สัตว์-แมลงศัตรูพืช
(24 เรื่อง)
แมลงหางหนีบ
แมลงหางหนีบ เป็นแมลงศัตรูธรรมชาติประเภทตัวห้ำ มีทั้งชนิดตัวสีน้ำตาลและตัวสีดำ พบในแปลงอ้อย ข้าวโพด แปลงปลูกพืชผัก โดยเฉพาะพืชตระกูลกะหล่ำ แมลงหางหนีบจะหลบซ่อนตัวอยู่ภายในลำต้นและตามซอกกาบใบอ้อยหรือข้าวโพด หรือตามซอกดินที่มีเศษใบไม้ มีความสามารถในการ เสาะหาเหยื่อตามซอกมุมได้ดี
23 กุมภาพันธ์ 2553
ผีเสื้อมวนหวาน ศัตรูสำคัญของไม้ผล
ผีเสื้อมวนหวานเป็นผีเสื้อกลางคืนที่มีขนาดใหญ่ บินเร็วตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำหวานจากผลไม้ทุกชนิด ทำให้ผลไม้ เกิดความเสียหาย และหลุดร่วง
25 กรกฎาคม 2559
การทำกับดักกาวเหนียวกำจัดแมลง สูตรจากเทคโนสุพรรณบุรี
กับดักกาวเหนียวนี้ เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาของเกษตรกรที่ใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงที่เข้ามารบกวนและทำให้เกิดความเสียหายแก่พืชปลูก ซึ่งหาได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไป และมีวิธีการทำหลากวิธี และนี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีที่ใช้ในการทำกาวดักแมลง ที่ให้ผลดีอีกหนึ่งสูตร
30 พฤศจิกายน 2558
ง่ายและถูกเกินไปแล้ว...กับชุดกับดักแมลงต้นทุนไม่ถึง 20 บาท
แม้เงินจำนวน 20 บาทในสมัยนี้จะซื้อข้าวได้ไม่พออิ่มในแต่ละมื้อ แต่ด้วยเงินลงทุนเพียง 20 บาทนี่ล่ะ ที่จะมาทำให้เกษตรกรไทยลดต้นทุนจากการตกเป็นทาสเกษตรเคมี ของนายทุนหน้าเลือดทั้งหลาย จนสามารถลืมตาอ้าปากได้ อย่างน้อยงานนี้ 20 บาทของเกษตรกร ก็สามาถนำมาลงทุนปราบปรามแมลงศัตรูพืชไร่ พืชสวน พืชผัก และ ในนาข้าว ได้อย่างได้ผล มาดูกันเลยค่ะว่า เกษตรกรคนเก่งท่านนี้ มีวิธีการทำให้ได้ผลอย่างไรบ้าง
26 พฤศจิกายน 2558
ปล่อยไก่แจ้ไว้ในสวนเกษตรอินทรีย์ ช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชและเพิ่มผลผลิตการเกษตร
ปัจจุบันการทำไร่นาสวนผสม ในแบบเกษตรอินทรีย์ได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะช่วยลดต้นทุนการผลิต ปลอดสารพิษ และส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งเกษตรกรเองและผู้บริโภค ผลผลิตที่ได้ก็กำลังได้รับความสนใจจากการตลาด แต่เกษตรกรก็มักจะประสบปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืชที่เข้ามารบกวน ทำให้เกษตรกรหลายรายท้อแท้และหันมาใช้สารเคมีและยากำจัดศัตรูพืชตามเดิม พี่ภัณฑรักษ์จึงแนะนำวิธีดีการใช้ธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติ โดยการใช้ไก่แจ้มาปล่อยในสวนเพื่อช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชมาฝากเกษตรกรผู้ทำเกษตรอินทรีย์และผู้ที่สนใจทุกๆท่าน
11 พฤษภาคม 2559
ด้วงเจาะลำต้นหม่อน
แมลงศัตรูพืชที่สำคัญและทำลายต้นหม่อน คือ ด้วงเจาะลำต้นหม่อนหรือด้วงหนวดยาว ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนควรเฝ้าระวังโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ซึ่งจะเข้าทำลายต้นหม่อนทั้งระยะหนอนและตัวเต็มวัย มักพบการเข้าทำลายในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม ตัวผู้เล็กกว่าตัวเมีย ตัวผู้มีสีเทาปนเหลือง ตัวเมียมีสีเทาปนดำ
13 พฤษภาคม 2559
ตั๊กแตนไผ่ (ระบาดหนักในฝั่งลาว)
เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และข้าวโพดในเขตภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะ จังหวัดที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องจากขณะนี้เกิดการระบาดของตั๊กแตนไผ่อย่างรุนแรง ทำลายพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว ข้าวโพด และลูกเดือย ซึ่งการระบาดเกิดขึ้นในพื้นที่แขวงหัวพัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่เป็นเขตติดต่อกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
