สูตรสมุนไพรและสารเคมี
(130 เรื่อง)
การใช้น้ำหมักขี้หมูป้องกันกำจัดโรคเชื้อราในไม้ผล
ไม้ผล เป็นพืชอายุยาว จึงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและต้องคอยเฝ้าระวังใน เรื่องของโรคและแมลงเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี สำหรับการป้องกันโรคและแมลงในไม้ผลนั้น เกษตรส่วนใหญ่จะใช้สารเคมีซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวเกษตรกรเองและสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ แต่ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ได้มีการรณรงค์เรื่องการลดใช้สารเคมีในสวนไม้ผลซึ่งมีคุณถนอม จันทร์เงิน เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นผู้คิดค้นสารคตวบคุมแมลงด้วยน้ำหมักมูลสุกรใช้เอง และมีการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับเกษตรกรผู้สนใจได้นำไปใช้ ตามสูตร ดังนี้
26 พฤศจิกายน 2558
สมุนไพรกำจัดแมลงในสวนพืชผักสูตรประหยัดต้นทุน
พืชสมุนไพรไทย เกือบทุกชนิด สามาถนำมาประยุกต์ใช้เป็นสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ผลดี โดยเฉพาะ ข่า ตะไคร้หอม ตะไคร้บ้าน ใบมะกูด สะเดา หนอนตายหยาก เป็นต้น แต่สมุนไพรที่มีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายและเกิดประโยชน์ในการกำจัดแมลงสูงสุด ได้แก่ สมุนไพรที่มีกลิ่นฉุนหรือน้ำมันหอมระเหยที่แมลงไม่ชอบ ซึ่งหาได้ง่ายในท้องถิ่น โดยเฉพาะ สะเดา ตะไคร้บ้าน และ ฝักคูณ ที่จะนำมาเป็นส่วนผสมหลักในการผลิตสมุนไพรประหยัดต้นทุนดังต่อไปนี้
26 พฤศจิกายน 2558
การใช้สมุนไพรรมควันกำจัดเพลี้ยแป้งในสวนไม้ผล
เกษตรกรผู้ทำสวนไม้ผล ประสบปัญหาเพลี้ยแป้งกัดกินต้นไม้ผล ไม่สามารถหาทางแก้ไขได้ จึงโทรเข้ามาสอบถามเพื่อขอคำปรึกษาเรื่องวิธีการกำจัดเพลี้ยแป้งในสวนไม้ผล ซึ่งทางคุณลุงสวน วงศ์พยัคฆ์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จ.เลย ได้แนะนำผ่านรายการร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา ถึงวิธีการกำจัดเพลี้ยแป้งด้วยวิธีการรมควันไล่แมลง ตามแบบฉบับของภูมิปัญญาชาวบ้าน ไว้ดังนี้
26 พฤศจิกายน 2558
การใช้ใบมะละกอกำจัดเพลี้ยแป้ง
เพลี้ยแป้งกลายเป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญหลายชนิด ทั้งพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล เมื่อเข้าทำลายแล้วย่อมเกิดความเสียหายต่อผลผลิตอย่างแน่นอน และยากที่จะกำจัดให้กมดไปได้ด้วยการฉีดพ่นสารเคมีในครั้งเดียว เนื่องจากมีไขเคลือบตัวไว้หนา และยังมีมดเป็นพาหะที่สำคัญ จึงพบว่าเมื่อกำจัดไปได้ไม่นาน มเพลี้ยแป้งก็จะกลับมาทำลายพืชผลให้ได้รับความเสียหายอยู่ร่ำไป ซึ่งปัญหานี้สำหรับ คุณบุญล้อม เฉิดไธสงค์ เกษตกรบ้านห้วยค้อ ต.หนองแวงนาเป้า อ.พล จ.ขอนแก่น ได้มีการคิดค้นสูตรสมุนไพรที่มีส่วนผสมของใบมะละกเป็นหลัก และมีอยู่ทั่วไปในท้องถิ่นมาใช้กำจัดเพลี้ยแป้ง ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จึงอยากเผยแพร่สูตรดังกล่าวไว้ ณ ที่นี้
26 พฤศจิกายน 2558
การทำสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชผัก จากน้ำยาล้างจาน
สิ่งของเหลือใช้ในครัวเรือน สามารถนำมาประยุกต์กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมากมาย และอาจมีหลายๆ คนที่อาจจะมองข้ามสิ่งนี้ไป แต่มีเกษตรกรอย่าง คุณสมควร ศรีวงษ์โชติสกุล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยค้อ ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น นอกจากจะตั้งกลุ่มผลิตผ้าไหมแล้ว แบ่งพื้นที่การเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวหลายอย่าง จึงได้ลองเก็บผลผลิตในแปลงเกษตรมาคิดค้นทดลอง จนได้สูตรน้ำยาล้างจานจากพืชสมุนไพรอีกทั้งยังสามารถใช้ขับไล่แมลงที่เข้ามารบกวนฝในเรือกสวนไร่นา ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของคนในหมู่บ้านห้วยค้อได้หลายบาทต่อปี ทางทีมงานจึงพลาดไม่ได้ที่จะนำสูตรนี้มาฝากกันค่ะ
