สัตว์เลี้ยงและสัตว์สวยงาม
(77 เรื่อง)
บ่อหรือภาชนะที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงปลาทอง
บ่อหรือภาชนะที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง
19 ตุลาคม 2555
อาหารปลาทอง
อาหารธรรมชาติ ถึงแม้ปลาทองจะเป็นปลาที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร (Omnivorous)แต่ในธรรมชาติชอบกินอาหารพวกลูกน้ำ ไรแดง (Moina) ไรสีน้ำตาล (Artemia) หนอนแดง และไส้เดือนน้ำ อาหารมีชีวิตเหล่านี้มีคุณค่าทางอาหารสูงทำให้ปลาโตเร็วมีความสมบูรณ์ทางเพศดีเหมาะสมต่อการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาทอง โดยให้วันละ 2-3 ครั้ง อาหารธรรมชาติจะให้ในสภาพที่มีชีวิตหรือตายแล้วก็ได้ หากเป็นอาหารที่ตายแล้วต้องให้ปริมาณที่พอเหมาะ ถ้ามีอาหารเหลือต้องรีบดูดทิ้งทันที เนื่องจากอาหารที่เหลือจะทำให้น้ำเน่าเสียและเกิดโรคได้
19 ตุลาคม 2555
การเตรียมปลาเพื่อการเพาะพันธุ์
การเพาะพันธุ์ปลาทองเพื่อให้ได้ลูกปลาที่มีคุณภาพและปริมาณมากจำเป็นต้องมีการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่มีความสมบูรณ์ซึ่งมีเทคนิคในการเตรียมพ่อแม่พันธุ์ปลา ดังนี้
19 ตุลาคม 2555
การเพาะพันธุ์ปลาทอง
ในช่วงฤดูฝน เป็นช่วงเวลาที่ปลาทองจะผสมพันธุ์วางไข่ ก่อนหรือหลังระยะดังกล่าว ก็อาจเพาะพันธุ์ได้บ้างแต่เป็นส่วนน้อย ปลาทองจะถึงวัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุประมาณ 4-6 เดือน แต่ช่วงที่เหมาะสมคืออายุ 7-8 เดือน และจะวางไข่ไปเรื่อย ๆ จนอายุ 6-7 ปี แต่เนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนปลาสามารถวางไข่ได้เป็นระยะเวลาหลายเดือนใน 1 ปี จึงทำให้อายุใช้งานของพ่อแม่พันธุ์น้อยลงคือประมาณ 2 ปีผู้เลี้ยงก็จะต้องหาพ่อแม่พันธุ์ใหม่
19 ตุลาคม 2555
การฟักไข่และการอนุบาล
การฟักไข่และการอนุบาลลูกปลาทอง
19 ตุลาคม 2555
การเลี้ยงปลาทอง
หลังจากที่อนุบาลลูกปลาทองได้ 2-4 สัปดาห์ สามารถนำลูกปลาทองไปเลี้ยงในบ่อขนาดใหญ่ โดยแยกวิธีการเลี้ยงได้ 2 รูปแบบ คือ
19 ตุลาคม 2555
วิธีการสังเกตปลาป่วย
การเลี้ยงปลาทองให้มีคุณภาพจำเป็นต้องมีการดูแลเอาใจใส่ที่ดี แต่ในบางครั้งเมื่อสภาพอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ซึ่งพบว่าต้นฤดูฝนปลาที่เลี้ยงไว้ที่กลางแจ้งมักจะเกิดการล้มป่วยและตายโดยไม่รู้สาเหตุ ทั้งนี้เป็นเพราะก่อนฝนตกอากาศจะร้อนอบอ้าว แต่พอฝนตกลงมาอากาศก็เย็นลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับคุณสมบัติของน้ำก็เปลี่ยนไปอีกด้วยทำให้ปลาปรับสภาพไม่ทันจึงมักเกิดการล้มป่วย
19 ตุลาคม 2555
โรคปลาและวิธีการรักษา
โรคปลาทองและวิธีการรักษา
19 ตุลาคม 2555
โรค Koi Herpes Virus
โรค Koi Herpes Virus นับเป็นโรคที่สำคัญโรคหนึ่งในปลาคาร์พ เนื่องจากมีอัตราการตายสูงก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ในประเทศไทยยังไม่เคยมีรายงานการเกิดโรค แต่ก็ควรระมัดระวัง เนื่องจากมีการนำเข้าปลาคาร์พจากต่างประเทศ มีรายงานการเกิดโรคนี้ครั้งแรกในประเทศอิสราเอล ในปี 2541 จากนั้นได้แพร่ระบาดไปในหลายประเทศ ได้แก่ เบลเยี่ยม เดนมาร์ค อังกฤษ เยอรมนี เนเธอแลนด์ ล่าสุดในเดือนตุลาคม 2546 ได้มีการระบาดครั้งใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นที่จังหวัด Ibaraki (ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงโตเกียว) ซึ่งข้อมูลทางการข่าวรายงานว่าปลาคาร์พตายถึง 1,124 ตัน เสียหายเป็นเงิน 280 ล้านเยน
24 ตุลาคม 2555
การดูแลสุนัขหลังฉีดวัคซีน
สุนัขเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ของมนุษย์ อีกทั้งยังมีความน่ารักในตัว สุนัขจึงเป็นสัตว์ที่เราอยากทำความรู้จักให้มากขึ้น และอยากอยู่ร่วมด้วยตลอดไป
5 พฤศจิกายน 2555
เทคนิคป้องกันสัตว์เลี้ยงจากโรคหัวใจและสัญญาณเตือนเมื่อสัตว์เลี้ยงเป็นโรคหัวใจ
โรคหัวใจเกิดขึ้นได้ทั้งในสุนัขและแมว โดยอาจมีสาเหตุมาจากความผิดปกติในโครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจ หรือความผิดปกติของหัวใจตั้งแต่แรกเกิด อาการของโรคหัวใจ หรือที่เรียกว่าหัวใจล้มเหลว ทำให้ระบบไหลเวียนเลือดผิดปกติ เป็นผลให้เนื้อเยื่อและอวัยวะสำคัญต่างๆ ของร่างกายมีออกซิเจนและสารอาหารต่างๆ ไปเลี้ยงน้อยลง ซึ่งอาการอาจแสดงให้เห็นตั้งแต่แรกเกิดหรือเกิดตามมาภายหลัง
26 พฤศจิกายน 2555
การดูแลลูกสุนัขและลูกแมวแรกเกิด
จากการสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ Farmer Info ของสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร สัมภาษณ์นายทศพร เกษมทรัพย์ สัตวแพทย์เฉพาะทางสัตว์เล็กและสัตว์เลี้ยง ได้กล่าวว่า การดูแลลูกสุนัขและลูกแมวช่วงแรกเกิดจนถึงอายุ 30 วัน เป็นช่วงสำคัญมากต้องให้การบำรุงดูแลลูกสุนัข ลูกสุนัขจะเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง หรืออ่อนแอตายไปก็ช่วงอายุนี้ ยิ่งลูกสุนัขและลูกแมวคอกไหนไม่มีแม่หรือแม่ไม่สามารถเลี้ยงได้ยิ่งต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
18 ธันวาคม 2555
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-34°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×