ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
(7 เรื่อง)
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโคกเจริญ คุณประยงค์ บุญทอง
จากอำนาจเจริญ ขึ้นเหนือมุ่งหน้าสู่จังหวัดมุกดาหาร ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 เพียง 14 กม. เลี้ยวซ้ายข้างปั๊ม PT พื้นที่ของตำบลนาผือ ไปตามทางหลวงชนบท (อจ. 3017) ประมาณ 10 กม. เลี้ยวซ้ายตรงบริเวณสี่แยกท้ายหมู่บ้านโคกเจริญ หมู่ 11 ตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อีกประมาณ 1 กม. บนพื้นที่ 20 ไร่กว่า จะพบกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ของจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งล้อมรอบด้วยท้องทุ่งนาข้าวหอมมะลิที่เขียวขจี เดิมทีสถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน(เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน) ของคุณประยงค์ บุญทอง ปราชญ์เกษตรแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ของจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งได้รับรางวัลกันไปเมื่อปี พ.ศ.2553 ที่ผ่านมา
11 กุมภาพันธ์ 2557
5,908
เที่ยวชมฟาร์มจระเข้โภคธาราและลานแสดงจระเข้แห่งแรกและแห่งเดียวในเชียงราย
ฟาร์มจระเข้โภคธาราและลานแสดงจระเข้ ตั้งอยู่เลขที่ 95 บ้านผามวัว หมู่3 ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย โดยคุณธวัชชัย แสนศิริ ผู้เป็นเจ้าของ ริเริ่มบุกเบิกพื้นที่ของตนเองสร้างเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ หลังจากที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงมานานกว่า 10 ปี เริ่มต้นจากแนวคิดที่ว่า จ.เชียงรายยังไม่มีคนเลี้ยงจระเข้ และสัตว์ชนิดนี้ทั้งเนื้อและหนังสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงได้อย่างดี จากการศึกษาจากผู้รู้ พบว่าจระเข้สามารถเลี้ยงให้เจริญเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมบ้านเรา จากนั้นในปี 2548 คุณธวัชชัยจึงได้ซื้อจระเข้พ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ มาเลี้ยงเริ่มต้นจาก 10 ตัว พบว่าได้รับความสนใจจากเพื่อนบ้านและคนที่พบเห็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการเลี้ยงและขยายพันธุ์ สัตว์เลื้อยคลานชนิดนี้
3 กุมภาพันธ์ 2557
8,209
นอนเต้นท์ ดื่มนม ชมวิถีฟาร์ม เขามะกอกฟาร์มสเตย์
ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงเกษตร กำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากบรรยากาศดี ราคาไม่แพง และยังอยู่ไม่ไกลเมืองมากนัก นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงหันท่องเที่ยวมาเที่ยวในรูปแบบธรรมชาติมากขึ้น วันนี้มีสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงเกษตรมาฝากกัน จากการสัมภาษณ์ คุณ จุฑามาศ สายสุวรรณ หุ้นส่วนเขามะกอกฟาร์มสเตย์ ด้วย สโแกนที่ว่า นอนเต้นท์ ดื่มนม ชมวิถีฟาร์ม ที่เขามะกอกฟาร์มสเตย์ มีรายละเอียดดังนี้
8 พฤษภาคม 2557
1,308
ทัวร์ช้างรวมมิตรศึกษาวิถีชีวิตคนและช้างสร้างประโยชน์ร่วมกัน
ทัวร์ช้างบ้านกระเหรี่ยงรวมมิตรตั้งอยู่บริเวณบ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร หมู่ที่ 2 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย อยู่ห่างจาก อ.เมืองเชียงราย ประมาณ 19 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านที่มีประชากรประกอบด้วยชาวเขาหลายชนเผ่าเช่น เผ่ากระเหรี่ยง เผ่าม้ง เผ่าอาข่า เผ่าลาหู่ เผ่าลีซอ เผ่าไทลื้อ ฯลฯ การเดินทางเข้าถึงบ้านรวมมิตรสามารถเดินทางทั้งทางน้ำโดย ทางเรือ และทางบก โดยทางรถยนต์ รถตู้ ฯลฯ ทัวร์ช้างบ้านกระเหรี่ยงรวมมิตรเป็นการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกิดจากการรวมตัวของชมรมทัวร์ช้างบ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร ปัจจุบันมีช้างบริการนักท่องเที่ยว จำนวน 35 เชือก
5 มิถุนายน 2557
1,417
การศึกษาวิธีเลี้ยงกวางรูซ่า และ กิจกรรมอาชาบำบัดที่ชมทัศน์ฟาร์ม
ชมทัศน์ฟาร์ม ก่อตั้งขึ้นจากความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะทำการศึกษาพัฒนา การเลี้ยงกวางรูซ่า ของคุณราฆพ นวลใย บัณฑิตสัตวบาลแห่งพื้นที่ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี บนพื้นที่ 50 ไร่ ซึ่งทางฟาร์มได้มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กวางบำรุงกำลัง บำรุงสุขภาพ เนื้อกวาง เขากวางอ่อน จำหน่ายพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และลูกพันธุ์กวางรูซ่าสายพันธุ์ออสเตรเลีย พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการลงทุนเลี้ยงอย่างเป็นกันเอง หรือจะเข้าไปเรียนรู้วิธีการเลี้ยงกวางอย่างมีประสิทธิภาพ
21 กรกฎาคม 2557
2,983
ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้านสิรินธร จ.อุบลราชธานี
จากอุบลราชธานี มุ่งหน้าไปทางทางทิศตะวันออกบนถนนสถิตนิมานกาล(ทางหลวงหมายเลข 217) ถึง 3 แยกอำเภอพิบูลมังสาหาร เลี้ยวขวาไปอำเภอสิรินธร ผ่านเขื่อนสิรินธรเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 2173 มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะและแม่น้ำสองสี อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ประมาณ 8 กม. จะพบกับ "ชมรมอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้านสิรินธร" จ.อุบลราชธานี
8 สิงหาคม 2557
1,438
การผลิตน้ำพริกปลาป่นผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าจากบ้านแก่งเค็ง
บ้านแก่งเค็ง ม.1 ตำบลแก่งเค็ง ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง 1 ใน 5 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอกุดข้าวปุ้น อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 80 กม. ห่างจากตัวอำเภอตระการพืชผล ประมาณ 25 กม. ห่างจากอำเภอกุดข้าวปุ้น ประมาณ 11 กม. บนถนนเส้นทางตระการฯ-เขมราฐ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050) ลักษณะสภาพแวดล้อมเป็นที่ราบสูงแบบคลื่นลอนลูกระนาด มีลำห้วย หนอง คลอง บึง และป่าชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวน ทำไร่ และค้าขาย
15 กันยายน 2557
2,270
  • 1
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
35.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.34 บาท
ดีเซล
27.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.29 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
23-35°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×