สัตว์น้ำจืด
(3 เรื่อง)
ปลาทับทิม
เทคนิคป้องกันปลาเกิดบาดแผลขณะขนย้าย
ปกติเวลาทำการขนย้ายพันธุ์ปลาจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งมักเกิดปัญหาปลาเกิดบาดแผลเนื่องจากแออัด หรือปลาทำร้ายกันเอง จนทำให้ปลาตายได้ และทำให้ผู้เลี้ยงเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นคือการซื้อพันธุ์ปลาใหม่นั่นเอง
23 กุมภาพันธ์ 2558
666
เทคนิคการเลี้ยงปลากระชังแบบผสมผสาน ลดปัญหาการเกิดโรค
จังหวัดชัยนาทเป็นแหล่งกสิกรรมที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์พร้อมไปด้วยทรัพยากรแร่ธาตุ ทรัพยากรแหล่งน้ำที่ไหลผ่านตัวจังหวัด นั่นคือ แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งในปัจจุบันน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการทำการเกษตร เช่น การทำนา การทำสวน ทำไร่ เป็นหลัก จากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง 2 ฝั่งทำให้เกษตรกรจังหวัดชัยนาทนั้นมีทางเลือกที่จะประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง
31 พฤษภาคม 2560
2,455
รูปแบบการเสี้ยงปลาทับทิมในบ่อดิน ของชุมชนริมน้ำมูล
คุณสำเนียง ทิพย์นาง เกษตรกรบ้านดอนหนองบัว ต. แสนสุข อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี อาชีพหลัก คือ ทำโรงงานแหนม แต่เนื่องจากมีความสนใจในด้านการเกษตร และต้องการหารายได้เสริม บวกกับมีพื้นที่ คุณสำเนียงจึงได้ทำการขุดบ่อเลี้ยงปลา รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 6 ปี
21 มกราคม 2554
26,717
  • 1
ราคาน้ำมัน
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.96 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.64 บาท
ดีเซล
26.39 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.39 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
23-30°C
เชียงใหม่
17-28°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-31°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
24-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×