ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
(546 เรื่อง)
สูตรอาหารปลาช่วยเพิ่มความหวานมันให้กับเนื้อปลา
เกษตรกรหลายคนที่มีความชำนาญในเรื่องการเลี้ยงปลาและมีภูมิปัญญาที่แตกต่างกันไปในการทำอาหารปลา ที่จะลดต้นทุนในการเลี้ยง คุณพ่อทนงศักดิ์ โพธิ์ศรี อายุ 59 ปี เกษตรกรบ้านกระนวน ม.4 ต.กระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น เกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่เลี้ยงปลากินพืช โดยจะเลี้ยงแบบอินทรีย์ ทำอาหารปลาเอง ช่วยในการลดต้นทุนในการเลี้ยง ซึ่งทางคุณพ่อได้บอกเทคนิคในการทำอาหารปลาให้กับทางทีมงาน Farmer info จ.ขอนแก่น โดยมีส่วนผสมและขั้นตอนในการทำดังนี้
7 ธันวาคม 2552
การใช้ทางปาล์มน้ำมันเป็นอาหารเสริมวัว
ทางปาล์มน้ำมันเป็นวัตถุดิบที่มีเป็นจำนวนมากในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเกษตรกรมักจะไม่ค่อยได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สำหรับเกษตรกรที่มีการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ต่างๆ มักประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารสำหรับเลี้ยงและบำรุงโคเนื้อ คุณชนินทร์ เกษตรกรแห่งบ้านปากแพรก มีวิธีการนำทางปาล์มน้ำมันมาปรับและแปรสภาพมาใช้สำหรับเป็นอาหารของโคเนื้อที่ตนเลี้ยงไว้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการทำดังนี้
28 ธันวาคม 2552
สูตรอาหารเร่งน้ำนมวัว
เนื่องจากการเลี้ยงวัวนั้นถือว่าเป็นการลงทุนที่สูง เพราะต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหาร ยารักษาโรคต่างๆ แต่โดยส่วนมากแล้วจะเน้นหนักในส่วนของค่าอาหาร โดยคุณทุเรียนได้เล่าให้ฟังว่า เริ่มแรกของการเลี้ยงนั้นวัวจะให้นมในปริมาณที่ไม่เยอะ แต่กลับกันก็คือคุณทุเรียนต้องจ่ายต้นทุนค่าอาหารที่เยอะจึงทำให้ประสบกับปัญหาการขาดทุน ต่อมาตนก็ได้เรียนรู้ และศึกษาจากพฤติกรรมการกินของวัว จึงทำให้ช่วยลดต้นทุนได้บ้าง สำหรับวิธีการลดต้นทุนนั่นก็คือการให้กินถั่วเหลืองสุกผสมกับอาหาร โดยมีวิธีการดังนี้
30 ธันวาคม 2552
สูตรอาหารปลานิลและปลาทับทิมจากเกล็ดขนมปัง
ปลานิลและปลาทับทิม เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งซึ่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจมานานแล้ว ปลานิลและปลาทับทิมนั้นสามารถเลี้ยงได้ในทุกสภาพ การเพาะเลี้ยง ระยะเวลา 1 ปีมีอัตราการเติบโตถึงขนาด 500 กรัม รสชาติดี มีผู้นิยมบริโภคกันอย่างกว้างขวางส่วนขนาดปลาที่ตลาดต้องการจะมีน้ำหนักตัวละ 200-300 กรัม จากคุณสมบัติของปลานิลซึ่งเลี้ยงง่าย เจริญเติบโตเร็ว แต่ปัจจุบันปลานิลพันธุ์แท้ค่อนข้าง จะหายาก กรมประมง จึงได้ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ปลาเพื่อให้ได้ปลานิลที่มีลักษณะสายพันธุ์ดี อาทิ การเจริญเติบโต ปริมาณความดก ของไข่ ผลผลิตและความต้านทานโรค ดังนั้นผู้เลี้ยงปลานิล จะได้ความมั่นใจในการเลี้ยงปลานิลเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้เพียงพอต่อการบริโภค และปัจจุบันเกษตรกรก็เพาะเลี้ยงปลานิลมากขึ้น และบางรายก็มีต้นทุนในการเลี้ยงสูง แต่ราคานั้นกลับตรงกันข้ามทำให้เป็นปัญหากับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา วันนี้คุณบรรจง หุ่นโต เกษตรกรเลี้ยงตะพาบน้ำไต้หวันในบ่อดินและเลี้ยงปลานิลในบ่อดินได้แนะนำสูตรอาหารปลานิลที่ทำเองได้ ดังนี้
24 มีนาคม 2559
สูตรอาหารช่วยเร่งการเจริญเติบโตในแพะ
แพะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย ขยายพันธุ์ได้เร็ว และมีข้อดีอื่นๆอีกมาก เช่น แพะให้ผลผลิตทั้งเนื้อและนม แพะเป็นสัตว์ที่หาอาหารกินเองได้เก่ง กินอาหารได้หลายชนิด ซึ่งในการเลี้ยงเพื่อการจำหน่ายเนื้อนั้น คุณ ราชันย์ ฟาร์โร เกษตรกร อำเภอท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี ผู้ทำการเกษตรด้านปศุสัตว์นั่นคือ การเลี้ยงแพะเพื่อการจำหน่ายเนื้อ ได้แนะนำเคล็ดลับอีกหนึ่งสูตรสำหรับการทำอาหารแพะสูตรเร่งอัตราการแลกเนื้อ ที่ใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นมาใช้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มในเรื่องของน้ำหนัก และการเจริญเติบโตของแพะได้
