สูตรสมุนไพรและสารเคมี
(141 เรื่อง)
27 พฤศจิกายน 2558
3,342
สำหรับโรครานั้นในช่วงที่ต้องระมัดระวัง คือ อากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วย่างเข้าสู่ฤดูหนาวหรืออากาศหนาวเย็นเข้า ต้องระมัดระวังโรคพืชที่สำคัญ ได้แก่ โรคราน้ำค้าง ที่มักจะพบในพืชผักและไม้ดอก ส่วนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และใกล้เคียงนั้น ต้องระมัดระวังโรคราน้ำค้าง ที่มักพบในกลุ่มพืชจำพวกแตง องุ่น รวมถึงข้าวโพดหวานด้วย หรือในนาข้าวต้องระมัดระวังโรคคอเน่า ที่มักจะพบในช่วงที่ความชื้นยังคงมีอยู่ในขณะที่ข้าวออกรวง และช่วงที่ข้าวใกล้สุกเต็มที่ ซึ่งอาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องเมล็ดด่างได้นั้นเอง สำหรับวิธีการป้องกันนั้นสามารถใช้สมุนไพรป้องกันเชื้อราในไม้ผล พืชผัก และนาข้าว มาใช้ได้ โดยทีมงานร่วมด่วย ช่วยกัน จ.สระบุรี ได้ลงพื้นที่ไปยังสวนมะม่วงของคุณลุงพยัพ โสภาน้อย ที่ ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ซึ่งเป็นสวนมะม่วงที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสระบุรี ในการศึกษาข้อมูลและเทคนิคทางการเกษตร เพื่อนำมาเผยแพร่สู่เกษตรกรผู้ที่สนใจในการใช้บริการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร และผู้ที่สนใจข้อมูลบน www.rakbankerd.com ซึ่งวันนี้คุณลุงพยัพได้ถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง สมุนไพรป้องกันเชื้อราในไม้ผล พืชผัก และนาข้าว ที่ได้ทดลองทำและใช้ในสวนของตนจนได้ผลดี ไว้ดังนี้
27 พฤศจิกายน 2558
2,963
ในการปลูกพืชผัก ผลไม้ ในช่วงฤดูฝน โรคที่เกิดขึ้นบ่อยคือโรคที่เกิดจากเชื้อราต่างๆ การที่จะปลูกไม้ผลเเละพืชผักเเล้วให้ผลผลิตดี ต้องมีการป้องกันที่ดี เพื่อลดการสูญเสียของผลผลิต เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ได้มีการสัมภาษณ์ คุณประดิษฐ์ สารีคำ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2552 อยู่ที่ ตำบลเนินมะคึด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งทำการเกษตรเเบบผสมผสาน ปลูกพืชผัก ผลไม้หลากหลายชนิด บนพื้นที่กว่า 40 ไร่ คุณประดิษฐ์เป็นเกษตรกรต้นเเบบกับการทำการเกษตร โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทำการเกษตรเเบบชีวภาพ ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ได้เเนะนำข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการป้องกันเเละกำจัดเชื้อราในพืชผักเเละผลไม้ต่างๆ ผ่านทางศูนย์ข้อมูล*1677 ร่วมด้วยช่วยกันจ.พิษณุโลก เพื่อเผยเเพร่ไปยังเกษตรกรที่สนใจด้วย
27 พฤศจิกายน 2558
2,256
27 พฤศจิกายน 2558
15,584
27 พฤศจิกายน 2558
2,608
โรครากเน่าโคนเน่าที่เกิดในผลไม้ เช่น ส้ม มะนาว เงาะ และอื่นๆ ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากเชื้อราไฟท็อปธอร่า จะระบาดได้ง่ายและชัดเจนคือระยะที่มีฝนตกชุกรากถูกน้ำท่วมขัง ขาดอากาศ นับเป็นปัญหาที่พบเจอมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ว่าเกษตรกรจะเคยรักษาด้วยการใช้สารเคมีกำจัดเชื้อรามาหลากหลายยี่ห้อแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถที่จะทำให้โรคต่างๆเหล่านี้หมดสิ้นไปจากสวนไม้ผลได้ เนื่องด้วยการรักษาโรคจะเป็นลักษณะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก้กันที่ปลายเหตุเพียงอย่างเดียวไม่มีการวางแผนแก้ไขในระยะยาว เมื่อใช้สารเคมีกำจัดแบบเดิมไปเรื่อยๆซ้ำซากจึงเกิดการดื้อยารักษาไม่หาย
27 พฤศจิกายน 2558
4,831
สารชีวภาพกำจัดแมลง ปัจจุบันนี้การทำเกษตร หรือการทำไร่นาสวนผสมผสาน การปลูกพืชไว้เพื่อรับประทานเองภายในครัวเรือน หรือเพื่อจำหน่ายเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย เนื่องจากคนในยุคปัจจุบันหันมาให้ความสนใจกับสุขภาพมากขึ้น ปลูกพืชไว้เพื่อใช้ประโยชน์เพื่อรับประทานเอง และที่สำคัญผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเลือกรับประทานหรือเลือกใช้พืชผักที่ปราศจากสิ่งปนเปื้อนจากสารพิษ ดังนั้นผู้ผลิตหรือเกษตรกรส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญถึงขั้นตอนการผลิตโดยตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค หันมาใช้สารชีวภาพในการบำรุงพืช หรือกำจัดแมลง กันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณวิรัตน์ จีนลักษณ์ เกษตรกรจากชุมชนบ้านเกาะโพธิ์ ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จในเรื่องการทำเกษตรผสมผสาน วันนี้คุณวิรัตน์ ได้นำวิธีการทำสารชีวภาพกำจัดแมลงสำหรับพืชผักและไร่นาสวนผสม มาฝากสำหรับผู้ที่สนใจ เพื่อนำไปใช้กับพื้นที่การเกษตรของตนเอง
27 พฤศจิกายน 2558
3,294
ราคาน้ำมัน
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.76 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-32°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×