สูตรสมุนไพรและสารเคมี
(130 เรื่อง)
กำจัดเพลี้ยทำลายพืชให้ด่าวดิ้น ด้วยน้ำหมักสูตรน็อคเพลี้ย
เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เป็นศัตรูตัวร้ายขาประจำที่ชอบเข้าทำลายพืชผัก ผลไม้ ให้ได้รับความเสียหาย โดยเพลี้ยจะเข้าดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนของเนื้อเยื่ออ่อนๆ เช่น ปลายยอด ใบอ่อน ผลอ่อน ของพืช ทำให้พืชขาดอาหารไปหล่อเลี้ยง หยนุดชะงัก แคระแกร็น ใบหงิก ยอดหงิกไม่เติบโตสวยงาม ซึ่งปัญหาเรื่องแมลงตระกูลเพลี้ยทั้งหลายที่ชอบเข้าทพลายพืชผักนั้นคุณสุพัฒน์ จินดาคำ วิทยากรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย ได้แนะนำวิธีการทำสารป้องกันกำจัดเพลี้ยชนิดต่างๆ ไว้ดังนี้
27 ธันวาคม 2559
การใช้ฝักคูณป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชผัก
ในการปลูกพืชผักต่างๆ เกษตรกรต้องประสบปัญหากับแมลงต่างๆที่เข้ามารบกวนทำลายพืชผักของเกษตรกร สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมา แต่ก็มีเกษตรกรหลายๆท่านที่ไม่กังวลกับปัญหาเหล่านี้ เช่นเกษตรกรท่านนี้ คุณลุงบุญชู อินทรประสิทธิ์ ซึ่งมีสูตรดีที่ใช้ป้องกันกำจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวิธีการทำดังต่อไปนี้
21 กันยายน 2559
น้ำหมักสมุนไพรน็อกเพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ
ปัจจุบันได้มีพืชผัก ผลไม้ที่เกษตรกรปลูกไว้ในจำนวนไม่น้อย ที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเพลี้ยไฟ เพลี้ยต่างๆ วันนี้ได้นำสูตรภูมิปัญญาการผลิตน้ำหมัก “สูตรน้ำหมักน็อกเพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้งแมลงศัตรูพืชต่างๆ ที่คุณสุพัฒน์ จินดาคำ เจ้าของภูมิปัญญา และวิทยากรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย ได้แนะนำซึ่งมีวิธีการทำง่ายๆดังนี้
26 พฤศจิกายน 2558
น้ำหมักสับปะรดสารพัดประโยชน์
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ Farmer Info ของสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 ในพื้นที่ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ได้พบกับคุณพิชัย เหลือคณาสุพร เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำน้ำหมัก
5 มกราคม 2560
สารเร่ง พด.7 (ใช้ผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช)
สารป้องกันแมลงศัตรูพืชที่ผลิตจากสารเร่ง พด.7 เป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ได้จากาการย่อยสลายพืชสมุนไพร โดยกิจกรรมจุลินทรีย์ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนได้ของเหลวสีน้ำตาลใส ซึ่งประกอบด้วยกรดอินทรีย์หลายชนิดในปริมาณสูงรวมทั้งสารออกฤทธิ์ประเภทต่างๆ และสารไล่แมลงที่สกัดได้จากพืชสมุนไพรชนิดนั้นๆ ใช้ในการป้องกันศัตรูพืช
26 พฤศจิกายน 2558
การทำสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
สูตรนี้มีการเตรียมการไม่ยาก ทั้งยังเป็นสูตรที่ให้ผลดีในเรื่องของการช่วยป้องกันเชื้อราที่จะเข้ามาทำลายผลผลิตในเรือกสวน ไร่นา โดยเฉพาะในสวนไม้ผล
26 พฤศจิกายน 2558
การผลิตน้ำส้มควันไม้และการนำไปใช้ประโยชน์
น้ำส้มควันไม้มีประโยชน์ต่อเกษตรกรหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ รวมไปถึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนได้อีกด้วย ถ้าเกษตรกรทราบถึงวิธีการผลิต และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ก็จะเป็นผลดีต่อเกษตรกรอย่างมาก ข้อมูลความรู้จากครูกุศล และคุณเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง เจ้าของศูนย์การเรียนรู้ครูเกษตรกรบ้านสันทราย ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้แนะนำถึงประโยชน์และวิธีการผลิตน้ำส้มควันไม้แบบง่ายๆ ดังนี้
