สูตรสมุนไพรและสารเคมี
(142 เรื่อง)
คุณสำรอง เหมือนมาตย์ เกษตรกรบ้านโคกเก่า ต.โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ประกอบอาชีพปลูกผักสวนครัวตามฤดูกาลในพื้นที่ 3 ไร่แบบเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 โดยได้รับการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตร(Organics Thailand) โดยพืชที่ปลูกมีอยู่ 32 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพร อาทิ ผักกาดหอม ต้นหอม ผักชี คะน้า ผักบุ้งจีน มะเขือลาย บวบหอม หอมแดง กระเทียม บล็อคเคอรี่ ฟักแฟง ฟักทอง แตงโม พริก มะตูมซาอุ ผักวอเตอร์เครส หญ้าปักกิ่ง ใบบัวบก ผักกาดเขียว ผักโขมจีน ผักแป้นเขียว เป็นต้น ได้แนะนำเคล็ดวิธีในการประหยัดต้นทุนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดการพืช แบบอินทรีย์ ด้วยการทำน้ำหมักเปลือกมังคุด ไว้ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
26 พฤศจิกายน 2558
35,180
คุณบรรเจิด นาคย่านยาว ประกอบอาชีพทำนา อยู่บ้านคลองกล้วย หมู่ที่ 8 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานศูนย์เรียนชุมชนบ้านคลองกล้วย โดยกิจกรรรมที่ศูนย์จะมีการสอนการทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด โดยมีโรงแยขนาดใหญ่ เพื่อจำหน่ายในกลุ่มสมาชิก นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งโรงเรียนข้าวที่ศูนย์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำนา นอกจากนี้ยังมีการสอนการขยายเชื้อบีที บีเอส เเละเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อใช้ในการกำจัดเชื้อโรคพืชเเละแมลงศัตรูพืช ได้แนะนำวิธีเพาะเลี้ยงและขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา ที่ใช้ในการกำจัดโรครากเน่า-โคนเน่าไว้ ดังนี้
26 พฤศจิกายน 2558
33,013
คุณจินตนา เจริญสุข วิทยากรผู้ฝึกอบรมและให้ความรู้ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฟ้าห่วน-คนลือ ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การนำของปราชญ์เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2552 คือ คุณแม่ประยูร กาญจนารี ได้ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการนำสมุนไพรที่มีรสฝาดมาหมักเป็นน้ำสมุนไพรใช้กำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราได้ผลดียิ่ง โดยพืชรสฝาดที่นำมาใช้ได้ นั้นมีอยู่หลากชนิดด้วยกัน อาทิ เปลือกมังคุด เปลือกแค เปลือกสีเเสียด ใบฝรั่งหรือผลฝรั่งอ่อน ใบทับทิม ขมิ้นชัน ปลีกล้วย และ อื่นๆ อีกมากมาย ที่สามารถนำมาทำเป็นสารกำจัดเชื้อราโรคพืชได้ โดยการเลือกใช้วัตถุดิบนั้นต้องเลือกจากวัตถุดิบที่มีอยู่มากในท้องถิ่น โดยวันนี้จะเน้นใช้ปลีกล้วยซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายและมีอยู่มากในชุมชนมาทำน้ำหมักกำจัดเชื้อราที่มีประสิทธิภาพ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้
26 พฤศจิกายน 2558
37,074
ราคาน้ำมัน
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.66 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
23-32°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×