สูตรสมุนไพรและสารเคมี
(142 เรื่อง)
กำจัดหนอนผีเสื้อดอกกะหล่ำด้วยพริกแห้ง
หนอนผีเสื้อ หรือ หนอนเจาะยอดกะหล่ำ ถือเป็นศัตรูสำคัญของพืชตระกูลกะหล่ำ เนื่องจากหนอนเหล่านี้จะเจาะเข้าทำลายดอก ทำให้ยอดหยุดการเจริญเติบโต หนอนจะเจาะก้านดอกกัดกินดอกอ่อน ตาอ่อน หรือเจาะเข้าไปทำลายผัก ถ้าเป็นหนอนที่ออกจากไข่ใหม่ ๆ จะเข้าไปทำลายผักใต้ผิวใบหรือเข้าไปในส่วนของตาดอก และเข้าไปกัดกินภายในลำต้นซึ่งจะกัดกินผลผลิตของเกษตรกรจนได้รับความเสียหาย
26 พฤศจิกายน 2558
กำจัดโรครากเน่า-โคนเน่า ด้วยผลไม้รสฝาด
โรครากเน่า-โคนเน่า เกิดได้กับพืชทุกชนิด หากในพื้นที่ปลูกนั้นมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ต่อการเกิดโรค ซึ่งมักพบโรคนี้ในพืชที่สำคัญ ได้แก่ ทุเรียน มะนาว พืชผัก ฯลฯ โดยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการแพร่ระบาดและเกิดโรคนี้ คือ ช่วงฤดูฝน(ฝนชุก-ระบายน้ำไม่ดี)ไปจนถึงฤดูหนาว หากพืชเป็นโรคนี้แล้วยากต่อการจะกู้ชีพคืนกลับมาให้ปกติดี เนื่องจากเชื้อจะเข้าทำลายพืชทางระบบรากไปจนถึงโคนต้น ซึ่งกว่าส่วนอื่นๆ ของพืชจะแสดงอาการของโรครากเน่า-โคนเน่าออกมาให้เห็นก็เป็นช่วงเวลาที่สายเกินกว่าจะเยียวยาได้
10 พฤษภาคม 2559
การทำน้ำหมักจากผลไม้รสฝาด ป้องกันกำจัดโรครากเน่า-โคนเน่า
จากการลงพื้นที่ไปพบ คุณสมเดช สง่าแสง เกษตรกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบถามวิธีการรักษา และป้องกันโรครากเน่าในพืช ซึ่งคุณสมเดช ได้แนะนำถึงวิธีการรักษา และการป้องกัน แบบง่าย ๆ โดยในการรักษาและป้องกันโรครากเน่าที่เกิดจากเชื้อรานั้น คุณสมเดช แนะนำว่าควรที่จะเลือกสมุนไพรหรือผลไม้ที่มีรสชาติฝาดมาใช้ ก็สามารถช่วยแก้ปัญหาโรครากเน่าที่เกิดจากเชื้อราได้แล้ว โดยมีวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
15 กันยายน 2559
ฮอร์โมนไซโตไคนินจากหัวไชเท้า ใช้เร่งโต-ขยายขนาดผล
ไซโตไคนิน(Cytokinin)เป็นกลุ่มของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุม การแบ่งเซลล์ การขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงของเซลล์พืช
21 ธันวาคม 2559
สูตรเด็ดกำจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืช
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา ได้พบปราชญ์เกษตรกรคนเก่งอย่างอาจารย์กิจติกร กีรติเรขา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2554 จ.นครราชสีมา ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการทำเกษตรแบบผสมผสาน และมีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี และวันนี้มีองค์ความรู้เรื่อง สูตรป้องกันเชื่อราในพืช ซึ่งมีวิธีการง่ายๆ มาแนะนำ ดังนี้
14 มีนาคม 2560
กำจัดเพลี้ยทำลายพืชให้ด่าวดิ้น ด้วยน้ำหมักสูตรน็อคเพลี้ย
เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เป็นศัตรูตัวร้ายขาประจำที่ชอบเข้าทำลายพืชผัก ผลไม้ ให้ได้รับความเสียหาย โดยเพลี้ยจะเข้าดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนของเนื้อเยื่ออ่อนๆ เช่น ปลายยอด ใบอ่อน ผลอ่อน ของพืช ทำให้พืชขาดอาหารไปหล่อเลี้ยง หยนุดชะงัก แคระแกร็น ใบหงิก ยอดหงิกไม่เติบโตสวยงาม ซึ่งปัญหาเรื่องแมลงตระกูลเพลี้ยทั้งหลายที่ชอบเข้าทพลายพืชผักนั้นคุณสุพัฒน์ จินดาคำ วิทยากรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย ได้แนะนำวิธีการทำสารป้องกันกำจัดเพลี้ยชนิดต่างๆ ไว้ดังนี้
27 ธันวาคม 2559
การใช้ฝักคูณป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชผัก
