พืชเศรษฐกิจ
(516 เรื่อง)
การเก็บเกี่ยวท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อทำพันธุ์ปลูก
การก็บเกี่ยวมันสำปะหลังเพื่อทำท่อนพันธุ์ปลูกในฤดูกาลใหม่ ไม่ควรเก็บเกี่ยวท่อนพันธุ์จากต้นมันสำปะหลังที่มีอายุปลูกต่ำกว่า 10-12 เดือน โดยเฉพาะช่วงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวท่อนพันธุ์เพื่อใช้ขยายพันธุ์ปลูกนั้นมีจำกัด เกษตรกรจึงควรจัดการให้ได้ดังนี้
10 มีนาคม 2558
เพิ่มขนาดหัว-การออกหัว-ผลผลิตมันสำปะหลัง ด้วยการวางท่อนพันธุ์ปลูกแบบแนวนอน
การปลูกมันสำปะหลังเกษตรกรส่วนมากมักนิยม ปักกิ่งท่อนของมันสำปะหลังให้ตั้งตรง เพื่อเป็นการง่ายต่อการปลูก ซึ่งการปลูกมันสำปะหลังยังมีอีก 1 วิธี ที่สามารถทำได้ และทำให้ขนาดของหัวมันสำปะหลังใหญ่ และมีหัวมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นอีกด้วย
24 มีนาคม 2558
หัวมันใหญ่ ผลผลิตเพิ่ม ต้นทุนลด ด้วยปุ๋ยมูลสุกรและฮอร์โมนผลไม้
มันสำปะหลัง เป็นพืชไร่ที่นิยมปลูกกันมาก ด้วยมีการจัดการและดูแลไม่ยาก ทั้งยังสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทย เป็นพืชทนแล้ง ใช้น้ำน้อย แต่อย่างไรก็ตาม การปลูกมันสำปะหลังที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรมาก ก็ยังมีปัญหาที่ทำให้ผู้ปลูกท้อใจได้ นั่นคือ ได้ผลผลิตไม่มาก มันสำปะหลังมีหัวเล็ก ใบเล็ก ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากมันสำปะหลังได้รับธาตุอาหารไม่เพียงพอ ทำให้เกิดการสะสมแป้งได้น้อย วิธีแก้ไขก็คือการบำรุงต้นให้มีความแข็งแรง สมบูรณ์ ด้วยธาตุอาหารที่เกิดจากการหมักเศษเหลือใช้ทางการเกษตรต่างๆ ดังสูตรของลุงยัณต์ วรรณราด เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองแก จังหวัดจันทบุรี ผู้คิดค้นและทดลองใช้จนประสบความสำเร็จมาแล้ว ได้ให้คำแนะนำเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้
19 มิถุนายน 2556
เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังได้อีก 20% ด้วยการตัดแต่งกิ่ง
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา พบกับปราชญ์เกษตรกรคนเก่งด้านไร่นาผสมผสานอย่าง อ.วีรยุทธ ศรีเลอจันทร์(อ.ทองธรรมดา) ที่ศูนย์เรียนรู้เพชรพิมาย 111 ม.4 บ้านนิคมพัฒนา ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ซึ่งมีเทคนิค องค์ความรู้ เกร็ดความรู้ มากมายด้านการเกษตร โดยเฉพาะวิธีการเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรที่หลากหลาย วันนี้ได้แนะนำเทคนิคการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตมากขึ้น ด้วยวิธีการตัดแต่งกิ่ง ซึ่งวิธีการทำ ง่ายๆ ดังนี้
14 มีนาคม 2560
มันสำปะหลังต้นโต-ลำต้นอวบ-แข็งแรง ด้วยปุ๋ยน้ำสูตรเด็ด จากเกษตรกร จ.นครราชสีมา
ปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในปัจจุบันนี้ คือ ปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิต ค่าแรงงาน ค่าเครื่องจักร เพื่อให้ได้มาตรฐานในการปลูกมันสำปะหลัง ดังนั้นเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จึงต้องหาวิธีการลดต้นทุนการผลิต และวันนี้ ดร.คณิศร ฉิมพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้จน ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ได้แนะนำสูตรสูตรน้ำหมักฮอร์โมนและปุ๋ยน้ำชุบท่อนพันธุ์มันสำปะหลังก่อนปลูก ด้วยขั้นตอนการทำ ดังนี้
8 เมษายน 2558
ปลูกมันสำปะหลังแบบแยกชุดท่อนพันธุ์-เรียงแถวสลับฟันปลา ช่วยเพิ่มผลผลิต
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนักรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมาได้พบกับคุณไพฑูรย์ ศรีเนาว์รัตน์ นักวิชาการส่งเสริมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ 83 ม.3 บ้านตาเก็ม ต.เมืองยาง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์เกษตรที่มีเชี่ยวชาญการทำเกษตรแบบผสมผสานพร้อมการบริหารจัดการเรื่องน้ำ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอาชีพ วันนี้ได้แนะนำเทคนิคง่ายๆ ที่ไม่ต้องลงทุนมากในการปลูกมันสำปะหลัง ด้วยวิธีการแยกชุดท่อนพันธุ์และปลูกแบบสลับฟันปลา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
8 เมษายน 2558
พิรุณ 2..มันฯพันธุ์ใหม่ เนื้อนุ่มไร้เสี้ยนกินอร่อย
ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์พิรุณ 1 ให้ผลผลิตมากกว่าถึง 6.5 ตันต่อไร่ มีปริมาณแป้งในหัวสดสูงกว่า 30% ไปเมื่อปี 2557...ล่าสุด ด้วยการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สวทช. ดร.โอภาษ บุญเส็ง ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง รศ.ดร.กนกพร ไตรวิทยากร สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล และ ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ ที่ปรึกษา สวทช. ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงมันสำปะหลังพันธุ์ "พิรุณ 2"
16 เมษายน 2558
แช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังก่อนปลูก ป้องกันการเข้าทำลายของเพลี้ยแป้งได้นาน 1 เดือน(หลังงอก)
เลือกท่อนพันธุ์ที่สะอาดปราศจากโรคและแมลงทำลายจากต้นมันสำปะหลังอายุ 8-12 เดือน ตัดเก็บไว้ไม่เกิน 15 งวัน ควรทำแปลงขยาท่อนพันธุ์แยกต่างหาก ดูแลรักษาต้นมันสำปะหลังให้แข็งแรง จะทำให้ต้นมันสำปะหลังทนทานต่อการเข้าทำลายของศัตรูพืชต่างๆ ได้ หากท่อนพันธุ์ที่ได้มีการระบาดของเพลี้ยแป้งหรือไม่แน่ใจ ให้แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีที่แนะนำนาน 5-10 นาทีก่อนปลูก
23 เมษายน 2558
น้ำมันปาล์มจากครัว เชื้อเพลิงให้แสงสว่างแก่ตะเกียงชั้นเยี่ยม ไร้กลิ่น-ควันรบกวน
สมัยก่อน ชาวบ้านนิยมใช้ตะเกียงในการให้แสงสว่าง แต่เมื่อความเจริญมาเยือน ระบบไฟฟ้าเข้าถึงทุกครัวเรือน การใช้ตะเกียงจึงเริ่มลดลง ยังเหลือเพียงชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลที่ยังคงใช้ตะเกียงบ้างในบางโอกาส โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนอง จนทำให้เกิดเหตุไฟฟ้าดัง ชีวิตมืดมิดกันบ่อยหนในถิ่นชนบท ซึ่งกว่าการไฟฟ้าจะแก้ไขปัญหาให้ได้ก็อาจรอนานหลายชั่วโมงหรือรอนานข้ามวันกันเลยทีเดียว ดังนั้นตะเกียงดวงน้อยจึงเป็นตัวช่วยสำคัญในการให้แสงสว่าง ณ ช่วงเวลาที่มืดมิด
29 เมษายน 2558
เทคนิคการผลิตมันสำปะหลังให้ได้หัวใหญ่ น้ำหนักดี
มันสำปะหลังจะให้หัวใหญ่ น้ำหนักหัวดีหรือไม่ นอกจากจะอยู่ที่ลักษณะประจำพันธุ์แล้ว ปัจจัยหลักๆ ที่สำคัญก็คือ การเตรียมดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน หากดินดี ธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์ มันสำปะหลังจะลงหัวและชอนไชหากินไปได้ไกล สะสมแป้งและให้น้ำหนักหัวดี ทำให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น ซึ่ง อ.อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ รางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2558 หรือ ปราชญ์ชาวบ้านมูลนิธิชัยพัฒนา เจ้าของไร่อธิศพัฒน์ เกษตรอินทรีย์ท่าลี่ไทยแลนด์ อ.ท่าลี่ จ.เลย มีเทคนิควิธีการดูแลมันสำปะหลังให้ได้น้ำหนักดี ไว้ดังนี้
8 มีนาคม 2560
เพลี้ยแป้งตายสิ้น ด้วยน้ำมันก๊าด
เพลี้ยแป้ง เป็นศัตรูพืชที่เกษตรกรส่วนใหญ่หลีกหนีไม่พ้น ซึ่งแล้วแต่มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปริมาณการระบาดของแต่ละพื้นที่ โดยเมื่อเจอหรือประสบกับปัญหาดังกล่าวแล้ว ยากที่จะกำจัดหรือทำลายนั่นเอง วันนี้คุณสมเดช สง่าแสง เกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ จึงได้แนะนำวิธีการแบบง่าย ๆ และต้นทุนต่ำ ในการนำสารชีวภาพมาใช้กำจัดเพลี้ยแป้ง แบบครั้งเดียวได้ผลตามต้องการ โดยมีวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
18 พฤษภาคม 2559
โรคโคนเน่า-หัวเน่า มันสำปะหลัง
เตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในทุกภาคของประเทศไทย ที่เริ่มปลูกมันสำปะหลังโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา สระแก้ว สระบุรี บุรีรัมย์ ฉะเชิงเทรา ระยอง และ อุบลราชธานี ที่เคยพบการระบาดของปัญหาโคนเน่า - หัวเน่ามันสำปะหลังในฤดูปลูกที่ผ่านมา เกษตรกรควรติดตามสถานการณ์การระบาดของปัญหาโคนเน่า- หัวเน่ามันสำปะหลัง และหมั่นสำรวจแปลงมันสำปะหลังอย่างสม่ำเสมอ
4 กรกฎาคม 2559
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
35.56 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.94 บาท
ดีเซล
27.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-32°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
20-32°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
23-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×