ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
(234 เรื่อง)
การทำปุ๋ยหมักจากก้อนเชื้อเห็ดเก่า
คุณวสันต์ แก้วทวัฒวิเศษ หรือเรียกกันติดปากว่า “ผู้ช่วยน้อย” ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกำนันตำบลโพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ และยังเป็นประธานกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าและหูหนูของชุมชนบ้านสี่แยกชลประทาน นับว่าเป็นเกษตรกรคนหนึ่งที่ทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ให้กับการเพาะเห็ด และช่วยเหลือเพื่อนบ้านให้มีรายได้ด้วย และนอกเหนือจากการเพาะเห็ดขายแล้ว ผู้ช่วยน้อยยังเป็นบุคคลแรกในชุมชนที่มีรายได้จากการทำปุ๋ยชีวภาพจากก้อนเชื้อเห็ดเก่าๆ ไม่ใช้แล้ว ได้แนะนำวิธีทำไว้ดังนี้
3 พฤศจิกายน 2558
รวมเด็ด เคล็ดวิธีการใช้ปุ๋ยสูตรจุลินทรีย์หน่อกล้วย
จุลินทรีย์หน่อกล้วยมีความสำคัญต่อการเร่งการเจริญเติบโตของพืช รวมทั้งยังช่วยย่อยสลายฟางข้าวและเศษวัสดุต่างๆ ให้กลายเป็นปุ๋ยสำหรับพืชได้ดี และมีคุณสมบัติเด่น คือ ช่วยปรับสภาพโครงสร้างดินให้มีความร่วนซุย ทำให้รากพืชชอนไชลงไปในดินได้ลึก ส่งผลให้มีผลผลิตดีขึ้นมาภายในเวลาไม่นาน นอกจากนี้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรตั้งต้น ยังสามารถนำไปขยายเชื้อกลายเป็นสูตรต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการทำการเกษตรได้หลายด้าน ซึ่งเกษตรกรสามารถทำใช้ได้เองด้วยวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น ด้วยมีวิธีการผลิตที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนสามารถผลิตใช้กับพืชปลูกได้หลากชนิดตลอดทั้งปี ตามลำดับขั้นตอนการประยุกต์ใช้ ดังนี้
8 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยหัวไชเท้า เพิ่มขนาดไม้ผล
เมื่อฤดูผลิดอกออกผลมาถึง ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงกระท้อน มะปรางค์ หรือผลไม้ชนิดอื่นๆ ก็ล้วนออกดอกมาให้เจ้าของสวนได้ชื่นใจ แต่จะทำยังไงให้ผลติดดี ได้น้ำหนักมากผลใหญ่ ขายได้ราคาดีๆ นั้นเป็นเทคนิคเฉพาะตัวของเจ้าของสวนแต่ละสวน แต่วันนี้เรามีสูตรเด็ดจากคุณทิพย์ พุฒเหมือน เจ้าของสวนไม้ผล บ้านไทย ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท มาฝากให้ผู้สนใจลองนำไปปฏิบัติตามกัน ด้วย "สูตรเด็ดจากหัวไชเท้า!!!เพิ่มขนาดไม้ผล ทำง่าย ผลโตไวน้ำหนักดี ที่จะช่วยขยายผลไม้ให้ใหญ่เร็วขึ้นและ มีส่วนผสมง่ายๆ ที่คุณทิพย์ ยินดีเปิดเผยสูตรนี้ แบบกล้ารับรองว่าถ้านไปใล้วจะได้ผลดีจริง ขนาดที่ไม่ต้องเอาไปขายที่ไหน เพราะมีแต่คนมาแย่งกันซื้อถึงในสวน
3 พฤศจิกายน 2558
เพิ่มความหวานกรอบให้ผักด้วยจุลินทรีย์น้ำซาวข้าว
การผลิตพืชผักนั้นต้องดูแลรักษามากกว่าพืชชนิดอื่น เนื่องจากพืชผักนั้นมีศัตรูมาก ทั้งยังต้องการน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพราะพืชผักส่วนใหญ่จะเป็นพืชที่อวบน้ำ หากขาดน้ำไปจะทำให้ผักเหี่ยวเฉา และอาจตายได้ในที่สุด นอกจากนี้น้ำยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผักนั้นมีความสดกรอบน่าทานแต่ถ้ามีการเสริมปุ๋ยหรือสารบางชนิดเข้าไป ก็จะทำให้ผักที่ปลูกไว้มีรสชาติหวานกรอบน่าทานยิ่งขึ้น และหนึ่งในสารดังกล่าวที่จะช่วยเพิ่มรสชาติหวานกรอบและทำให้ผักมีผิวสวยน่าทาน ก็คือ การใช้จุลินทรีย์สูตรน้ำซาวข้าวกับผัก ซึ่งมีวิธีการผลิตและอัตราการใช้ดังนี้
