ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
(251 เรื่อง)
การใช้ ใบขี้หนอน กำจัดหนอนในถังปุ๋ยหมักหรือไหปลาร้า
แม่บัวรอง สมภักดี บ.นาประเสริฐ ม.14 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านกำจัดหนอนในไหปลาร้าหรือหนอนที่อยู่ในถังน้ำหมักชีวภาพให้หมดไป ด้วยการใช้ "ใบขี้หนอน" จากป่าชุมชน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมานาน ในการจัดการกับหนอนที่เกิดขึ้นในไหปลาร้าหรือถังหมักปุ๋ย
3 พฤศจิกายน 2558
การใช้ปุ๋ยปลาย่อยสลายธาตุอาหารจากปุ๋ยคอก
ปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้มาจากการเลี้ยงสัตว์ และมีการนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอย่างแพร่หลายเป็นเวลานานหลายปี ในปุ๋ยคอกจะมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชอยู่มากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารที่สัตว์ชนิดนั้นๆ กินเข้าไป แต่การจะนำปุ๋ยคอกมาใช้เป็นปุ๋ยให้เกิดประโยน์ต่อพืชปลูกนั้น จำเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในการย่อยสลายของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ในการย่อบสลายซากอินทรีย์วัตถุให้ปลดปล่อยธาตุอาหารออกมา ซึ่งขบวนการเหล่านี้ต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควร แต่การใช้น้ำหมักจากปุ๋ยปลาในการหมักปุ๋ยคอก จะช่วยเร่งขบวนการย่อยสลายเหล่านี้ให้เป็นไปได้เร็วยิ่งขึ้น ทำให้ย่นระยะเวลาในการรอการย่อยสลายไปได้มากมาย
3 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยอินทรีย์จากซากปลา บำรุงพืช ขับไล่แมลง
การทำปุ๋ยอินทรีย์จากเศษก้างปลา เป็นปุ๋ยจุลินทรีย์อีกชนิดหนึ่ง ที่ช่วยในการกำจัดศัตรูพืช และช่วยในการเร่งการเจริญเติบโต รวมถึงบำรุงพืช ได้เป็นอย่างดี จากการคิดและทดลองใช้ ภายในแปลงปลูกมะเขือเทศ ทำให้คุณคุณจำปี ปัจชยาพร เกษตรกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการปลูกมะเขือเทศ ประสบความสำเร็จ และหยุดการใช้สารเคมีได้อย่างถาวร มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายและต้นทุนต่ำ อีกด้วย โดยมีวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
3 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยหมักแมกนีเซียม เสริมการจริญเติบโตของพืชปลูก
แมกนีเซียม เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์มีส่วนสำคัญในการสังเคราะห์แสงของพืช พืชที่ขาดแมกนีเซียมจะเจริญเติบโตไม่ดี ออกดอกน้อย ใบแก่มีสีซีด จากขอบใบเข้าไปกลางใบ ระหว่างเส้นใบซีด แต่เส้นใบเขียว สำหรับเกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ของศูนย์ดอยรายปลายฟ้าหมู่ 8 บ้านห้วยบง ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย ปัญหาเรื่องพืชขาดธาตุแมกนีเซียมไม่ใช่ปัญหาใหญ่ เพราะที่นี่มีสูตรที่สามารถผลิตธาตุแมกนีเซียมใช้เองโดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น โดยมีวิธีการผลิต ดังนี้
3 พฤศจิกายน 2558
สารเร่งพด.12 (กลุ่มจุลินทรีย์ช่วยสร้างธาตุอาหารให้แก่พืช)
ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถสร้างธาตุอาหารหรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืช เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน และสร้างฮอร์โมนส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ประกอบด้วยจุลินทรีย์ 4 สายพันธุ์