26 พฤศจิกายน 2558
การใช้น้ำเต้ากำจัดเพลี้ยแป้งมะม่วงและเพลี้ยแป้งถั่วฝักยาว
น้ำเต้าผลกลม มีคุณสมบัติทางยาที่ใช้ในการป้องกันกำจัดเชื้อราดำ กำจัดเพลี้ยแป้งในมะม่วงและถั่วฝักยาว และอื่นๆ โดยมีวิธีการนำมาใช้งาน ดังนี้
26 พฤศจิกายน 2558
การใช้ยาสูบกำจัดเพลี้ย ด้วงหมัดผักและหนอนชอนใบ
ในใบยาสูบหรือยาฉุนแบบพื้นบ้านจะมีกลิ่นและสารที่สามารถกำจัดแมลงได้หลายชนิด โดยเฉพาะแมลงจำพวกเพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดด นั้นสามารถกำจัดได้ผลดีชะงัด
26 พฤศจิกายน 2558
น้ำกลั่นสมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชผัก
น้ำสกัดจากสมุนไพรป้องกันศัตรูในแปลงผักและในนาข้าว คุณพ่อสวาส พุทธรรมา เกษตรกรบ้านห้วยชัน ที่หนีจากสังคมเมืองมาทำเกษตรปลอดสาร โดยเฉพาะแล้วการปลูกข้าวปลอดสาร ปลูกผักสวนครัวปลดสารเคมี จนคนในชุมชนยกย่องให้เป็นปราชญ์ในชุมชน คุณพ่อบอกว่าการทำเกษตรปลอดสารย่อมมีปัญหาหาเรื่องศัตรูพืช ดังนั้นจึงได้นำพืชสมุนไพรมาสกัดป้องกันศัตรูในนาข้าว โดยใช้วิธีการสกัดน้ำสมุนไพรด้วยการต้ม แล้วดักเก็บไอน้ำเป็นน้ำที่กลั่นออกมาไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากน้ำกลั่นตรงส่วนนี้จะเต็มไปด้วยสารที่มีประโยชน์ต่อการนำไปกำจัด แมลงศัตรูพืชได้ผลดี ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้
26 พฤศจิกายน 2558
ป้องกันตั๊กแตนเข้าทำลายพืชปลูก ด้วยน้ำหมักรกหมู
ตั๊กแตน นับเป็นศัตรูพืชตัวฉกาจของพี่น้องเกษตรกร เพราะมีนิสัยเข้าทำลายพืช โดยการเข้ากัดกินเป็นฝูง จนทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย หรือ ถ้ามีการแพร่ระบาดหนัก ก็ทำให้เกษตกรรหลายรายขาดทุนย่อยยับจากการเข้าทำลายของตั๊กแตนได้เช่นกัน แต่วันนี้มีการคิดค้นวิธีป้องกันกำจัดเจ้าตั๊กแตนตัวร้ายได้แล้วด้วยภูมิปัญญาของเกษตรกรไทย ที่ได้แนะนำ วิธีป้องกันตั๊กแตนเข้ามากัดกินพืชผลทางการเกษตร ด้วยวิธีการง่ายๆแค่เพียง ใช้วัตถุดิบที่คุณอาจมองข้ามไป นั่นคือ “รกหมู” รกหมูหาซื้อได้ตามเขียงหมู ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่นิยมนำมารับประทาน ส่วนใหญ่เกษตรกรจะนำมาสับให้ปลากินเท่านั้น เกษตรกรบางคนไม่รู้ประโยชน์ของรกหมูอาจจะนำไปทิ้งเลยก็ได้ แต่แท้จริงแล้วรกหมูสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย บางคนนำมาทำฮอร์โมนบำรุงข้าวก่อนออกรวง หรือ เร่งการเจริญเติบโตในพืชได้ด้วย
26 พฤศจิกายน 2558
สมุนไพร สูตร 24 ชม. ใช้กำจัดแมลงประเภทเพลี้ยในสวนผัก
คุณธนวัตร โชคกำทอง หมอดินบ้านหนองกระโดน ม.5 ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา ได้แนะนำ น้ำหมักชีวภาพสารไล่แมลง จำพวกหนอน เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดด แมลงต่างๆ ใช้ได้ทั้งนาข้าว พืชสวน พืชไร่ ผักสวนครัว ..
26 พฤศจิกายน 2558
ราคาน้ำมัน
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
32.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
24.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
18.94 บาท
ดีเซล
23.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.49 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-32°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×