สูตรสมุนไพรและสารเคมี
(142 เรื่อง)
การใช้ผงกาแฟ กำจัดเพลี้ยชนิดต่างๆ
เพลี้ยเป็นศัตรูที่สำคัญพืชหลายชนิด และ เกษตรกรไม่อยากเจอ ซึ่งหาทางป้องกันค่อนข้างยาก แต่สามารถกำจัดได้ด้วยสมุนไพร หรือ ส่วนต่างๆ ของพืชหลายชนิด จากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับคุณไสว ศรียา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดนครนายก ประจำปี 2551 นั้น คุณไสวได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการกำจัดเพลี้ย เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง หรือเพลี้ยชนิดอื่นๆ ด้วยการใช้ผงกาแฟ ซึ่งมีรายละเอียดและวิธีการทำดังนี้
6 มกราคม 2560
การใช้น้ำส้มควันไม้รักษาอาการคัน-เชื้อรา-รังแค
อาการคันบนหนังศรีษะ ที่เรียกว่าเชื้อราบนหนังศรีษะ หรือรังแค เมื่อเกิดรังแคขึ้นหลายคนอาจกังวลใจ เพราะอยากขจัดรังแคให้สิ้นไป แน่นอนที่สุดว่าหลายท่านอาจจะลองมาหลายวิธีแล้วไม่ว่าจะเป็นแชมพูขจัดรังแค หรือรักษาด้วยเคล็ดลับตามธรรมชาติ ใครที่กำลังประสบกับปัญหานี้อยู่ วันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาแนะนำกัน
7 สิงหาคม 2560
เทคนิคเร่งการตกตะกอนของน้ำส้มควันไม้
ประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้ ป้องกันโรครากเน่าและโคนเน่าจากเชื้อรา เพื่อเร่งการเจริญเติบโต กระตุ้นความต้านทานโรค เพื่อช่วยในการสังเคราะห์น้ำตาลของพืข (ช่วยให้พืชผักและผลไม้มีรสหวาน)
26 พฤศจิกายน 2558
การใช้ใบสาบเสือกำจัดแมลง
ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเกษตรผู้ผลิตและกลุ่มผู้บริโภคก็ตาม ล้วนแต่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้นเยอะ จะเห็นได้ว่าการปลูกพืชผักกินเองนั้น ผู้ผลิตจะรู้ว่าพืชผักที่ปลูกเราควรบำรุงปุ๋ยและสารกำจัดแมลงประเภทไหนถึงจะปลอดภัยต่อผู้บริโภค จะไม่มีเด็ดขาดที่ผู้ปลูกผักเองจะฉีดพ่นปุ๋ยยาเคมีที่เป็นอันตรายแล้วนำผักมาบริโภคเอง เช่นเดียวกับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง ได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนปลูกผักกินเองเพื่อเป็นอาหารกลางวัน อีกทั้งพืชผักที่ปลูกต้องไม่ใช้สารเคมี ทางโรงเรียนจึงผลิตปุ๋ยหมักและสารไล่แมลงใช้เอง โดยเฉพาะสารไล่แมลงจากใบสาบเสือที่นำมาหมักกับวัตถุดิบต่างๆ เพื่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชผักที่ปลูกไว้ในโครงการ ซึ่งวันนี้คุณประเสริฐ ไพรพนาพฤกษ์ อาจารย์ผู้สอนและรับผิดชอบโครงการฯได้ยินดีเผยสูตรนี้ผ่านรายการ FARMER INFO จ.เชียงราย ดังนี้
7 ตุลาคม 2559
ปราบราดำ กำจัดราขาวและโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราด้วยน้ำหมักยางกล้วย
การใช้น้ำยางจากปลีกล้วยช่วยกำจัดเชื้อราในพืชเป็นองค์ความรู้ใหม่ของคุณยรรยง ยาดี เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551 จ.แม่ฮ่องสอน ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเกษตรผสมผสานและสารขับไล่แมลง ซึ่งได้เผยแพร่สูตรนี้ผ่านทางรายการ Farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดเชียงราย พร้อมกับยืนยันว่าสูตรนี้สามารถช่วยกำจัดโรคราแป้ง ราดำ และโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ที่ระบาดกับพืชและไม้ผลได้ นอกจากนี้ยังกำจัดแมลงที่เป็นพาหะนำโรคได้อย่างดี ด้วยวิธีการดังนี้
2 กุมภาพันธ์ 2560
รวมพลังสมุนไพรประสิทธิภาพสูง ปราบแมลง
การทำน้ำหมักชนิดต่างที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงดิน-บำรุงพืชนั้น จะต้องมีระยะเวลาในการหมักที่เหมาะสม เพราะถ้าใช้เวลาน้อยเกินไป หรือ มากเกินไป ก็อาจทำให้คุณภาพน้ำหมักที่ได้นั้นไม่ดีพอ หากเป็นปุ๋ย วัสดุหมักนั้นๆ อาจยังปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาไม่มาก หรือ ถ้าเป็นการหมักสมุนไพรกำจัดแมลง สารต่างๆ ที่มีอยู่ในพืชสมุนไพรที่นำมาหมัก อาจยังสลายตัวออกมาไม่หมด ดังนั้นระยะเวลาที่เหมาะสมในการหมักจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เกษตรกรควรคำนึงถึง
26 พฤศจิกายน 2558
น้ำหมักป้องกันและกำจัดหนอนผีเสื้อในสวนไม้ผล
