ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
(250 เรื่อง)
ฮาลาลนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยอินทรีย์ไทย
ฮาลาล คนไทยส่วนใหญ่รู้จักใน ชื่อของตราสัญลักษณ์ที่รับรองว่าเป็นอาหารที่ไม่ขัดกับหลักศาสนาอิสลาม แต่วันนี้ฮาลาล ไม่ได้มีแต่สินค้าอาหารเท่านั้น...ปุ๋ยอินทรีย์มีตราฮาลาลแล้ว
3 พฤศจิกายน 2558
ฮอร์โมนวุ้นผลพลอยได้จากการหมักปุ๋ยน้ำ บำรุงพืชให้แข็งแรง - เสริมความต้านทานโรคแมลง
การทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้สำหรับบำรุงพืชผักสวนครัว เป็นที่นิยมกันในเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชผักปลอดสารพิษและลดต้นทุนในการผลิต ถ้าเกษตรกรใช้เศษพืชผักผลไม้ทำน้ำหมักชีวภาพและหมักในภาชนะที่มีฝาปิดนาน 2 เดือน ตามสูตรการหมักโดยใช้สารเร่งพด.2 ซึ่งนอกจากจะได้ใช้ประโยชน์จากน้ำหมักชีวภาพแล้ว หลังจากการหมักตามระยะเวลาดังกล่าวจะพบว่ามีวุ้นสีขาวขุ่นปกคลุมอยู่ด้านบนด้วย ซึ่งวุ้นน้ำหมักชีวภาพดังกล่าวนี้ คุณยุวดี เชื้อเมืองพาน หมอดินอาสาประจำตำบลนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงานสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงรายว่า ได้ค้นพบประโยชน์ของวุ้นน้ำหมักชีวภาพที่สามารถนำมาต่อยอดทำเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงพืชผักให้เจริญงอกงามได้อย่างดี ด้วยวิธีการทำง่ายๆ ดังนี้
6 พฤศจิกายน 2558
เสริมความแข็งแรง ต้านทานโรคให้พืชปลูก ด้วยปุ๋ยแคลเซียมจากเปลือกไข่
การใช้เปลือกไข่บำรุงต้นพืชสามารถทำได้ง่าย และที่สำคัญเป็นการนำของเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์อีกด้วย
3 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยปลาสดเพิ่มไนโตรเจน บำรุงพืชให้มีใบหนา สวย สมบูรณ์
ปุ๋ยปลาสด ช่วยเพิ่มไนโตรเจนให้กับพืชใช้ได้กับพืชทุกชนิดทำให้ใบหนาใบสวย สมบูรณ์ มีวิธีการทำดังนี้
25 พฤศจิกายน 2558
ไม้ผลขั้วเหนียวขึ้นด้วยปุ๋ยสูตรหัวปลีกล้วย
กล้วยเป็นไม้ผลที่มีประโยชน์ตั้งแต่ยอดธงของกล้วยไปจนถึงรากใต้ดิน แต่ละส่วนสามารถใช้ประโยชน์แตกต่างกันไป นอกเหนือจากการนำบางส่วนของกล้วยมาบริโภคแล้ว ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรเกี่ยวกับน้ำหมักชีวภาพได้อีกด้วย
18 พฤศจิกายน 2559
เพิ่มผลผลิต เสริมความแข็งแรงให้พืช ด้วยปุ๋ยหมักสูตรสัตว์มีกระดอง
มันสําปะหลัง อ้อย เผือก ล้วนแล้วแต่เป็นพืชเศรษกิฐที่ต้องการน้ำหนักอย่างมากถึงจะได้ราคาที่ดี ไม่ขาดทุน ด้วยเหตุนี้คุณนพดล น้อยใหม่ เกษตรกรตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร จึงได้แนะนำน้ำปุ๋ยหมักจากสัตว์มีกระดองไว้เป็นแนวทางให้เกษตรกรนำไปใช้ บำรุงพืช เพิ่มผลผลผลิต ผ่านการให้สัมภาษณ์กับทีมงาน farmer info ช่วงรายการทางด่วนข้อมูลการเกษตร จ.พิษณุโลก ไว้ดังนี้
3 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยน้ำหมักรำหยาบบำรุงดินในสวนผลไม้ให้ร่วนซุย
ดินดีมีชัยไปกว่าครึ่ง คือหนึ่งคำคมที่เกษตรกรต้องใส่ใจ เพราะดินคือหัวใจสำคัญและเป็นแหล่งรวมธาตุอาหารต่างๆไว้ให้พืชผักได้ใช้ประโยชน์เพื่อการเจริญเติบโตอย่างดีที่สุด
3 พฤศจิกายน 2558
ย่นระยะเวลาในการหมักปุ๋ยให้เร็วขึ้น ด้วยนมบีทาเก้น