ในการปลูกพืชผักต่างๆ เกษตรกรต้องประสบปัญหากับแมลงต่างๆที่เข้ามารบกวนทำลายพืชผักของเกษตรกร สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมา แต่ก็มีเกษตรกรหลายๆท่านที่ไม่กังวลกับปัญหาเหล่านี้ เช่นเกษตรกรท่านนี้ คุณลุงบุญชู อินทรประสิทธิ์ ซึ่งมีสูตรดีที่ใช้ป้องกันกำจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวิธีการทำดังต่อไปนี้
21 กันยายน 2559
5 พลังสมุนไพรปราบแมลง
ส.อ.วาสอาคม จันทะเสน นายทหารวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ประจำศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง เฉพาะพื้นที่ป่าดงนาทาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี วิทยากรประจำฐานน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำหมัก 5 สมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ farmer info จ.อุบลราชธานี ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลไว้ดังนี้
6 ตุลาคม 2559
น้ำหมักสมุนไพรน็อกเพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ
ปัจจุบันได้มีพืชผัก ผลไม้ที่เกษตรกรปลูกไว้ในจำนวนไม่น้อย ที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเพลี้ยไฟ เพลี้ยต่างๆ วันนี้ได้นำสูตรภูมิปัญญาการผลิตน้ำหมัก “สูตรน้ำหมักน็อกเพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้งแมลงศัตรูพืชต่างๆ ที่คุณสุพัฒน์ จินดาคำ เจ้าของภูมิปัญญา และวิทยากรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย ได้แนะนำซึ่งมีวิธีการทำง่ายๆดังนี้
26 พฤศจิกายน 2558
น้ำหมักสับปะรดสารพัดประโยชน์
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ Farmer Info ของสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 ในพื้นที่ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ได้พบกับคุณพิชัย เหลือคณาสุพร เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำน้ำหมัก
5 มกราคม 2560
น้ำหมักหัวข่าป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
นายวีรยุทธ ศรีเลอจันทร์ เจ้าของรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2553 ได้แนะนำเทคนิคการทำน้ำหมักด้วยหัวข่าเพื่อกำจัดศัตรูพืช ซึ่งเป็นสูตรง่ายๆเกษตรกรสามารถทำใช้เองได้ โดยนำหัวข่าแก่ที่ปลูกไว้ตามท้องไร่ ปลายนา มาเป็นส่วนประกอบสำคัญเพราะสรรพคุณทางยาของข่ามี รสฉุน-เผ็ดร้อน จึงเหมาะแก่การนำมาทำเป็นน้ำหมักกำจัดศัตรูพืช ไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว เพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง ตลอดจนพืชสวนต่างๆที่โดนศัตรูพืชเล่นงาน สูตรนี้ใช้กำจัดได้ผลดีมาก พูดง่ายๆสรรพคุณ 108
13 กันยายน 2560
เมล็ดน้อยหน่า กำจัดหนอนในแปลงผัก
หนอนผัก เป็นหนอนที่ชอบกัดกินใบพืชต่าง ๆ จำพวกกะหล่ำ หัวผักกาดขาว คะน้า กวางตุ้ง ฯลฯซึ่งถ้าหนอนเหล่านี้กัดกินผักที่ปลูกจนเป็นรู เน่าจากข้างใน บางทีก็ทำให้ผลผลิตที่ได้ลีบเสียหาย ขายไม่ได้ราคา และเป็นสาเหตุที่ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่หันมาใช้สารเคมีในการกำจัดหนอนผัก เพราะกลัวสภาวะขาดทุน
25 พฤศจิกายน 2558
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.14 บาท
ดีเซล
28.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
24-30°C
นครราชสีมา
26-32°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
25-28°C
ภูเก็ต
24-26°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×