ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
(230 เรื่อง)
การทำปุ๋ยหลุมแบบไม่ต้องกลับกอง
นายบุญแทน เหลาสุพะ ปราชญ์เกษตรกร บ้านห้วยม่วง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677 ในช่วงร่วมด้วยช่วยเกษตรกร เวลา 14.30น. วันที่ 4 กันยายน 2555 ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดขอนแก่น FM 97.50 MHz. ถึงความรู้ที่ได้นำมาใช้บนแปลงเกษตรของตน เพื่อเป็นการลดต้นทุนไม่หันไปใช้สารเคมี นายบุญแทนได้ทำปุ๋ยหลุมขึ้นมาใช้เองถือว่าใช้ได้ผลดีเยี่ยม สามารถใช้ได้ทั้งนาข้าวช่วยให้ต้นพืช หากใส่เป็นปุ๋ยรองพื้นก็จะช่วยให้พืชมีความเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี ซึ่งสูตรนี้น่าสนใจตรงนี่เกษตรกรไม่จำเป็นต้องกลับกองปุ๋ย ซึ่งมีวิธีการดังนี้
24 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยหมักสูตรเร่งการเจริญเติบโตทางใบและเสริมความแข็งแรงในพืชผัก
จากการลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2555 และพูดคุยกับ คุณลุงเสรี จูประจบ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีความรู้ความชำนาญด้านน้ำหมักชีวภาพเป็นอย่างดีเพราะทำมากว่า 20 ปีแล้ว ว่าในปัจจุบันปัจจุบันที่สวนผลไม้ของคุณลุงอยู่ที่ ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และคุณลุงพาไปดูผลไม้ โดยเฉพาะมังคุด ลูกใหญ่มาก และ ผักสวนครัว ก็สวยต้นอวบอ้วนน่ารับประทานมากปลอดสารพิษอีกต่างหาก คุณลุงเสรี จูประจบ บอกว่าใส่ น้ำหมักชีวภาพทั้งนั้นไม่เคยใช้สารเคมี โดยเฉพาะสูตรนี้อยากแนะนำมาก คือ การทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้บำรุงพืชผักให้เจริญเติบโต ใช้แล้วได้ผลจริงๆ วัสดุก็หาได้ง่ายตามท้องถิ่นและทำก็ไม่ยาก มีประโยน์และขั้นตอนการทำดังต่อไปนี้
23 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยหมักจากเปลือกเมล็ดกาแฟแห้ง
ในปัจจุบันเกษตรกรหันมาทำปุ๋ยหมักจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาเป็นส่วนผสมในการทำปุ๋ยหมักสูตรต่างๆ มากขึ้น และในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ของทุกปี กาแฟจะเริ่มออกผลผลิตสู่ท้องตลาด นอกจากการปลูกเพื่อจำหน่ายแล้ว ยังสามารถนำเปลือกกาแฟแห้งที่ผ่านกระบวนการสีแล้วตามโรงสีกาแฟมาทำปุ๋ยหมักบำรุงพืช ผัก ผลไม้ได้เป็นอย่างดี จากการสัมภาษณ์ นายเสนอ ศรีคง เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟและผลิตกาแฟสดจำหน่ายซึ่งเป็นที่รู้จักใน แบรนด์ ที่ชื่อว่า กาแฟสดลุงเหนอ ซึ่งรสชาติเป็นที่ยอมรับของชาวจังหวัดชุมพร และทั่วทุกภูมิภาค โดยคุณอรวรรณ รักษาผล ทางโทรศัพท์ วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.30 น. ในหัวข้อเรื่อง การทำปุ๋ยหมักจากเปลือกกาแฟที่สีแล้วว่ามีวัตถุดิบและขั้นตอนวิธีการทำอย่างไรบ้าง
24 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยหมักเสริมความแข็งแรงและกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากพืช
จากการลงพื้นที่และสัมภาษณ์ คุณอาภรณ์ ทองบุญยัง ประธานกลุ่มทำปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านม่วงงาม ในว่าในปัจจุบันปุ๋ยหมักเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติในการปรับปรุงสภาพ หรือลักษณะของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช เซ่น ถ้าดินนั้นเป็นดินเนื้อละเอียดอัดตัวกันแน่น เช่น ดินเหนียว ปุ๋ยหมักก็จะช่วยทำให้ดินนั้นมีสภาพร่วนซุยมากขึ้น ไม่อัดตัวกันแน่นทึบ ทำให้ดินมีสภาพการระบายน้ำ ระบายอากาศดีขึ้น ทั้งยังช่วยให้ดินมีความสามารถในการอุ้มน้ำมากขึ้น หรือดูดซับน้ำที่จะเป็นประโยชน์ต่อพืชไว้ได้มากขึ้น คุณสมบัติในข้อนี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากของปุ๋ยหมัก เพราะที่ดินที่มีลักษณะร่วนซุย ระบายน้ำ ระบายอากาศได้ดีนั้น จะทำให้รากพืชเจริญเติบได้รวดเร็ว แข็งแรง แตกแขนงได้มาก มีระบบรากที่สมบูรณ์ จึงดูดซับแร่ธาตุอาหารหรือน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแนะนำองค์ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของรากให้สมบูรณ์
24 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยหมักคุณภาพสูงจากใบมะขามเทศ
มะขามเทศ เป็นพืชตระกูลถั่ว มีธาตุไนโตรเจนสูง มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของพืช สำหรับเกษตรกรที่เห็นถึงประโยชน์ของต้นมะขามเทศ ส่วนใหญ่จะใช้ใบและกิ่งเล็กๆนำมารวมๆกันแล้วนำไปใส่นาข้าวหรือพืชสวนเพื่อใช้เป็นปุ๋ยอย่างดีในการบำรุงต้นพืช แต่สำหรับคุณนวล อินทสุข เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2551 จ.บุรีรัมย์ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการ Farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ว่า ตนมีวิธีในการใช้ใบมะขามเทศให้เป็นปุ๋ยคุณภาพสูงมากกว่าการนำมารวมกันแล้วนำไปใส่ต้นพืชเปล่าๆ ด้วยกรรมวิธีในการหมักง่ายๆ เกษตรกรสามารถทำตามได้ ดังนี้
23 พฤศจิกายน 2558
ฮอร์โมนไข่
นางสำลี นันท์ขุนทด เกษตรกรไร่นาสวนผสม ตำบลสีมุม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่ประสบความสำเร็จในการทำ น้ำหมักไข่ บำรุงต้น ดอกและผลแบบลดต้นทุน ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการ Famer Info. ทางด่วนข้อมูลการเกษตร เรื่องปุ๋ยหมักไข่บำรุงพืชผักให้หวานกรอบ เจริญเติบโตดี เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชผล ให้มีผลผลิตดี และช่วยลดการใช้สารเคมีภายในพื้นที่ ดังนี้
20 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยน้ำหมักผลชมพู่บำรุงพืชผัก พืชไร่ให้เติบโตดี ต้านทานโรคแมลง
จากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับคุณสมเกียรติ สุขอินทร์ หมอดินอาสาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับการทำน้ำหมักชีวภาพ จากสมุนไพร คุณสมเกียรติได้แนะวิธีในการใช้ประโยชน์จากชมพู่ที่ร่วงจากต้น หรือ ชมพู่ที่เสียใช้ประโยชน์ไม่ได้ นำมาหมัก เพื่อใช้ในการบำรุงต้นบำรุงใบในพืชไร่ และพืชผัก ซึ่งมีวิธีการและรายละเอียด ดังนี้
23 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยผักบุ้ง ช่วยทำให้ดินดี เพิ่มจุลินทรีย์ในดิน
