ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
(251 เรื่อง)
การทำปุ๋ยไคโตซานจากกุ้งใช้เอง
การทำน้ำหมักไคโตรซานจากกุ้ง ไคโตซาน ทราบกันดี ว่าเป็นสารกระตุ้น เมื่อพืชได้รับเข้าไป จะทำให้เกิดการระคายเคือง เหมือนมีแมลงมารบกวน ทำให้พืชสร้างตาดอก-ใบขึ้น เพราะคิดว่าจะตาย หรือหลอกพืช ทำให้เหมือนมีแมลงมาก่อกวน พืชจะสร้างดอก สร้างใบขึ้นมาทดแทน มนุษย์จึงใช้คุณสมบัตินี้ของไตโครซาน มาใช้เพื่อกระตุ้นให้เกิด ราก เกิดใบ เกิดดอก กับพืช
23 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยจุลินทรีย์ตัวพ่อ น้ำพ่อ ตัวผู้ สูตรสำเร็จเพิ่มรสหวาน
เพิ่มรสหวานให้กับพืชผักผลไม้ ด้วยปุ๋ยจุลินทรีย์ตัวพ่อ น้ำพ่อ ตัวผู้ สูตรสำเร็จเพิ่มรสหวานที่นิยมใช้กันในหลายสวน โดยเฉพาะสวนที่ปลูกไม้ผล นิยมนำน้ำพ่อไปใช้เป็นปุ๋ยเสริมความหวานให้แก่ผลไม้ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้
3 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยจุลินทรีย์ตัวแม่ น้ำแม่ ตัวเมีย สูตรสำเร็จบำรุงต้นเร่งดอก-ขยายผล
เป็นน้ำหมักหัวเชื้ออีกตัวหนึ่งที่นำไปขยายผลโดยการนำไปผสมกับน้ำหมักสูตรอื่น ๆ ได้อีกหลายสูตร แต่ถ้าใช้แต่น้ำแม่อย่างเดียว จะเป็นการเร่งดอก บำรุงต้นและผล ในไม้ผล
23 พฤศจิกายน 2558
การใช้ปุ๋ยตัวแม่(น้ำแม่)และปุ๋ยตัวพ่อ(น้ำพ่อ)เร่งโต
การนำน้ำหมักสูตรหลัก อย่างเช่นน้ำพ่อ และ น้ำแม่ มาใช้ร่วมกันในอัตราที่เหมาะสม จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยน้ำให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเหมาะสมต่อการนำไปใช้เสริมสร้างความแข็งแรงและเร่งการเจริญเติบโตทางลำต้นของพืชได้
23 พฤศจิกายน 2558
การใช้ปุ๋ยตัวแม่(น้ำแม่)และปุ๋ยตัวพ่อ(น้ำพ่อ)เร่งการออกดอก
การนำน้ำหมักสูตรหลัก อย่างเช่นน้ำพ่อ และ น้ำแม่ มาใช้ร่วมกันในอัตราที่เหมาะสม จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยน้ำให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสามารถนำไปใช้เสริมสร้างความแข็งแรงและเร่งการออกดอกของไม้ผลได้อีกด้วย
23 พฤศจิกายน 2558
การใช้จุลินทรีย์ตัวแม่(น้ำแม่)และจุลินทรีย์ตัวพ่อ(น้ำพ่อ)เร่งขนาดผล
การนำน้ำหมักสูตรหลัก อย่างเช่นน้ำพ่อ และ น้ำแม่ มาใช้ร่วมกันในอัตราที่เหมาะสม จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยน้ำให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสามารถนำไปใช้เสริมสร้างความแข็งแรงและเร่งการออกดอกของไม้ผลได้อีกด้วย
23 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองหมักเพียง 7 วัน ใช้ได้ทันที
พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการปุ๋ยบำรุงดิน เพื่อนำไปใช้ในการเจริญเติบโต ดังนั้นเกษตรกรทุกคนจึงรู้ดีว่าในแต่ละปีเกษตรกรจะต้องใช้ต้นทุนสูงในการบำรุงดิน แต่คุณอรัญ เวชกรรม ได้เป็นแกนนำเกษตรกรในการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ โดยการทำปุ๋ยคุณภาพไว้ใช้เอง ช่วยประหยัดต้นทุนได้เป็นอย่างดี
20 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยนมสดบำรุงต้น-กระตุ้นยอดอ่อน
การทำปุ๋ยใช้เองเป็นอีกหนึ่งวิธีลดต้นทุนการผลิตที่เกษตรกรรุ่นใหม่ นิยมใช้ แทนการใช้สารเคมี ซึ่งให้ผลดีลแะเป็นประโยชน์ต่อพืชปลูกได้เป็นอย่างดี ซึ่งผลที่ได้จะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เลือกใช้ เช่นเดียวกับปุ๋ยสูตรนมสด ที่ช่วยให้ต้นพืชสะสมอาหารเพื่อเตรียมความพร้อม-กระตุ้นให้แตกยอดอ่อนอย่างได้ผล
