ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
(546 เรื่อง)
การนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเลี้ยงสัตว์
เกษตรกรที่มีการเลี้ยงโคปัจจุบันมักพบกับปัญหาเรื่องของน้ำหนักวัว ที่ไม่ได้มาตรฐาน และต้นทุนการเลี้ยงสูง อีกทั้งมีปัญหาเรื่องของอาหารที่ให้กับโคในช่วงหน้าแล้ง ทำให้วัวในช่วงหน้าแล้งนั้นผอมและขายได้ราคาไม่ดี ดังนั้นวิธีการถนอมอาหารแบบง่ายที่นำมาฝากกันวันนี้เป็นสูตรการถนอมอาหารให้โคช่วงหน้าแล้ง และในช่วงที่น้ำท่วมสามารถเก็บไว้ให้โคกินได้ของคุณเฉลิม แวงกุดเรือ อดีตข้าราชการครูที่ผันตนเองมาทำการเกษตรที่ตนถนัด สูตรนี้เป็นการนำวัสดุเหลือใช้ คือต้นข้าวโพดที่หักฝักไปบริโภคแล้ว กลับมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ทั้ง ลำต้น ใบ และเปลือกจากฝักข้าวโพด ไปดูวิธีการทำได้
22 พฤษภาคม 2552
วิธีการนำหอยเชอรี่มาทำอาหารปลากินเนื้อ
ผู้ใหญ่บุญเพ็ง คำเลิศ เกษตรกรบ้านทุ่งพัฒนา ตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเกษตรกรทีทำไร่นาสวนผสม เลี้ยงปลา เลี้ยงกบในบ่อพลาสติก เลี้ยงปลาไหลธรรมชาติ เพาะเห็ด เลี้ยงหมูหลุม ปลูกพืชผักผลไม้ ฯลฯ เนื่องจากเห็นว่าอาหารปลามีราคาแพง จึงคิดค้นการทำอาหารปลาสูตรประหยัด โดยนำเอาวัสดุที่หาได้ง่ายจากท้องถิ่น มาทำอาหารปลา โดยอาหารปลาที่ได้มีคุณภาพพอๆกับอาหารเม็ดสำเร็จรูปที่ขายตามท้องตลาด แต่ราคาถูกกว่า และขั้นตอนวิธีการทำไม่ยุ่งยาก เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา
25 พฤษภาคม 2552
การทำอาหารสัตว์สูตรป๊อปอายให้สัตว์โตเร็ว
ลุงสงบ หาญกล้า ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 บ้านดอนตะหนิน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา เจ้าของรางวัลเกษตรกรดีเด่น สาขาเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2551 และล่าสุดเจ้าของรางวัลสาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ อันดับ 3 ของประเทศ ได้แนะนำวิธีการทำอาหารสัตว์แบบลดต้นทุน ช่วยให้สัตว์เจริญอาหารรักษาโรค ด้วยวิธีภูมิปัญญาชาวบ้าน คือ
24 มิถุนายน 2552
การทำอาหารปลาในบ่อด้วยฟางข้าว
การทำอาหารปลา ทางทีมงานร่วมด้วยช่วยกัน หลายๆจังหวัดคงได้เคยนำเสนอกันไปแล้ว แต่วันนี้ทีมงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดสระบุรีได้ไปบุกบ้านสวนของคุณประวิทย์ อรรถวิเวก เกษตรกรผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำสวนผสมผสานจากการรับราชการผันตัวมาเป็นเกษตรกรแบบเต็มตัว ได้ลงมือทำการเกษตรเองในพื้นที่ทั้งหมด 19 ไร่โดยการพัฒนาผืนที่ที่มีอยู่ให้เป็นเงินและแลกกับหยดเหงื่อทุกหยด และการทำอาหารปลาของคุณประวิทย์ จะใช้กับปลาที่เลี้ยงไว้ ก็คือ ปลาจาระเม็ด ปลาดุก ปลานิล ที่เลี้ยงอยู่ในร่องสวนนั้นเอง
25 มิถุนายน 2552
สูตรอาหารเป็ดบำรุงร่างกายลดต้นทุน
คุณวิลาวัณย์ แก้วกุลธร เกษตรกรบ้านสระพระ ต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา แนะนำ การทำอาหารเป็ดแบบลดต้นทุน ช่วยให้เป็ดมีสุขภาพดี ออกไข่มาก และไข่แดง ด้วยสูตรง่ายๆ คือ
13 กรกฎาคม 2552
อาหารเสริมสำหรับวัวนมช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนม
คุณสมจิตร ยอดปราง อยู่ที่บ้านเลขที่ 73 หมู่ 6 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ที่มีความชำนาญเรื่องการเลี้ยงวัวนมมากว่า16 ปี ได้เปิดเผยสูตรที่ทำให้วัวนมให้นมปริมาณมากและไม่มีผลกระทบต่อการให้นมลูกและร่างกายไม่โทรม
14 กรกฎาคม 2552
การทำอาหารกบเสริม EM
กบเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเกษตรที่เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยง อีกทั้งประชาชนผู้บริโภคยังมีความนิยม ซึ่งกบพันธุ์ บลูฟร็อก ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมนำมาเลี้ยง เพราะเห็นว่าโตเร็วและเนื้อมาก ซึ่งคุณพิพัฒน์ ชุมเจริญ เกษตรกรแห่งบ้านเจ้าหลาว ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงกบ บลูฟร็อก และผู้มีเคล็ดลับในการทำอาหารกบลดต้นทุน ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารลงได้ อีกทั้งยังทรงคุณค่าทางโภชนาการเหมือนกับอาหารกบทั่วไป และยังทำให้กบโตเร็วอีกด้วย และนอกจากนี้ EM ยังช่วยทำให้สามารถยืดอายุการเก็บอาหารกบที่ผสมไว้อยู่ได้นานอีกด้วย
14 กรกฎาคม 2552
การใช้ต้นข้าวโพดทำอาหารเสริมให้กับแพะ
ปัจจุบันการเลี้ยงแพะมักจะนิยมให้อาหารแพะในรูปแบบอาหารข้น หรืออาหารเม็ด หรือปล่อยให้แพะออกหาอาหารเองแต่การปล่อยให้แพะออกหาอาหารเองจะทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่างๆ ที่มากับหญ้ายิ่งเป็นบริเวณหญ้าที่เคยเลี้ยงวัว ควาย มาแล้ว ยิ่งทำให้แพะเสี่ยงต่อการติดโรคได้ง่ายขึ้น หากแพะเป็นโรคมา แพะจะไม่แสดงอาการในระยะแรก แต่จะแสดงอาการเมื่อโรคเข้าทำลายภูมิคุ้มกันของแพะ จนอาการหนักแพะจึงแสดงอาการ แต่หากการใช้อาหารข้นหรืออาหารเม็ดเลี้ยงแพะนั้นจะทำให้ต้นทุนการจัดซื้ออาหารแพะนั้นสูงตามไปด้วย คุณ ศรายุทธ เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจึงได้คิดสูตรอาหารแพะ โดยใช้ผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ตามท้องถิ่นมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารแพะเป็นหลักเพื่อลดต้นทุนในการซื้ออาหารเม็ด
27 กรกฎาคม 2552
อาหารเสริมปลาทับทิม
ปลาทับทิมเป็นปลาที่สามารถเลี้ยงในเชิงเศรษฐกิจได้ มีเกษตรกรบางรายที่นำปลาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำปลาแท้ ปลาร้า จำหน่าย จนสามารถทำกำไรและลดต้นทุน มีรายได้เสริมอย่างงดงาม ปลาทับทิมจึงเป็นปลาซึ่งเกษตรกรผู้มีทุนน้อยสามารถเลี้ยงได้ในเชิงเศรษฐกิจ ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากมีผู้นิยมบริโภคเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป ร้านอาหาร โต๊ะจีน ต่างนิยมนำปลาทับทิมมาทำเป็นอาหาร
27 กรกฎาคม 2552
การสร้างอาหารเสริมให้ปลาในบ่อ
คุณสายรุ้ง ฤทธิ์ทัพ วิทยากรเกษตรกรวัย 39 ปี บ้านเลขที่ 53 ม.3 ต. ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท เป็นอีกผู้หนึ่งที่เจริญตามรอยเท้าของพ่อในการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงชีวิต จาก การได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน จึงได้ทราบถึงแนวคิดดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงว่าจุดเริ่มต้นเกิดจาก การรับฟัง พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและสมเด็จ พระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงและการปลูกป่า” และพระเสาวนีย์เรื่อง “พ่ออยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่าคอยรักษ์น้ำ” จึงเกิดแนวคิดและแนวทาง ในการทำงานเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนและชุมชน โดยใช้แนวคิดของพระองค์ท่านทั้ง 5 ด้าน ซึ่งรวมกันเป็นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
27 กรกฎาคม 2552
การใช้เปลือกกุ้งเป็นอาหารเสริมปลาดุก
คุณสมเกียรติ พรหมทอง ประธานกลุ่มเกษตรกรผลิตปศุสัตว์อินทรีย์และเป็นประธานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าซัก ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการช่วงทางด่วนข้อมูลการเกษตรถึงวิธีการผลิตอาหารปลาดุกใช้เองเพื่อลดต้นทุนในการผลิต
7 สิงหาคม 2552
ทำอาหารปลาใช้เองสูตรหอยเชอรีและมูลเป็ด
เกษตรกรส่วนใหญ่ที่เลี้ยงปลาจะประสบปัญหาในเรื่องของอาหารปลา และการปรับสภาพน้ำให้เกิดแพลงตอนเพื่อให้เป็นอาหารของปลา
2 กันยายน 2552
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-34°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×