พืชเศรษฐกิจ
(516 เรื่อง)
การกรีดยางพาราแบบครึ่งลำต้นสองวันเว้นหนึ่งวัน
การกรีดครึ่งลำต้นสองวันเว้นหนึ่งวัน : ใช้กรีดกับเปลือกแรกหรือเปลือกงอกใหม่ กับสวนที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไร่
2 สิงหาคม 2556
1,349
ปาล์มน้ำมันให้ผลผลิตดี ด้วยปุ๋ยหมักหัวเชื้อจุลินทรีย์สูตรเพิ่มผลผลิต
จากการสัมภาษณ์ นายกฤษณพงศ์ หนาสมัย นักวิชาการปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สัมภาษณ์โดยนางสาวศุภิดา คันธมาลย์ชาติ ในรายการ Happy Famer *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 14.30 - 15.00 น. สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ออกอากาศทางคลื่นความถี่ 101.0 เมกกะเฮิร์ต นายกฤษณพงศ์ กล่าวว่า สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่มีผลผลิตลดลง มีคำแนะนำที่ทำให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตได้โดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยชีวภาพใส่ต้นปาล์มน้ำมัน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
24 พฤษภาคม 2555
1,846
การจัดการช่อปาล์มน้ำมันเพิ่มผลผลิต
ตามปกติปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรปลูกโดยทั่วไปจะเริ่มออกดอกตัวผู้เมื่อปาล์มน้ำมันมีอายุประมาณ 12-15 หลังปลูก โดยที่เกษตรกรโดยส่วนมากมักจะปล่อยให้ปาล์มน้ำมันออกดอกไปตามธรรมชาติ แต่การที่เราไว้ช่อดอกปาล์มน้ำมันในปาล์มน้ำมันขนาดเล็กนั้นมีผลเสียก็คือจะทำให้ต้นปาล์มน้ำมันโตได้ไม่เต็มที่ซึ่งคุณจรูญ ประดับการ เกษตรกรทำสวนปาล์มน้ำมันมีวิธีการเร่งโตในปาล์มเล็กโดยวิธีการแทงช่อดอกปาล์มน้ำมันเล็ก ดังนี้
4 พฤษภาคม 2555
4,953
การทำน้ำส้มฆ่ายางจากกล้วย
ปัจจุบันเกษตรกรผู้ผลิตยางพาราจำนวนมากยังยังพึ่งพาสารเคมีในการผลิตยางพาราโดยเฉพาะการใช้สารเคมีฆ่ายาง เพื่อทำให้ยางเป็นก้อนแข็ง ในการผลิตยางแผ่นหรือยางก้อนถ้วย ซึ่งส่งผลให้เกิดสารเคมีตกค้างทำให้ดินเสื่อมสภาพ และเริ่มสงผลกระทบในด้านอื่นๆ มากขึ้นเรื่อยๆ ตลอด ทำให้พืชสัตว์ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลประโยชน์กับการดำรงชีพของผู้คน ต้องสูญหายไป และเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค รวมถึงผู้ใช้สารเคมีเอง ด้วยเหตุผลดังกล่าวนายสมบูรณ์ จันทร์จรุง จึงคิดหาวิธีการผลิตน้ำส้มฆ่ายางจากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี จนได้สูตรน้ำส้มฆ่ายางจากกล้วย ซึ่งมีกรรมวิธีในการผลิตดังนี้
30 เมษายน 2555
6,919
ปาล์มน้ำมันมีผลผลิตตลอดปี หากมีการจัดการที่เหมาะสม
จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บเกี่ยวข้อมูล ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร จ.ชุมพร ทำให้ได้พบกับสวนปาล์มน้ำมันของลุงหีตหรือนายประดิษฐ์ สมศรี เกษตรกรผู้ทำการเพาะปลูกปาล์มน้้ำมัน อ.เมือง จ.ชุมพร ซึ่งมีรายรับที่มากกว่าเกษตรกรท่านอื่นที่ทำสวนปาล์มน้ำมันเช่นเดียวกัน โดยเคล็ดลับของรายรับที่มากขึ้นอยู่ที่การจัดการสวนปาล์มน้ำมันที่ดี ทำให้มีลผลิตดีๆ ออกมาให้เก็บเกี่ยวได้มากขึ้นกว่าเดิมเกือบเท่าตัว
22 เมษายน 2552
23,350
การกรีดยางพาราแบบครึ่งลำต้นวันเว้นสองวัน
การกรีดครึ่งลำต้นวันเว้นสองวัน : เหมาะสมสำหรับยางทุกพันธุ โดยเฉพาะพันธุ์ที่อ่อนแอต่ออาการเปลือกแห้ง เช่น พันธุ์ PB 260,PB 235 ,RRIC101,สวย.250
2 สิงหาคม 2556
1,631
การกรีดยางพาราเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด
การกรีดยางพาราเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด คือการกรีดเอียงจากซ้ายบนลงมาขวาล่างให้ทำมุม 30-35 องศากับแนวระดับต้นยาง
2 สิงหาคม 2556
1,632
การกรีดยางพาราแบบครึ่งลำต้นวันเว้นวัน
การกรีดยางพาราแบบครึ่งลำต้นวันเว้นวัน : เป็นระบบที่ใช้ทั่วไปเหมาะสมกับยางทุกพันธุ์
26 ธันวาคม 2555
1,249
หน้าสวยใสไร้สิวฝ้าด้วยคุณประโยชน์จากเนื้อสับปะรด
จากการสัมภาษณ์ คุณโศรยา โกมลธรรมรงค์ทรัพย์ สมาชิกกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก แต่ผิวหน้าอ่อนวัย ได้แนะนำวิธีการดูแลผิวหน้าให้สวยใส ผ่านทางศูนย์ข้อมูล*1677 โดยการใช้ผลไม้ ซึ่งก็คือสับปะรด ผลไม้สีสวย ที่หลายๆท่านชอบรับประทาน ไปดูรายละเอียดวิธีการทำที่แสนง่าย และราคาประหยัดกันค่ะ
23 กรกฎาคม 2555
2,036
จัดการปาล์มน้ำมันอย่างมีชั้นเชิง ช่วยเพิ่มผลผลิตได้อีกเยอะ
ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของไทย มีหลายสายพันธุ์ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมของไทย โดยเฉพาะร้อนชื้น เขตภาคใต้ของประเทศ ได้แก่ จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูลและตรัง ซึ่งมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากผลตอบแทนการปลูกปาล์มน้ำมันดีกว่าการปลูกพืชชนิดอื่น เช่น ยางพาราและการทำนาข้าว จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกและเปลี่ยนพืชปลูกกันมาก ประกอบกับมีโครงการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกปาล์มทั่วประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดความต้องการ และจังหวัดเชียงรายก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ปลูกปาล์มใหม่ด้วย
17 มิถุนายน 2558
15,258
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.46 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.14 บาท
ดีเซล
25.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
28.49 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
25-29°C
นครราชสีมา
25-29°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×