สูตรสมุนไพรและสารเคมี
(129 เรื่อง)
กำจัดโรครากเน่า-โคนเน่า ด้วยผลไม้รสฝาด
โรครากเน่า-โคนเน่า เกิดได้กับพืชทุกชนิด หากในพื้นที่ปลูกนั้นมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ต่อการเกิดโรค ซึ่งมักพบโรคนี้ในพืชที่สำคัญ ได้แก่ ทุเรียน มะนาว พืชผัก ฯลฯ โดยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการแพร่ระบาดและเกิดโรคนี้ คือ ช่วงฤดูฝน(ฝนชุก-ระบายน้ำไม่ดี)ไปจนถึงฤดูหนาว หากพืชเป็นโรคนี้แล้วยากต่อการจะกู้ชีพคืนกลับมาให้ปกติดี เนื่องจากเชื้อจะเข้าทำลายพืชทางระบบรากไปจนถึงโคนต้น ซึ่งกว่าส่วนอื่นๆ ของพืชจะแสดงอาการของโรครากเน่า-โคนเน่าออกมาให้เห็นก็เป็นช่วงเวลาที่สายเกินกว่าจะเยียวยาได้
10 พฤษภาคม 2559
การทำน้ำหมักจากผลไม้รสฝาด ป้องกันกำจัดโรครากเน่า-โคนเน่า
จากการลงพื้นที่ไปพบ คุณสมเดช สง่าแสง เกษตรกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบถามวิธีการรักษา และป้องกันโรครากเน่าในพืช ซึ่งคุณสมเดช ได้แนะนำถึงวิธีการรักษา และการป้องกัน แบบง่าย ๆ โดยในการรักษาและป้องกันโรครากเน่าที่เกิดจากเชื้อรานั้น คุณสมเดช แนะนำว่าควรที่จะเลือกสมุนไพรหรือผลไม้ที่มีรสชาติฝาดมาใช้ ก็สามารถช่วยแก้ปัญหาโรครากเน่าที่เกิดจากเชื้อราได้แล้ว โดยมีวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
15 กันยายน 2559
ฮอร์โมนไซโตไคนินจากหัวไชเท้า ใช้เร่งโต-ขยายขนาดผล
ไซโตไคนิน(Cytokinin)เป็นกลุ่มของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุม การแบ่งเซลล์ การขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงของเซลล์พืช
21 ธันวาคม 2559
สูตรเด็ดกำจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืช
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา ได้พบปราชญ์เกษตรกรคนเก่งอย่างอาจารย์กิจติกร กีรติเรขา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2554 จ.นครราชสีมา ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการทำเกษตรแบบผสมผสาน และมีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี และวันนี้มีองค์ความรู้เรื่อง สูตรป้องกันเชื่อราในพืช ซึ่งมีวิธีการง่ายๆ มาแนะนำ ดังนี้
14 มีนาคม 2560
กำจัดเพลี้ยทำลายพืชให้ด่าวดิ้น ด้วยน้ำหมักสูตรน็อคเพลี้ย
เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เป็นศัตรูตัวร้ายขาประจำที่ชอบเข้าทำลายพืชผัก ผลไม้ ให้ได้รับความเสียหาย โดยเพลี้ยจะเข้าดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนของเนื้อเยื่ออ่อนๆ เช่น ปลายยอด ใบอ่อน ผลอ่อน ของพืช ทำให้พืชขาดอาหารไปหล่อเลี้ยง หยนุดชะงัก แคระแกร็น ใบหงิก ยอดหงิกไม่เติบโตสวยงาม ซึ่งปัญหาเรื่องแมลงตระกูลเพลี้ยทั้งหลายที่ชอบเข้าทพลายพืชผักนั้นคุณสุพัฒน์ จินดาคำ วิทยากรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย ได้แนะนำวิธีการทำสารป้องกันกำจัดเพลี้ยชนิดต่างๆ ไว้ดังนี้
27 ธันวาคม 2559
การใช้ฝักคูณป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชผัก
ในการปลูกพืชผักต่างๆ เกษตรกรต้องประสบปัญหากับแมลงต่างๆที่เข้ามารบกวนทำลายพืชผักของเกษตรกร สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมา แต่ก็มีเกษตรกรหลายๆท่านที่ไม่กังวลกับปัญหาเหล่านี้ เช่นเกษตรกรท่านนี้ คุณลุงบุญชู อินทรประสิทธิ์ ซึ่งมีสูตรดีที่ใช้ป้องกันกำจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวิธีการทำดังต่อไปนี้
21 กันยายน 2559
5 พลังสมุนไพรปราบแมลง