คุณตาอุทัย แก่นสกล เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเกษตรผสมผสานและทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ ได้ให้คำแนะนำว่า ปุ๋ยน้ำหมัก ไม่ว่าจะเป็นสูตรใดก็ตาม ล้วนมีประโยชน์มากมายและเหมาะสมต่อพืชหรือดินต่างชนิดกันไป แต่ควรมีการใช้ในอัตราที่เหมาะสมควบคู่ไปด้วย เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดกับพืชปลูกได้ ดังนั้นน การใช้น้ำหมักนั้นจำต้องมีการคำนวณและใช้อย่างถูกต้องด้วย นอกจากคำแนะนำซึ่งเป็นประโยชน์ดังกล่าวแล้ว คุณตาอุทัยยังได้แนะนำ น้ำหมักสูตรเด็ดที่ใช้เพิ่มจุลินทรีย์ในดิน ทำให้ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์กลับกลายมาเป็นดินดีมีชีวิตได้อีกครั้ง ซึ่งสูตรดังกล่าวอาจดูธรรมดาทั่วไป ที่เกษตรกรหลายท่านนำไปใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่อาจมีน้อยรายที่จะทราบว่าปุ๋ยสูตรนี้ เหมาะสำหรับการใช้ปรับปรุงดินเป็นที่สุด
21 มกราคม 2559
ปุ๋ยหมักพืชสดใช้บำรุงต้นและดิน เร่งการเจริญเติบโตของพืช
คุณณรงค์ กิ่งแก้ว เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญในการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ลดการพึ่งพาสารเคมี ได้คิดค้น และนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อนำมาผลิตเป็นปุ๋ยน้ำหมักจากนมวัว เพื่อเป็นฮอร์โมนสามารถนำไปใช้กับพืชผักสวนครัว ไม่ทำลายชีวิตและสิ่งแวดล้อม และน้ำหมักสูตรอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมตามสถานที่ต่างๆ และ คิดค้นขึ้นเองจากภูมิความรู้ที่มี โดยเน้นการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตปุ๋ยสูตรต่างๆ ขึ้นใช้กับพืชแต่ละชนิดที่ปลูกอยู่ในท้องถิ่น อาทิ เช่น ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยคอกหมัก สารสกัดสมุนไพรสูตรต่างๆ ฮอร์โมนพืช ฮอร์โมนสูตรขยายขนาดทางข้างของพืช ฮอร์โมนสูตรขยายขนาดทางยาวของพืช และ ฮอร์โมนนมเหลือง เป็นต้น ซึ่งได้แนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยหมักพืชสดใช้บำรุงต้นและดิน เร่งการเจริญเติบโตของพืช ไว้ดังนี้
23 พฤศจิกายน 2558
การทำปุ๋ยไคโตซานจากกุ้งใช้เอง
การทำน้ำหมักไคโตรซานจากกุ้ง ไคโตซาน ทราบกันดี ว่าเป็นสารกระตุ้น เมื่อพืชได้รับเข้าไป จะทำให้เกิดการระคายเคือง เหมือนมีแมลงมารบกวน ทำให้พืชสร้างตาดอก-ใบขึ้น เพราะคิดว่าจะตาย หรือหลอกพืช ทำให้เหมือนมีแมลงมาก่อกวน พืชจะสร้างดอก สร้างใบขึ้นมาทดแทน มนุษย์จึงใช้คุณสมบัตินี้ของไตโครซาน มาใช้เพื่อกระตุ้นให้เกิด ราก เกิดใบ เกิดดอก กับพืช
23 พฤศจิกายน 2558
ปุ๋ยจุลินทรีย์ตัวพ่อ น้ำพ่อ ตัวผู้ สูตรสำเร็จเพิ่มรสหวาน
เพิ่มรสหวานให้กับพืชผักผลไม้ ด้วยปุ๋ยจุลินทรีย์ตัวพ่อ น้ำพ่อ ตัวผู้ สูตรสำเร็จเพิ่มรสหวานที่นิยมใช้กันในหลายสวน โดยเฉพาะสวนที่ปลูกไม้ผล นิยมนำน้ำพ่อไปใช้เป็นปุ๋ยเสริมความหวานให้แก่ผลไม้ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้
3 พฤศจิกายน 2558
การใช้ปุ๋ยตัวแม่(น้ำแม่)และปุ๋ยตัวพ่อ(น้ำพ่อ)เร่งโต
การนำน้ำหมักสูตรหลัก อย่างเช่นน้ำพ่อ และ น้ำแม่ มาใช้ร่วมกันในอัตราที่เหมาะสม จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยน้ำให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเหมาะสมต่อการนำไปใช้เสริมสร้างความแข็งแรงและเร่งการเจริญเติบโตทางลำต้นของพืชได้
23 พฤศจิกายน 2558
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
32.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
24.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
18.94 บาท
ดีเซล
23.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.49 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
24-29°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×