สัตว์-แมลงศัตรูพืช
(24 เรื่อง)
หนอนใยผักศัตรูพืชตระกูลกะหล่ำ
หนอนใยผัก เป็นแมลงศัตรูที่สำคัญและก่อให้เกิดความเสียหายกับพืชตระกูลกะหล่ำ ระบาดเป็นประจำตามแหล่งปลูกผักทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากหนอนชนิดนี้มีวงจรชีวิตสั้น มีการแพร่พันธุ์และขยายพันธุ์รวดเร็ว และมีการพัฒนาการวางไข่ได้เร็ว คือ หลังออกจากดักแด้ภายใน 1 วัน สามารถวางไข่ได้ทันทีและวางไข่ได้ตลอดชีวิต ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมและมีพืชอาหารตลอดปี จึงเป็นสาเหตุให้พบการระบาดของหนอนใยผัก
3 พฤศจิกายน 2558
4,008
การใช้น้ำส้มควันไม้กำจัดหอยทาก
เนื่องจากช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงมากนอกจากมีร้อนแล้วยังตามมาด้วยฝนติดๆ ทำให้หอยทากมีการแพร่กระจายพันธุ์ดี โดยเฉพาะหอยทากสีน้ำตาลจะขยายพันธุ์และเติบโตได้เร็วมากเหมือนหอยเชอรี่ โดยจะออกไข่คราวละ 80 ฟอง รูปร่างกลมๆ สีขาวหรือออกสีนวลๆ หอยทากจะวางไข่ที่ผิวดิน และจะวางไข่ได้ถึง 6 ครั้งต่อปี ชอบอาศัยอยู่ในส่วนที่มีความชุ่มชื่น และนั้นก็ส่งผลให้พืชผักหรือไม้ดอกของเกษตรกรหลายรายเกิดปัญหาหอยทากกัดกินพืชผักจนเกลี้ยง ดังนั้นวันนี้คุณนพดล น้อยใหม่ หมอดินอาสาประจำตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชรจึงมีสูตรง่ายๆและประหยัด ผ่านทางทีมงาน farmer info มาช่วยกันกำจัดหอยทาก ไว้ดังนี้
27 พฤศจิกายน 2558
4,020
ดักจับแมลงศัตรูพืชด้วยผลไม้สุก
ปัญหาของเกษตรกรที่พบมาก คือ แมลงศัตรูพืชกัดกินผลผลิตการเกษตร ทำให้ผลผลิตเสียหาย ขายไม่ได้ราคา ทำให้เกษตรกรยากจนไม่สามารถสร้างความมั่นคงแก่ครอบครัวได้ แต่เดิมนั้นเกษตรกรจะใช้สารเคมีพ่น เพื่อฆ่าแมลง แต่ก็เป็นการเพิ่มต้นทุนและมีผลข้างเคียงต่อผู้บริโภค และมีผลต่อสุขภาพของเกษตรกรเองด้วย
30 พฤศจิกายน 2558
5,101
กับดักกาว ตัวช่วยป้องกันแมลงวันทองและแมลงศัตรูพืชอื่นๆ
แมลงวันผลไม้ที่มักจะสร้างความเสียให้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล ส่วนใหญ่จะเข้าทำลายด้วยวิธีการวางไข่ไว้ในผลไม้ที่มีเปลือกบางหรือใกล้สุก แล้วฟักออกมาเป็นตัวหนอนชอนไชอยู่ภายในเนื้อผลไม้ ทำให้ผลผลิตเน่าเสียหายแต่เกษตรกรสามารถป้องกันได้ด้วยการใช้กับดักกาวเหนียวแมลงวันผลไม้โดยปราศจากการใช้ยาฆ่าแมลง
13 กรกฎาคม 2560
3,245
มวนลำไย(แมงแกง) ศัตรูลิ้นจี่-ลำไย ช่วงแตกยอด-ติดผลอ่อน
มวนลำไย ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะทำความเสียหายให้กับลำไยและลิ้นจี่โดยดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อน ใบอ่อน ช่อดอกและผลอ่อนทำให้ยอดอ่อนและใบอ่อนแห้งเหี่ยว ดอกเสียหาย ไม่ติดผลหรือทำให้ร่วงหล่น มีการระบาดอยู่ประจำในแหล่งปลูกลำไยและลิ้นจี่ จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูนโดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่มติดกับแม่น้ำปิง
13 มิถุนายน 2559
2,449
เพลี้ยแป้งตายสิ้นด้วยน้ำด่างขี้เถ้า