28 มกราคม 2553
การทำอาหารปลาชีวภาพ
ปัจจุบันนี้ ถ้าพูดถึงเรื่องของการทำการเกษตรแล้ว เกษตรกรส่วนใหญ่มักต้องการทำเกษตรแบบลดต้นทุน และสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว คุณตวงทิพย์ เกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำการเกษตรแบบพอเพียงและแปรรูป รวมถึงการประยุกต์ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ให้มีคุณค่าและเกิดประโยชน์จริง จึงได้แนะนำวิธีการทำอาหารปลาชีวภาพ ที่เหมาะสำหรับผู้ที่เลี้ยงปลากินพืช ซึ่งจะเป็นการช่วยประหยัดต้นทุน เพราะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่มี วิธีการทำไม่ยุ่งยาก และที่สำคัญปลาเจริญเติบโตดี
22 กุมภาพันธ์ 2553
วิธีการทำอาหารแพะ
ในการทำปศุสัตว์เกษตรกรหลายๆท่านก็จะประสบปัญหาในเรื่องของอาหารในการเลี้ยง คือมีต้นทุนที่สูงเพราะราคาของอาหารเลี้ยงสัตว์ แต่คุณชาญ พะวา เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะท่านนี้มีวิธีลดต้นทุนโดยการทำการผลิตเองครับ
22 กุมภาพันธ์ 2553
วิธีการทำอาหารปลาชีวภาพ
ลุงประจวบ บัวสนิท เกษตรกรดีเด่นอันดับ 3 สาขาไร่นาสวนผสมจังหวัดนครราชสีมา ปี2551 มีพื้นที่ 11 ไร่ 3 งาน มีความเชี่ยวชาญด้านการทำไร่นาสวนผสม เลี้ยงปลาในร่องน้ำ แนะนำสูตรการทำอาหารปลาลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย ด้วยวิธีดังนี้
25 กุมภาพันธ์ 2553
ทำอาหารปลาจากไส้เดือน
วิธีการผลิตอาหารปลาแบบง่ายได้กำไรประหยัดต้นทุน
7 มีนาคม 2553
การขุนวัวเพื่อทำเนื้อวัวขุนสูตรโพนยางคำ
โคที่เหมาะสำหรับเลี้ยงในสภาพภูมิอากาศของไทยมีลักษณะเป็น โคพื้นเมือง 25% โคบราห์มัน 25% โคสายพันธุ์ยุโรป 50% โคที่จะเลี้ยงขุนควรมีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ทำการถ่ายพยาธิโคก่อนขุนและก่อนนำไปชำแหละ 3 เดือน โดยจะใช้ระยะเวลาในขุนอย่างน้อย 8 เดือนขึ้นไปจึงนำมาชำแหละ แล้วบ่มซาก (Egering) ในห้องเย็นที่อุณหภูมิ 3 องศาอย่างน้อย 7 วัน
7 มีนาคม 2553
การทำอาหารสัตว์เอนกประสงค์
การผลิตอาหารสัตว์เป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนในการผลิต เพื่อการเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่ประมาณ 70 เปอร์เซนต์ เป็นค่าอาหาร วันนี้เรามีวิธีการผลิตอาหารสัตว์ เอนกประสงค์เพื่อช่วยพี่น้องเกษตรกร ลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์มาฝากกันครับ
7 มีนาคม 2553
วิธีการทำอาหารปลาดุก
ปัจจุบันเกษตรกรนิยมหันมาเลี้ยงปลาดุกกันมากขึ้น แต่ประสบปัญหาเกี่ยวกับต้นทุน อาทิ การเตรียมบ่อ ค่าพันธุ์ปลา แต่ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือ “อาหาร” ซึ่งมีราคาสูงมากทำให้เกษตรกรประสบปัญหาภาวะขาดทุน ทำให้เกษตรกรหลายรายต้องเลิกเลี้ยงปลาในที่สุด คุณนิตภักดิ์ ก็เป็นเกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่เคยประสบปัญหาดังกล่าว จึงได้ทำการคิดค้นทำอาหารปลาดุกแบบลดต้นทุน ซึ่งสามารถลดต้นทนได้ถึง 70 % โดยนำกากสลัดปาล์มน้ำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนี้
15 มีนาคม 2553
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
35.56 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.94 บาท
ดีเซล
27.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-32°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
20-32°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
23-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×