ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
(547 เรื่อง)
11 มกราคม 2556
ปัจจุบันการเลี้ยงจิ้งหรีดเริ่มมีแพร่หลาย เนื่องจากใช้ระยะเวลาการเลี้ยงไม่นาน ประกอบกับการเลี้ยงที่ไม่ยุ่งยาก เพียงให้อาหารเฉพาะในช่วงเช้า ก็สามารถไปทำกิจกรรมด้านการเกษตรอย่างอื่นควบคู่ แต่หากสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดคือต้นทุนค่าอาหารสำเร็จรูปที่ใช้เนื่องจากอาหารที่ให้จิ้งหรีดกินเป็นอาหารไก่เล็กที่มีโปรตีนสูง แต่ราคาก็สูงไปด้วยเช่นเดียวกัน แต่คุณวรรณา อิ่มจันทร์ เกษตรกรบ้านหนองแสง ต.ท่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาในการลดต้นทุนการเลี้ยงจิ้งหรีดโดยนำเอาข้าวแห้งจากการรับประทานในแต่ละวันมาตำผสมให้จิ้งหรีดกิน ทำให้ลดต้นทุนการเลี้ยงได้กว่าครึ่ง อีกทั้งยังเป็นการใช้ประโยชน์จากเศษอาหารที่เหลือในแต่ละวันด้วย และได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านเจ้าหน้า famer info ขอนแก่น จากการลงพื้นที่เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555 ถึงวิธีการลดต้นทุนการเลี้ยงจิ้งหรีดดังนี้
24 ตุลาคม 2555
คุณลุงสมาน ยะธาตุ ทำเกษตรผสมผสานและมีความเชี่ยวชาญด้านประมง อาศัยอยู่ที่ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี บนพื้นที่ 34 ไร่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยธรรมชาติที่รักษาไว้ให้อยู่คู่กับการเกษตร ด้วยใจที่รักการเกษตรจึงได้มีความตั้งใจทำการเกษตรมาตลอด จนได้รับรางวัลความตั้งใจมากมาย เช่น รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติชนะเลิศ ไร่นาสวนผสมระดับจังหวัด ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กปร.) ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา รางวัลโล่สิงห์ทองกับเข็มเชิดชูเกียรติของกระทรวงมหาดไทยระดับเขต และได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ นับว่าเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว และปี 2551 คุณลุงสมานก็ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนของตำบลห้วยแห้ง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
9 เมษายน 2556
22 ตุลาคม 2555
อาหารเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้การเลี้ยงไก่ไข่มีกำไรหรือขาดทุน เนื่องจากต้นทุนการผลิตประมาณ 60-70 % ของต้นทุนทั้งหมดเป็นค่าอาหาร ไก่ไข่นั้นนอกจากจะต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพ การเจริญเติบโตแล้ว ยังต้องนำไปใช้ในการผลิตไข่อีกด้วย การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วนของค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดยการประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาถูกตามฤดูกาลและให้อาหารแก่ไก่กินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ไข่ที่มีคุณภาพและต้นทุนต่ำ คุณบุญล้อม เต้าแก้ว เกษตรกรคลื่นลูกใหม่ได้แนะนำสูตรการทำอาหารไก่ไข่ประหยัดต้นทุน โดยมีวิธีการทำ ดังนี้
13 มิถุนายน 2556
มันเทศ พืชที่เกษตรกรนิยมปลูกกันทั่วไป ส่วนที่ใช้ประโยชน์ในการบริโภคหรือจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรคือ หัวมันเทศ แต่สำหรับคุณขวัญชัย รักษาพันธุ์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จ.ฉะเชิงเทราปี 2551 ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทาง Farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ถึงประโยชน์ของมันเทศนอกจากใช้ส่วนของหัวมันเทศแล้ว\"เถามันเทศ\"ยังเป็นอาหารบำรุงโค-กระบือได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโค-กระบือ ที่อยู่ในช่วงตั้งท้องที่ต้องบำรุงสุขภาพเป็นพิเศษ คุณขวัญชัยแนะนำเกษตรกรที่ปลูกมันเทศหลังจากเก็บเกี่ยวหัวมันเทศแล้ว ให้ทิ้งเถาไว้บนแปลงปลูกจากนั้นรดน้ำและใช้ปุ๋ยอินทรีย์หว่านบำรุงให้เถาและใบมันเทศเจริญเติบโต เพื่อเก็บเกี่ยวทั้งเถาและใบนำไปเป็นอาหารบำรุงโค-กระบือในช่วงตั้งท้อง ซึ่งมีวิธีการในสูตรอาหาร 100 กิโลกรัม ดังนี้
2 ตุลาคม 2556
ราคาน้ำมัน
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.26 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.84 บาท
ดีเซล
28.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-27°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×