ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
(234 เรื่อง)
การทำปุ๋ยจุลินทรีย์ดินดีใต้กอไผ่
ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของคุณพ่ออินถา สมตา เกษตรกรแห่งบ้านสันหลวง จังหวัดเชียงราย จึงทำให้สถานที่แห่งนี้เหมาะใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน และแหล่งเรียนรู้ให้กับคนที่สนใจเรื่องการเกษตร พื้นที่แห่งนี้ถูกแบ่งออกเป็นสัดส่วนอย่างลงตัว ตามแนวเกษตรทฤษีใหม่ มีกิจกรรมสร้างรายได้อยู่มากมาย ทั้งพืชและการเลี้ยงสัตว์ กระบวนการทุกอย่างภายในสวน มีการเกื้อหนุนกันอย่างลงตัว ซึ่งปุ๋ยก็เป็นหนึ่งในกระบวนการนี้ด้วย แต่การทำปุ๋ยของคุณอินถา ได้มาอย่างง่าย จากจุลินทรีย์ภายในท้องถิ่น อย่างจุลินทรีย์จากกอไผ่ เป็นต้น ซึ่งหากท่านที่สนใจอยากจะนำไปใช้ ก็สามารถทดลองทำได้ ดังนี้
30 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยหมักคุณภาพสูง หมัก 2 คืน นำไปใช้ได้ทันที
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลป่าซาง ตั้งอยู่บ้าน เนินไทรพัฒนา หมู่ที่ 13 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โดยมีคุณถนอม จันทร์เงิน เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลป่าซาง กล่าวว่าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลป่าซาง จัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2530 เริ่มทำการเกษตรประเภทไม้ผล ปลูกส้มเขียวหวานเป็นอันดับแรกจำนวน 9 ไร่ บนพื้นที่ทั้งหมด 24 ไร่ ปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผลยืนต้น เกือบทุกชนิด พืชไม้ผลที่สำคัญๆได้แก่ ส้มโอจำนวน 2 ไร่ ส้มเขียวหวานจำนวน 9 ไร่ ประเภทผักสวนครัวพื้นบ้านอย่างเช่น ผักหวานบ้าน 300 ต้น ผักชะอม 200 ต้น ผักเชียงดา 200 ต้น ผักฮาก 40 ต้น ผักน้ำข้าว 40 ต้น ผักแตก 200 ต้น ผักสะแล 50 ต้น ประเภทผักกินเป็นอาหารและใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรคอีกหลายชนิด รวมถึงการทำปุ๋ยสำหรับต้นพืชเหล่านี้ด้วย
30 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยน้ำจากขี้ปลาและพืช 3 อย่าง
ปุ๋ยน้ำชีวภาพจากวัสดุในท้องที่ เช่น เศษปลา(ขี้ปลา) ผลไม้สุก 3 ชนิด ได้แก่ มะละกอ ฟักทอง สัปปะรด ใช้ฉีดพ่น รด ราด เร่งการเจริญเติบโตของพืชผัก ไม้ผล
22 มกราคม 2559
ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต
คุณสายัณห์ ประจวบกลาง ผู้ใหญ่บ้านดีเด่นของบ้านหนองห่าง ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา มีความเชี่ยวชาญในด้านการทำไร่นาสวนผสม ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์อินทรีย์ มีพื้นที่ทำการเกษตร 20 ไร่ แนะนำสูตรฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต นำมาฉีดรดพืชผักสวนครัว เพื่อเพิ่มรสชาติ และผลผลิต ดังนี้
22 มกราคม 2559
อาหารหวานจานด่วน 246 เพิ่มรสหวานในไม้ผล
การปลูกไม้ผลและดูแลรักษาให้เติบโต จนกระทั่งให้ผลผลิตนั้น ไม่ว่าใครก็สามารถทำกันได้ไม่ยากนัก แต่การจะผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพดีออกสู่ท้องตลาด มีความหวาน กรอบ ได้ลักษณะตรงตามสายพันธุ์ของไม้ผลนั้นๆ และผลิตผลไม้ออกมาได้คุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด กลับไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัย เทคนิค ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์อันยาวนานในการเรียนรู้และคิดค้นพัฒนาความรู้จากประสบการณ์ส่วนตัว ซึ่งคุณสมา ยะธาตุ เกษตรกรผู้ชำนาญการเรื่องการผลิตไม้ผลคุณภาพดีจาก จ.สระบุรี กลับสามารถผลิตผลไม้ชนิดต่างๆ ให้ออกมามีทั้งรูปลักษณะและรสชาติดี ด้วยสูตรเด็ด "อาหารหวานจานด่วย 246" ที่นำไปใช้เพิ่มรสหวานให้แก่ไม้ผลได้เป็นอย่างดี ดังวิธีการต่อไปนี้
30 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยหมักเศษอาหาร ใช้บำบัดกลิ่นเหม็นและเพิ่มความหวานไม้ผล
