สูตรสมุนไพรและสารเคมี
(130 เรื่อง)
น้ำสมุนไพรกำจัดไข่แมลง ป้องกันแมลงเข้ามาวางไข่
วันที่ 22 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30 น. ทีมงานรายการ Farmer info *1677 ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดพิษณุโลก สัมภาษณ์คุณนพดล น้อยใหม่ หมอดินอาสาประจำตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการทำน้ำหมักป้องกันเเมลงวางไข่ในแปลงพืชผักสวนครัว และแปลงไม้ผล โดยการทำน้ำหมักกำจัดเเมลงวางไข่ขึ้นใช้เอง สามารถทำได้ง่าย โดยการใช้สมุนไพรที่อยู่รอบๆบริเวญบ้านมาทำน้ำหมักสำหรับสูตรป้องกันเเมลงวางไข่ เป็นสูตรที่ต้นทุนในการทำต่ำ เเต่ปลอดภัยต่อสุขภาพ
27 พฤศจิกายน 2558
สมุนไพรขับไล่แมลงศัตรูพืชสูตรเร่งด่วน 24 ชั่วโมง
ปัจจุบันปัญหาศัตรูพืชและศัตรูพืช ยังเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรทั่วทุกพื้นที่ ซึ่งจากปัญหาที่เกิดขึ้นเกษตรกรบางรายนำเทคนิคภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการแก้ปัญหา และเกษตรกรบางรายนำสารเคมีมาใช้เพื่อแก้ปัญหาศัตรูพืชที่เกิดขึ้น ซึ่งสารเคมีที่ใช้อาจส่งผลในเรื่องสุขภาพสำหรับเกษตรกรผู้ใช้ หรือ กลุ่มผู้บริโภค ที่สำคัญเรื่องของต้นทุนที่สูงขึ้นทำให้เกษตรกรขาดทุนในที่สุด
30 พฤศจิกายน 2558
การต่อเชื้อราบิวเวอร์เรียแบบลูกทุ่ง
เชื้อราบิวเวอร์เรีย คือ เชื้อราสีขาว ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเพลี้ยได้ทุกชนิด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ได้กับพืชผัก ผลไม้ ทุกชนิด อาจารย์อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ ปราชญ์ชาวบ้านมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ให้สัมภาษณ์ถึงวิธีการต่อเชื้อบิวเวอร์เรียแบบลูกทุ่ง ซึ่งเป็นวิธีการง่ายๆตามแบบฉบับชาวบ้าน ผ่านรายการ "ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร" ทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชัยนาท FM 105.50 MHz.
27 พฤศจิกายน 2558
น้ำหมักผลไม้บำรุงสุขภาพสูตรคุณทอง วรรณสุข
จากการลงพื้นที่บ้านหนองไผ่ ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา พบคุณทอง วรรณสุข อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ที่มีประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยชีวภาพสำหรับพืชตลอดจนสมุนไพรที่มาดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะน้ำหมักเพื่อสุขภาพ มากว่า 42 ปี ได้แนะนำการทำน้ำหมักผลไม้ไว้ดื่มเพื่อบำรุงสุขภาพ ดังนี้
27 พฤศจิกายน 2558
การทำสารสกัดสะเดากำจัดแมลงศัตรูพืช
สะเดา ถือเป็นพืชสมุนไพรที่อยู่คู่ครัวไทยมานาน ซึ่งทุกส่วนของต้นสะเดานั้นมีคุณสมบัติมากมายที่ใช้ในการกำจัดแมลงได้หลากหลายชนิด ได้แก่ หนอนใยผัก หนอนกระทู้ หนอนชอนใบ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยเฉพาะใน เม็ดสะเดา จะมีสารสำคัญที่เหมาะสมในการนำมาทำสารสะกัดกำจัดแมลงมากที่สุด
27 พฤศจิกายน 2558
น้ำหมักผลไม้ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในครัวเรือน
จากการสัมภาษณ์คุณพิชัย เหลือคณาสุพร เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ผลไม้ในช่วงนี้มีปริมาณมากและมีส่วนที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ อาทิ เปลือกผลไม้ ซึ่งเกษตรกรสามารถนำสิ่งที่เหลือใช้นี้มาทำน้ำหมักชีวภาพโดยสามารถนำมารดน้ำต้นไม้เพื่อดับกลิ่นเหม็นได้ จึงมีวิธีการ ดังนี้
27 พฤศจิกายน 2558
การใช้ใบมะละกอป้องกันกำจัดเพลี้ย
ปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการเกษตร คือ ปัญหาศัตรูพืช ที่ทำลายผลผลิตการเกษตร โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกพริก และถั่วฝักยาว ซึ่งปัญหานี้กำจัดได้อยู่หมัดสำหรับคุณพ่อบุญล้อม เฉิดไธสงค์ เกษตกร บ้านห้วยค้อ ต.หนองแวงนาเป้า อ.พล จ.ขอนแก่น สำหรับความโดดเด่นของเกษตรกรท่านี้คือ การอยู่อย่างพอเพียง ทำการเกษตรโดยการประยุกต์ทุกอย่างในพื้นที่มาปรับใช้และอาศัยภูมิปัญญาแบบดั้งเดิม ปัจจุบัน คุณพ่อบุญล้อม ยังคงใช้ควายในการไถนาทั้ง 18 ไร่ของตนอยู่ และได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาสุดเจ๋ง ผ่านเจ้าหน้าที่ famer info ขอนแก่น คือ ภูมิปัญญาในการนำเอาใบมะละกอ มาสกัดเอายางแล้วนำไปฉีดพ่น กำจัดเพลี้ยแป้งได้ผลอยู่หมัดเลยทีเดียว
1 เมษายน 2559
สูตรสมุนไพรป้องกันแมลงศัตรูพืช
