ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
(546 เรื่อง)
เทคนิคการเพิ่มน้ำนมให้กับแม่หมู
เกษตรกรผู้เลี้ยงและผสมพันธุ์หมู คงจะเคยเจอกับปัญหา หมูไม่มีน้ำนมหรือมีน้ำนมน้อย ทำให้ไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ ซึ่งบางครอกหมูจะออกมาประมาณ 12-15 ตัว ทำให้ลูกหมูเกิดความอ่อนแอ ไม่เจริญเติบโตเต็มที่ จากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับคุณล่อ ลันสันเทียะ เกษตรกรคนเก่ง ของ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสาน และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเลี้ยงและผสมพันธุ์หมูเป็นอย่างดี คุณล่อได้แนะวิธีการเพิ่มน้ำนมให้กับแม่หมู ด้วยการนำพืชที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้เพื่อเป็นการลดต้นทุน และถือว่าทำให้เกิดประโยชน์แก่แม่หมู่ได้เป็นอย่างดี ด้วยวิธีการและรายละเอียดดังนี้
27 กุมภาพันธ์ 2554
สูตรการทำอาหารปลาแบบประหยัดต้นทุน
การทำอาหารปลา ทางทีมงานร่วมด้วยช่วยกัน หลายๆจังหวัดคงได้เคยนำเสนอกันไปแล้ว แต่วันนี้ทีมงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดสระบุรีได้ไปบุกบ้านสวนของคุณประวิทย์ อรรถวิเวก เกษตรกรผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำสวนผสมผสานจากการรับราชการผันตัวมาเป็นเกษตรกรแบบเต็มตัว ได้ลงมือทำเองโดยการพัฒนาพื้นที่ที่มีอยู่ให้เป็นเงินและแลกกับหยดเหงื่อทุกหยด การทำอาหารปลาของคุณประวิทย์ จะใช้กับปลาที่เลี้ยงไว้ ก็คือ ปลาจาระเม็ด ปลาดุก ปลานิล
30 มีนาคม 2554
“ปลูกหญ้าแพงโกล่า
“หญ้า” คืออาหารหลักสำหรับโค กระบือ ซึ่งปัจจุบันก็ค่อนข้างหายากและราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากยังไม่มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอย่างต่อเนื่อง นอกจากผู้เลี้ยงจะหาหญ้าจากธรรมชาติมาใช้เลี้ยงสัตว์แทน
11 ตุลาคม 2553
หญ้ากินนีสีม่วง อาหารสัตว์คุณภาพดี ของชุมชนเขื่องคำ
คุณสมคุณ สมนึก เกษตรกรบ้านเขื่องคำ หมู่ 10 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เป็นหนึ่งในสมาชิกและผู้ก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เขื่องคำ ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนที่ สนง.สหกรณ์ จังหวัดยโสธรเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2545 ทะเบียนเลขที่ ยส.19/2545 มีสมาชิกเมื่อเริ่มก่อตั้งองค์กร 200 คน เป็นองค์กรชุมชนที่มีระบบการจัดการที่สมาชิกรวมตัวกันจัดตั้งขึ้นเพื่อ ดำเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกมีต้นทุนในการทำการเกษตร มีการเลี้ยงสัตว์ การเพาะขยาย หรือปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ และปลูกหญ้าจำหน่ายหญ้าสด
28 มกราคม 2554
การปลูกหญ้าแพงโกล่าสำหรับเลี้ยงวัว
คุณเกรียงศักดิ์ วิฑูรย์ เกษตรกรบ้านฝั่งหมิ่น ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย เกษตรกรผู้เลี้ยงโค ปลูกหญ้าแพงโกล่าสำหรับเลี้ยงโคด้วยตนเอง โดยนำพันธุ์มาจากเพื่อนบ้านและแจกจ่ายให้กับเพื่อบ้านเกษตรกรที่เลี้ยงวัวด้วยกันคุณค่าอาหารของหญ้าแพงโกล่า จะอุดมไปด้วยสารอาหารหลายชนิด เช่นโปรตีนหยาบ,คาร์โบไฮเดรต,ไขมัน,เยื่อใย,เถ้า ,โภชนะที่ย่อยได้ทั้งหมด เป็นต้น
31 มกราคม 2554
ถอนพิษจาก 11 แมลง-สัตว์-พืช มีพิษ ด้วยสูตรยาตามตำราภูมิปัญญาไทย
ก่อนการแพทย์สมัยใหม่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเยียวยาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนไทยในปัจจุบัน คนไทยโบราณก็มีภูมิปัญญาสำหรับการเยียวยาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยจากพืชสมุนไพรใกล้ตัว ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นในแบบแพทย์แผนไทยด้วยเช่นกัน ซึ่งหลายสูตรหลายขนานกลายเป็นสูตรยาสามัญประจำบ้านที่แต่ละครัวเรือนจำเป็นต้องมีพืชหรือส่วนผสมเข้าเครื่องยาที่จำเป็น เอาไว้ให้หยิบใช้ได้ยามเจ็บป่วยฉุกเฉิน ดังวิธีการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับพิษจาก สัตว์-แมลง-พืช ที่มีพิษคันหรือปวดแสบปวดร้อน ด้วยสิ่งที่สามารถหาได้ง่ายๆ ใกล้ตัว เพื่อใช้เยียวยาคนใกล้ชิดที่อาจได้รับพิษจาก 11 สัตว์-แมลง- พืช มีพิษ เหล่านี้
16 กุมภาพันธ์ 2560
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-34°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×