26 พฤศจิกายน 2558
วิธีการใช้เชื้อบีทีร่วมกับสารสกัดจากสะเดากำจัดหนอนผีเสื้อศัตรูพืชผัก
คุณมนตรี บุญจรัส ผู้จัดการชมรมเกษตรปลอดสารพิษ กทม. ได้ให้คำแนะนำผ่านรายการร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา ถึงวิธีการกำจัดหนอนลดการวางไข่ของผีเสื้อกลางคืน
26 พฤศจิกายน 2558
การขยายเชื้อบีเอสควบคุมโรคพืช
เชื้อบีเอส (บาซิลัส ซับทีลิส) เป็นเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ร่วมกับพืชโดยไม่ทำความเสียหายให้กับพืช มีความสามารถในการแย่งธาตุอาหารได้ดีกว่าเชื้อจุลินทรีย์อื่น และสร้างสารปฏิชีวนะได้หลายชนิด ทำให้เชื้อโรคพืชลดการทำลายพืช และทำลายเชื้อโรคพืชทำให้ลดปริมาณเชื้อโรคพืช
26 พฤศจิกายน 2558
กำจัดแมลงศัตรูพืช ด้วยพริกแกงเผ็ดก้นครัว
ในการปลูกพืชผักต่างๆ เกษตรกร จะต้องเจอกับปัญหาสารพัดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหากับเรื่องของราคา และแมลงต่างๆที่เข้ามารบกวนทำลายพืชผักของเกษตรกร สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมา แต่ก็มีเกษตรกรหลายๆท่านที่ไม่กังวนกับปัญหาเหล่านี้ เช่นเกษตรกรท่านนี้กลุ่มนี้ครับ ซึ่งมี คุณป้าบุญเลิศ ช้างอยู่ เป็นประธานกลุ่ม ซึ่งมีสูตรเด็ดที่ใช้ พริกแกงเผ็ด ในการป้องกันกำจัดแมลงอย่างมีประสิทธิภาพ
26 พฤศจิกายน 2558
สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมประสิทธิภาพสมุนไพรกำจัดแมลง
สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 นับเป็นนวัตรกรรมใหม่ล่าสุด ที่กรมพัฒนาที่ดินได้พัฒนาศักยภาพขึ้นมาเพื่อใช้ร่วมกับพืชสมุนไพร ในการเพิ่มประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
26 พฤศจิกายน 2558
การวางกับดักแมลงในสวนผัก
การใช้กาวเหลืองเพื่อเป็นกับดักล่อแมลงศัตรูพืชมาติดบริเวณที่ทากาว ซึ่งวิธีนี้สามารถทำให้เกษตรกรนำแมลงที่ติดกาวเหลืองมาวิเคราะห์การใช้น้ำหมักชีวภาพให้เหมาะแก่การป้องกันแมลงศัตรูพืชในช่วงเวลานั้นๆได้อย่างตรงจุด วิธีการนี้เป็นการนำมาใช้ของลุงอำนวย มาศเมฆ เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ แห่งบ้านไสเหรียง ม.7 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
30 พฤศจิกายน 2558
น้ำหมักสมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงศัตรูไม้ผล
เกษตรกรหลายๆ ท่าน มักประสบปัญหาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชโดยเฉพาะในสวนผลไม้ ทั้งภาคใต้และภาคอื่นๆ ที่มีพื้นที่เหมาะสำหรับการทำสวนผลไม้ กอรปกับพื้นที่ในสวนของเกษตรสวนใหญ่มีการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพร คุณบุญ ป่านเทพ หมอดินอาสาแห่งบ้านทรัพย์สมบูรณ์ จึงได้นำเอาสมุนไพรที่มีอยู่ มาทำน้ำหมักสำหรับไล่แมลงศัตรูพืชในสวนผลไม้ โดยมีส่วนผสมและวิธีการดังนี้
26 พฤศจิกายน 2558
การผลิตน้ำส้มควันไม้ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
น้ำส้มควันไม้มีสารประกอบเป็นกรดอะซิติก มีความเป็นกรดต่ำ มีสีน้ำตาลออกดำและมีสารประกอบอื่นๆ อีกมาก สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอย่างมากมาย เป็นสารปรับปรุงดิน สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช สารไล่แมลง และสารเร่งการเติบโตของพืช เกษตรกรสามารถนำไปฉีดพืชผัก พืชไร่ ได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังนำไปใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมได้อีกด้วย
26 พฤศจิกายน 2558
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
32.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
24.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
18.94 บาท
ดีเซล
23.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.49 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
24-29°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×