สัตว์น้ำจืด
(17 เรื่อง)
ปลานิล
วิธีทำน้ำหมักชีวภาพใช้ในบ่อปลา
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ Farmer Info ได้พบกับปราญช์ผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงปลานิล ลุงเจริญ ตาถาวรรณ บ้านแม่ฮ้อยเงินเหนือ ม.1 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ อายุ 60 ปี โทรศัพท์ 081-0346860 , 053-840605ทำการเกษตร เลี้ยงปลานิล , ปลูกลำไย พื้นที่ทางการเกษตรจำนวน 4 ไร่ 2 งาน
13 มีนาคม 2552
3,908
การป้องกันนกกาน้ำกินปลาในบ่อ
ทีมงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครศรีฯได้ลงพื้นที่ ม.1 บ้านสว่าง ต.ท่าซัก อ.เมือง นครศรีธรรมราช ไปพบกับคุณสมเกียรติ หรหมทอง เพื่อขอข้อมูลในการทำการเกษตร ก็ได้พบว่าคุณสมเกียรติ มีภูมิปัญญาหลายอย่างที่แต่ละคนไม่คาดคิดว่าบางสิ่งบางอย่าง สามารถนำมาใช้ป้องศัตรูที่จะมาทำลายผลผลิตการเกษตรได้
12 พฤษภาคม 2552
7,294
วิธีทำเหยื่อตกปลาจากเส้นก๋วยเตี๋ยว
การหาปลาตามธรรมชาตินั้น ในแต่ละพื้นที่ก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป นายอรุพล กาญจนาวิล เกษตรกรชาวสวนผลไม้ซึ่งมีอาชีพทำสวนเป็นหลัก และจับปลาขายเป็นอาชีพเสริม แต่มีเคล็ดลับที่น่าสนใจ ในการจับปลา วันนี้จึงมีหนึ่งเคล็ดลับการจับปลามาฝากเพื่อนเกษตรกรนั่นคือการ ทำเหยื่อตกปลาสูตรเส้นก๋วยเตี๋ยว ซึ่งใช้ได้ผลดี
27 กรกฎาคม 2552
18,224
การสร้างอาหารปลากินพืช
การเลี้ยงปลานิล ที่โตช้า และค่าอาหารสูง ทำให้มีผู้ที่เพาะเลี้ยงน้อย แม้แต่จะเลี้ยงไว้บริโภคเองก็ยังไม่อยากเลี้ยง ถ้าปล่อยไว้โดยไม่ให้อาหารก็ตัวเล็ก ไม่โต เวลาไปซื้อก็ราคาแพง
26 ตุลาคม 2552
6,266
การลดต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงปลา
ปลาส่วนใหญ่สามารถกินมูลสุกรได้โดยตรง และมูลส่วนที่เหลือที่ปลากินไม่หมดจะเป็นอาหารของแพลงตอนสัตว์ ซึ่งถือเป็นอาหารที่ดีของปลาในลักษณะ “น้ำเขียว” ปริมาณมูลที่จะให้ขึ้นอยู่กับชนิดของปลาที่เลี้ยง อัตราการปล่อยปลา รวมทั้งสภาพอากาศที่ต่างกันในแต่ละฤดูกาล ซึ่งวิธีการนี้นอกจากจะประหยัดต้นทุนในเรื่องของอาหารปลาแล้วยังเป็นวิธีการที่ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ เนื่องจากมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก
12 มกราคม 2553
4,484
น้ำหมักมะขามป้อมเสริมวิตามิน C ให้พ่อแม่พันธุ์ปลา
มะขามป้อม เป็นพืชสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่คุณจำนงค์ บุญเลิศ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2551ได้คิดค้นเพื่อนำมาปรับใช้กับการเลี้ยงปลา และได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงานวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงราย ด้วยเหตุผลที่ว่า มะขามป้อมเป็นผลไม้ที่มีวิตามิน C สูง หาง่ายในท้องถิ่นและยังมีราคาถูก สามารถนำมาหมักแล้วนำไปผสมอาหารปลาให้กับพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ปลาได้กิน สามารถใช้ได้กับปลาน้ำจืดทุกชนิด ช่วยให้พ่อแม่พันธุ์แข็งแรงมีภูมิต้านทานโรค เกษตรกรทั่วไปสามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้