20 พฤศจิกายน 2558
การทำน้ำหมักโบรอน
ดร.อาณัฐ ตันโช อาจารย์ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ธาตุโบรอนมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยในการการเคลื่อนย้ายอาหารจำพวกน้ำตาลในท่อลำเลียงอาหารพืช และเพื่อ ช่วยในการติดเมล็ดของพืช สำหรับพืชที่ขาดธาตุโบรอนนั้น จะแสดงอาการปลายรากบวมและตาย ใบมีสีซีด แตกง่าย ยอดหงิก เหี่ยวเฉา ดังนั้น โบรอน จึงมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช สำหรับเกษตรกรที่พบปัญหาพืชขาดธาตุโบรอนสามารถ ใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นมาหมักให้ได้ธาตุโบรอน โดยมีวิธีการทำ ดังนี้
11 เมษายน 2561
ปุ๋ยหมักเปลือกเงาะใช้ฟื้นต้นหลีังเก็บเกี่ยวไม้ผล
เงาะ เป็นผลไม้เศรษฐกิจที่มีปริมาณมากในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะจันทบุรี ซึ่งเมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตจะทำให้มีปริมาณของขยะที่เหลือจากการรับประทานเงาะจำนวนมาก สิ่งนั้นก็คือเปลือกเงาะนั่นเอง ดังนั้นคุณศิวพร เอี่ยมจิตกุศล เกษตรกรหมู่ที่ 8 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี จึงได้เล็งเห็นมุมมองที่แตกต่าง จึงได้เริ่มนำเอาเปลือกเงาะมาทำการผลิตปุ๋ยแทนการทิ้งโดยไม่เกิดประโยชน์ มาใช้บำรุงต้นไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยว ปรากฏว่าได้ผลดี จึงได้แนะนำปุ๋ยหมักเปลือกเงาะบำรุงต้นไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยวไว้ เพื่อให้เกษตรกรที่มีวัตถุดิบเยอะแต่ขาดความเข้าใจในการทำได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
25 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยหมักน้ำปัสสาวะบำรุงพืชผักให้กรุบกรอบ เติบโตดี ต้านทานแมลงศัตรูพืช
ผักเป็นพืชที่ทุกคนควรบริโภคเป็นประจำทุกวัน เนื่องจากผักประกอบไปด้วย สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายหลายอย่าง การได้บริโภคผัก ที่ปลอดภัยจากสารพิษในปริมาณที่เหมาะสมเป็นประจำจะช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากร่างกาย บริโภคผักที่มีสารพิษตกค้างในปริมาณมากเกินไปจะทำให้ร่างกายอ่อนแอ ระบบต่าง ๆ ของร่างกายก็จะทำงานได้ไม่ปกติ ต้านทานโรคต่าง ๆ ของร่างกายก็ลดลงด้วยเหตุนี้ คุณนพดล น้อยใหม่ หมอดินอาสาประจำตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้เผยแพร่สูตรน้ำปุ๋ยหมักบำรุงผัก ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดพิษณุโลก FM 92.50 MHz รายการ farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร คราวนี้ก็ไม่ต้องไปพึ่งสารเคมี อีกทั้งได้ผักที่เจริญเติบโต หวาน กรอบ ไร้หนอน แมลงรบกวน
3 พฤศจิกายน 2558
ฮาลาลนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยอินทรีย์ไทย
ฮาลาล คนไทยส่วนใหญ่รู้จักใน ชื่อของตราสัญลักษณ์ที่รับรองว่าเป็นอาหารที่ไม่ขัดกับหลักศาสนาอิสลาม แต่วันนี้ฮาลาล ไม่ได้มีแต่สินค้าอาหารเท่านั้น...ปุ๋ยอินทรีย์มีตราฮาลาลแล้ว
3 พฤศจิกายน 2558
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.14 บาท
ดีเซล
28.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
25-35°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×