ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
(230 เรื่อง)
ปุ๋ยน้ำหมักหอยเชอรี ใช้บำรุงพืชทุกชนิด
หอยเชอร์รี่นับว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการทำนา เนื่องจากหอยเชอร์รี่นั้นสามารถแพร่ระบาดในนาข้าวได้อย่างรวดเร็ว เพราหอยเชอร์รี่สามารถผสมพันธุ์และวางไข่ได้ตลอดปี ปริมาณไข่ขึ้นอยู่กับขนาดของหอย ซึ่งจะมีไข่อยู่ระหว่าง 200 -2,000 ฟอง และจะฟักเป็นตัวได้ภายใน 2 สัปดาห์ ไข่ของหอยเชอร์รี่นั้นจะเคลือบด้วยสารพิษ ทำให้สัตว์อื่นไม่สามารถทำอันตรายไข่หอยได้ หอยเชอร์รี่จึงแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว การทำน้ำหักชีวภาพจากหอยเชอร์รี่จึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรกำจัดหอยเชอร์รี่ได้อย่างรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อนาข้าวเป็นอย่างมาก
3 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยน้ำหมักผลไม้สุกบำรุงพืชผักผลไม้
น้ำเอ็มไซม์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ทำจากการหมักซากพืช ซากสัตว์ โดยผ่านกระบวนการทางเคมีที่ทำการเปลี่ยนแป้งและน้ำตาล จากซากพืชและสัตว์ให้เป็นกรดน้ำส้ม เมื่อละลายน้ำแล้วน้ำส้มจะสลายตัวเป็นโอโวน ซึ่งมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคทำให้อากาศมีปริมาณออกซิเจนเพิ่มขึ้นและช่วยลดมลพิษในอากาศได้อีกด้วย
3 พฤศจิกายน 2558
สูตรฮอร์โมนเปิดตาดอกไม้ผล
สูตรฮอร์โมนเปิดตาดอก เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านจาก คุณวิสิทธิ์ ธนูอาจ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดจันทบุรีปี 2551ที่ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการ Farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ว่า การใช้ฮอร์โมนสำหรับเปิดตาดอกเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถผลิตมาใช้ได้เอง อีกทั้งคุณภาพยังดีกว่าการซื้อฮอร์โมนจากท้องตลาดมาใช้อีกด้วย ฮอร์โมนชนิดนี้สามารถใช้กับพืชได้ทุกชนิด มีวิธีการทำ ดังนี้
15 กุมภาพันธ์ 2560
ปุ๋ยน้ำทดแทนฮอร์โมนบำรุงไม้ผล
เกษตรกรทุกท่านคงอยากที่จะให้ผลผลิตในไร่ในสวนออกมามีคุณภาพที่ดี เป็นที่ต้องการของตลาดเรียกว่า มีเท่าไรขายได้หมด วันนี้คุณลุงสมาน ยะธาตุ เกษตรกรจากจังหวัดสระบุรี ได้นำข้อมูลมรส่วนของการเร่งรากเร่งดอกให้ขั้วผลไม้ยาวและเหนียวสมบูรณ์ รดชาดดี ของผลไม้ในสวนมาฝากกัน โดยวิธีการทำปุ๋ยทดแทนฮอร์โมน บำรุงพืช มีดังนี้
15 กุมภาพันธ์ 2560
เสริมโปรตีนให้พืชด้วยปุ๋ยหมักถั่วเหลือง
นายประกอบ แย้มเจิม ประธานวิสาหกิจชุมชนวัดศรีมณีวรรณ หมู่ 2 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท องค์ความรู้ ในการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ผลิตน้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเล ส่งเสริมให้เกษตรกรทำนาปลอดสารพิษ จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและยังทำน้ำหมักจากสมุนไพรเพื่อแจกให้สมาชิกได้ใช้กันด้วย โดยเฉพาะปุ๋ยหมักสูตรที่โดดเด่นที่สุด เท่าที่ทำการคิดค้นขึ้นมา นั่นคือ การทำปุ๋ยเสริมโปรตีนพืชจากถั่วเหลือง ซึ่งมีสูตรและวิธีการทำ ดังนี้
20 กุมภาพันธ์ 2560
ปุ๋ยสูตรบำรุง ไม้ผล - ไม้ยืนต้น ที่ชะงักการเจริญเติบโต
ปุ๋ยสูตรนี้เหมาะสมสำหรับพืชผล ไม้ยืนต้น ที่ประสบปัญหาระหว่างการเจริญเติบโต จนทำให้หยุดชะงัก หรือจะเรียกอีกอย่างว่าสูตรอาหารจานด่วน ซึ่งมีคนนำไปลองใช้แล้วได้ผลดีจนแทบไม่ต้องบรรยาย