11 มกราคม 2556
4,459
การช่วยเหลือปลาในบ่อดินที่ไม่ได้ขนาดลงกลับบ่อเพื่อเลี้ยงใหม่
จากการสัมภาษณ์ คุณฤทธิชัย ภูเดร์กาเก็ง เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ.2556 เวลา 10.10 น. ทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับการการช่วยเหลือปลานิลในบ่อดินในกรณีปลาไม่ได้ขนาดติดมาตอนจับจำหน่าย
7 กุมภาพันธ์ 2556
1,456
น้ำหมักเปลือกส้มปรับสภาพน้ำ-ฆ่าเชื้อโรคในบ่อปลา
การเลี้ยงปลาในบ่อดิน หรือบ่อปูน เกษตรกรควรเอาใจใส่เรื่องสภาพน้ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการเจริญเติบโต ถ้าพบปัญหาน้ำเน่าเสียควรปรับสภาพน้ำหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำออกจากบ่อ ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาจะมีวิธีการต่างๆในการดูแลสภาพน้ำในบ่อปลาของตนเอง แต่วิธีการของ คุณเปลี่ยน ศรีวิชัย ปราชญ์ปลานิลจังหวัดเชียงใหม่ ได้ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการดูแลสภาพน้ำในบ่อปลานิลของตนเองด้วยการทำ "น้ำหมักเปลือกส้ม"และเผยแพร่สูตรนี้ผ่านทางรายการ Farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการทำ น้ำหมักเปลือกส้มปรับสภาพน้ำ-ฆ่าเชื้อโรคในบ่อปลา ดังนี้
7 กุมภาพันธ์ 2556
2,776
เทคนิคการใช้รำละเอียดคลุกเคล้าหัวอาหารให้ปลานิลในช่วงอากาศเย็น
ปัจจุบันการเลี้ยงปลา เป็นอาชีพหนึ่งที่มีผู้สนใจจำนวนมากขึ้น เนื่องจากสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงได้มากและใช้เวลาไม่นานมากด้วย แต่ในช่วงอากาศเย็นหรือช่วงหน้าหนาว เกษตรกรผู้เลี้ยงมักพบปัญหาเรื่องปลาไม่กินอาหารจำนวนมาก ทำให้ปลาที่เลี้ยงไม่โตและเกิดน้ำเน่าเสียในบ่อเลี้ยง ดังนั้นนายสนิท ชูเวช เกษตรกรหมู่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เกษตรกรผู้ที่เลี้ยงปลามานานกว่า 5 ปี จึงได้แนะนำเทคนิคการใช้รำละเอียดคลุกเคล้าหัวอาหารให้ปลานิลในช่วงอากาศเย็น เพื่อป้องกันปัญหาปลาไม่กินอาหารเพื่อให้คนที่เลี้ยงปลานิลได้ลองนำไปใช้ดู ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM 106.25 MHz. เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรที่สนใจได้นำไปใช้ต่อไป
24 พฤศจิกายน 2559
3,018
ฮอร์โมนน้ำซาวข้าวกับเปลือกไข่เพิ่มแคลเซียมให้กับปลา
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา ได้พบปราชญ์เกษตรกรคนเก่งจากจังหวัดชัยภูมิ อย่างคุณประสิทธิ์ กุดชุ่มแสง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองชุมแสง ตำบลกุดชุ่มสง อำเภอหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ สำหรับวันนี้ก็มีองค์ความรู้ ดีๆ ง่ายๆ ประหยัดเวลาและลดต้นทุน ทำแล้วได้ผลดีมาฝากกัน เป็นการทำฮอร์โมนน้ำซาวข้าวกับเปลือกไข่เพื่อเพิ่มแคลเซียมให้กับปลา ซึ่งวิธีการง่ายๆ มาแนะนำ ดังนี้
11 สิงหาคม 2560
2,025
ราคาน้ำมัน
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
35.56 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.94 บาท
ดีเซล
27.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×