พืชเศรษฐกิจ
(516 เรื่อง)
มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13
นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง กรมวิชาการเกษตรได้ปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่สำเร็จอีก 1 พันธุ์ คือ พันธุ์ระยอง 86-13 (Rayong 86-13) มีลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตหัวสดสูง เฉลี่ย 4,513 กิโลกรัม/ไร่ สูงกว่าพันธุ์ระยอง 5 ระยอง 7 และระยอง 9 คิดเป็นร้อยละ 3, 3 และร้อยละ 4 ทั้งยังให้ผลผลิตแป้งสูง เฉลี่ย 1,196 กิโลกรัม/ไร่ สูงกว่าพันธุ์ระยอง 5 ระยอง 7 และระยอง 9 คิดเป็นร้อยละ 16, 14 และร้อยละ 9 นอกจากนั้น ยังมีแป้งสูง เฉลี่ย 26.3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์ระยอง 5 ระยอง 7 และระยอง 9 คิดเป็นร้อยละ 14, 11 และร้อยละ 5 และยังให้ผลผลิตมันแห้งสูงถึง 1,705 กิโลกรัม/ไร่
22 กันยายน 2558
เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสิ้นลาย ด้วยสารพิษจากหัวกลอย
ในหัวกลอยจะมีสารพิษที่ชื่อว่า "ไดออสคารีน" ทีเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด จึงเป็นการเหมาะที่จะนำหัวกลอยมาหมักเพื่อให้กำจัดแมลงทางการเกษตร โดยเฉพาะการนำมาใช้ในการกำจัดเพลี้ยแป้ง ซึ่งให้ผลชะงัด
25 กรกฎาคม 2557
ทองม้วนกะทิสดสูตรดั้งเดิม (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเห็ดนางฟ้าบ้านเข็กใหญ่ จ.พิษณุโลก)
ขนมไทยโบราณสมัยนี้หารับประทานไม่ยาก มีอยู่มากมายหลายชนิดแต่ละชนิดก็มีเอกลักษณ์ในตัว และมีชื่อเป็นมงคล อย่างเช่นขนมที่ขึ้นชื่อว่า "ทอง" ที่ใช้ในงานมงคลต่าง ๆ และสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น วัตถุดิบก็หาได้ไม่ยาก บางพื้นที่จัดตั้งเป็นกลุ่มเพื่อทำเป็นอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่ม ถึงแม้กรรมวิธีการทำจะละเอียดอ่อน หลายขั้นตอน แต่คุณอารี บุญมาสาเกตุ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเห็ดนางฟ้าบ้านเข็กใหญ่ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เลือกที่จะทำขนมทองม้วนสูตรต่าง ๆ และได้เผยเคล็ดลับการทำขนม "ทองม้วนกะทิสดสูตรดั้งเดิม" เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจต่อไป
13 ตุลาคม 2557
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูปาล์มน้ำมันกลุ่มด้วงปีกแข็ง
กลุ่มด้วงปีกแข็งทำลายปาล์มน้ำมัน ได้แก่ ด้วงแรด และด้วงกุหลาบ สาเหตุเกิดจากตัวเต็มวัยของทั้ง 2 ชนิดเท่านั้น ด้วงแรดสามารถเข้ากัดทำลายส่วนของคอ (crown) ยอด และใบปาล์มน้ำมัน ด้วงกุหลาบกัดทำลายใบปาล์มน้ำมันเท่านั้น จึงมีขั้นตอนการป้องกันกำจัดดังนี้
20 ตุลาคม 2554
สูตรปุ๋ยเสริมการติดผลและเร่งการสุกแก่ผลปาล์มน้ำมัน
คุณสุพจน์ สง่าหวัง เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ได้โทรมาสอบถามกับทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันเครือข่ายอันดามันจังหวัดภูเก็ต ผ่านระบบ *1599 ด้วยปัญหาที่ว่า ปลูกปาล์มน้ำมันไว้ 10 ไร่ ใช้วิธีการดูแลแบบธรรมดาทั่วไป โดยปกติจะใช้ปุ๋ยเคมี แต่ปัจจุบันนี้ราคาปุ๋ยเคมีปรับสูงขึ้น แต่ราคาปาล์มน้ำมันกลับลดลง จึงได้รับผลกระทบมาก ในเรื่องของต้นทุนการจัดการทางเคมีที่สูงขึ้น ตนจึงได้ปรับมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ บำรุงปาล์มน้ำมัน ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี แต่ยังขาดความรู้ความเข้าในในการเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยน้ำหมักและอยากได้สูตรปุ๋ยหมักที่มาช่วยเสริมการติดผลและเร่งให้ผลปาล์มน้ำมันสุกแก่เร็วขึ้น จึงได้โทรมาสอบถาม *1599
15 กันยายน 2558
ป้องกันหนูเข้ากัดกินปาล์มน้ำมัน ด้วยน้ำหมักงูเหลือม
