ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
(547 เรื่อง)
กระถินเป็นพืชอาหารสัตว์ยอดแย่หรือ
เนื้อหาในเรื่องนี้ เกิดจากการที่ผู้เขียนได้อ่านบทความเรื่อง “พืชอาหารสัตว์ยอดนิยม” ในข่าวสารพืชอาหารสัตว์ ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2540 หน้า 23 –26 เมื่ออ่านจบแล้ว ตัวผู้เขียนเองรู้สึกว่า มีอะไรที่ผิดปกติบางอย่าง กล่าวคือ ในบทความนั้นสรุปว่า จากจำนวนนักวิชาการ 29 คน มีอยู่เพียง 3 คนเท่านั้น ที่รู้จักกระถิน ผู้เขียนเข้าใจเอาเองว่าทุกคนน่าจะรู้จักกระถิน
8 ธันวาคม 2551
9,783
การใช้ใบผักตบชวาในอาหารสุกร
ผักตบชวาเป็นวัชพืชน้ำที่เป็นปัญหาอย่างยิ่ง ต่อการสัญจรทางน้ำและต่อสภาวะแวดล้อม แม้ตลอดเวลาที่ผ่านมา จะได้มีการกำจัดผักตบชวา ตามแหล่งน้ำต่างๆซึ่งสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการกำจัดไปเป็นจำนวนมากแต่ก็ยังไม่สามารถกำจัดให้หมดสิ้นไปได้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจึง ได้ปรับกลยุทธในการกำจัดผักตบชวาโดยหันมาพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาด้วยวิธีการต่างๆเช่นนำมาทำเป็นปุ๋ยหมัก และของใช้ต่างๆเช่นกระเป๋าถือเปลญวนเป็นต้นซึ่งสามารถทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้ดีนอกจากนี้ใบผักตบชวายัง สามารถนำมาเลี้ยงสัตว์ได้ซึ่งจากการวิเคราะห์คุณค่าทางสารอาหารพบว่าใบผักตบชวาเมื่อนำมาตากแห้งมีโปรตีนประมาณ14-20เปอร์เซ็นต์ ไขมัน1-2.5เปอร์เซ็นต์กากหรือเยื่อใยประมาณ17-19เปอร์เซ็นต์เถ้าประมาณ14-15เปอร์เซ็นต์และตรวจไม่พบสารเป็นพิษภัยต่อสัตว์โดย คุณค่าทางสารอาหารนี้จะผันแปรไปขึ้นอยู่กับความอ่อนแก่ของใบผักตบชวาและขึ้นอยู่กับสัดส่วนของก้านและใบโดยทั่วไปถ้าเป็นใบอ่อนจะมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าใบแก่และส่วนของใบจะมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าก้านใบดังนั้นหากเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่อยู่ใกล้แหล่งที่มีผักตบชวา มากหรือจัดหาได้สะดวกก็น่าที่จะหันมาใช้ใบผักตบชวาในการประกอบสูตรอาหารเลี้ยงสุกรเพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าอาหารสุกรในภาวะที่ราคา วัตถุดิบอาหารสัตว์หลักที่ใช้เช่นข้าวโพดปลายข้าว กากถั่วเหลือง และปลาป่น มีราคาแพง
15 ธันวาคม 2551
4,875
วิธีการนำเปลือกสับปะรดมาใช้ในอาหารสัตว์
การเลือกเลี้ยงวัวมีหลายวัตถุประสงค์ และมีหลายวีธี ซึ่งหากไม่มีความรู้และไม่เชี่ยวชาญ ก็อาจจะขาดทุนได้ ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงวัวนม วัวขุน หรือวัวไว้ใช้งาน ซึ่งการเลี้ยงหากเกษตรกรไม่มีความรู้และต้องการผลประโยชน์ที่ได้จากวัวอย่างเดียวก็อาจทำให้เกิดปัญหาแก่ผู้บริโภคได้ เพราะหลายครั้งหลายหน ที่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ออกไปตรวจเนื้อวัวบนเขียงในตลาด มักจะพบสารเร่งเนื้อแดง ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคมาก ทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้ นั่นหมายถึงผู้เลี้ยงขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค แต่คุณประสงค์ เจาะกระจาย เป็นผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงวัวขุนมากว่า 26 ปี สามารถเลี้ยงวัวขุนปลอดสารพิษได้ถึง 100% โดยมีระบบการเลี้ยงที่ได้มาตราฐาน และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ซึ่งการเลี้ยงวัวขุนจริงๆ ไม่ยาก แต่วีธีการดูพันธุ์ที่ดีแบบง่ายมีดังนี้
19 มกราคม 2552
12,119
สูตรอาหารหมูประหยัดทุน
คุณวิทยา นาระต๊ะ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จ.เชียงใหม่ เกษตรกรที่มีความโดดเด่นเรื่องการปลูกการผลิตและการแปรรูปสตอร์เบอร์รี่อินทรีย์แล้ว ยังเป็นหมอดินประจำอำเภอ และเป็นวิทยากรให้กับเกษตรกรในอีกหลายเรื่อง ปัจจุบันนี้ทั้งราคาเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงราคาอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นด้วย วันนี้จะนำเรื่องของการลดต้นทุนในการผลิตอาหารหมู ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิต วัสดุอุปกรณ์หาง่าย หมูโตเร็ว มาฝากครับ
2 กุมภาพันธ์ 2552
4,110
วิธีการทำอาหารปลาประหยัดต้นทุน
