นิยมของท้องตลาดมากกว่า ไปๆ มาๆ กว่าเขาจะเป็นผู้ใหญ่ ก็มีพันธุ์ไม้ที่หายไปจากเรือกสวนแล้วมากมาย คุณวิวัฒน์จึงเกิดความคิดว่าอยากจะรวบรวมพันธุ์ไม้ที่โบราณหายากทั้งหลาย มาปลูกรวมกันไว้ เพื่อให้ลูกหลานได้เห็น
22 กันยายน 2560
ปุ๋ยสูตรหมอดินเข็มทองบำรุงพืช เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน
สูตรนี้คุณลุงทองคำ เข็มทองคำ ขอการันตี ด้วยประสบการณ์ที่มีมายาวนานกว่า 10 ปี ว่าได้ผลดี 100% หากใครจะนำไปใช้ปรับเพิ่มหรือลดส่วนผสมให้ต่างไปจากสูตรก็ใช้ได้เช่นกัน เพียงแต่อาจไม่ได้ผลดี 100 % อย่างที่เจ้าของสูตรอารันตี ทั้งนี้คุณลุงทองคำ ยังได้ย้ำกับทีมงาน www.rakbankerd.com ว่า ผลที่ได้จะดีหรือไม่ ตัวแปรสำคัญอีกอย่างก็คือสภาพดินในพื้นที่ แต่ละภูมิภาคที่มีความต่างกัน หากเกษตรกรท่านอื่นนำไปทำตาม ก็ขอให้ปรับสูตรไปตามสภาพดินของตน จึงจะได้ผลดีที่สุด
15 มกราคม 2559
“ก้อนจุลินทรีย์ 8 พลัง” บำบัดน้ำเสีย เห็นผลภายใน 24 ชั่วโมง
คุณลุงสมาน ยะธาตุ ปัจจุบันอายุ 61 ปี อาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่ 61 หมู่ 2 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี คุณลุงสมานมีความเชียวชาญทางด้านด้านการประมง (ขนาดเล็ก) สวนผสมสาน คุณลุงสมานได้แต่งงานกับคุณป้ากุศล ยะธาตุ มีลูก 2 คน คุณลุงสมานเล่าว่า ได้คลุกคลีทำการเกษตรตั้งแต่เด็ก แล้วพอเรียนจบชั้นปีที่4 ก็ออกมาช่วยทางบ้านทำการเกษตรอย่างเต็มตัว ทำการเกษตรต่อเนื่องมา 40 กว่าปีแล้วเมื่อก่อนก็ทำนาปีละครั้งแล้วก็ปลูกพืชหมุนเวียนไปเรื่อยๆ แต่ก็เจอปัญหาน้ำไม่มี พื้นที่แห้งแล้งไปหมด จนปี 2535 เริ่มมีโครงการ กปร จึงเปลี่ยนพื้นที่ทำนาเป็นการทำนาและสวนผสมผสาน แล้วทางด้านเกษตรอำเภอแก่งคอยก็ได้มีการเรียกชาวบ้านประชุมและได้มีการให้กู้เงินแบบไม่มีดอกเบี้ยจึงได้ลองกู้แล้วนำมาลงทุนทำการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง และได้ไปดูงานได้ไปอบรมการเกษตรในหลายๆพื้นที่ที่เค้าประสบความสำเร็จ ก็เลยนำมาทำในพื้นที่ จำนวน 34 ไร่ของตนเอง
21 มกราคม 2559
EM บอล บำบัดน้ำเน่าเสีย
ศูนย์เรียนรู้กรมทหารราบที่ 15 โดยมี พ.อ.จำรัส สังขะวร ตำแหน่ง รอง ผบ.กรม.ทหารราบที่ 15 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มาเป็นหัวหน้าประจำศูนย์เรียนรู้เรียนรู้ของกองทัพและพลโท พิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาค 4 ได้เล็งเห็นความสำคัญในภาคการเกษตรจึงได้มีการจัด จนท.ศูนย์คือทหารที่รับราชการอยู่นั้นเอง และภายในศูนย์นั้นก็มีการทำการเกษตรหลายอย่างอาทิเช่น การเลี้ยงไก่ ปลูกผัก ทำปุ๋ย ปลูกข้าว ฯลฯ และปัจจุบันก็มี นักเรียน นักศึกษาเข้ามาอบรม ประมาณ 55 รุ่นแล้วและจากเจตนารมณ์ที่ได้ทำศูนย์เรียนรู้นี้ขึ้นเนื่องจากได้หลักการตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงตรัสว่า( ความจริงเคยพูดอยู่เสมอในที่ประชุมอย่างนี้ว่าการจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ สำคัญอยู่ทีเราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินหมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเอง ) และจากคำตรัสนี้ทางกองทัพภาค 4 จึงได้มีการดำเนินการในภาคการเกษตรเพื่อที่จะนำประโยชน์จากคำตรัสนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันและนำมาเผยแพร่ความรู้และให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่มีความเดือดร้อนในภาคการเกษตรนั้นเอง
21 มกราคม 2559
ราคาน้ำมัน
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
23-33°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-31°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×