3 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยหมักกากถั่วเหลืองกระตุ้นการเจริญเติบโตและเสริมรากพืชให้แข็งแรง
กรดอะมิโน (Amino Acids) เป็นธาตุอาหารเสริมของพืชที่มีอยู่ในปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพโดยทั่วไปแต่ในน้ำหมักชีวภาพหลายชนิดมีการใช้วัตถุดิบที่แตกต่างกันออกไปทำให้มีปริมาณของกรดอะมิโนไม่เท่ากัน ซึ่งกรดอะมิโนเหล่านี้เป็นประโยชน์และมีความสำคัญกับพืชเป็นอย่างมากช่วยในการกระตุ้นรากพืชให้สมบูรณ์แข็งแรงซึ่งเป็นส่วนในการหาอาหารช่วยทำให้ธาตุอาหารหลายชนิดที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้เข้าสู่ลำต้นและใบได้เร็วขึ้น จึงมีส่วนช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้เป็นอย่างดีและมีความต้านทานโรคแมลงได้ดี บางส่วนยังมีประโยชน์ต่อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน ทำให้ดินมีชีวิตมากขึ้น
3 พฤศจิกายน 2558
ฮอร์โมนเสริมการติดดอกไม้ผล
กระตุ้นให้ไม้ผลแตกตาดอกและติดดอกได้ดีขึ้น เหมาะสำหรับใช้ในการผลิตไม้ผลทุกชนิด
3 พฤศจิกายน 2558
การทำปุ๋ยจุลินทรีย์แห้ง
ปุ๋ยจุลินทรีย์แห้งที่สวนผักดาดฟ้า สำนักงานเขตหลักสี่ใช้ เป็นปุ๋ยหมักที่ผลิตมาจากเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ที่เหลือทิ้งนำมากับส่วนผสมอื่นๆ ตามสูตรที่นี่ พัฒนาจึ้นจนได้ปุ๋ยจุลินทรีย์แห้งคุณภาพสูงใช้ปลูกพืชผักได้ดี
25 พฤศจิกายน 2558
สูตรปุ๋ยเพิ่มความหวานให้ผลไม้
ใช้ฉีดพ่นทางใบ 20-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีด 3-5 วันต่อครั้ง ก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ 1 เดือนช่วยเพิ่มความหวานให้กับไม้ผล
3 พฤศจิกายน 2558
รวมสูตรปุ๋ยอินทรีย์บำรุงพืช
ในการทำการเกษตรปัญหาที่สำคัญอีกประการของเกษตรกรส่วนใหญ่ คือการที่พื้นที่ของตนนั้นไม่อุดมสมบูรณ์พอกับความต้องการของพืช ทำให้พืชที่ปลูกมีการเจริญเติบโตที่ช้า และไม่สมบูรณ์ แต่คุณยัณ วรรณราด มีเคล็ดลับและสูตรต่างๆที่สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ เหมือนกับปุ๋ยสูตรบำรุงก้นหลุมให้ปลูกแล้วงาม ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้พืชสวนและพืชไร่งามดี และสามารถทำใช้ได้เอง ซึ่งจะทำให้ประหยัดต้นทุนและสามารถเห็นผลได้จริง
3 พฤศจิกายน 2558
ฮอร์โมนขยายขนาดผลไม้
ด้วยปัจจัยที่ยึดให้ความสำคัญกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ด้วยการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และวิธีการที่ช่วยลดรายจ่ายที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการทำการเกษตรนั้นก็เริ่มต้นจากการที่เราได้ทำการหมักหรือปรับปรุงบำรุงดินให้เกิดจากปัจจัยที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด
30 พฤศจิกายน 2558
ไข่ไก่...ฮอร์โมนพืชต้นทุนต่ำ
ลดต้นทุนการผลิตไม้ผล ด้วยการทำฮอร์โมนใช้เองจากไข่ไก่ ด้วยวัสดุและวิธีการทำแบบชาวบ้าน ที่เข้าถึงความเข้าใจ ทำง่าย ใช้บำรุงพืชได้งอกงาม เหมาะสำหรับเพิ่มขนาดและเพิ่มอัตราการติดผลในไม้ผลทั่วไป จากต้นแบบเกษตรกร นายสนอง สินไหม บ้านเลขที่ 30/1 หมู่ 2 บ้านบางกระน้อย ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
30 พฤศจิกายน 2558
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.14 บาท
ดีเซล
28.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
25-35°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×