จะเป็นปลาดุก ปลาหมอ ปลานิล ปลาตะเพียน เลี้ยงแล้วรับรองว่าไม่เหลือเงินแน่ๆ ถ้าต้องอาศัยหัวอาหารที่ราคาแพงลองมาใช้สูตรนี้กันก่อนรับรองว่า ลดต้นทุนมากกว่า 80 % ปลาโตเร็ว
2 กุมภาพันธ์ 2552
2,729
การเลี้ยงโคขุนด้วยกากสลัดจ์ปาล์มและกากปาล์มน้ำมัน
การเลี้ยงโคขุนโดยใช้วัสดุที่เหลือจากทางการเกษตร และโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ กากสลัดจ์ปาล์มน้ำมัน กากปาล์มน้ำมัน ฯลฯ ซึ่งจังหวัดชุมพรมีปริมาณสิ่งเหล่านี้ที่ค่อนข้างมากหากไม่มีการนำมาพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์จะก่อให้เกิดปัญหาด้านปริมาณขยะเพิ่มขึ้น และปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อไป เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชุมพรจึงได้มีการนำกากสลัดจ์ปาล์ม ซึ่งเป็นผลผลิตที่ไม่ต้องการของโรงงานปาล์มน้ำมันในขบวนการสุดท้าย โดยจะใช้กากสลัดจ์ปาล์มมาเลี้ยงสัตว์ ในสภาพที่เป็นกากสลัดจ์ปาล์มสด เนื่องจากสลัดจ์ปาล์มดังกล่าวมีกลิ่นหอมสัตว์จึงชอบกินมาก การเลี้ยงโคขุนในรูปแบบของ ดาบตำรวจสมศักดิ์ เผดิม หรือพี่แอ๊ด มีอาชีพหลักคือข้าราชการตำรวจ และมีอาชีพเสริมคือการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ ต.นาทุ่ง จ.ชุมพร
10 กุมภาพันธ์ 2552
16,011
การทำอาหารหมักสำหรับการเลี้ยงแพะ
คุณแวดาโอ๊ะได้อธิบายถึงวิธีการทำอาหารหมักให้แพะโดยวิธีการง่ายๆและยัง สามารถเพิ่มโปรตีนให้กับแพะเนื้อที่ทางเกษตรกรเลี้ยงให้สมบูรณ์
10 กุมภาพันธ์ 2552
2,365
วิธีการทำอาหารเสริมในการเลี้ยงผึ้ง
การเลี้ยงผึ้ง เกิดจากสาเหตุที่น้ำผึ้งเริ่มหายาก เนื่องจากป่าไม้ถูกทำลาย ผึ้งและสัตว์ป่าขาดที่อยู่อาศัย การเลี้ยงผึ้งนอกจากจะได้น้ำผึ้งมาบริโภคแล้ว ยังสามารถนำผลผลิตจากผึ้ง มาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ด้วย เช่น ด้านโภชนาการ การให้อาหาร ปกติแล้วผึ้งจะออกหาอาหารกินเอง อาหารของพืชแบ่งเป็น 2 อย่างหลักๆ คือน้ำหวาน กับเกสรดอกไม้ ซึ่งในช่วงหน้าหนาวที่มีดอกไม้ แต่ในช่วงหน้าฝน และหน้าแล้งอาหารจะหายาก เราจะต้องหาอาหารมาให้มัน โดยใช้น้ำตาลมาละลายน้ำ เป็นน้ำเชื่อมใส่ในคอน
10 กุมภาพันธ์ 2552
2,537
วิธีการเพาะเลี้ยงหนอนเพื่อเป็นอาหารสัตว์
เจ้าอาวาสสุวรรณ ภาเวสุโย ใช้บริเวณรอบ ๆ วัดป่ายาง เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงครบวงจร ทั้งให้ความรู้และเปิดอบรมสำหรับคนที่สนใจ ให้ชาวบ้านได้มีรายได้เสริมอยู่ตลอดเวลา มีการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ และมีสหกรณ์ของกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด สมาชิกกลุ่มได้ทำขึ้นเอง เน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาช่วย มีคนแวะเวียนเยี่ยมเยียนเสมอ ทำให้วัดป่ายางเป็นที่ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนได้เป็นอย่างดี มีทั้งเรื่องพืช เรื่องสัตว์ เรื่องข้าว ครบครันในวันนี้ขอแนะนำภูมิปัญญาท้องถิ่นของวัดป่ายางจำนวน 2 เรื่อง คือ 1) การเลี้ยงปลวกและหนอนเพื่อเป็นอาหารสัตว์ 2) การกำจัดหอยเชอรี่ สามารถนำไปใช้ได้ในทุกท้องที่
12 กุมภาพันธ์ 2552
6,115
วิธีการทำสูตรอาหารเป็ดใช้เอง
ปัจจุบันอาหารสัตว์จะมีราคาแพงมาก ทำให้เกษตรกรหลายราย ต้องล้มเลิกอาชีพการเลี้ยงสัตว์ที่เคยทำมา และหันไปประกอบอาชีพอื่นกันแทน ไม่แตกต่างจากชุมชนบ้านท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีฯ อดีตเคยมีอาชีพทำนา แต่เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออำนวย จึงหันมาเลี้ยงเป็ดแทน เมื่อเลี้ยงไประยะหนึ่งอาหารสัตว์มีราคาแพงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้คุณสมปอง บุญญานุพงศ์ หาวิธีทำอาหารเป็ดเอง โดยใช้วัสดุทางธรรมชาติหาได้ตามท้องถิ่น และประสบความสำเร็จมาก จึงแนะนำสูตรอาหาร เพื่อเป็นข้อมูลให้เกษตรกรคนอื่น ดังนี้
23 กุมภาพันธ์ 2552
13,506
ราคาน้ำมัน
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.66 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.44 บาท
ดีเซล
26.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.69 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-29°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
21-30°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×