ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
(251 เรื่อง)
ฮอร์โมนเร่งยาว - ใหญ่ สำหรับพืชผักตระกูลแตงและถั่วฝักยาว
การเจริญเติบโตที่ดีของพืชนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สายพันธุ์พืชชนิดนั้นๆ รวมทั้งการดูแลเอาใจใส่ของเกษตรกร ที่จะต้องบำรุงปุ๋ย ฮอร์โมนตามที่พืชต้องการไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆก็ตาม เพื่อได้มาของปุ๋ยหรือฮอร์โมน ซึ่งเราจะเน้นลดต้นทุนและไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม ดังข้อมูลลงพื้นที่ของทีมงานFARMER INFO จ.เชียงราย โดยพบกับคุณสุกัญญา เจริญพร ผู้ก่อตั้งโรงเรียนชาวนาอาณาจักรโยนกล้านา(โรงเรียนชาวนาป่าสักน้อย) ต.ป่าสักน้อย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งได้เผยสูตรฮอร์โมนเร่งยาว ที่เหมาะสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกผักตระกูลแตงและถั่วฝักยาว ด้วยวิธีการทำตามวัตถุดิบที่มีดังต่อไปนี้
20 พฤศจิกายน 2558
การใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย บำรุงพืชผัก
เป็นทั้งจุลินทรีย์และฮอร์โมนในตัวเดียวกัน ช่วยในการฆ่าเชื้อราในดิน และมีผลโดยอ้อมทำให้ไข่แมลงฝ่อ
11 พฤศจิกายน 2559
ปุ๋ยน้ำหมักหอยเชอรี ใช้บำรุงพืชทุกชนิด
หอยเชอร์รี่นับว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการทำนา เนื่องจากหอยเชอร์รี่นั้นสามารถแพร่ระบาดในนาข้าวได้อย่างรวดเร็ว เพราหอยเชอร์รี่สามารถผสมพันธุ์และวางไข่ได้ตลอดปี ปริมาณไข่ขึ้นอยู่กับขนาดของหอย ซึ่งจะมีไข่อยู่ระหว่าง 200 -2,000 ฟอง และจะฟักเป็นตัวได้ภายใน 2 สัปดาห์ ไข่ของหอยเชอร์รี่นั้นจะเคลือบด้วยสารพิษ ทำให้สัตว์อื่นไม่สามารถทำอันตรายไข่หอยได้ หอยเชอร์รี่จึงแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว การทำน้ำหักชีวภาพจากหอยเชอร์รี่จึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรกำจัดหอยเชอร์รี่ได้อย่างรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อนาข้าวเป็นอย่างมาก
3 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยน้ำหมักผลไม้สุกบำรุงพืชผักผลไม้
น้ำเอ็มไซม์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ทำจากการหมักซากพืช ซากสัตว์ โดยผ่านกระบวนการทางเคมีที่ทำการเปลี่ยนแป้งและน้ำตาล จากซากพืชและสัตว์ให้เป็นกรดน้ำส้ม เมื่อละลายน้ำแล้วน้ำส้มจะสลายตัวเป็นโอโวน ซึ่งมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคทำให้อากาศมีปริมาณออกซิเจนเพิ่มขึ้นและช่วยลดมลพิษในอากาศได้อีกด้วย
3 พฤศจิกายน 2558
จุลินทรีย์ EM สูตรขยาย
การนำจุลินทรีย์ อีเอ็ม คิวเซ ในแบบน้ำ ถือ เป็นการขยายและเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ในอีเอ็มให้มีความแข็งแรงมากขึ้น ทั้งยังเป็นการเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ให้มีจำนวนมากขึ้นด้วย โดยการใช้กากน้ำตาลหรือวัตถุดิบอื่นๆ ที่แทนกันได้ เป็นแหล่งอาหารให้จุลินทรีย์ ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้
27 มกราคม 2560
สูตรฮอร์โมนเปิดตาดอกไม้ผล
สูตรฮอร์โมนเปิดตาดอก เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านจาก คุณวิสิทธิ์ ธนูอาจ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดจันทบุรีปี 2551ที่ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการ Farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ว่า การใช้ฮอร์โมนสำหรับเปิดตาดอกเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถผลิตมาใช้ได้เอง อีกทั้งคุณภาพยังดีกว่าการซื้อฮอร์โมนจากท้องตลาดมาใช้อีกด้วย ฮอร์โมนชนิดนี้สามารถใช้กับพืชได้ทุกชนิด มีวิธีการทำ ดังนี้
15 กุมภาพันธ์ 2560
ปุ๋ยน้ำทดแทนฮอร์โมนบำรุงไม้ผล
