ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
(257 เรื่อง)
การทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้สำหรับบำรุงพืชผักสวนครัว เป็นที่นิยมกันในเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชผักปลอดสารพิษและลดต้นทุนในการผลิต ถ้าเกษตรกรใช้เศษพืชผักผลไม้ทำน้ำหมักชีวภาพและหมักในภาชนะที่มีฝาปิดนาน 2 เดือน ตามสูตรการหมักโดยใช้สารเร่งพด.2 ซึ่งนอกจากจะได้ใช้ประโยชน์จากน้ำหมักชีวภาพแล้ว หลังจากการหมักตามระยะเวลาดังกล่าวจะพบว่ามีวุ้นสีขาวขุ่นปกคลุมอยู่ด้านบนด้วย ซึ่งวุ้นน้ำหมักชีวภาพดังกล่าวนี้ คุณยุวดี เชื้อเมืองพาน หมอดินอาสาประจำตำบลนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงานสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงรายว่า ได้ค้นพบประโยชน์ของวุ้นน้ำหมักชีวภาพที่สามารถนำมาต่อยอดทำเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงพืชผักให้เจริญงอกงามได้อย่างดี ด้วยวิธีการทำง่ายๆ ดังนี้
6 พฤศจิกายน 2558
3,570
3 พฤศจิกายน 2558
7,099
ผักเป็นพืชที่ทุกคนควรบริโภคเป็นประจำทุกวัน เนื่องจากผักประกอบไปด้วย สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายหลายอย่าง การได้บริโภคผัก ที่ปลอดภัยจากสารพิษในปริมาณที่เหมาะสมเป็นประจำจะช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากร่างกาย บริโภคผักที่มีสารพิษตกค้างในปริมาณมากเกินไปจะทำให้ร่างกายอ่อนแอ ระบบต่าง ๆ ของร่างกายก็จะทำงานได้ไม่ปกติ ต้านทานโรคต่าง ๆ ของร่างกายก็ลดลงด้วยเหตุนี้ คุณนพดล น้อยใหม่ หมอดินอาสาประจำตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้เผยแพร่สูตรน้ำปุ๋ยหมักบำรุงผัก ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดพิษณุโลก FM 92.50 MHz รายการ farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร คราวนี้ก็ไม่ต้องไปพึ่งสารเคมี อีกทั้งได้ผักที่เจริญเติบโต หวาน กรอบ ไร้หนอน แมลงรบกวน
3 พฤศจิกายน 2558
3,386
นายคำดี สายแวว เกษตรกรบ้านหนองชาติ ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ทำการเกษตรทฤษฎีใหม่และเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เน้นใช้ปุ๋ยและวัสดุที่มีตามธรรมชาติในการจัดการด้านการเกษตร ซึ่งมีความโดดเด่นด้านการผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้สูตรต่างๆ และหนึ่งในสูตรปุ๋ยที่โดดเด่นนั้น ได้แก่ ปุ๋ยน้ำตัวพ่อ สูตรเข้มข้นไม่ผสมน้ำ ที่มีความต่างจากสูตรทั่วไปตรงที่ไ่ม่ใช้น้ำเป็นส่วนผสมในการหมัก จึงทำให้ได้เนื้อปุ๋ยเข้มข้น เมื่อนำไปใช้กับพืช จะช่วยทำให้พืชผลมีรสชาติดี ออกผลผลิตมากกว่าสูตรธรรมดาอีกเท่าตัว ดังรายละเอียดในการทำดังต่อไปนี้
3 พฤศจิกายน 2558
3,892
คุณเติมศรี ประดา เกษตรกรผู้มีัความเชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงหมูขุนพันธุ์ล๊าจไวท์มีประสบการณ์การเลี้ยงมากว่า 40 ปี จากประสบการณ์ยาวนานดังกล่าวประกอบกับกระแสการทำปุ๋ยหมักบำรุงพืชใช้เอง กำลังเป็นที่นิยม จึงทำให้เกิดแนวคิดว่า ควรจะนำรกหมูที่ได้จากการเลี้ยงหมูนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ลกการทิ้งปล่าว ด้วยการนำมาทำปุ๋ยหมักรกหมู แล้วนำไปรดให้พืชที่ปลูกไว้ทานในครัวเรือน ผลปรากฎว่า พืชที่แคระแกร็น ไม่ค่อยติดผล เริ่มกลับมามีสีเขียวสด และ ออกดอก-ผลดกเต็มต้น ด้วยความคิดที่ว่าปุ๋ยสูตรนี้น่าจะมีประโยชน์ในแง่ของการบำรุงพืชได้ดี จึงได้เผยแพร่สูตร วิธีการทำ และ การนำไปใช้ไว้ ดังนี้
3 พฤศจิกายน 2558
2,606
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
21.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
25.66 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-29°C
เชียงใหม่
23-26°C
นครราชสีมา
23-27°C
ชลบุรี
26-27°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×