เพลี้ยแป้ง เป็นหนึ่งปัญหาที่สร้างความเสียหายให้กับต้นพริก และ พืชอื่นๆเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้ผลผลิตเสียหาย ไม่คุ้มกับการลงทุน จากการลงพื้นที่ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านดอนตะหนิน ม.5 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา พบกับ พี่ต้อน หาญกล้า วิทยากรชาวบ้าน ได้ให้คำแนะนะง่ายๆ เคล็ดลับอีกอย่างที่สามารถช่วยแก้ปัญหาเพลี้ยแป้งในพืชได้ดี
14 กรกฎาคม 2559
1,897
วิธีง่ายๆ ในการดักจับแมลงศัตรูพืชในโรงเรือนเมล่อน
คุณยศวัฒน์ ศิริอธิพันธ์ หรือ คุณต๊อก เกษตรกรเจ้าของธุรกิจ "สุโขทัยการเกษตร" ตั้งอยู่ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย กล่าวถึงประสบการณ์ในการทำเกษตรมานานกว่า 20 ปี ทำมาหลากหลายรูปแบบ ที่โดดเด่นเลยคือพริกสุโขทัย และในปัจจุบันพยายามทุ่มเทรแรงกายแรงใจ พัฒนาเมล่อนสุโขทัยให้ก้าวสู่ตลาด AEC
9 กุมภาพันธ์ 2560
1,553
วิธีง่ายๆ ในการดักจับแมลงศัตรูพืชในโรงเรือนเมล่อน
คุณยศวัฒน์ ศิริอธิพันธ์ หรือ คุณต๊อก เจ้าของธุรกิจ "สุโขทัยการเกษตร" ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 60/2 หมู่ที่ 12 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย กล่าวว่าก่อนหน้านี้ตนทำงานมาหลากหลายในเรื่องของงานด้านการเกษตร ทำมานานถึง 20 กว่าปี จนปัจจุบันได้หันมาสนใจการปลูกเมล่อนอย่างจริงจังและผลักดันให้เป็นสินค้าเด่นของจังหวัดสุโขทัย เมล่อน ถือเป็นพืชอีกหนึ่งชนิดที่กำลังเป็นกระแสอย่างมากในประเทศไทย แต่การจะปลูกเมล่อนให้ตรงตามคุณภาพ ที่จะสามารถส่งออกไปสู่ต่างประเทศได้นั่น ยังถือว่าเป็นเรื่องยาก แต่ "คุณยศวัฒน์ ศิริอธิพันธ์" ผู้เป็นอีกหนึ่งในหลายคนที่มีความสนใจ ได้พัฒนาการปลูกเมล่อนในประเทศไทยอย่างจริงจัง จนนำไปสู่การต่อยอด เผยแพร่ความรู้ในการทำเมล่อนคุณภาพ สู่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จน "เมล่อนสุโขทัย" กลายเป็นสินค้าเกษตรขึ้นชื่อ
17 กุมภาพันธ์ 2560
764
มอดดิน (Ground Weevil)
มอดดินหรือมอดช้าง เป็นด้วงงวงขนาดเล็กอาศัยอยู่ในดิน พบทั่วไปในไร่ข้าวโพด โดยเฉพาะระยะกล้า แมลงชนิดนี้จะทำลายพืชในระยะตัวเต็มวัย ต้นกล้าข้าวโพดจะเสียหาย ต้นที่ถูกกัดทำลายจะแตกแขนงชะงักการเจริญเติบโต ทำให้ข้าวโพดแก่ไม่พร้อมกัน ฝักลีบเล็กหรือไม่ติดฝัก
25 สิงหาคม 2551
2,507
การกำจัดหนูในเรือกสวนไร่นา
หนู จัดเป็นสัตว์ที่ทำลายพืชผลทางการเกษตรและทรัพย์สินให้เสียหายเป็นจำนวนมากในแต่ละปีนอกจากนี้ยังเป็นพาหะนำโรคมาสู่มนุษย์และสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะโรคฉี่หนู ซึ่งเกิดจาเชื้อเลปโตสไปโรซีส นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสัตว์เลี้ยงและคน
3 พฤศจิกายน 2558
12,107
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.14 บาท
ดีเซล
26.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.19 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
18-32°C
นครราชสีมา
23-33°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
21-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×