สูตรสมุนไพรและสารเคมี
(142 เรื่อง)
สารสกัดสะเดาป้องกันกำจัดแมลงประสิทธิภาพสูง
นายสุรศักดิ์ ประสงค์ทิงษ์ เกษตรกรไร่นาสวนผสม เกษตรอินทรีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่ประสบความสำเร็จในการทำ น้ำหมักสะเดาเพื่อป้องกันศัตรูพืชแบบลดต้นทุน ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการร่วมด้วยช่วยเกษตรกร เรื่องการทำน้ำหมักสะเดาเพื่อป้องกันศัตรูพืชแบบลดต้นทุน แก่พี่น้องเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ย และให้ได้ผลผลิตดี
30 พฤศจิกายน 2558
สูตรเด็ดกำจัดเพลี้ยไฟแบบเร่งด่วน
เพลี้ยไฟ เป็นแมลงที่มีขนาดเล็กและมักจะระบาดทำลายรุนแรงในฤดูร้อนหรือสภาพอากาศร้อนแห้งแล้ง และถือว่าเป็นแมลงศัตรูที่สำคัญที่สุดในการปลูกพืชผัก รวมไปจนถึงกล้วยไม้ มะลิ เบญจมาศ กุหลาบ ดาวเรือง ซึ่งการทำลายของเพลี้ยไฟนั้น คือจะดูดน้ำเลี้ยงจากส่วนที่เจริญของพืช อาธิเช่น ตา ใบอ่อน ดอก ทำให้เกิดอาการหงิกงอ เป็นคลื่น เกิดรอยด่างสีน้ำตาล และเหี่ยวแห้งตายไปในที่สุด คุณนพดล น้อยใหม่ หมอดินอาสาประจำตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้แนะนำสูตรเด็ดกำจัดเพลี้ยไฟที่เข้ามาทำลายพืชผักแบบเร่งด่วน รวมไปจนถึงไม้ดอกต่างๆ ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดพิษณุโลก FM 92.50 MHz รายการ farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ไว้ดังนี้
20 กุมภาพันธ์ 2560
ใช้น้ำคั้นดอกดาวเรือง กำจัดแมลงศัตรูผัก
จากการสัมภาษณ์คุณโชคชัย บุญยัง หัวหน้ากลุ่มงานอารักขาศัตรูพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับการใช้สารอินทรีย์กำจัดหนอนผักในแปลงผัก เพื่อเป็นการลดการใช้สารเคมีในแปลงผัก และยังเป็นการสร้างความมั่นใจในการบริโภคผักปลอดสารพิษ 100% ด้วยการทำสารชีวภาพจากดอกดาวเรือง
26 พฤศจิกายน 2558
กำจัดแมลง-โรคพืชตระกูลแตงให้อยู่หมัดด้วยขี้เถ้า
พืชตระกูลแตง ได้แก่ แตงโม แตงร้าน แตงกวา และพืชตระกูลแตงอื่นๆ เป็นพืชที่นิยมปลูกกันมากหลังฤดูทำนา แต่เกษตรกรมักประสบปัญหามากเกี่ยวกับโรคและแมลงเข้าทำลาย เพราะพืชตระกูลแตงมีใบ ลำต้นอวบน้ำ โรคและแมลงจึงมักระบาดเข้าทำลายได้ง่าย สำหรับการป้องกันกำจัดโรคและแมลง เกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้สารเคมี ซึ่งบางชนิดมีสารตกค้างในผลผลิต ทำให้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค สำหรับการใช้สารอินทรีย์บางชนิดสามารถควบคุมศัตรูพืชได้ หากใช้เป็นประจำและบ่อยครั้ง สำหรับในพืชตระกูลแตง สามารถใช้ขี้เถ้าไม้ ในการควบคุมโรคและแมลงโดยมีวิธีการทำ ดังนี้
26 พฤศจิกายน 2558
การทำน้ำใบยี่โถป้องกันแมลงศัตรูพืช
จากการลงพื้นที่ บ้านหนองปล้อง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ในวันที่ 2 กันยายน 2556 เวลา 09.30 น. คุณกิจติกร กีรติเรขา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมา ปี 2554 ที่มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร ได้เผยแพร่เทคนิคเกษตรในเรื่องเทคนิคการทำน้ำใบยี่โถป้องกันแมลงในพืช ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
26 พฤศจิกายน 2558
เพลี้ยแป้งตายสิ้นด้วยน้ำด่างขี้เถ้า
เพลี้ยแป้ง เป็นหนึ่งปัญหาที่สร้างความเสียหายให้กับต้นพริก และ พืชอื่นๆเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้ผลผลิตเสียหาย ไม่คุ้มกับการลงทุน
25 พฤศจิกายน 2559
สมุนไพรฝาดเมาเปรี้ยว ป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