3 พฤศจิกายน 2558
น้ำหมักพืชสีเขียวเร่งการเจริญเติบโตของพืชผัก
การทำการเกษตร ปัญหาหลักที่เกษตรต้องประสบพบเจอ คือปัญหาเรื่องของราคา และผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ว่าจะในด้านของสุขภาพของเกษตรกรเอง และสารตกค้างในพืชผัก ซึ่งเป็นผลเสียต่อผู้บริโภค คุณอรชัญ พันธ์วิไล เกษตรกรบ้านเขวา ต. ละลาย อ. กันทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นเกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่เล็งเห็นถึงผลเสียของการใช้ปุ๋ยเคมี จึงได้คิดค้นและทดลอง ทำน้ำหมักจากพืชที่ตนปลูก จนได้น้ำหมักพืชสีเขียว ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตพืช ซึ่งสามารถใช้ได้กับพืชผักทุกชนิด และเป็นการลดต้นทุนในการใช้สารเคมี และมีสุขภาพดี แข็งแรง ทั้งตัวเกษตรกรเอง และผู้บริโภค
3 พฤศจิกายน 2558
สูตรปุ๋ยหมักน้ำเร่งการแตกใบอ่อนของพืช
เนื่องจากการทำเกษตรของคุณสมเดช สง่าแสง นั้นจะเน้นในเกษตรอินทรีย์ จึงได้มีการคิดค้นสูตรน้ำหมักต่างๆ ที่ช่วยในการบำรุงพืชผัก และนี่ก็ถือว่าเป็นอีกสูตรหนึ่งที่ใช้แล้วประสบความสำเร็จ จึงได้แนะนำให้ผู้ที่สนใจทดลองนำไปใช้ โดยมีวิธีการและรายละเอียดดังนี้
25 พฤศจิกายน 2558
การทำปุ๋ยจุลินทรีย์แห้ง
ปุ๋ยจุลินทรีย์แห้งที่สวนผักดาดฟ้า สำนักงานเขตหลักสี่ใช้ เป็นปุ๋ยหมักที่ผลิตมาจากเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ที่เหลือทิ้งนำมากับส่วนผสมอื่นๆ ตามสูตรที่นี่ พัฒนาจึ้นจนได้ปุ๋ยจุลินทรีย์แห้งคุณภาพสูงใช้ปลูกพืชผักได้ดี
25 พฤศจิกายน 2558
น้ำหมักถั่วเหลือง บำรุงต้น ดอกและผล
นางสำลี นันท์ขุนทด เกษตรกรไร่นาสวนผสม ตำบลสีมุม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่ประสบความสำเร็จในการทำ น้ำหมักถั่วเหลือง บำรุงต้น ดอกและผลแบบลดต้นทุน ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ในวันที่ 2 สิงหาคม 2555 เวลา 14.45 น. เรื่องการทำน้ำหมักถั่วเหลือง บำรุงต้น ดอกและผลแบบลดต้นทุน แก่พี่น้องเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ย และให้ได้ผลผลิตดี
25 พฤศจิกายน 2558
ความต้องการใช้ปุ๋ยในภาคการเกษตรของประเทศไทย
เนื่องจากความต้องการใช้ปุ๋ยในการผลิตพืชมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยตลอด และการต้องพึ่งพาการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศซึ่งมีราคาค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับราคา ผลผลิตที่เกษตรกรขายได้ ดังนั้นจึงควรแนะนำและส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องเหมาะสมกับชนิดของดินและพืช
25 พฤศจิกายน 2558
การทำหัวเชื้อจุลินทรีย์แบบง่ายๆ
นำเศษผัก ผลไม้หรือเศษอาหารที่ยังไม่บูดเน่า นำมาสับหรือบดให้เป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ในภาชะที่มีฝาปิด เช่น ถังพลาสติก หรือ โอ่ง ใส่กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง 1 ใน 3 ของน้ำหมักผัก(1:3)
30 พฤศจิกายน 2558
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
32.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
24.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
18.94 บาท
ดีเซล
23.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.49 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
24-29°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×