ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
(251 เรื่อง)
ผลไม้ผิวสวยสด ด้วยน้ำหมักสูตรขจัดสิ่งสกปรกบนผิวผล
ผิวผลของผลผลิต เช่น มะม่วง มะปราง-มะยงชิด ลองกอง ละมุด ฯลฯ มีคราบยาง คราบความสกปรกเลอะเทอะ กลายเป็นปัญหาคู่กันกับการผลิตไม้ผลหลายชนิด ที่ถึงแม้จะไม่จัดเป็นเรื่องใหญ่ แต่ก็สามารถทำให้ผลผลิต ที่ได้ตกเกรด / ราคาตกได้เช่นกัน หากปล่อยให้ผลผลิตที่ได้มีจุดกระดำกระด่าง ไม่สวยงาม น่าทาน
3 พฤศจิกายน 2558
ฮอร์โมนทางด่วนเร่งโต ให้พืชผักกินใบ
ฮอร์โมนทางด่วนเร่งโตเร็วสำหรับพืชอายุสั้น เป็นสูตรที่ประหยัดเวลา หมักไว้เพียง 24 ชั่วโมง ก็สามารถนำมาฉีดพ่นบริเวณแปลงพืชผักหรือพืชอายุสั้นได้ผลดี เพราะจะไปช่วยกระตุ้นให้พืชเหล่านั้นเจริญเติบโตเร็ว มีภูมิคุ้มกันต่อโรคและแมลงรบกวน โดยคุณนพดล น้อยใหม่ หมอดินอาสาตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เจ้าของสูตรได้แนะนำสูตรผ่านทางทีมงาน farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร จ.พิษณุโลก
25 พฤศจิกายน 2559
สูตรกากถั่วเหลืองบำรุงพืช ผัก ผลไม้
สูตรกากถั่วเหลืองบำรุงพืช ผัก ผลไม้ ให้การเจริญเติบโตไว สวย เป็นสูตรที่หาวัตถุดิบใกล้ตัวมาทำและเป็นเรื่องของความสะดวกมากขึ้นแล้วยังได้ผลดีอีกด้วย ซึ่งนายมา เจริญชน หมู่ 6 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ได้แนะนำสูตรกากถั่วเหลืองบำรุงพืช ผัก ผลไม้ ผ่านทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงรายเป็นวิธีการที่ตนได้แนะนำให้กับผู้ที่เข้าร่วมการอบรมฯได้ผลดี ดังนี้
7 สิงหาคม 2560
หมักEMจากสับปะรดเพื่อใช้ในการเกษตร
จากผลผลิตสับปะรดที่มีจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งสับปะรดที่คัดเกรดอันเป็นที่ต้องการของตลาด และยังมีสับปะรดตกเกรดไม่สามารถจำหน่ายได้ เกษตรกรส่วนใหญ่จะไม่นำมาใช้ประโยชน์อะไรเพราะไม่อยากเสียเวลากับเศษสับปะรดที่ไม่สร้างรายได้ แต่สำหรับป้าวิรัตน์แล้วจะไม่ยอมทิ้งเศษสับปะรดให้ไร้ค่าอย่างเด็ดขาด เพราะด้วยความคิดที่ว่าทุกส่วนของสับปะรดสร้างประโยชน์ได้ทั้งนั้น ขณะเดียวกันป้าวิรัตน์ยังเป็นเกษตรกรหัวใจอินทรีย์ มุ่งมั่นปลูกสับปะรดแบบอินทรีย์มาตั้งแต่เนิ่นนาน ดังนั้นเศษสับปะรดที่เหลือ จึงนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่าง ซึ่งในที่นี้จะขอแนะนำเกี่ยวกับการหมักEMจากสับปะรดเพื่อใช้ในการเกษตร มีวิธีการทำง่ายๆ ดังนี้
23 สิงหาคม 2559
น้ำหมักชีวภาพเพื่อช่วยให้พืชผัก สมบูรณ์ แข็งแรง
การปลูกพืชผักรวมถึงผลไม้ ที่มุ่งเน้นทำเกษตรแบบอินทรีย์ เพื่อเป็นการลดต้นทุน เช่นเดียวกับการทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อใช้บำรุงพืชผักนั้น คุณชาติชายใช้วัสดุจากเศษซากพืชต่าง ๆ ที่หาได้ภายในสวน มาทำการหมักแทนการซื้อ ทำให้ช่วยประหยัดต้นทุนการผลิตไปได้มากและใช้ได้ผลเป็นอย่างดี ปลอดภัยทั้งตัวเกษตรกรและผู้บริโภค
26 สิงหาคม 2559
น้ำหมักสับปะรด ใช้ย่อยสลายฟางข้าว
ผู้ใหญ่สวง นพคุณ ได้ทำการเกษตรแบบลดการใช้สารเคมี มายาวนานกว่า 10 ปี เพราะรู้สึกถึงผลกระทบที่ได้รับจากการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี จึงริเริ่มส่งเสริม เปลี่ยนแปลงการทำการเกษตร ไปสู่ลูกบ้าน ปัจจุบัน ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สอนทุกอย่างให้กับลูกบ้าน ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ การเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ และ ปัจจุบัน ได้เริ่มการทำกองทุนพันธุ์พืช ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีพื้นที่ทำแปลงเมล็ดพันธ์กว่า 70 ไร่ เป็นการรวมตัวกันของลูกบ้าน ซึ่งได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทำน้ำหมักสับปะรด ไว้ใช้ย่อยสลายฟางข้าว หรือ เศษซากอินทรีย์อื่นๆ โดยมีวิธีการทำ ดังนี้
14 ตุลาคม 2559
ปุ๋ยหมักขี้ปลา/ไส้ปลา
น้ำหมักขี้ปลา เป็นน้ำหมักที่ทางน้าบุญทำได้ทำการผลิตจากเศษที่เหลือให้จากปลาก็คือขี้ปลาและไส้ปลามาทำการหมักเป็นน้ำหมักชีวภาพที่ใช้ในการบำรุงพืชผักให้สมบูรณ์