จากการสัมภาษณ์นายบุญเลิศ ปานสวี เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ปี 2554 จังหวัดระนอง โดยคุณอรวรรณ รักษาผล ในช่วงรายการ Happy Farmer *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ออกอากาศทางคลื่นวิทยุ 101.0 MHz. ได้กล่าวถึงแมลงศัตรูพืชที่สร้างความเสียหายให้กับพืชชนิดต่างๆในสวน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนแมลงต่างๆจะเข้าทำลายพืชพืชผลทางการเกษตรให้เสียหายมาก คุณบุญเลิศ จึงได้แนะนำสูตรสมุนไพรป้องกันแมลงศัตรูพืช ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการทำ ดังนี้
27 พฤศจิกายน 2558
สารสกัดสมุนไพรกำจัดแมลงประเภทปากดูดและหนอนตัวใส
ศัตรูพืชจำพวกแมลงแบบมีปีก แมลงปากดูดและหนอนตัวใส เป็นศัตรูพืชที่สำคัญของคนทำสวนผลไม้ เนื่องจากศัตรูพืชจำพวกนี้สามารถทำลายและสร้างความเสียหายต่อผลผลิตของชาวสวนได้อย่างมหาศาล เช่น ทำให้ผลผลิตเน่าเสีย ทำให้ผลผลิตแคระแกร็นไม่สมบูรณ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ได้ผลผลิตไม่เต็มเม้ดเต็มหน่วยและราคาตกต่ำ
27 พฤศจิกายน 2558
สูตรสมุนไพรรวม ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
ในปัจจุบันการทำการเกษตร ได้มีการส่งเสริมเรื่องการลดต้นทุน ลดการใช้ปริมาณปุ๋ยเคมี หรือสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต มีการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สารสกัดขับไล่ศัตรูพืช หรืออื่นๆ ดังเช่น ที่แหล่งเรียนรู้ระบบเกษตรเพื่อสุขภาวะ โดยลุงสมบูรณ์ จันทร์จรุง ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีองค์ความรู้เรื่องการเกษตรในการลดต้นทุนการผลิต การผลิตสารสกัดสมุนไพร ไล่แมลง เพื่อบำรุงพืช เร่งการเจริญเติบโต สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน โดยมีวิธีการทำดังนี้
30 พฤศจิกายน 2558
สูตรสมุนไพรป้องกันกำจัดเชื้อราสาเหตุของการเกิดโรคพืช
ในปัจจุบันเกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยเคมีเพราะสะดวกและพืชเจริญเติบโตเร็วในระยะหนึ่ง และ ปุ๋ยมีราคาแพงทำลายสุขภาพของดินให้เสื่อมโทรมเร็ว ดังนั้นหากเกษตรกรจะลดต้นทุนการผลิตโดยการทำปุ๋ยจากธรรมชาติจะทำให้คุณค่าทางอาหาร และปรับสภาพดินให้ดีขึ้นอีกด้วย ซึ่งกลุ่ม มีนายจรูญ มาแก้ว เป็นประธานกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านในไร่ ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชได้หันมาทำ สมุนไพรรักษา รา สำหรับรักษาโรครา และป้องกันโรคราพืช เช่น ราสนิม ราน้ำค้าง ราดำ เป็นต้น
30 พฤศจิกายน 2558
การทำน้ำส้มควันไม้จากเตาเผาถ่าน 200 ลิตร
ปัจจุบันอาชีพเกษตรมีการพัฒนาไปมาก ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการผลิต การควบคุมและดูแลเรื่องความปลอดภัย ซึ่งเกษตรกรเองก็ต้องทำสินค้าเกษตรออกมาให้เป็นที่ยอมรับของตลาดผู้บริโภค ซึ่งในปัจจุบันเราจะเล็งเห็นว่าผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจผลผลิตที่ปลอดภัย ปลอดสารพิษ ไม่มีสารตกค้าง หรือแนวทางเกษตรอินทรีย์มากขึ้น เพราะเหตุนี้เองทำให้งานวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรี (กรมวิชาการเกษตร)ได้เล็งเห็นความสำคัญกับปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะน้ำส้มควันไม้ที่เกษตรกรหันมาให้ความสนใจนำไปใช้กันมาก เพราะมีประโยชน์หลายด้าน แต่ด้วยการที่ตลาดการค้ายังน้อยทำให้ น้ำส้มควันไม้มีราคาที่สูงกว่าปกติ งานวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรี (กรมวิชาการเกษตร) จึงมอบหมายให้คุณสุภาวรรณ สายหมั้น นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรี (กรมวิชาการเกษตร) ทำการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ให้ความรู้แก่เกษตรกรที่สนใจในการเผยแพร่วิธีการผลิตน้ำส้มควันไม้ เพื่อใช้ประโยชน์ ทั้งยังช่วยลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย
30 พฤศจิกายน 2558
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
32.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
24.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
18.94 บาท
ดีเซล
23.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.49 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-31°C
นครราชสีมา
24-31°C
ชลบุรี
25-29°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-26°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×