พิกุลเป็นไม้ต้นขนาดกลาง โตค่อนข้างช้า ดอกพิกุลมีกลิ่นหอมเย็นๆ นิยมใช้บูชาพระ เปลือกต้นพิกุลใช้ย้อมผ้า ต้มน้ำเกลืออมแก้ปวดฟันทำให้ฟันแน่น ดอกนำมากลั่นทำน้ำหอม น้ำจากดอกและผลใช้ล้างคอล้างปากและยังใช้เป็นยาสมุนไพรได้อีกด้วยโดยเฉพาะใบ รสเบื่อฝาด ใช้ฆ่าเชื้อกามโรคและแก้เลือดลมไม่ดี(ในคน)ได้อีกด้วย
27 พฤศจิกายน 2558
อาหารพืชจากเมล็ดพืช 3 อย่าง
เมล็ดพันธุ์พืชที่แก่จัด โดยเฉพาะเมล็ดทุเรียนเมล็ดขนุนเมล็ดมะขามล้วนเป็นแหล่งสะสมคุณค่าทางโปรตีนและแคลเซี่ยมอยู่มาก ดังนั้นคุณนพดล น้อยใหม่ เป็นหมอดินอาสาตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร จึงได้แนะนำสูตรเร่งดอกเร่งใบเร่งรากกระตุ้นลูกดกและแมลงไม่รบกวนด้วยเมล็ดพันธุ์พืชที่เหลือทิ้งมาพัฒนาเป็นสูตรปุ๋ยหมักที่สร้างคุณค่าทางอาหารให้กับพืชสวน พืชไร่ ไม้ดอกต่างๆได้เป็นอย่างดี โดยผ่านทางทีมงาน farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร จ.พิษณุโลก
26 พฤศจิกายน 2558
การใช้ตะไคร้หอมกำจัดหนอนใยผักอย่างได้ผล
เกษตรกรที่ปลูกผักไม่ว่าจะปลูกเพื่อจำหน่ายหรือปลูกเพื่อเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะผักตระกูลกระหล่ำและผักกาดขาว มักจะประสบกับปัญหาหนอนใยผักกัดกินยอดของพืชผักทั้งบนใบและใต้ใบ ทำให้ผลผลิตที่ได้นั่นเกิดความเสียหายนำไปขายไม่ได้ต้องคัดทิ้ง ทำให้ต้นทุนในการปลูกเพิ่มมากยิ่งขึ้น จากการสัมภาษณ์คุณโชคชัย บุญยัง หัวหน้ากลุ่มงานอารักขาศัตรูพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับการกำจัดหนอนใยผักศัตรูตัวร้ายของพืชตระกูลกระหล่ำด้วยตะไคร้หอม
8 มีนาคม 2560
การใช้น้ำส้มควันไม้ป้องกันมด-แมลงเข้าทำลายต้นกล้าเพาะชำ
การเพาะต้นกล้าของเกษตรกรหลายๆคนมักเกิดปัญหา มีมด หรือแมลงต่างๆมาคอยรบกวนต้นกล้าได้ ทำให้การเจริญเติบโตของต้นกล้าไม่ดีและทำให้ไม่เจริญเติบโตได้ ซึ่งแก้ได้ง่ายๆด้วยน้ำส้มควันไม้ดังนี้
26 พฤศจิกายน 2558
จิบเบอเรลลิน(Gibberellin) ปลีกล้วย
จิบเบอเรลลิน (Gibberellin) เป็นฮอร์โมนพืชที่มีโครงสร้างโมเลกุลขนาดใหญ่ ควบคุมการเจริญเติบโตและมีอิทธิพลต่อกระบวนการทางพัฒนาการรวมทั้งการยืดของข้อ การงอก การพักตัว การออกดอก การแสดงเพศ การชักนำการสร้างเอนไซม์ รวมทั้งการชราของดอกและผล(ที่มา : วิกิพีเดีย) จัดเป็นฮอร์โมนที่ได้รับความนิยมจากเกษตรกรชาวสวนไม้ผลด้วยคุณสมบัติดังกล่าวมา ซึ่งมีการวางจำหน่ายตามท้องตลาดโดยทั่วไป
26 พฤศจิกายน 2558
วิธีใช้สารเคมีกำจัดแมลงในสวนไม้ผล อย่างประหยัดและปลอดภัย
ในการทำสวนผลไม้ หรือการปลูกพืชผักชนิดต่างๆ ปัญหาที่เกษตรกร จะหลีกเลี่ยงได้ยาก หรือหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย อีกปัญหาหนึ่งคือปัญหาของแมลงที่เข้ามารบกวนและทำลายผลผลิต ที่สวยงามและสมบูรณ์ ของแปลงเกษตร ซึ่งจากการลงพื้นที่ไปยังสวนแก้วมังกรชลสิทธิ์ คุณปัญญา จงทอง ผู้จัดการสวนแก้วมังกรชลสิทธ์ ที่เข้ามาดูแลสวนแก้วมังกร แทนคุณยายสาคร ชาลี เจ้าของสวนแก้วมังกรชลสิทธิ์ ที่ผันตัวเองมาทำธุรกิจค้าขาย ได้แนะวิธีการดีดี ที่สามารถกำจัดแมลงได้แบบง่าย ๆ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยวิธีการดังนี้ วิธีการใช้สารเคมีกำจัดแมลงอย่างปลอดภัย
30 พฤศจิกายน 2558
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.14 บาท
ดีเซล
28.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
24-30°C
นครราชสีมา
26-32°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
25-28°C
ภูเก็ต
24-26°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×