ส.อ.วาสอาคม จันทะเสน นายทหารวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ประจำศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง เฉพาะพื้นที่ป่าดงนาทาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี วิทยากรประจำฐานน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำหมัก 5 สมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ farmer info จ.อุบลราชธานี ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลไว้ดังนี้
6 ตุลาคม 2559
น้ำหมักสมุนไพรน็อกเพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ
ปัจจุบันได้มีพืชผัก ผลไม้ที่เกษตรกรปลูกไว้ในจำนวนไม่น้อย ที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเพลี้ยไฟ เพลี้ยต่างๆ วันนี้ได้นำสูตรภูมิปัญญาการผลิตน้ำหมัก “สูตรน้ำหมักน็อกเพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้งแมลงศัตรูพืชต่างๆ ที่คุณสุพัฒน์ จินดาคำ เจ้าของภูมิปัญญา และวิทยากรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย ได้แนะนำซึ่งมีวิธีการทำง่ายๆดังนี้
26 พฤศจิกายน 2558
น้ำหมักสับปะรดสารพัดประโยชน์
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ Farmer Info ของสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 ในพื้นที่ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ได้พบกับคุณพิชัย เหลือคณาสุพร เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำน้ำหมัก
5 มกราคม 2560
สารเร่ง พด.7 (ใช้ผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช)
สารป้องกันแมลงศัตรูพืชที่ผลิตจากสารเร่ง พด.7 เป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ได้จากาการย่อยสลายพืชสมุนไพร โดยกิจกรรมจุลินทรีย์ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนได้ของเหลวสีน้ำตาลใส ซึ่งประกอบด้วยกรดอินทรีย์หลายชนิดในปริมาณสูงรวมทั้งสารออกฤทธิ์ประเภทต่างๆ และสารไล่แมลงที่สกัดได้จากพืชสมุนไพรชนิดนั้นๆ ใช้ในการป้องกันศัตรูพืช
26 พฤศจิกายน 2558
การทำสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
สูตรนี้มีการเตรียมการไม่ยาก ทั้งยังเป็นสูตรที่ให้ผลดีในเรื่องของการช่วยป้องกันเชื้อราที่จะเข้ามาทำลายผลผลิตในเรือกสวน ไร่นา โดยเฉพาะในสวนไม้ผล
26 พฤศจิกายน 2558
การผลิตน้ำส้มควันไม้และการนำไปใช้ประโยชน์
น้ำส้มควันไม้มีประโยชน์ต่อเกษตรกรหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ รวมไปถึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนได้อีกด้วย ถ้าเกษตรกรทราบถึงวิธีการผลิต และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ก็จะเป็นผลดีต่อเกษตรกรอย่างมาก ข้อมูลความรู้จากครูกุศล และคุณเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง เจ้าของศูนย์การเรียนรู้ครูเกษตรกรบ้านสันทราย ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้แนะนำถึงประโยชน์และวิธีการผลิตน้ำส้มควันไม้แบบง่ายๆ ดังนี้
26 พฤศจิกายน 2558
ราคาน้ำมัน
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
33.76 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.14 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.94 บาท
ดีเซล
24.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
27.69 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
23-29°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
25-35°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×