ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
(251 เรื่อง)
ปุ๋ยหมัก 48 ชั่วโมง บำรุงพืชผัก ผลไม้
นายไพรัตน์ ชื่นศรี เจ้าของสวนบ้านแสงจันทร์ สมาชิกทางด่วนข้อมูลการเกษตร และเกษตรกรทำการเกษตรในพื้นที่ ต.สนามชัย อ.สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่การเกษตรรวม 34 ไร่ และใช้พื้นที่เป็นการทำการเกษตร เกษตรกรรมธรรมชาติแบบพึ่งพาตนเองไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี เน้นเกษตรกรรมธรรมชาติและใช้ธรรมชาติในแปลงไร่นา ทำเกษตรผสมผสาน ปลูกข้าว ขุดบ่อเลี้ยงปลา ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ แปลงผัก ปลอดสารพิษ ปลูกป่าลดโลกร้อน ปลูกยางนา เพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซล โรงปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ เตาเผาถ่านผลิตน้ำส้มควันไม้ สร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อให้เกษตรกรนักเรียนนักศึกษามาหาความรู้นำไปใช้ปฏิบัติจริง และได้เผยสูตรการทำปุ๋ยแห้งชีวภาพ 48 ชั่วโมง เพื่อบำรุงพืช ไม้ผล ด้วยสูตรของตนเอง โดยมีวิธีการทำ ดังต่อไปนี้
25 พฤศจิกายน 2558
3,429
น้ำหมักปลีกล้วยเสริมความแข็งแรงของขั้วดอก-ขั้วผล ลดการหลุดร่วง
สำหรับการปลูกไม้ผลสิ่งที่สำคัญและถือว่าเป็นหัวใจหลักของเกษตรกร คือการได้เห็นไม้ผลผลิดอกออกผลให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ ในทุกๆ ช่วงของฤดูกาล ซึ่งในการปลูกเกษตรกรแต่ละรายจะมีเทคนิควิธีการในการดูแลรักษาเพื่อเพิ่มศักยภาพปริมาณการติดผลที่แตกต่างกันไป แล้วแต่ความถนัดหรือแล้วแต่วัตถุดิบที่มีในชุมชนหรือบางรายอาจใช้ไสยศาสตร์เข้ามาช่วยเพื่อให้ไม้ผลติดดอกดีได้ผลดกตามที่ต้องการ
23 พฤศจิกายน 2558
11,101
ปุ๋ยหมักน้ำก๋วยเตี๋ยวสูตรเร่งราก เร่งโต เพิ่มผลผลิต
คุณพินิจ ผุดผ่อง เกษตรกรตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เชี่ยวชาญการทำเกษตรแบบผสมผสาน แนะนำเกษตรกรผ่านร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา ถึงวิธีการทำน้ำหมักน้ำก๋วยเตี๋ยวนำมาบำรุงพืช ไม้ผล ผักสวนครัว บำรุงนาข้าว ใช้แล้วได้ผลอย่างดี ด้วยขั้นตอนการทำง่ายๆ โดยการนำ
3 พฤศจิกายน 2558
5,357
ปุ๋ยรองพื้นสูตรเร่งการเจริญเติบโตพืชผักกินใบทุกชนิด
การปลูกผักเพื่อการค้า อาทิ ผักกวางตุ้ง คะน้า ผักกาดหอม ฯลฯ สิ่งที่จะกระทบต่อต้นทุนการผลิตก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของปุ๋ยและสารเคมี ที่ปัจจุบันมีราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งๆที่ราคาผลผลิตก็ไม่ขยับตาม การผลิตปุ๋ยสูตรต่างๆไว้ใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต จึงถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งต่อภาคการเกษตรเช่นกัน
25 พฤศจิกายน 2558
5,870
ปุ๋ยน้ำหมักโปรตีนบำรุงต้นผักให้แข็งแรง กรอบอร่อย
การปลูกพืชผักนอกจากจะต้องใส่ใจในเรื่องของการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดแล้ว ยการทำสวนผักยังจำเป็นต้องเรียนรู้ เทคนิคเคล็ดลับต่างๆ มากมาย เพื่อให้ได้ผักสดคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด และถูกปากติดใจผู้บริโภค กลเม็ดเคล็ดลับต่างจึงเป็นสูตรเด็ดเฉพาะเจ้าของสวน แต่คุณณรงค์ วงษ์ระหง หมอดินอาสาอำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา มีสูตรเด็ดที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยบำรุงผักให้มีความเขียวสด แข็งแรง โตเร็ว กรอบอร่อย มาเผยแพร่เป็นวิทยาทานให้แก่พี่น้องเกษตรกร และผู้สนใจได้ศึกษาและลองทำตาม เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ด้วยสูตรเด็ด ที่ใช้บำรุงพืชผักที่ปลูกอยู่เป็นประจำ ซึ่งเป็นสูตรที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของ พืชผักได้ทุกส่วน เพราะอุดมไปด้วยธาตุ N P K ในสูตร"น้ำหมักโปรตีนบำรุงผักให้ต้นแข็งแรง กรอบอร่อย" ซึ่งมีส่วนผสมและวิธีการทำดังนี้
