สูตรสมุนไพรและสารเคมี
(130 เรื่อง)
ฮอร์โมนเร่งโต-ยาว-ใหญ่-ดก
สิ่งสำคัญที่สุดในการปลูกพืช คือ การดูแลรักษาให้ต้นพืชเจริญงอกงาม เมื่อต้นพืชมีความแข็งแรงและสมบูรณ์ผลผลิตที่ได้ย่อมงดงามไปด้วย และแน่นอนว่าผลผลิตที่งดงามย่อมสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างงดงามเช่นกัน เพราะฉะนั้นแล้วการบำรุงรักษาต้นพืชเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเกษตรกร
30 พฤศจิกายน 2558
สูตรสมุนไพรปราบเพลี้ยชนิดต่างๆ
หั่นกลอยบางๆ บดแป้งเหล้าให้ละเอียด บดลูกเหม็นให้ละเอียด แล้วนำมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน นำมาใส่ภาชนะหมักเติมน้ำปิดฝา หมักต่ออีก 10 วัน จึงนำมาใช้
30 พฤศจิกายน 2558
สูตรสมุนไพรกำจัดเพลี้ย
อีกหนึ่งสูตรเด็ดสำหรับพื้นที่ที่หาหัวกลอยยาก ให้พิจารณาใช้สูตรนี้กำจัดเพลี้ยแทน ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพึงใจพอกันใช้น้ำหมัก 40 ซีซี ผสมกับน้ำธรรมดา 20 ฉีดพ่นป้องกันกำจัดเพลี้ย 7 วันได้ผลดี
30 พฤศจิกายน 2558
รวมมิตรสมุนไพรไทย ปราบแมลงแบบครอบจักรวาล
วิธีการกำจัดแมลงที่เป็นศัตรูพืชมีหลากหลายวิธี มีทั้งการใช้สารเคมีและการใช้สมุนไพร ซึ่งการใช้สมุนไพรเป็นวิธีที่ได้ประสิทธิภาพน้อยกว่าการใช้สารเคมี แต่มีความปลอดภัยสูงกว่า การทำสมุนไพรน้ำหมักกำจัดแมลงของคุณสุรชาติ พานชัย เกษตรกร ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช เป็นวิธีการกำจัดแมลงที่ปลอดภัยและนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่แพ้สารเคมี ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้
30 พฤศจิกายน 2558
สูตรสมุนไพรป้องกันเชื้อราสาเหตุโรคพืช
สำหรับโรครานั้นในช่วงที่ต้องระมัดระวัง คือ อากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วย่างเข้าสู่ฤดูหนาวหรืออากาศหนาวเย็นเข้า ต้องระมัดระวังโรคพืชที่สำคัญ ได้แก่ โรคราน้ำค้าง ที่มักจะพบในพืชผักและไม้ดอก ส่วนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และใกล้เคียงนั้น ต้องระมัดระวังโรคราน้ำค้าง ที่มักพบในกลุ่มพืชจำพวกแตง องุ่น รวมถึงข้าวโพดหวานด้วย หรือในนาข้าวต้องระมัดระวังโรคคอเน่า ที่มักจะพบในช่วงที่ความชื้นยังคงมีอยู่ในขณะที่ข้าวออกรวง และช่วงที่ข้าวใกล้สุกเต็มที่ ซึ่งอาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องเมล็ดด่างได้นั้นเอง สำหรับวิธีการป้องกันนั้นสามารถใช้สมุนไพรป้องกันเชื้อราในไม้ผล พืชผัก และนาข้าว มาใช้ได้ โดยทีมงานร่วมด่วย ช่วยกัน จ.สระบุรี ได้ลงพื้นที่ไปยังสวนมะม่วงของคุณลุงพยัพ โสภาน้อย ที่ ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ซึ่งเป็นสวนมะม่วงที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสระบุรี ในการศึกษาข้อมูลและเทคนิคทางการเกษตร เพื่อนำมาเผยแพร่สู่เกษตรกรผู้ที่สนใจในการใช้บริการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร และผู้ที่สนใจข้อมูลบน www.rakbankerd.com ซึ่งวันนี้คุณลุงพยัพได้ถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง สมุนไพรป้องกันเชื้อราในไม้ผล พืชผัก และนาข้าว ที่ได้ทดลองทำและใช้ในสวนของตนจนได้ผลดี ไว้ดังนี้
27 พฤศจิกายน 2558
ปราบโรครากเน่าโคนเน่าให้อยู่หมัด ด้วยปุ๋ยคอกหมักสารเร่งซุปเปอร์ พด.3
นายณรงค์ วงษ์ระหงส์ หมอดินอาสาประจำอำเภอปากช่อง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการปลูกพืชผัก ให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ในวันที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 13.45 น. เรื่องเทคนิคการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่า ด้วยปุ๋ยคอกหมักเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อใช้ป้องกันและปราบปรามเชื้อราไฟท๊อปธอร่า ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่าในพืช ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้
30 พฤศจิกายน 2558
น้ำหมักเปลือกผลไม้ ใช้กำจัดโรคพืช
ทีมงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี จึงได้ประสานไปยังคุณสมหมาย ทับทิม เกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้ให้ความรู้กับทางทีมงานร่วมด้วยช่วยกันเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันเชื้อราและใช้เปลือกผลไม้ในการไล่แมลง จึงได้เชิญมาร่วมพูดคุยในรายการ Happy Farmer *1677 ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ในวันที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา13.00-15.00 น. ทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี FM 107.75 MHz. ถึงการนำเปลือกผลไม้ที่เหลือจากการรับประทานมาช่วยในการป้องกันกำจัดเชื้อราสาเหตุของการเกิดโรคพืช ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
26 พฤศจิกายน 2558
น้ำหมักสมุนไพรกำจัดหนอนชอนใบ สูตรลุงคำนึง ชนะสิทธิ์
ปัจจุบันเกษตรกรหันมาให้ความสนใจในเรื่องเกษตรอินทรีย์เพิ่มสูงขึ้นและเริ่มมีการศึกษา ค้นคว้า จนก่อเกิดภูมิปัญญาต่างๆมากมายที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งคุณคำนึง ชนะสิทธิ์ ประธานศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านชำปลาไหล หมู่12 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำเกษตรอินทรีย์มานาน ได้นำเอาพืชสมุนไพรมาทำเป็นน้ำหมักสมุนไพรกำจัดหนอนชอนใบได้แนะการทำน้ำหมักสมุนไพรกำจัดหนอนผ่านทาง FM 106.25 MHz.สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.จันทบุรี ในรายการร่วมด้วยช่วยเกษตรกร
30 พฤศจิกายน 2558
น้ำหมักสมุนไพร..สูตรเดียวครบทุกรส..ฤทธิ์เผ็ดร้อน-เบื่อเมา เอาอยู่ทั้งโรคและแมลงศัตรูพืช
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิด จ.ชัยนาท เพื่อพบปะกับคุณสมเดช สง่าแสง เกษตรกรในจังหวัดลพบุรี ผู้มีความเชี่ยวชาญ ในเรื่องการทำสูตรน้ำหมักสมุนไพร และ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการ IPM จึงคิดค้นการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ สูตรต่างๆ จนประสบความสำเร็จโดยเฉพาะสูตรฝังโคนไม้ผล บังคับให้ไม้ผลออกผลผลิตนอกฤดูได้ โดยไม่ต้องใช้สารเคมี ในปี 2545
3 สิงหาคม 2559
สูตรสมุนไพรกำจัดเพลี้ยต่างๆ และไรแดง
นายโชคชัย ตูมนอก เกษตรกรไร่นาสวนผสม ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่ประสบความสำเร็จในการทำน้ำหมักชีวภาพฆ่าเพลี้ยและไรแดงแบบลดต้นทุน ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการ Famer Info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ในวันที่ 6 กันยายน 2555 เวลา 14.45 น. เรื่องการทำน้ำหมักน้ำหมักชีวภาพฆ่าเพลี้ยและไรแดงแบบลดต้นทุน แก่พี่น้องเกษตรกรเพื่อลดการใช้สารเคมี และให้ได้ผลผลิตดี
30 พฤศจิกายน 2558
สูตรสมุนไพรป้องกันกำจัดโรครากเน่า-โคนเน่า
ปัจจุบันเกษตรกรหันมาให้ความสนใจในเรื่องเกษตรอินทรีย์เพิ่มสูงขึ้นและเริ่มมีการศึกษา ค้นคว้า จนก่อเกิดภูมิปัญญาต่างๆมากมายที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งคุณคำนึง ชนะสิทธิ์ ประธานศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านชำปลาไหล หมู่12 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำเกษตรอินทรีย์มานาน ได้นำเอาพืชสมุนไพรมาทำเป็นน้ำหมักสมุนไพรแก้โรคทางดิน ซึ่งได้แก่ โรครากเน่าโคนเน่า
30 พฤศจิกายน 2558
การใช้น้ำส้มควันไม้กำจัดแมลงปากดูด ตัวการสำคัญที่ทำให้พืชใบหงิก
ปัญหาแมลงเข้าทำลายพืชปลูก ทำให้พืชมีอาการใบอ่อนหรือยอดหงิก เป็นอีกปัญหาหนึ่งของชาวสวนผัก ที่ไม่ว่าจะเป็นในพริกมะกรูด มะนาว มะละกอ เป็นต้องมีอาการใบหงิกให้พบเห็นอยู่ทุกระยะของการเจริฐเติบโต ซึ่งอาการที่พืชใบหงิกนั้นจะส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตที่จะตามมา ทำให้พืชให้ผลผลิตได้น้อยลง หรือ ถ้าพบว่ามีการระบาดมากอาจทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโตได้ ปัญหาเหล่านี้คุณแดง มูลสาน เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญในการปลูกผักปลอดสารพิษ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ได้แนะเคล้ดลับเด็ดๆ ไว้ปราบเจ้าแมลงตัวร้ายทำให้เกิดอาการใบหงิกในพืชแบบไม่ยุ่งยาก แค่เพียงใช้น้ำส้มควันไม้ฉีดคุมพืชทุกระยะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
30 พฤศจิกายน 2558
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
32.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
24.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
18.94 บาท
ดีเซล
23.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.49 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
24-29°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×