ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
(547 เรื่อง)
ลดต้นทุนอาหารจิ้งหรีดจากข้าวเหนียวตากแห้ง
ปัจจุบันการเลี้ยงจิ้งหรีดเริ่มมีแพร่หลาย เนื่องจากใช้ระยะเวลาการเลี้ยงไม่นาน ประกอบกับการเลี้ยงที่ไม่ยุ่งยาก เพียงให้อาหารเฉพาะในช่วงเช้า ก็สามารถไปทำกิจกรรมด้านการเกษตรอย่างอื่นควบคู่ แต่หากสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดคือต้นทุนค่าอาหารสำเร็จรูปที่ใช้เนื่องจากอาหารที่ให้จิ้งหรีดกินเป็นอาหารไก่เล็กที่มีโปรตีนสูง แต่ราคาก็สูงไปด้วยเช่นเดียวกัน แต่คุณวรรณา อิ่มจันทร์ เกษตรกรบ้านหนองแสง ต.ท่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาในการลดต้นทุนการเลี้ยงจิ้งหรีดโดยนำเอาข้าวแห้งจากการรับประทานในแต่ละวันมาตำผสมให้จิ้งหรีดกิน ทำให้ลดต้นทุนการเลี้ยงได้กว่าครึ่ง อีกทั้งยังเป็นการใช้ประโยชน์จากเศษอาหารที่เหลือในแต่ละวันด้วย และได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านเจ้าหน้า famer info ขอนแก่น จากการลงพื้นที่เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555 ถึงวิธีการลดต้นทุนการเลี้ยงจิ้งหรีดดังนี้
24 ตุลาคม 2555
สูตรอาหารเสริม บำรุงไก่
เชื่อว่าการที่ไก่มีสุขภาพดีและแข็งแรงนั้นเป็นสิ่งที่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พึงปรารถนาที่สุด ไม่ว่าจะเป็นไก่ไข่ ไก่เนื้อ หรือแม้แต่ไก่พื้นเมืองก็ตาม หากไก่มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรค ได้ผลผลิตดีตามที่ต้องการ ก็สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียว
14 พฤศจิกายน 2555
การใช้ผลปาล์มดองเป็นอาหารเสริมปลาดุกลดต้นทุน
จากการสัมภาษณ์ คุณสิทธิชัย อติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางโทรศัพท์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 15.30 น. เกี่ยวกับการลดต้นทุนอาหารปลาดุกด้วยการใช้ผลปาล์มดองเป็นอาหารเสริม เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุก
28 ตุลาคม 2559
อาหารเสริมปลาให้ตัวโตและแข็งแรงด้วยข้อไก่สดแบบประหยัด
หลังกลับจากการเดินทางไปทำงานต่างประเทศในปี 2536 ได้เริ่มทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยทำนา ปลูกผัก ไม้ผลและเลี้ยงปลาดุก 1 บ่อ แล้วนำน้ำในบ่อเลี้ยงปลาไปรดพืชผัก ไม้ผล ซึ่งพืชผักที่นำน้ำจากบ่อปลาไปรดได้เจริญเติบโตให้ผลผลิตดี เมื่อนำไปขายทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จึงมีความคิดว่าควรจะเลี้ยงปลาเพิ่มแล้วนำน้ำมารดพืชผัก เพื่อนำพืชผักไปขายจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้น แต่พอทำไปเรื่อย ๆ เห็นรายได้จากการเลี้ยงปลาดุก จึงเพิ่มปริมาณบ่อที่เลี้ยงปลาเรื่อย ๆ จนปัจจุบันมีจำนวน 44 บ่อ คำบอกเล่าของ "คุณลุงถนอม โยธานารถ" เกษตรกรเลี้ยงปลาน้ำจืดในจังหวัดสระบุรี
4 ธันวาคม 2555
น้ำตาลแก้พิษจากแมลงต่อย
จากการสัมภาษณ์ คุณธนวัฒน์ กล่อมเกลี้ยง นักวิชาการเกษตรส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 10.30 น. ทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนำน้ำตาลมาแก้พิษเมื่อถูกสัตว์ต่อย
30 มีนาคม 2560
การเลือกซื้อเนื้อสัตว์
