สูตรสมุนไพรและสารเคมี
(142 เรื่อง)
น้ำหมักปลีกล้วย ใช้กำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
คุณจินตนา เจริญสุข วิทยากรผู้ฝึกอบรมและให้ความรู้ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฟ้าห่วน-คนลือ ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การนำของปราชญ์เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2552 คือ คุณแม่ประยูร กาญจนารี ได้ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการนำสมุนไพรที่มีรสฝาดมาหมักเป็นน้ำสมุนไพรใช้กำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราได้ผลดียิ่ง โดยพืชรสฝาดที่นำมาใช้ได้ นั้นมีอยู่หลากชนิดด้วยกัน อาทิ เปลือกมังคุด เปลือกแค เปลือกสีเเสียด ใบฝรั่งหรือผลฝรั่งอ่อน ใบทับทิม ขมิ้นชัน ปลีกล้วย และ อื่นๆ อีกมากมาย ที่สามารถนำมาทำเป็นสารกำจัดเชื้อราโรคพืชได้ โดยการเลือกใช้วัตถุดิบนั้นต้องเลือกจากวัตถุดิบที่มีอยู่มากในท้องถิ่น โดยวันนี้จะเน้นใช้ปลีกล้วยซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายและมีอยู่มากในชุมชนมาทำน้ำหมักกำจัดเชื้อราที่มีประสิทธิภาพ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้
26 พฤศจิกายน 2558
ห่วงเกษตรกรไทยกว่า 4 ล้านคน เสี่ยงป่วยจาก พิษสารกำจัดศัตรูพืช
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า ในปี 2554 มีการนำเข้าสารเคมีป้องกัน-กำจัดศัตรูพืชมากถึง 164 ล้านกว่ากิโลกรัม โดยเฉลี่ยคนไทยที่มีกว่า 64 ล้านคนมีความเสี่ยงได้รับสารเคมีป้องกัน-กำจัดศัตรูพืชมากกว่า 2.6 กิโลกรัมต่อคนต่อปี
30 พฤศจิกายน 2558
ฮอร์โมนเร่งพืชกินใบให้มีความเขียว
ผักใบเขียว ผักกินใบ หลายชนิดเป็นที่นิยมรับประทานกัน ไม่ว่าจะเป็น ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง กะหล่ำปลี ฯลฯ ผักเหล่านี้เป็นผักที่ใช้ระยะเวลาในการปลูก ประมาณ 2 เดือน ซึ่งเกษตรกรก็จะพบเจอกับปัญหาผักไม่เขียว ผักเขียวช้า หรือเมื่อเก็บผักมาแล้วผักเขียวอยู่ได้ไม่นาน วันนี้มีสูตรฮอร์โมนที่เร่งความเขียวของพืชกินใบ ให้เขียวเร็ว เขียวนาน มาฝากกัน เป็นวิธีการของ คุณ อนันต์ เนตรหาญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี และเกษตรกรผูมีความเชี่ยวชาญเรื่องการทำเกษตรผสมผสาน มีวิธีการทำดังนี้
12 กันยายน 2561
สารกระตุ้นการเจริญเติบโตจากยอดพืช
การทำสารสกัดยอดพืชและการทำฮอร์โมนธรรมชาติ เป็นการประยุกต์การใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม โดยการเอายอดพืช ผลไม้ เปลือกผลไม้ หอยเชอรี่ หรือ รกสัตว์ ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น นำมาหมักด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม แล้วนำสารสกัดที่เกิดจากการหมักมาใช้ในการเกษตร จะทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดี พืชโตเร็ว แข็งแรง ไม่มีแมลงมารบกวน โดยไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆ ทั้งสิ้น
26 พฤศจิกายน 2558
การทำน้ำผลไม้รวมเพื่อบำรุงสุขภาพ