คุณอุดม พานทอง เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือแซมสวนปาล์มอายุ 1 ปี บนพื้นที่ 4 ไร่ ได้กล่าวว่าการปลูกปาล์มน้ำมันในช่วงระยะแรก ๆ นั้นจะพบกับปัญหาหนูเข้ากัดแทะโคนต้นปาล์มในช่วงนี้ หากป้องกันกำจัดไม่ดี จะทำให้เกิดความเสียหายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมากมาย และด้วยเหตุนี้ตนจึงได้คิค้นวิธีการกำจัดหนูด้วยการใช้น้ำหมักสูตรงูเหลือม ซึ่งมีกรรมวิธีการผลิตและการนำไช้ดังนี้
29 มิถุนายน 2552
เพิ่มผลิตมันสำปะหลัง ด้วยการตัดท่อนพันธุ์ยาว แบบตัดตรง
มันสำปะหลัง เป็นพืชไร่เศรษฐกิจที่นิยมปลูกกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน และเป็นพืชเศรษฐกิจที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของพืชสำคัญในประเทศไทย ปลูกได้ในทุกภาคของประเทศ ทนแล้งได้ดี และสามารถเติบโตได้แม้แต่ดินที่มีอินทรีย์วัตถุต่ำ แต่ในเรื่องของการปลูกมันสำปะหลังก็จะมีปัญหาอยู่เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเตรียมดิน การป้องกันกำจัดศัตรูพืช และที่สำคัญไม่แพ้กันอีกอย่างคือเรื่องของท่อนพันธุ์ มันสำปะหลัง ที่จะใช้ในการปลูกมันสำปะหลังให้มีอัตราการรอดสูงและผลผลิตดี
12 พฤษภาคม 2552
มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 11
วันที่รับรอง : 07 พฤษภาคม 2553 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
17 ตุลาคม 2555
การปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ดินทรายให้ได้ผลผลิตสูง
ปัญหาของการปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ดินทรายก็คือ สภาพดินทรายที่อุ้มน้ำไม่ดี ดินแห้งขาดความอุดมสมบูรณ์ เมื่อดูดซับน้ำแล้วดินจะอัดตัวแน่นส่งผลให้หัวมันไม่ขยายใหญ่ ผลผลิตเฉลี่ยเพียง 2-3 ตัน/ไร่ หัวมันมีขนาดเล็กขายไม่ได้ราคาหรือไม่คุ้มค่ากับการลงทุน
24 กุมภาพันธ์ 2558
มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 9
มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 9 เกิดจากฝีมือการปรับปรุงพันธุ์ ของศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ซึ่งได้วิจัยและปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง เพื่อให้ได้พันธุ์ที่มีผลผลิตแป้งสูงและมีศักยภาพสูงในการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ มันเส้น แป้งมัน และ เอทานอล จนประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ได้
14 กรกฎาคม 2552
การวางแผนเพาะปลูกมันสำปะหลัง
หลักในการเลือกฤดูปลูก คือ ควรจัดวันปลูกเพื่อให้มันสำปะหลังอายุ 1-5 เดือน อยู่ในสภาพที่ขาดน้ำน้อยที่สุด การปลูกเพื่อการผลิตท่อนพันธุ์ ควรปลูกต้นฤดูฝน ซึ่งมันสำปะหลังมีการเจริญเติบโตดี ได้ปริมาณท่อนพันธุ์มาก ส่วนการผลิตหัวมันสดช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสม ขึ้นกับสภาพพื้นที่แหล่งปลูกมันสำปะหลัง โดยทั่วไปการปลูกปลายฝนจะให้ผลผลิตสูงกว่า
3 มีนาคม 2558
เสริมความแข็งแรงให้ข้าวโพดนับตั้งแต่งอกไปตลอดอายุการปลูก ด้วยปุ๋ยรองก้นหลุม
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนักรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมาได้พบกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ภานุรักษ์ รองคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมากลุ่มผลิตข้าวและอาหารปลอดภัยบ้านหัวสะพาน ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เกษตรที่มีเชี่ยวชาญการทำเกษตรแบบผสมผสานพร้อมการบริหารจัดการเรื่องน้ำ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอาชีพ วันนี้ได้แนะนำเทคนิควิธีเสริมความแข็งแรงให้ข้าวโพดไปจนตลอดอายุการปลูก ด้วยปุ๋ยรองก้นหลุมซึ่งมีวิธีการทำดังนี้
10 มีนาคม 2558
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
35.56 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.94 บาท
ดีเซล
27.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-32°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
20-32°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
23-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×