สัตว์น้ำเค็ม
(146 เรื่อง)
เทคนิคการวางลอบดักลูกปลาเก๋า
ปลาเก๋าเป็นปลาในน่านน้ำเขตแนวพื้นที่น้ำเค็ม ซึ่งเกษตรกรชาวประมงส่วนใหญ่มักจะมีการดักจับลูกพันธุ์จากธรรมชาติมาเลี้ยงต่อเพื่อการจำหน่าย แต่บางครั้งการวางลอบดักจับลูกพันธุ์ปลาเก๋า ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย หากไม่รู้แหล่งที่ลูกปลาเก๋าอยู่อาศัย รวมไปถึงเทคนิคการวางลอบดักลูกปลาเก๋าซึ่งแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน ทำให้บางพื้นที่ได้ลูกพันธุ์ปลาเก๋าน้อย ซึ่งไม่คุ้มค่ากับการออกหาในแต่ละครั้ง ดังนั้นเทคนิคการวางลอบดักลูกปลาเก๋าจึงจำเป็นมากในการดักจับมาขาย ซึ่งคุณพงศกร เร่งจิต เกษตรกรหมู่บ้านโขมง หมู่ 1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี มีเคล็ดลับในการดักจับลูกปลาเก๋ามาฝาก เพราะเป็นวิธีที่ คุณพงศกร เร่งจิต ใช้มาตลอดที่ทำการประมงและผลที่ออกมาก็คุ้มค่า โดยการวางลอบแต่ละครั้งจะได้ผล 100%
30 กันยายน 2552
วิธีการเพิ่มมูลค่าปลาทูแขก
การถนอมอาหารมีหลากหลายวิธี โดยเฉพาะการนำปลามาทำการถนอมอาหารเพื่อที่จะสามารถเก็บรักษาและสามารถนำมารับประทานไว้ได้ในระยะเวลานานๆ “ปลาทูแขก” ก็สามารถนำมาทำการถนอมอาหารได้ ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้
5 ตุลาคม 2552
การเลี้ยงหอยนางรมแบบประยุกต์
การเลี้ยงหอย ไม่ว่าจะเป็นหอยแครง หอยนางรม หรือหอยแมลงภู่ ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เทคนิคเฉพาะตัวและความเชี่ยวชาญอย่างมาก เนื่องจากว่าจะต้องรู้วิธีการแก้ปัญหาต่างๆ และการเลี้ยงหอยในทะเลถือว่าเป็นการเลี้ยงแบบอ้างอิงธรรมชาติมากที่สุด โดยให้หอยกินอาหารตามแหล่งน้ำและแหล่งธรรมชาติจะช่วยให้หอยโตเร็ว แต่ในส่วนของคุณวสันต์ แสนสวัสดิ์ก็เป็นอีกหนึ่งเกษตรกรที่มีอาชีพเลี้ยงหอย และมีวิธีการเลี้ยงหอยในแบบที่แตกต่างจากคนอื่น โดยการใช้ขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วมาเป็นองค์ประกอบในการเลี้ยงหอยนางรม
3 ธันวาคม 2552
วิธีป้องกันนกลงกินปลาในบ่อปลา
การใช้ถุงพลาสติกสีขาวไล่นกในบ่อเลี้ยงปลากะพงขาว มีวิธีการทำดังต่อไปนี้
22 มกราคม 2553
การแปรรูปน้ำพริกกุ้งขาวคั่วแห้ง
น้ำพริกกุ้งขาวคั่วแห้งเป็นอีกหนึ่งชนิดอาหารที่ได้มาจากการแปรรูปอาหารทะเลเพื่อเพิ่มมูลค่ารวมทั้งมีรสชาติที่อร่อยถูกปากคนทั่วไป โดยมีส่วนผสมและวิธีการทำดังนี้
15 มีนาคม 2553
การทำปลาหมึกสามรส
ปลาหมึก 3รส เป็นอีกหนึ่งชนิดอาหารทานเล่นที่มีรสชาดอร่อยเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนทั่วไป นอกจากนั้นการทำปลาหมึก 3 รส ไว้รับประทานยังถือเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งที่ ทำให้วัตถุดิบซึ่งก็คือตัวปลาหมึกมีอายุการเก็บรักษาไว้รับประทานได้นานยิ่ง ขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าโดยการแปรรูปผลผลิตจากการประมง ซึงมีวิธีการดังนี้
24 พฤษภาคม 2553
การกำจัดเห็บปลากะพงโดยใช้เปลือกสับปะรด
จากการสัมภาษณ์ คุณปัญจมาพร ทองเกลี้ยง เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงในกระชัง พื้นที่ตำบลบางไทร อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555 เวลา 13.20 น. เกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดเห็บปลาที่อาจจะเกิดขึ้นกับปลากะพงในกระชัง และสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงได้
6 กรกฎาคม 2555
การเลี้ยงกุ้งร่วมกับสาหร่ายไส้ไก่
จากการลงพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ สัมภาษณ์ คุณประจวบ คำขาว นักวิชาการประมง ในวันที่ 08 มิถุนายน 2555 เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งร่วมกับสาหร่ายไส้ไก่ ซึ่งวิธีนี้ใช้ได้ทั้งกับการเลี้ยงกุ้งกุลาดำและกุ้งขาวแวนนาไม โดยกุ้งที่เลี้ยงร่วมกับสาหร่ายไส้ไก่มีอัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตดี วิธีการนี้เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีความเค็มของน้ำตั้งแต่ 0-15 พีพีที ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสาหร่ายไส้ไก่ ที่สำคัญลักษณะพื้นบ่อควรมีเปลือกหอยหรือเศษก้อนหินหรือวัสดุเล็กๆ ที่สาหร่ายสามารถยึดเกาะได้กระจายอยู่บนพื้นบ่อ
9 กรกฎาคม 2555
การป้องกันโรคเรืองแสงในกุ้ง
คุณเปรียวพันธ์ ขวัญช่วย นักวิชาการประมง ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ในศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555 เวลา 11.00-11.30 น. ถึงการป้องกันและรักษาสมดุลในบ่อกุ้ง การดูแลรักษาพื้นก้นบ่อให้สะอาด หากพื้นบ่อเน่า มีการสะสมมาจากการเลี้ยงรอบที่ผ่านมา เกิดขี้แดด สีน้ำล้มบ่อย ๆ หรือแม้แต่การให้อาหารมากเกินไป จะทำให้คุณภาพน้ำมีปัญหาเรื่องสีน้ำเข้มจัด และพีเอชสูง ตามมา การแพร่ระบาดของเชื้อก็เร็วขึ้น กุ้งจะติดเชื้อและเกิดการตายได้มากขึ้น
7 สิงหาคม 2555
เทคนิคการรักษาโรคขี้ขาวในกุ้ง
จากการเข้าพบคุณเปรียวพันธ์ ขวัญช่วย นักวิชาการประมง วันที่ 20 กันยายน 2555 ณ ห้องนักวิชาการประมง ได้กล่าวว่า การระบาดของโรคขี้ขาวในกุ้งทะเลเลี้ยง โดยเฉพาะในกุ้งขาวแวนนาไม เป็นกุ้งที่นิยมเลี้ยงมากที่สุดในปัจจุบัน ส่งผลกระทบอย่างมากทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง ทำให้ผู้เลี้ยงกุ้งมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เพราะกุ้งมีอัตราการเจริญเติบโตช้า ผู้เลี้ยงส่วนใหญ่ ต้องจับกุ้งขายก่อนกำหนด และมีอัตราการรอดต่ำ รวมทั้งอาจทำให้ผู้แปรรูปกุ้งเสียโอกาสทางการตลาด นอกจากนี้มีแนวโน้มว่า โรคนี้จะอยู่กับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลไทยไปตลอด เนื่องจากเชื้อสามารถเจริญเติบโต และแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว
5 พฤศจิกายน 2555
สร้างรายได้เพิ่มด้วยการทำปลาหมึกตากแห้ง
จังหวัดชุมพรเป็นพื้นที่ติดทะเล เป็นทะเลฝั่งอ่าวไทย ในเรื่องอาหารทะเลนั้นหาทานได้ง่าย สด สะอาด ทุกวัน หรือจะนำอาหารทะเลที่มีวัตถุดิบมากอยู่แล้วในพื้นที่มาแปรรูปในรูปแบบการถนอมอาหารก็ได้ ซึ่งสามารถนำมาแปรรูปได้ทุกชนิด จากการสัมภาษณ์ คุณอุไรวรรณ ศรีประโค เกษตรกรผู้มีอาชีพทำปลาหมึกตากแห้งจำหน่าย แห่งพื้นที่ ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร โดยคุณอรวรรณ รักษาผล ในรายการ Farmer Info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร เวลา 13.30 น. วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2555 ในหัวข้อเรื่อง การทำปลาหมึกตากแห้งไว้ทานเองหรือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมว่ามีเทคนิคและขั้นตอนวิธีการทำอย่างไร
30 มีนาคม 2560
การล้างหอยแมลงภู่ให้สะอาดแบบง่ายๆ
หอยแมลงภู่ เป็นอาหารที่หลายคนชื่นชอบ นิยมรับประทานกันทั้งแบบสดๆและปรุงสุก การที่จะประกอบอาหารโดยการใช้หอยแมลงภู่นั้น หอยแมลงภู่ต้องสดๆและต้องสะอาด ถึงจะมีรสชาติที่อร่อย จะต้องมีวิธีการล้างหอยแมลงภู่อย่างถูกวิธี
30 มีนาคม 2560
ราคาน้ำมัน
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
23-33°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-31°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×