ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
(550 เรื่อง)
21 กรกฎาคม 2557
3,740
ทัวร์ช้างบ้านกระเหรี่ยงรวมมิตรตั้งอยู่บริเวณบ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร หมู่ที่ 2 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย อยู่ห่างจาก อ.เมืองเชียงราย ประมาณ 19 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านที่มีประชากรประกอบด้วยชาวเขาหลายชนเผ่าเช่น เผ่ากระเหรี่ยง เผ่าม้ง เผ่าอาข่า เผ่าลาหู่ เผ่าลีซอ เผ่าไทลื้อ ฯลฯ การเดินทางเข้าถึงบ้านรวมมิตรสามารถเดินทางทั้งทางน้ำโดย ทางเรือ และทางบก โดยทางรถยนต์ รถตู้ ฯลฯ ทัวร์ช้างบ้านกระเหรี่ยงรวมมิตรเป็นการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกิดจากการรวมตัวของชมรมทัวร์ช้างบ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร ปัจจุบันมีช้างบริการนักท่องเที่ยว จำนวน 35 เชือก
5 มิถุนายน 2557
1,895
อุไรวรรณ กว้างขวาง กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้้าจืด "ฤดูน้ำแดง" หลายคนอาจไม่เคยได้ยิน และสงสัยว่าฤดูนี้มีด้วยหรือ เพราะส่วนใหญ่เราจะรู้ว่า ถ้าเป็นประเทศในเขตร้อนอย่างประเทศไทยของเราจะมีสามฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ส่วนประเทศในเขตอบอุ่นและและเขตหนาวจะมีสี่ฤดู คือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว แล้ว "ฤดูน้ำแดง" คืออะไร เกิดขึ้นที่ไหน คงเป็นค้าถามที่เกิดขึ้นกับคนทั่วไป แต่ถ้าเป็นเกษตรกรที่เป็นชาวประมงเมื่อกล่าวถึง "ฤดูน้ำแดง" จะรู้กันดีว่าหมายถึงอะไร เนื่องจากเกี่ยวข้องกับอาชีพของพวกเขาโดยตรง
14 พฤษภาคม 2557
3,874
8 พฤษภาคม 2557
2,853
ราคาน้ำมัน
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.66 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
24-32°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×