เนื้อสัตว์เป็นอาหารที่มีสารอาหารสำคัญและมีคุณค่ากับ การเจริญเติบโตของร่างกายสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อควาย เนื้อไก่ เนื้อเป็ด
26 ตุลาคม 2555
สูตรอาหารไก่ไข่ แบบลดต้นทุน
สำหรับเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงไก่ไข่ไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนหรือเลี้ยงจำนวนน้อยๆ การลดต้นทุนอาหารไก่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างมาก เพราะในสถานการณ์ปัจจุบันอาหารสัตว์ค่อนข้างราคาสูง รายได้ที่ได้รับอาจไม่คุ้มกับการลงทุน
4 มกราคม 2556
นมควาย คุณค่าจากควายส่งถึงคน
ควาย มี 2 ประเภท คือ ควายปลัก หรือ เจ้าทุยที่เห็นกันทั่วไป อีกประเภทหนึ่งคือ ควายแม่น้ำ เป็นควายให้นมที่ชอบแช่น้ำสะอาด มีหลายพันธุ์ พันธุ์ที่ยอดควายนมคือ พันธุ์มูร่าห์ ส่วนเรื่องคุณค่าน้ำนมไม่ต้องพูดถึง เนื่องด้วยผลวิจัยจากหลายสถาบันเห็นพ้องต้องกันแล้วว่า นมควาย ให้สารอาหารมากว่า นมวัว คือเมื่อเทียบ น้ำนมควายกับน้ำนมวัวในปริมาณที่เท่ากันแล้ว มีมากกว่าถึง 2.5 เท่า คือมีปริมาณไขมัน โปรตีน และแร่ธาตุ มากกว่านมวัว แต่ให้คอเลสเตอรอลต่ำกว่า
24 มกราคม 2556
สูตรอาหารไก่ไข่ต้นทุนต่ำ
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ส่วนใหญ่มักประสบปัญหาขาดทุนเนื่องจากอาหารกระสอบ (อาหารสำเร็จรูป) มีราคาสูงขึ้นทุกปี รายได้จากการขายไข่ไก่มีไม่มาก ทำให้เกษตรกรหันไปประกอบอาชีพอื่นๆแทน
1 กุมภาพันธ์ 2556
เคล็ดไม่ลับในการเลือกซื้อหอยขมก่อนนำมาประกอบอาหาร
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเมนูที่ทำมาจากหอยขม หากจะเลือกซื้อหอยขมตามตลาดสดทั่วไปเพื่อนำมาประกอบอาหารเอง จะต้องเลือกหอยขมที่มีความสดและตัวอ้วน แต่เนื่องด้วยหอยขมมีเปลือกด้านนอก อาจทำให้สังเกตด้วยตาเปล่าได้ยาก ว่าหอยขมที่เราจะซื้อตัวอ้วนหรือมีความสดใหม่หรือไม่ ซึ่งคุณมานพ ปันปา ปราชญ์ชาวบ้าน ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย แนะนำวิธีการเลือกซื้อหอยขมให้ได้ตัวอ้วนสดใหม่ และการเตรียมก่อนนำมาประกอบอาหาร ผ่านทางทีมงานวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย ดังนี้
21 มกราคม 2556
สูตรผมนุ่มสลวยเงางามดุจเส้นไหมด้วยน้ำผึ้ง
อย่างที่เรารู้ๆกันดีว่าน้ำผึ้งมีคุณประโยชน์มากมายทั้งในส่วนของคุณค่าอาหาร เพราะน้ำผึ้งเป็นแหล่งรวมวิตามินและสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายต่อร่างกายของเรานั่นเอง
21 มกราคม 2556
เทคนิคการป้องกันงูไม่ให้เข้าไปอยู่ในสวน
จากการสัมภาษณ์ คุณลุงสมบูรณ์ จันทร์จรุง เกษตรกรชาวสวนยางพาราและผลไม้ คุณลุงบอกว่าเวลาเข้าไปสวนมักเจอกับงู บ่อยครั้งจึงคิดหาวิธีการไล่งูหรือป้องกันงูไม่ให้อยู่บริเวณนั้น
14 มีนาคม 2556
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.96 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.64 บาท
ดีเซล
26.39 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.39 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
18-26°C
เชียงใหม่
16-23°C
นครราชสีมา
13-23°C
ชลบุรี
17-25°C
นครศรีธรรมราช
24-27°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×