20 ตุลาคม 2559
สูตรใส่ปุ๋ยเร่งต้นมะนาว บำรุงให้แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมผลิตดอกออกผล
ที่ไร่กาญจนา หมู่ที่2 บ้านแจ้คอน ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปางที่นี่คือไร่มะนาวสายพันธุ์ตาฮิติที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนบน มะนาวกว่า4,000 ต้นได้รับการดูแลโดยคุณอเนก ประสม เจ้าของไร่ คุณอเนกเล่าผ่านทางทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงรายว่า กว่าจะประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้ ได้ลองผิดลองถูกในการคิดค้นสูตรดูแลมะนาวให้ได้ผลผลิตดีมานานพอสมควร มะนาวที่ไร่กาญจนาสามารถให้ผลผลิตตลอดทั้งปี และผลผลิตที่ได้ยังมีจำนวนมากอีกด้วย ทั้งนี้เพราะความเอาใจใส่ของคุณอเนกในการดูแลต้นมะนาว
17 พฤศจิกายน 2559
ฮอร์โมนไข่ เร่งดอก-กระตุ้นการเติบโต-ดินร่วนซุย
ไข่นอกจากจะมีโปรตีนที่เป็นประโยชน์สำหรับคนแล้ว ยังมีประโยชน์สำหรับการปลูกพืชเพื่อบำรุงและเร่งการเจริญเติบโตสำหรับพืชได้อีกด้วย การใช้ประโยชน์จากไข่ที่เรียกว่า “ฮอร์โมนไข่”สำหรับพืชนั้นต้องมีกรรมวิธีในการทำโดยมีส่วนผสมต่างๆที่เกษตรกรสามารถผลิตเองได้ง่ายๆ ใช้ฉีดพ่นต้นพืชได้เกือบทุกชนิดตั้งแต่ไม้ยืนต้นจนถึงพืชผักสวนครัวโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยหรือฮอร์โมนพืชแพงๆ มาใช้
29 พฤศจิกายน 2559
ขี้แดดนาเกลือ
คุณโต บุญปรอด เจริญฤทธิ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทิ้งธุรกิจส่วนตัวในกรุงเทพมหานคร เพื่อมาสืบทอดอาชีพทำนาเกลือต่อจากคุณพ่อคุณแม่จากวัยเยาว์ที่ต้องช่วยคุณพ่อทำนาเกลือจึงมีพื้นฐานและสะสมความรู้ภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนเมื่อกลับมาทำนาเกลือบวกกับความใฝ่รู้ไม่หยุดนิ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานทางความคิดที่จะทำอย่างไรให้ชาวนาเกลือไทยอยู่รอดมีกิน มีเหลือคุณโตจึงพยายามทุกวิถีทางในการค้นคว้าศึกษาวิจัย ต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมจนประสบความสำเร็จถึงทุกวันนี้โดยเฉพาะเรื่องขี้แดดนาเกลือ กับการแปรรูปเกลือเพื่อทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ
25 กันยายน 2560
การใช้มูลเป็ด-มูลไก่เป็นปุ๋ยบำรุงพืช
สัตว์ปีกจำพวกเป็ด ไก่ และ ห่าน จะถ่ายมูลออกมาปีละประมาณ 25 กิโลกรัมต่อตัน ในแต่ละปีจะมีมูลเป็ด – ไก่ ไม่ต่ำกว่า 4.5 ล้านตัน ส่วนใหญ่เป็นมูลไก่ ซึ่งจะมีปริมาณ 4 ล้านตันต่อปี ปริมาณปุ๋ยคอกจำนวนนี้หากนำมาปรับปรุงบำรุงดินอย่างถูกต้องแล้ว จะเกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก ปริมาณธาตุอาการในปุ๋ยชนิดนี้จะมีความแตกต่างกันออกไป โดยทั่วไปแล้วในมูลไก่จะมีริมษฃาณธาตุอาหารพืชมากกว่ามูลเป็ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
3 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยคอกหมัก
ปุ๋ยคอก คือ มูลที่สัตว์ชนิดต่างๆ ขับถ่ายออกมาเป็นของเสีย ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นมูลม้า แพะ วัว ควาย แกะ ไก่ เป็ด หมู ช้าง เหล่านี้ สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรทั้งสิ้น แต่อย่างไรก็ตาม มูลสัตว์บางประเภทจะมีแอมโมเนีย และความร้อนที่เป็นอันตรายต่อพืชสะสมอยู่มาก และ มูลสัตว์บางชนิด ก็ยังไม่สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็นแระโยชน์ให้แก่พืชได้ทันที ดังนั้นการนำมูลสัตว์มาใช้บำรุงดินและพืชจำต้องใช้มูลสัตว์เก่าที่ย่อยสลายตัวและเย็นตัวแล้ว หรือไม่ก็สามารถนำมูลสัตว์มาผ่านขบวนการหมัก เพื่อให้เกิดการย่อยสลายและปลดปล่อยธาตุอาหารได้ง่ายขึ้นด้วยการนำมาหมัก ตามวิธีการดังนี้
25 พฤศจิกายน 2558
ราคาน้ำมัน
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.14 บาท
ดีเซล
28.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-29°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
25-26°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×