จากการลงพื้นที่ สวนสมุนไพรคุณประไพ หมายสุข ปราชญ์ชาวบ้าน บ.ดง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสมุนไพรเป็นอย่างดี เพราะเนื่องจากคุณประไพได้รับสารพิษจากโรงงาน จึงได้หันมาดูแลตัวเอง และไปปลูกสมุนไพรหลายชนิด เพื่อนำมารักษาสุขภาพของตนเอง จนแข็งแรง และต้องการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเป็นวิทยาทานด้วย โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา ได้ลงพื้นที่บันทึกภาพและขอความรู้ เรื่องการทำน้ำผลไม้รวมเพื่อบำรุงสุขภาพ มาเผยแพร่ ดังนี้
20 สิงหาคม 2561
ลูกประคบสูตรแก้ปวด ลดการอักเสบของข้อต่อ เอ็น และ กล้ามเนื้อ
นายบัวเรียน ไชยภัคดี เบอร์ติดต่อ : 086-8625006 ความเชี่ยวชาญด้านเกษตร : กลุ่มแปรูปสมุนไพร รายละเอียด : คุณพ่อบุญเรียนเป็นกำนันของตำบลตาลเรียน อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี มา 2 สมัย แล้วเพราะถ้าคุณพ่อได้ใส่ใจในเรื่องของคุณภาพชีวิตของลูกบ้านเป็นอย่างดี มีการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้าน โดยให้ชาวบ้านปลูกพืชสมุนไพรเอาไว้เช่นต้นตะไคร้หอม ขมิ้นชัน หัวไพล ใบหนาด ใบส้มป่อย เป็นต้น แล้วนำผลผลิตที่ได้มาจำหน่ายให้กับทางกลุ่มแปรรูปสมุนไพร พอได้แปรรูปแล้วเกิดรายได้ก็จะทำการแบ่งให้กับทางกลุ่มอีกครั้ง ประการสำคัญคือให้ชาวบ้านมีรายได้ ไม่ต้องหันไปทำงานที่เมืองหลวง ในเรื่องของการทำสมุนไพร ก็จะมี เจ้าหน้าที่ของเกษตรอำเภอมาคอยให้ความรู้ในเรื่องของการปรับปรุงสูตรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และในเรื่องของวิธีการจำหน่าย การตลาด การดูแลรักษา คำอธิบายรูปที่ 1 : รูปถ่ายคุณพ่อบัวเรียน ซึ่งเป็นกำนันประจำตำบล ที่บ้านจะเปิดเป็นศูนย์สำหรับทำการผลิดและจำหน่ายของกลุ่ม และมีการส่งเสริมให้ลูกบ้านปลูกผลผลิตเช่น ตะไคร้หอม คำอธิบายรูปที่ 2 : ลูกประคบที่กำลังจะเตรียมไปจำหน่าย จำหน่ายราคาลูกละ 35 บาท คำอธิบายรูปที่ 3 : คลังในการเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการทำลูกประคบและสมุนไพรต่าง ๆ ของกลุ่ม มีการจัดวางเรียบร้อยเพื่อสะดวกในการค้นหา
1 สิงหาคม 2561
การใช้หนอนตายหยาก กำจัดแมลงศัตรูพืช
หนอนตายหยาก ในรากมีองค์ประกอบทางเคมี ชนิดแอลคาลอยด์ stemonine, tuberostemonine, stemonidine, isostemonidine สารอื่นที่พบ เช่น rotenoid compound, stemonacetal, stemonal, stemonone (ที่มา: ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) จึงมีสรรพคุณเบื่อเมา เราจึงสามารถนำส่วนของหัวหรือรากหนอนตายหยากมาใช้เป็นสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชชนิดตัวอ่อนและตัวเต็มวัยได้หลายชนิด โดยเฉพาะแมลงประเภท เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ เป็นต้น
26 พฤศจิกายน 2558
การเพาะเชื้อราไตรโคเดอร์มา
นายวิชกรณ์ ศรีหรั่งไพโรจน์ (ฟอง) อาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่ 102 หมู่ 3 บ้านหนองยายนุ่น ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เกษตรกรไร่นาส่วนผสมโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการออกแบบและวางแผนการปลูกพืชระบบอินทรีย์ ปล่อยสารเคมี ทำให้เกิดศัตรูพืชและเชื้อรากับผลิตผลทางการเกษตร จึงได้เรียนรู้และศึกษาวิธีการกำจัดศัตรูพืชและเชื้อราของพืช โดยการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทำให้ประหยัดต้นทุนและไม่ใช้สารเคมี
