ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
(547 เรื่อง)
ถ้าพูดถึงกากมัน หลายคนคิดว่ากากมัน เป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ เนื่องจากกากมันเป็นเศษที่เหลือ จากการคัดสรรค์ส่วนที่ดีและมีประโยชน์ ไปใช้ในการทำอย่างอื่น ซึ่งเป็นเศษที่เหลือจากกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นมันอัดเส้น หรือเหลือจากการทำแป้งมันเป็นต้น ทำให้ส่วนดังกล่าวไม่ได้รับความนิยมในการนำไปใช้ประโยชน์และที่สำคัญราคาค่อนข้างต่ำ จากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับคุณบุญญวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เกษตรกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสาน คุณบุญญวัฒน์ ได้แนะวิธีการง่าย ๆ ในการเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้กับกากมันสำปะหลัง เพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์ เช่นเลี้ยงวัว เลี้ยงแพะ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์ ต้านทานโรค และที่สำคัญ ช่วยลดต้นทุนในเรื่องอาหารสัตว์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
18 กุมภาพันธ์ 2554
นายบรรจง หุ่นโต เกษตรกรเลี้ยงตะพาบน้ำไต้หวันในบ่อดิน ที่ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ได้เล่าว่าก่อนที่จะมาทำการเลี้ยงตะพาบน้ำในบ่อดินเพื่อจำหน่ายไข่ตะพาบน้ำนั้น ได้ทำธุรกิจมาหลายอย่าง ทำบ้านจัดสรรและกิจการอีกมากมายแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ จึงได้ปรึกษากับผู้รู้หรืออาจารย์ที่ตนเองเคารพอยู่อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ว่าอยากเลี้ยงตะพาบน้ำเนื้อ อาจารย์ได้แนะนำให้มาเลี้ยงตะพาบน้ำไข่ เพื่อเอาไข่ส่งออกนอก การเลี้ยงตะพาบน้ำนั้นมีความละเอียดอ่อนมาก ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด จึงได้ศึกษาวิธีการเลี้ยงจากอาจารย์อยู่นาน จนคิดว่าน่าจะทำด้วยตนเองได้ จึงได้มาซื้อที่ที่อยู่ปัจจุบันจำนวน 16 ไร่ เพื่อทำบ่อเลี้ยงตะพาบน้ำ และเลี้ยงปลาชนิดต่างๆพร้อมที่อยู่อาศัยด้วย ตอนนี้ก็เลี้ยงตะพาบน้ำไต้หวันเพื่อขายไข่ตะพาบมาประมาณ 5 ปีแล้ว ถือว่ารายได้นั้นมากพอสมควรและมีความสุขสำหรับการเลี้ยงตะพาบน้ำนั้นเอง และตอนนี้ก็มีบ่อตะพาบน้ำอยู่จำนวน 5 ปีและจะทำการขยายและปรับปรุงต่อไปเรื่อยๆให้ดีที่สุด
24 กุมภาพันธ์ 2554
26 กุมภาพันธ์ 2554
เกษตรกรผู้เลี้ยงและผสมพันธุ์หมู คงจะเคยเจอกับปัญหา หมูไม่มีน้ำนมหรือมีน้ำนมน้อย ทำให้ไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ ซึ่งบางครอกหมูจะออกมาประมาณ 12-15 ตัว ทำให้ลูกหมูเกิดความอ่อนแอ ไม่เจริญเติบโตเต็มที่ จากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับคุณล่อ ลันสันเทียะ เกษตรกรคนเก่ง ของ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสาน และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเลี้ยงและผสมพันธุ์หมูเป็นอย่างดี คุณล่อได้แนะวิธีการเพิ่มน้ำนมให้กับแม่หมู ด้วยการนำพืชที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้เพื่อเป็นการลดต้นทุน และถือว่าทำให้เกิดประโยชน์แก่แม่หมู่ได้เป็นอย่างดี ด้วยวิธีการและรายละเอียดดังนี้
27 กุมภาพันธ์ 2554
ก่อนการแพทย์สมัยใหม่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเยียวยาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนไทยในปัจจุบัน คนไทยโบราณก็มีภูมิปัญญาสำหรับการเยียวยาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยจากพืชสมุนไพรใกล้ตัว ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นในแบบแพทย์แผนไทยด้วยเช่นกัน ซึ่งหลายสูตรหลายขนานกลายเป็นสูตรยาสามัญประจำบ้านที่แต่ละครัวเรือนจำเป็นต้องมีพืชหรือส่วนผสมเข้าเครื่องยาที่จำเป็น เอาไว้ให้หยิบใช้ได้ยามเจ็บป่วยฉุกเฉิน ดังวิธีการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับพิษจาก สัตว์-แมลง-พืช ที่มีพิษคันหรือปวดแสบปวดร้อน ด้วยสิ่งที่สามารถหาได้ง่ายๆ ใกล้ตัว เพื่อใช้เยียวยาคนใกล้ชิดที่อาจได้รับพิษจาก 11 สัตว์-แมลง- พืช มีพิษ เหล่านี้
16 กุมภาพันธ์ 2560
ราคาน้ำมัน
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.26 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.84 บาท
ดีเซล
28.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-27°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×