การที่จะป้องกันและกำจัดหนอนผีเสื้อหรือแมลงต่างในสวนผลไม้ของเกษตรกรนั้น สามารถที่จะป้องกันได้ง่ายโดยการใช้สมุนไพรที่หาได้ตามท้องถิ่นทั่วไป ซึ่งทำให้ลดต้นทุนการซื้อสารเคมีได้อีกด้วย สำหรับการใช้น้ำหมักป้องกันและกำจัดหนอนผีเสือในสวนไม้ผล เกษตรกรสามารถทำได้ง่ายๆ
11 พฤศจิกายน 2559
การใช้ใบน้อยหน่ากำจัดแมลงศัตรูพืช
น้อยหน่า ไม้ผลที่พบเห็นมีปลูกกันทั่วไป ประโยชน์ของน้อยหน่าไม่ใช่มีเพียงผลสุกที่น่ากินแสนอร่อยอย่างเดียว ส่วนอื่นๆของต้นน้อยหน่า เช่น ใบน้อยหน่ายังมีประโยชน์ในการขับไล่และฆ่าแมลงศัตรูพืชได้ดีอีกด้วย ซึ่ง อ.พัฒน์ สันทัด วิทยากรโรงเรียนชาวนา จ.เชียงราย ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการ Farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ถึงการใช้ประโยชน์จากใบน้อยหน่าในการกำจัดแมลงศัตรูพืช ด้วยวิธีการง่าย เกษตรกรสามารถทำได้ ดังนี้
30 พฤศจิกายน 2558
กำจัดเพลี้ยแป้ง-เพลี้ยอ่อน ศัตรูพืชผักให้ตายอย่างง่ายดาย ด้วยน้ำยาล้างจาน
เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง กลายเป็นปัญหาที่เกษตรผู้ปลูกพืชผักพบเห็นอยู่เป็นประจำ พบว่ามีการแพร่ระบาดมาก ในแปลงปลูกผัก เช่นมะเขือ ถั่วฝักยาว พริก โดยเพลี้ยจะเกาะติดเป็นกลุ่มๆ สีดำอยู่ตามต้น, ใบ และดอก เพื่ออาศัยดูดกินน้ำเลี้ยง ทำให้ชะงักการเจริญเติบโต ดอกร่วง ไม่ติดฝัก และหากฝักอ่อนถูกดูดกินน้ำเลี้ยงจะทำให้ได้ฝักขนาดเล็กลง การแพร่ระบาดของเพลี้ยพวกนี้ จะมีมดเป็นตัวนำพามา จึงควรหาทางกำจัดมดไม่ให้เข้าไปในแปลงปลูกถั่ว หรือ ปลูกบนร่องที่มีน้ำล้อมรอบ และสุดท้ายหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ แนะนำให้จัดการด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
26 พฤศจิกายน 2558
น้ำหมักแหนมหมูกู้ชีพพืชจากเชื้อรา
เชื้อราเป็นเชื้อสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคในพืชปลูก ทั้งยังสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง หากไม่มีการจัดการด้านโรคพืชที่ดีพอ ก็อาจทำให้ผลผลิตพืชเสียหายจนถึงตายได้ อ.กิจติกร กีรติเรขา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2554 นครราชสีมา เจ้าของสวนมะม่วงงามเมืองย่าอ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ได้ให้คำแนะนำ ผ่านทางเจ้าหน้าที่ Farmer nfo ขณะลงพื้นที่ดูงานในฟาร์ม เกี่ยวกับการป้องกันกำจัดเชื้อราสาเหตุการเกิดโรคในพืช ด้วยน้ำหมักแหนมหมูกู้ชีพ ไว้ดังนี้
26 พฤศจิกายน 2558
กำจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืชที่สะสมในดินด้วยใบมะรุม
มะรุม สุดยอดพืชสมุนไพรไทยที่หาง่ายทั่วไป มีสรรพคุณมากมาย ซึ่งนอกจากประโยชน์ด้านสมุนไพรสำหรับคนแล้ว มะรุม ยังเป็นสมุนไพรที่สามารถนำมาใช้กับการเกษตรได้เป็นอย่างดี เรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยโดยคุณพรรณพิมล ปันคำ วิทยากรโรงเรียนชาวนาเกษตรยั่งยืน อ.แม่สาย จ.เชียงรายได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางทีมงานสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงรายว่า มะรุม เป็นพืชตระกูลถั่วมีธาตุไนโตรเจนสูง ใบมะรุมสามารถนำมาป้องกันเชื้อราและเพิ่มปุ๋ยในดินบนแปลงปลูกผักสวนครัวได้เป็นอย่างดี สามารถนำใบมะรุมมาใช้ง่ายๆ ดังนี้
26 พฤศจิกายน 2558
น้ำต้มสมุนไพรสูตรรวบรัด กำจัดแมลงศัตรูพืช
มีสมุนไพรหลายชนิดที่มีคุณสมบัติในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช เมื่อนำไปผ่านกระบวนการหมัก ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมทำกันโดยทั่วไป แต่ในกระบวนการหมักจะใช้ระยะเวลานาน และกว่าจะใช้การได้ พืชปลูกก็อาจได้รับความเสียหายจากแมลงที่เข้ามาทำลายผลผลิตไปมากแล้ว ดังนั้นเกษตรกรคนเก่งอย่างคุณสำรอง เหมือนมาตย์ ชาว ต.โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ได้แนะนำวิธีการต้มเพื่อให้หลั่งสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ออกมาใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ จึงในระยะเวลาอันสั้น และสมุนไพรสามารถจัดหาได้ง่ายในท้องถิ่น ดังนี้.
16 ธันวาคม 2559
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.14 บาท
ดีเซล
28.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
25-35°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×