การทำปุ๋ยน้ำหมักหรือฮอร์โมน ล้วนเป็นขบวนการย่อยสลายสารอาหารต่างๆที่มีอยู่ในวัสดุ ที่นำมาใช้หมัก เพื่อให้มีการย่อยสลาย หรือ ปลดปล่อยออกมาได้อย่างสมบูรณ์ เหมาะต่อการนำไปใช้ของพืชได้ในทันที แต่ไม่ว่าจะเป็นการหมักวัสดุที่ได้จากพืชหรือสัตว์ก็ดี กว่าวัสดุจะผ่านขบวนการย่อยสลายต้องใช้เวลานานนับเดือน แต่คุณชัยพร พรหมพันธ์ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จ.ชัยนาท กลับมีวิธีย่นระยะเวลาในการหมักปุ๋ยน้ำ/ฮอร์โมนสูตรต่างๆ ได้ด้วยเทคนิคง่ายๆ ดังนี้
20 พฤศจิกายน 2558
กระตุ้นให้พืชแตกยอดอ่อน ด้วยน้ำหมักใบผักหวาน
จากการลงพื้นที่บ้านโนนรัง ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา คุณจันทร์ที ประทุมภา เจ้าของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียง ในพื้นที่ 22 ไร่ ที่มีประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง ด้วยวิธีการง่ายๆ วันนี้จึงมีองค์ความรู้เรื่องวิธีทำสูตรน้ำหมักใบผักหวาน ช่วยเร่งยอดพืชผัก อย่างดี ด้วยการนำภูมิปัญญาแบบชาวบ้าน มาแนะนำ ดังนี้
23 พฤศจิกายน 2558
สูตรปุ๋ยใช้ฟื้นฟูดินเสียในสวนไม้ผล เพิ่มสิ่งมีชีวิตในดินและเพิ่มผลผลิต
พื้นที่จังหวัดชุมพรเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันเป็นจำนวนมาก เกษตรกรจึงนำกากปาล์มน้ำมัน และขี้สลัจน์ปาล์มน้ำมันจากโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันมาเป็นส่วนผสมในการทำปุ๋ยหมักบำรุงดิน บำรุงต้น และเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ นายนรินทร์ เกตุพิมล เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2551 จังหวัดชุมพร โดยคุณอรวรรณ รักษาผล ในหัวข้อเรื่องการทำปุ๋ยหมักบำรุงดิน บำรุงต้นด้วยกากทะลายปาล์มน้ำมัน ด้วยวิธีการดังนี้
24 พฤศจิกายน 2558
การใช้ต้นหนอนตายหยาก กำจัดหนอนหลอดหอม
นายคำดี สายแวว เกษตรกรบ้านหนองชาติ ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ทำการเกษตรทฤษฎีใหม่และเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เน้นใช้ปุ๋ยและวัสดุที่มีตามธรรมชาติในการจัดการด้านการเกษตร ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสมุนไพรที่นำมาใช้ในการกำจัดหนอนหลอดหอมอย่างได้ผลดี พอๆ กับการใช้สารเคมี ปลอดสารตกค้างและประหยัดต้นทุนได้ดีอีกด้วย
26 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยยูเรียจากน้ำปัสสาวะ หมักใช้ดี-ประหยัดต้นทุน
คุณจำปา สุวไกร หนึ่งในสมาชิกกลุ่มคุณธรรมกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียง ทำการเกษตรผสมผสาน ลดต้นทุนการผลิต ด้วยปุ๋ยที่ผลิตใช้เอง บนเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ โดยจะปลูกทุกอย่างที่กิน และ กินทุกอย่างที่ปลูก เน้นการลดใช้สารเคมี อิงธรรมชาติและวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น มีความรู้เชี่ยวชาญในเรื่องการทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ และ การทำปุ๋ยน้ำหมักจุลินทรีย์ ใช้เอง ได้ให้คำแนะนำเกีี่ยวกับวิธีการทำปุ่ยหมักจากน้ำปัสสาวะ ใช้แทนปุ๋ยยูเรีย เพื่อลดต้นทุนการผลิตพืช ไว้ดังนี้
3 พฤศจิกายน 2558
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-31°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×