3 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยน้ำอินทรีย์สูตรเร่งดอก-เร่งรากไม้ผล
คุณถนอม จันทร์เงิน วิทยากรศูนย์เรียนรู้เกษตรกรตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย แนะนำปุ๋ยน้ำอินทรีย์สูตรเร่งดอก-เร่งราก ให้กับทางทีมงานผู้นำชุมชนร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดเชียงรายและ แนะนำผ่านทางรายการพี่ใหญ่พารวย ซึ่งเป็นสูตรเร่งดอก-เร่งรากที่เกษตรกรสามารถผลิตเองได้โดยใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นโดยไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการซื้อฮอร์โมนจากร้านค้าในราคาแพงๆ ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มีขั้นตอนในการทำที่ไม่ยุ่งยาก ดังนี้
3 พฤศจิกายน 2558
การลดความร้อนและความเค็มในกองปุ๋ยหมักมูลสัตว์
เนื่องจากปัจจุบันนี้เกษตรกรหลายๆ ท่านได้ประสบกับปัญหาราคาปุ๋ยเคมีที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เลยทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่หันมาใช้มูลสัตว์ในการเพิ่มความเจริญเติบโตให้กับพืชผักของตนเองเพื่อเป็นการลดต้นทุน ทำให้มูลสัตว์ขาดตลาด ซึ่งทำให้เกษตรหลายๆ รายต้องทำการจองซื้อล่วงหน้า และด้วยเหตุนี้ทำให้ราคามูลสัตว์ไม่ว่าจะเป็นมูลหมู มูลวัว มูลไก่ มีราคาที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยกระสอบละ 35 - 40 บาท ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คุณก่วน รักษาทรัพย์ เกษตรกรผู้ทำการปลูกพลู ได้คิดค้นวิธีการลดต้นทุนจากการใช้มูลสัตว์ โดยมีวิธีการดังนี้
3 พฤศจิกายน 2558
การผลิตปุ๋ยหมักสูตรเทียบเคียงปุ๋ยเคมี
ในการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพสูตรเทียบเคียงปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรสามารถทำขึ้นเองได้นั้นทำให้เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อปุ๋ยเคมีที่ปัจจุบันราคาเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแต่เกษตรกรไม่สามารถลดต้นทุนในส่วนนี้ได้จึงมีวิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพที่สามารถใช้เทียบเคียงสูตรปุ๋ยเคมีได้และสามารถจัดหาวัตถุดิบได้เองในท้องถิ่น ซึ่งมีราคาถูกกว่าการซื้อปุ๋ยเคมีถึง 10 เท่า มีวิธีการผลิตและสูตรต่างๆ ดังนี้
3 พฤศจิกายน 2558
น้ำหมักพืชสีเขียวเร่งการเจริญเติบโตของพืชผัก
การทำการเกษตร ปัญหาหลักที่เกษตรต้องประสบพบเจอ คือปัญหาเรื่องของราคา และผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ว่าจะในด้านของสุขภาพของเกษตรกรเอง และสารตกค้างในพืชผัก ซึ่งเป็นผลเสียต่อผู้บริโภค คุณอรชัญ พันธ์วิไล เกษตรกรบ้านเขวา ต. ละลาย อ. กันทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นเกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่เล็งเห็นถึงผลเสียของการใช้ปุ๋ยเคมี จึงได้คิดค้นและทดลอง ทำน้ำหมักจากพืชที่ตนปลูก จนได้น้ำหมักพืชสีเขียว ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตพืช ซึ่งสามารถใช้ได้กับพืชผักทุกชนิด และเป็นการลดต้นทุนในการใช้สารเคมี และมีสุขภาพดี แข็งแรง ทั้งตัวเกษตรกรเอง และผู้บริโภค
3 พฤศจิกายน 2558
การผลิตปุ๋ยหมักสูตรโบโบชิ คุณสมบัติเท่าปุ๋ยยูเรีย(46-0-0)
ปัจจุบันราคาปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปมีราคาแพง เกษตรกรต้องลงทุนซื้อปุ๋ยเพื่อทำการเกษตรในต้นทุนที่สูงขึ้น จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่คุณสมโภช ปานถม เกษตรกรเครือข่ายสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดลำปาง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรต่างๆ จึงได้ใช้เวลากว่า 1ปี คิดค้นผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับปุ๋ยเคมีจนเป็นผลสำเร็จและได้ให้ชื่อว่า “ปุ๋ยหมักโบโบชิ” เบื้องต้นได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ทดลองใช้ ซึ่งปรากฏว่าปุ๋ยหมักโบโบชิทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่ดีขึ้นจนต้องลืมปุ๋ยเคมีสูตรเดิมที่เคยซื้อตามท้องตลาด ซึ่งคุณสมโภช ได้เปิดเผยสูตรปุ๋ยอินทรีย์ “โบโบชิ” กับทีมงานวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย เริ่มตั้งแต่การเตรียมวัสดุจนถึงการใช้ปุ๋ย ดังนี้
3 พฤศจิกายน 2558
การใช้ ใบขี้หนอน กำจัดหนอนในถังปุ๋ยหมักหรือไหปลาร้า
แม่บัวรอง สมภักดี บ.นาประเสริฐ ม.14 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านกำจัดหนอนในไหปลาร้าหรือหนอนที่อยู่ในถังน้ำหมักชีวภาพให้หมดไป ด้วยการใช้ "ใบขี้หนอน" จากป่าชุมชน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมานาน ในการจัดการกับหนอนที่เกิดขึ้นในไหปลาร้าหรือถังหมักปุ๋ย
3 พฤศจิกายน 2558
การใช้ปุ๋ยปลาย่อยสลายธาตุอาหารจากปุ๋ยคอก
ปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้มาจากการเลี้ยงสัตว์ และมีการนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอย่างแพร่หลายเป็นเวลานานหลายปี ในปุ๋ยคอกจะมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชอยู่มากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารที่สัตว์ชนิดนั้นๆ กินเข้าไป แต่การจะนำปุ๋ยคอกมาใช้เป็นปุ๋ยให้เกิดประโยน์ต่อพืชปลูกนั้น จำเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในการย่อยสลายของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ในการย่อบสลายซากอินทรีย์วัตถุให้ปลดปล่อยธาตุอาหารออกมา ซึ่งขบวนการเหล่านี้ต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควร แต่การใช้น้ำหมักจากปุ๋ยปลาในการหมักปุ๋ยคอก จะช่วยเร่งขบวนการย่อยสลายเหล่านี้ให้เป็นไปได้เร็วยิ่งขึ้น ทำให้ย่นระยะเวลาในการรอการย่อยสลายไปได้มากมาย
3 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยอินทรีย์จากซากปลา บำรุงพืช ขับไล่แมลง
การทำปุ๋ยอินทรีย์จากเศษก้างปลา เป็นปุ๋ยจุลินทรีย์อีกชนิดหนึ่ง ที่ช่วยในการกำจัดศัตรูพืช และช่วยในการเร่งการเจริญเติบโต รวมถึงบำรุงพืช ได้เป็นอย่างดี จากการคิดและทดลองใช้ ภายในแปลงปลูกมะเขือเทศ ทำให้คุณคุณจำปี ปัจชยาพร เกษตรกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการปลูกมะเขือเทศ ประสบความสำเร็จ และหยุดการใช้สารเคมีได้อย่างถาวร มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายและต้นทุนต่ำ อีกด้วย โดยมีวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
3 พฤศจิกายน 2558
ราคาน้ำมัน
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.96 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.64 บาท
ดีเซล
26.39 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.39 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
17-27°C
นครราชสีมา
20-28°C
ชลบุรี
23-31°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×