สูตรสมุนไพรและสารเคมี
(138 เรื่อง)
ในการปลูกพืชผัก ผลไม้ ในช่วงฤดูฝน โรคที่เกิดขึ้นบ่อยคือโรคที่เกิดจากเชื้อราต่างๆ การที่จะปลูกไม้ผลเเละพืชผักเเล้วให้ผลผลิตดี ต้องมีการป้องกันที่ดี เพื่อลดการสูญเสียของผลผลิต เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ได้มีการสัมภาษณ์ คุณประดิษฐ์ สารีคำ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2552 อยู่ที่ ตำบลเนินมะคึด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งทำการเกษตรเเบบผสมผสาน ปลูกพืชผัก ผลไม้หลากหลายชนิด บนพื้นที่กว่า 40 ไร่ คุณประดิษฐ์เป็นเกษตรกรต้นเเบบกับการทำการเกษตร โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทำการเกษตรเเบบชีวภาพ ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ได้เเนะนำข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการป้องกันเเละกำจัดเชื้อราในพืชผักเเละผลไม้ต่างๆ ผ่านทางศูนย์ข้อมูล*1677 ร่วมด้วยช่วยกันจ.พิษณุโลก เพื่อเผยเเพร่ไปยังเกษตรกรที่สนใจด้วย
27 พฤศจิกายน 2558
2,080
27 พฤศจิกายน 2558
14,902
27 พฤศจิกายน 2558
2,378
โรครากเน่าโคนเน่าที่เกิดในผลไม้ เช่น ส้ม มะนาว เงาะ และอื่นๆ ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากเชื้อราไฟท็อปธอร่า จะระบาดได้ง่ายและชัดเจนคือระยะที่มีฝนตกชุกรากถูกน้ำท่วมขัง ขาดอากาศ นับเป็นปัญหาที่พบเจอมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ว่าเกษตรกรจะเคยรักษาด้วยการใช้สารเคมีกำจัดเชื้อรามาหลากหลายยี่ห้อแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถที่จะทำให้โรคต่างๆเหล่านี้หมดสิ้นไปจากสวนไม้ผลได้ เนื่องด้วยการรักษาโรคจะเป็นลักษณะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก้กันที่ปลายเหตุเพียงอย่างเดียวไม่มีการวางแผนแก้ไขในระยะยาว เมื่อใช้สารเคมีกำจัดแบบเดิมไปเรื่อยๆซ้ำซากจึงเกิดการดื้อยารักษาไม่หาย
27 พฤศจิกายน 2558
4,164
สารชีวภาพกำจัดแมลง ปัจจุบันนี้การทำเกษตร หรือการทำไร่นาสวนผสมผสาน การปลูกพืชไว้เพื่อรับประทานเองภายในครัวเรือน หรือเพื่อจำหน่ายเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย เนื่องจากคนในยุคปัจจุบันหันมาให้ความสนใจกับสุขภาพมากขึ้น ปลูกพืชไว้เพื่อใช้ประโยชน์เพื่อรับประทานเอง และที่สำคัญผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเลือกรับประทานหรือเลือกใช้พืชผักที่ปราศจากสิ่งปนเปื้อนจากสารพิษ ดังนั้นผู้ผลิตหรือเกษตรกรส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญถึงขั้นตอนการผลิตโดยตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค หันมาใช้สารชีวภาพในการบำรุงพืช หรือกำจัดแมลง กันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณวิรัตน์ จีนลักษณ์ เกษตรกรจากชุมชนบ้านเกาะโพธิ์ ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จในเรื่องการทำเกษตรผสมผสาน วันนี้คุณวิรัตน์ ได้นำวิธีการทำสารชีวภาพกำจัดแมลงสำหรับพืชผักและไร่นาสวนผสม มาฝากสำหรับผู้ที่สนใจ เพื่อนำไปใช้กับพื้นที่การเกษตรของตนเอง
27 พฤศจิกายน 2558
3,006
หนอนและแมลงจัดเป็นศัตรูพืชที่สำคัญในการทำการเกษตรซึ่งสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่การเกษตรส่งผลให้ผลผลิตน้อยลง ศัตรูพืชมีหลายชนิด ได้แก่ หนอนแมลง โรคของพืช วัชพืช และสัตว์ต่าง เช่น หนู นก ศัตรูพืชสามารถป้องกันและกำจัดได้หลายวิธี ทั้งวิธีทางกายภาพ ชีวภาพ และการใช้สารเคมี สำหรับวิธีการกำจัดหนอนเละแมลงในพื้นที่การเกษตรมีมากมายหลายสูตร คุณคุณนพดล น้อยใหม่ เกษตรกรผู้ทำการเกษตรแบบชีวภาพ อยู่ที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้สัมภาษณ์กับทางศูนย์บริการทางด่วนข้อมูลการเกษตร*1677 ร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดพิษณุโลก ได้แนะนำวิธีการทำน้ำหมักรวมสมุนไพรกำจัดแมลง เพื่อเผยแพร่ไปยังเกษตรกรที่สนใจด้วย
27 พฤศจิกายน 2558
3,298
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
17-26°C
เชียงใหม่
12-23°C
นครราชสีมา
13-24°C
ชลบุรี
17-26°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×