11 มกราคม 2560
5,220
ฮอร์โมนหยวกกล้วย
อีกหนึ่งของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ด้วยการทำสารสกัดชีวภาพ จากหยวกกล้วยที่ได้ผล สามารถลดการใช้สารเคมีอันเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและผู้ใช้ และเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของนายสมนึก อภิวงค์ เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดเชียงราย บ้านเลขที่ 95 ม. 13 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย วิธีการทำมีดังนี้
15 กุมภาพันธ์ 2560
7,980
ปุ๋ยหมักเศษอาหาร ใช้บำรุงพืชผักให้งอกงาม
ปัจจุบันเกษตรจำนวนมากยังพึ่งพาปัจจัยการผลิตภายนอก ทำให้ต้นทุนการผลิตพืชผลทางการเกษตรมีราคาสูงเกินความจำเป็น จึงประสบกับการขาดทุน เมื่อพบกับราคาต้นทุนตกต่ำในบางฤดูกาลทำให้ต้องขาดทุนมากยิ่งขึ้น และผลกระทบมากที่สุด คือปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ทำลายดิน ดังนั้น นายสมบูรณ์ จันทร์จรุง ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงคิดค้นวิธีการทำปุ๋ยน้ำอินทรีย์จากเศษอาหารในครัวเรือนมาใช้กับพืชผักที่ปลูก ปรากฎว่าให้ผลเป็นที่น่าพอใจ ทำให้พืชผักที่ปลูกไว้เจริญงอกงามดี ซึ่งมีวิธีการทำได้ดังนี้
27 มกราคม 2560
4,694
ปุ๋ยน้ำอินทรีย์สีสุก บำรุงพืชผักให้แข็งแรงโตเร็ว
ปัจจุบันเกษตรจำนวนมากยังพึ่งพาปัจจัยการผลิตภายนอก ทำให้ต้นทุนการผลิตพืชผลทางการเกษตรมีราคาสูงเกินความจำเป็น จึงประสบกับการขาดทุน เมื่อพบกับราคาต้นทุนตกต่ำในบางฤดูกาลทำให้ต้องขาดทุนมากยิ่งขึ้น และผลกระทบมากที่สุด คือปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ทำลายดิน ดังนั้น นายสมบูรณ์ จันทร์จรุง ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงคิดค้นวิธีการทำปุ๋ยน้ำอินทรีย์จากเศษอาหารในครัวเรือนมาใช้กับพืชผักที่ปลูก ปรากฎว่าให้ผลเป็นที่น่าพอใจ ทำให้พืชผักที่ปลูกไว้เจริญงอกงามดี ซึ่งมีวิธีการทำได้ดังนี้นี้ได้เป็นอย่างดี
25 พฤศจิกายน 2558
3,473
ปุ๋ยหมักแมลงนูนหลวง เร่งการเจริญเติบโตของพืช
แมลงนูนหลวงเป็นศัตรูของพืชที่เกษตรกรหลายๆท่านเคยประสบมาแล้วทั้งกัดกินต้นข้าว ต้นมันสำปะหลัง ต้นปาล์มน้ำมัน และพืชอีกหลายๆชนิด ลุงบุญส่ง ชุนฬหวานิช เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จ.เพชรบุรีก็เจอปัญหานี้เช่นกันก็เลยนำแมลงนูนหลวงที่จับมาได้มาทำฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าว ซึ่งลุงบุญส่งบอกว่าฮอร์โมนตัวนี้ใช้ได้ดีมากๆ เทียบเท่ากับฮอร์โมนที่ซื้อตามท้องตลาดเลยทีเดียว
25 พฤศจิกายน 2558
2,404
ปุ๋ยหมักปัสสาวะบำรุงพืชผักให้งอกงาม
ในช่วงปลายฝน ต้นหนาวนี้ เกษตรกรควรเริ่มปลูกผักไว้ทานเองบ้าง หรือไว้จำหน่ายเพื่อให้ทันช่วงเทศกาลตรุษจีนจะได้จำหน่ายผักได้ในราคาดี และผักที่แนะนำให้เกษตรกรปลูกช่วงอากาศแบบนี้ก็คือ ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง เป็นต้น จากการสัมภาษณ์ นายสมบูรณ์ ศรีสุบัติ (ลุงนิล)เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2551 จังหวัดชุมพรโดยคุณอรวรรณ รักษาผล ในรายการ Farmer Info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ช่วงคลินิกเกษตร เวลา 14.30 น. วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2555 ในหัวข้อเรื่อง การทำน้ำหมักบำรุงผักด้วยปัสสาวะ ว่ามีขั้นตอนวิธีการทำ และมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
24 พฤศจิกายน 2558
3,122
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-34°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×