13 กรกฎาคม 2559
วิธีกำจัดแมลงวันทองด้วยของโปรด
พันเอกเมตตรัยอาจไม่ใช่เกษตรกรเต็มตัว เนื่องจากยังติดภารกิจในการรับใช้ชาติ แต่เขาก็มีความสนใจอย่างจริงจังให้กับพันธุ์ไม้ต่างๆ ในไทย ซึ่งเริ่มต้นจากการเป็นทหารพรานที่ทำให้มีโอกาสสัมผัสกับพันธุ์ไม้ต่างๆ ในป่า และเมื่อมีโอกาสเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ เขาจึงเริ่มมีความสนใจในพันธุ์ไม้แปลกๆ และพันธุ์ไม้หายากเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธุ์ไม้ที่มีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ
22 กันยายน 2560
ลดต้นทุนการปลูกผัก ด้วยภูมิปัญญาการใช้ขี้เถ้ากำจัดแมลง
รายละเอียดทีมงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ได้สัมภาษณ์คุณพาณี วงศ์ประชา เกษตรกรบ้านน้ำบ่อ ม.1 ต.น้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ในรายการพี่ใหญ่พารวย สามจังหวัดภาคใต้ เพื่อเก็บเกี่ยวภูมิปัญญาการเกษตรมาเผยแพร่และบอกต่อไว้เป็นวิทยาทานให้แก่คนในแวดวงเกษตรรุ่นหลังได้นำไปตาม ซึ่งคุณพาณี ได้บอกถึงวิธีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชด้วยขี้เถ้า ที่นำมาใช้กับพืชผักแล้วได้ผลดี ไว้ดังนี้
7 เมษายน 2559
การทำหมันแมลงวันทอง
ปัจจุบันแมลงวันทองเป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกรในหลายๆพื้นที่ เนื่องจากอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็วและการขยายพันธุ์ที่ได้ปริมาณมากๆ ทำให้ประชากรแมลงวันทองมีมากขึ้นทุกวัน เพราะอัตราการขยายพันธุ์แมลงวันทองต่อตัวเมีย 1 ตัว สามารถขยายพันธุ์ได้ลูก 50 ตัว ต่อ 1 วัน และจะออกมาเป็นเพศผู้และเมียอย่างละครึ่ง และเวลาแค่ 10 วัน หลังจากวันที่ออกมาก็สามารถขยายพันธุ์ได้ ทำให้เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในหลายๆพื้นที่ ซึ่งในแต่ละพื้นที่ต่างหาวิธีการกำจัดที่แตกต่างกัน แต่ในส่วนของคุณชนะพล โห้หาญ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทน. ได้ใช้วิธีการทำหมันแมลงวันทอง เป็นการตัดวงจรการขยายพันธุ์ ซึ่งได้ผลดีและสามารถพิสูจน์ได้ เข้ามาแก้ไขปัญหาแมลงวันทองในพื้นที่หมู่บ้านของตน
30 พฤศจิกายน 2558
เทคนิคการกำจัดหนอนใยผัก
หนอนใยผักปัญหาหลักของเกษตรกรผู้ปลูกผัก ที่สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก จากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับคุณแดง มูลสาน เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญในการปลูกผักปลอดสาร ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี คุณแดง ได้แนะวิธีการง่ายๆ ในป้องกันและกำจัดหนอนใยผัก ด้วยวิธีการง่าย ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
7 มกราคม 2554
ง่ายและถูกเกินไปแล้ว...กับชุดกับดักแมลงต้นทุนไม่ถึง 20 บาท
แม้เงินจำนวน 20 บาทในสมัยนี้จะซื้อข้าวได้ไม่พออิ่มในแต่ละมื้อ แต่ด้วยเงินลงทุนเพียง 20 บาทนี่ล่ะ ที่จะมาทำให้เกษตรกรไทยลดต้นทุนจากการตกเป็นทาสเกษตรเคมี ของนายทุนหน้าเลือดทั้งหลาย จนสามารถลืมตาอ้าปากได้ อย่างน้อยงานนี้ 20 บาทของเกษตรกร ก็สามาถนำมาลงทุนปราบปรามแมลงศัตรูพืชไร่ พืชสวน พืชผัก และ ในนาข้าว ได้อย่างได้ผล มาดูกันเลยค่ะว่า เกษตรกรคนเก่งท่านนี้ มีวิธีการทำให้ได้ผลอย่างไรบ้าง
26 พฤศจิกายน 2558
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-33°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
25-29°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×