ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
(549 เรื่อง)
22 ตุลาคม 2555
18,664
ช่วงย่างเข้าสู่ฤดูหนาวในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ สัตว์น้ำต่างๆจะเกิดโรคระบาดได้ง่าย ความแข็งแรงและความต้านทานต่อโรคลดลง ปลาจะเครียด ไม่กินอาหาร จึงเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังไม่ให้ปลาที่เลี้ยงไว้ในบ่อเป็นโรคระบาดปลา ไม่ว่าจะเป็นโรคจุดขาวในปลาดุก ปลาสวาย โรคหนอนสมอในปลาตะเพียน ปลายี่สก ปลานวลจันทร์ โรคเห็บปลา ในปลาที่มีเกล็ด ปลาที่มีหนัง เป็นต้น จากการสัมภาษณ์ คุณสุชาติ จุลอดุง เกษตรกรกับประสบการณ์การเลี้ยงปลาและขยายพันธุ์ปลามากว่า 15 ปี แห่งอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยคุณอรวรรณ รักษาผล ในรายการ Farmer Info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ช่วงคลินิกเกษตร เวลา 14.30 น. วันจันทร์ ที่ 8 ตุลาคม 2555 ในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการป้องกันโรคที่จะเกิดกับปลาในช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงที่จะเกิดผลกระทบกับปลาและเกษตรกรผู้เลี้ยงปลามากที่สุด ว่ามีขั้นตอนการป้องกันและดูแลปลาอย่างไรบ้าง
19 ตุลาคม 2555
1,578
แปลงหญ้าเริ่มปลูกปีแรก ควรมีการกำจัดวัชพืชหรือหากทำได้ในช่วงการเตรียมดินก่อนปลูก ควรไถพรวนฆ่าวัชพืช สัก 2-3 ครั้งก่อน การใช้ยาฆ่าวัชพืชจะช่วยได้มากทีเดียว ถ้ามีวัชพืชขึ้นมาพร้อมกับหญ้าควรใช้เครื่องตัดทำลายเพราะหญ้าจะไม่ตาย ถ้ามีพื้นที่น้อยๆ อาจใช้แรงงานคนขุดหรือตัดออกก็ได้ ในกรณีปลูกหญ้าผสมถั่วฮามาต้า เมื่อหญ้าสูงประมาณ 1 ฟุต ควรปล่อยสัตว์ลงแทะเล็มประมาณ 1-2 วัน เพื่อไม่ให้หญ้าบังร่มเงากับถั่ว การปล่อยสัตว์ลงแทะเล็มจริงๆ ควรกระทำเมื่อหญ้าตั้งต้นแข็งแรงดีแล้ว ระบบรากและกอหญ้าเจริญดี โดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลาประมาณ 80-100 วัน และปล่อยลงแทะเล็มครั้งต่อๆ ไปทุกๆ 40-45 วัน
17 ตุลาคม 2555
2,243
จากการลงพื้นที่และพูดคุยกับ คุณเกรียงไกร มาลาวะ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 ว่า ในปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร มักประสบปัญหาเกี่ยวกับอาหารขาดแคลนในช่วงหน้าฝนและหน้าแล้ง เพราะหญ้าที่นำมาให้สัตว์กินนั้นหายาก เพราะสภาพอากาศเปลี่ยนไปและเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ทราบปัญหานี้ดี คุณเกรียงไกร มาลาวะ เกษตรกรผู้เลี้ยง โค กระบือ จึงคิดค้นวิธีการถนอมอาหารของสัตว์จากประสบการณ์ของตนเองและประกอบกับคำปรึกษาจากปศุสัตว์ และทดลองใช้ในสัตว์ที่ตนเลี้ยงในหมู่บ้านถลุงทอง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่นั้นมาการขาดแคลนอาหารไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป และสัตว์เลี้ยงยังสุขภาพดี ส่วนการทำหญ้าหมักมีวิธีการทำดังนี้
12 ตุลาคม 2555
3,519
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 หรือหญ้าเนเปียร์ไต้หวันเป็นหญ้าที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์โดย ประเทศไต้หวัน เป็นหญ้าลูกผสมระหว่างหญ้าเนเปียร์กับหญ้าไข่มุก โดยมีลักษณะของลำต้นเป็นแบบตั้งตรง ทรงต้นเป็นกอค่อนข้างตรง ไม่ติดเมล็ด ระยะออกดอกสั้น มีระบบรากที่แข็งแรง สูงประมาณ 2-4 เมตร แตกกอดี มีสัดส่วนใบต่อลำต้น สูง เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง ขยายพันธุ์โดยใช้ท่อนพันธุ์ ปัจจุบันหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 นับว่าเป็นหญ้าที่นิยมนำมาปลูกใช้เลี้ยงสัตว์ในกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อและโคนม มากขึ้นเพราะหญ้าสายพันธุ์นี้ที่อายุการตัด 45 วัน มีโปรตีนสูงถึง 19 เปอร์เซ็นต์ และอายุ 60-75 วัน มีโปรตีน 15-18 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรยังนิยมนำหญ้าดังกล่าวให้สัตว์เลี้ยงทั้งสดและแบบหมักที่เพิ่มมูลค่าทางโภชนาการตามข้อมูลที่ทางทีมงานได้สัมภาษณ์ ว่าที่ร้อยตรี ธีวิน ศรีอ้วน เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จ.เชียงราย ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการFARMER INFO จ.เชียงราย ได้ให้คำแนะนำ สูตรหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1อาหารหมัก โปรตีนสูงสำหรับโคนม ด้วยวิธีการง่ายๆดังต่อไปนี้
11 ตุลาคม 2555
41,604
การเลี้ยงปลานิลปัจจุบันมีการเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงแบบกระชังหรือในบ่อดิน เพราะมีตลาดค่อนข้างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาในเรื่องของต้นทุนการเลี้ยง เนื่องจากราคาอาหารปลามีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง คุณคำบ้อ ภูมิช่อ เกษตรกรบ้านเชียงงาม ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เกษตรผู้เลี้ยงปลา และเพาะไข่น้ำจำหน่าย ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาในการลดต้นทุนการเลี้ยงปลาโดยนำเอาไข่น้ำมาเป็นส่วนผสมให้ปลากิน ทำให้ลดต้นทุนได้มาก โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านเจ้าหน้า famer info ขอนแก่น ซึ่งในสูตรนี้ทำได้ไม่ยากเลย เหมาะสำหรับผู้เลี้ยงปลาในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการลดต้นทุนได้มาก
9 ตุลาคม 2555
1,989
ราคาน้ำมัน
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
20.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
21.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
19.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
17.64 บาท
ดีเซล
21.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
25.46 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
24-34°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×