เศษอาหารที่กินเหลือในแต่ละวันล้วยทถูกเททิ้งเป็นอาหารสุนัขหรือไม่ก็ต้องทิ้งเปล่าไปอย่างน่าเสียดาย ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเราสามารถนำเศษอาหารเหลือทื้ง เช่น น้ำแกง ข้าวสุก ผัก เศษไก่ หรือ แม้แต่น้ำเหลือทิ้งจากการทำความสะอาดจานชามในครัวเรือน มาผ่านขบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์ จนได้ปุ๋ยน้ำเศาอาหารที่อุดมไปด้วยธาตอาหาร เร่งให้พืชเติบโต เพิ่มรสชาติและคุณภาพของพืชปลูกได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งสามารถทำได้ตามวิธีการทำดังต่อไปนี้
30 พฤศจิกายน 2558
น้ำหมักชมพู่ เร่งการออกดอก
สูตรน้ำหมักที่จะช่วยเร่งพัฒนาการของตาดอก ให้เตจริญเร็ว ช่วยในการติดดอกและออกดอกดก เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับไม้ตัดดอก เช่น ดาวเรือง มะลิ กุหลาบ ทำง่าย ประหยัด และ ไม่เป็ยพิษเป็น๓ยต่อตัวผู้ใช้และธรรมชาติ
22 มกราคม 2559
ปุ๋ยอัดเม็ดจากผลชมพู่ ใช้เร่งดอกไม้ผล
คุณประสิทธิ์ โสภี เกษตรกรบ้านเขาดิน ม.8 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว เกษตรกรผู้ทำการเกษตรแบบผสมผสาน และเป็นผู้นำเกษตรกรที่ได้รับการยอมรับจากลูกบ้าน เป็นผู้ใหญ่บ้านที่พัฒนาชุมชนให้มีการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำการเกษตรหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงแพะ การปลูกแก้วมังกรปลอดสารพิษ ผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เองในชุมชนอย่างได้ผลดีอีกด้วย โดยเฉพาะสูตร ปุ๋ยหมักอัดเม็ดจากผลชมพู่ที่ร่วงหล่น ซึ่งให้ผลดีด้านการเร่งดอกและเร่งอายุการเก็บเกี่ยวในไม้ผล ตามสูตรและวิธีการทำดังนี้
30 พฤศจิกายน 2558
การเลือกวัสดุหมักปุ๋ย เพื่อผลิตปุ๋ยหมัก
หัวใจของการทำปุ๋ยหมัก คือ การนำวัสดุที่มีเหลืออยู่มากมายในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการเกษตร ด้านการปรับปรุงคุณภาพดินให้ดีขึ้น และ พืชเจริญเติบโตดี ทั้งนี้การเลือกใช้วัสดุหมักปุ๋ย ถือเป็นประการด่านแรกที่ควรคิดคำนึง เพราะถ้าเลือกใช้วัสดุที่ย่อยสลายตัวได้ง่าย ก็จะทำให้ย่นระยะเวลาในการหมักได้เร็วขึ้นแต่อาจมีข้อเสียตรงที่การปลดปล่อยธาตุอาหารเร็วเกินไป เกิดการสิ้นเปลือง แต่หากใช้วัสดุที่ย่อยสลายยาก ก็อาจส่งผลที่ตรงข้ามกันก็เป็นได้
30 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยจากอุจจาระ แหล่งอาหารชั้นเลิศสำหรับพืชผัก
สูตรนี้ก็มีความแตกต่างจากปุ๋ยหมักสูตรอื่นๆทั่วๆ ไปตรงที่มีวิธีการทำง่ายมาก เพียงแต่ต้องมีการจัดเตรียมท่อบ่อเพื่อทำการพักอุจจาระจากการขับถ่ายแต่ต้องเป็นห้องส้วมและท่อบ่อพักที่ทำขึ้น เพื่อการเก็บอึจจาระไว้ทำปุ๋ยโดยเฉพาะ ด้านขั้นตอนการนำมาย่อยทำปุ๋ยบำรุงพืช นั้นก็ไม่มีอะไร แค่ทำตามวิธีการดังนี้ ก็จะได้ปุ๋ยชั้นเลิศไว้ใช้ในการบำรุงพืชให้เจริญเติบโตงามได้อย่างไม่น่าเชื่อ
30 พฤศจิกายน 2558
น้ำหมักหนังวัว ใช้เร่งการเจริญเติบโตของพืชผัก
คุณรจนา พรมเนตร์ อยู่บ้านเลขที่ 2 บ้านเขาไร่ศรีราชา หมู่ที่ 6 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ได้แนะนำการทำน้ำหมักหนังวัวซึ่งเป็นน้ำหมักชั้นดีที่นำไปใส่ผักแล้วพบว่าช่วยทำให้พืชผักเติบโตเร็วขึ้นและทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วยป๋ยสูตรหนังวัวที่มีวิธีการทำ ดังนี้
30 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยน้ำหมักหยวกกล้วยผสมโยเกิร์ต ใช้เพิ่มขนาดผล
ปุ๋ยสูตรนี้จะใช้หยวกกล้วยและโยเกิร์ต มาเป็นวัสดุหลัก ซึ่งจากประสบการณ์ที่ ผญ.สุนทร พรมฮวด บ้านดอนกระโดน หมู่ 3 อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ได้ลองทำแล้วใช้กับสวนของตนเอง พบว่าจะไปช่วยทำให้มะม่วง/มะปรางผลใหญ่ขึ้น หมักไว้นาน 7 วัน ก็สามารถนำไปใช้ในช่วงติดผลได้ทันที
30 พฤศจิกายน 2558
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.96 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.64 บาท
ดีเซล
26.39 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.39 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
18-26°C
เชียงใหม่
16-23°C
นครราชสีมา
13-23°C
ชลบุรี
17-25°C
นครศรีธรรมราช
24-27°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×