เกษตรกรทุกท่านคงอยากที่จะให้ผลผลิตในไร่ในสวนออกมามีคุณภาพที่ดี เป็นที่ต้องการของตลาดเรียกว่า มีเท่าไรขายได้หมด วันนี้คุณลุงสมาน ยะธาตุ เกษตรกรจากจังหวัดสระบุรี ได้นำข้อมูลมรส่วนของการเร่งรากเร่งดอกให้ขั้วผลไม้ยาวและเหนียวสมบูรณ์ รดชาดดี ของผลไม้ในสวนมาฝากกัน โดยวิธีการทำปุ๋ยทดแทนฮอร์โมน บำรุงพืช มีดังนี้
15 กุมภาพันธ์ 2560
เสริมโปรตีนให้พืชด้วยปุ๋ยหมักถั่วเหลือง
นายประกอบ แย้มเจิม ประธานวิสาหกิจชุมชนวัดศรีมณีวรรณ หมู่ 2 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท องค์ความรู้ ในการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ผลิตน้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเล ส่งเสริมให้เกษตรกรทำนาปลอดสารพิษ จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและยังทำน้ำหมักจากสมุนไพรเพื่อแจกให้สมาชิกได้ใช้กันด้วย โดยเฉพาะปุ๋ยหมักสูตรที่โดดเด่นที่สุด เท่าที่ทำการคิดค้นขึ้นมา นั่นคือ การทำปุ๋ยเสริมโปรตีนพืชจากถั่วเหลือง ซึ่งมีสูตรและวิธีการทำ ดังนี้
20 กุมภาพันธ์ 2560
ปุ๋ยหมักเร่งการแทงช่อดอกของพืช
สูตรน้ำหมักชีวภาพช่วยเร่งการติดดอก ถือว่าเป็นอีกสูตรหนึ่งที่เกษตรกรผู้ทำสวนผสมผสานแบบชีวภาพ นิยมนำมาใช้เพื่อเร่งการติดดอกติดผลให้กับผลไม้หรือพืชที่ปลูกนั่นเอง จากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับคุณทองสุข อ่อนละมัย เกษตรกรจากชุมชนบ้านบางโขมด ดำรงตำแหน่งหมอดินอาสา ประจำจังหวัดสระบุรีและประธานศูนย์เรียนรู้ประจำตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี นั้น คุณทองสุข ได้แนะสูตรการทำน้ำหมักชีวภาพช่วยเร่งการติดดอก ด้วยวิธีการแบบง่าย ตามรายละเอียดดังนี้
20 กุมภาพันธ์ 2560
ปุ๋ยน้ำเย็นบำรุงพืช กำจัดกลิ่นเหม็น
ปุ๋ยน้ำเย็น ถือว่าเป็น ปุ๋ยหมัก อีกชนิดหนึ่งที่ ผู้ใหญ่บุญชู ปารมี เกษตรกรไร่นาสวนผสมในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ได้ทำการคิดค้น และทดลองจนประสบความสำเร็จ สามารถบำรุงพืชได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญ สามารถลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย ในการผลิตได้เป็นอย่างดี จากการลงพื้นที่ร่วมพูดคุย กับผู้ใหญ่บุญชู ในเรื่องการทำเกษตร ผู้ใหญ่ ได้แนะวิธีการทำปุ๋ยน้ำเย็น เพื่อนำข้อมูลมาเผยแพร่ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ ด้วยวิธีการและรายละเอียดดังนี้
3 พฤศจิกายน 2558
คุณสมบัติของสารเร่ง พด.1 - พด.12
นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ตามที่กรมฯดำเนินการแจกสารเร่งจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรนำไปใช้ปรับปรุงบำรุงดิน โดยยึดหลักยุทธศาสตร์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ 12 มหัศจรรย์ของกรมฯ เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยและสารเคมี ซึ่งจากสำรวจพบว่า มีสถิติการใช้สารเคมีลดลงมาก แต่เกษตรกรบางส่วนยังเข้าใจการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ถูกต้อง ดังนั้น กรมฯจึงจัดทำคำจำกัดความของสารเร่ง พด.1-12 ไว้เผยแพร่ เพื่อให้การขอรับการบริการได้อย่างถูกต้อง
3 พฤศจิกายน 2558
สารเร่งซุปเปอร์ พด.1(ใช้ผลิตปุ๋ยหมัก)
ปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งเกิดจากการนำซากหรือเศษเหลือจากพืชมาหมักรวมกัน และผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยกิจกรรมจุลินทรีย์ จนเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมเป็นวัสดุที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม เปื่อยยุ่ย ไม่แข็งกระด้าง และมีสีน้ำตาลปนดำ
3 พฤศจิกายน 2558
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.14 บาท
ดีเซล
28.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
25-35°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×