16 มีนาคม 2561
ภูมิปัญญาการทำสมุนไพรฆ่าแมลงรบกวนต้นไม้
สำรอง แตงพลับ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 69/1 หมู่ 4 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เข้ามาเริ่มต้นอาชีพเกษตรกรที่จังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2501 โดยเริ่มต้นทำการเกษตรเชิงเดี่ยวอย่างสับปะรด อ้อย แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ ก่อให้ครอบครัวเกิดภาระหนี้สินมากมายหลายแสนบาท ต่อมาคุณสำรองตัดสินใจเข้าร่วมอบรมความรู้เรื่องการเกษตรผสมผสาน หลังจากอบรมเสร็จก็ได้ทดลองทำตามความรู้ที่ได้รับมา ต่อยอดเพิ่มพูนความรู้ ทดลองทำสิ่งใหม่ ๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ให้มีรายได้ในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น คุณสำรองทำการเกษตรผสมผสานด้วยความรัก เดินไปทีละก้าว ไม่รีบร้อน จนสามารถปลดหนี้ได้หมดไม่เวลาไม่กี่ปี
17 เมษายน 2561
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดโรครากเน่า-โคนเน่า
เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราปฏิปักษ์ของ Phytophthora sp. เชื้อราสาเหตุของการเกิดโรครากเน่าโคนเน่า ซึ่งพบได้ในพืชหลายชนิด ทั้งใน ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล ยางพารา ฯลฯ การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการกำจัดเชื้อสาเหตุโรครากเน่า โคนเน่าในพืช เป็นการควบคุมโรคพืชโดยวิธีชีวินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี และ จะให้ผลในการควบคุมโรคนี้ได้ดียิ่งขึ้น หากมีการปรับสภาพดินให้มีความเป็นกลาง ด้วยปูนขาว ใช้ปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยคอกในการปรับปรุงดิน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
30 พฤศจิกายน 2558
น้ำหมักสมุนไพรรวม ป้องกันกำจัดเพลี้ย-หนอน
สารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยในท้องถิ่น ทำง่าย ได้ผลจริง ลดทุน ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับปราบปรามหนอน และ เพลี้ยชนิดต่างๆ
30 พฤศจิกายน 2558
สารสกัดสมุนไพรจาก ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด กระชาย ใช้ป้องกัน/ขับไล่แมลง
สมุนไพรพื้นบ้านอย่าง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด กระชาย เหล่านี้ นอกจากจตะใช้เป็นเครื่องเทศในการปรุงและเพิ่มรสชาติไทยให้อร่อยขึ้นได้แล้ว ยังสามารถนำมาใช้ในการป้องกันหรือขับไล่แมลงศัตรูพืชที่เข้ามารบกวนพืชผลทางการเกษตรได้อีกด้ว แต่หากจะนำมาใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจไม่ให้ผลมากนัก แต่ถ้านำมาหมักรวมกันก็จะกลายเป้นสารป้องกันและขับไล่แมลงที่ทรงประสิทธิภาพ ชนิดหนึ่ง โดยเกษตรกรแทบจะไม่จำเป็นต้องหาสารเคมีกำจัดแมลงมาใช้ให้สิ้นเปลืองเงินทองแต่อย่างใด
30 พฤศจิกายน 2558
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.14 บาท
ดีเซล
28.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
25-35°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×