สัตว์น้ำจืด
(28 เรื่อง)
ปลานิล
วิธีการปล่อยลูกปลาลงเลี้ยงในบ่อ
ลุงเจริญ ตาถาวรรณ บ้านแม่ฮ้อยเงินเหนือ ม.1 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ อายุ 60 ปี โทรศัพท์ 081-0346860 , 053-840605 ทำการเกษตร เลี้ยงปลานิล , ปลูกลำไย พื้นที่ทางการเกษตรจำนวน 4 ไร่ 2 งาน ได้แนะนำการเลี้ยงปลานิลและวิธีการปล่อยปลาลงเลี้ยงในบ่อซึ่งมีวิธีการดังนี้
13 มีนาคม 2552
6,262
การทำน้ำหมักชีวภาพบำบัดน้ำเสียในบ่อปลา
คุณสมพร กุญบุญ นักวิชาการระดับชำนาญการ ประจำสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ได้แนะนำสูตรการทำแบคทีเรีย เพื่อบำบัดน้ำเน่าเสีย.. การบำบัดน้ำเสียในบ่อน้ำ บ่อเลี้ยงปลาธรรมชาติ ด้วยสูตร 1:3:10 .. กากน้ำตาล :พืชผักสวนครัวที่เหลือจากการใช้ : น้ำปราศจากคลอลีน โดยหมักไว้ในถังพลาสติกขนาดใดก็ได้ทิ้งไว้ 3 เดือน ก็จะเป็นจุลินทรีย์ท้องถิ่น ..
20 มีนาคม 2552
5,208
วิธีแก้ปัญหาปลาช็อคในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
ด้วยอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยในช่วงก่อนหน้านี้และช่วงนี้ เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออก ทำให้ปลาที่เลี้ยงไว้ในบ่อดินเกิดอาการช๊อคตายเนื่องจากปรับสภาพตัวเองไม่ทัน และทำให้แพลงตอนตายเพราะไม่มีออกซิเจนพอ ด้วยเหตุนี้มีเกษตรกรหลายรายที่กำลังเลี้ยงปลาโดยเฉพาะปลานิลต้องประสบกับปัญหาปลาตายเกือบทั้งบ่อเมื่อเวลาที่ฝนตกลงมาทำให้สภาพน้ำภายในบ่อเปลี่ยนไป
5 มิถุนายน 2552
3,491
วิธีเพาะพันธุ์ปลานิลอย่างง่าย
สำหรับผู้ที่สนใจเลี้ยงปลาส่วนมากมักจะมีความจำเป็นที่จะต้องซื้อพันธุ์ปลา จากแหล่งเพาะพันธุ์มาเลี้ยง แต่สำหรับผู้นำเกษตรกรคนเก่ง แห่งบ้านพุละมะลอก นายบำรุง เปรมทอง ได้คิดหาวิธีการที่สามารถเพาะขยายพันธุ์ลูกปลานิล ซึ่งเหมาะสมสำหรับผู้ทำการเกสรแบบผสมผสาน เพราะช่วยลดต้นทุนการซื้อพันธุ์ปลา และยังสามารถจำหน่ายลูกปลาเป็นรายได้เสริมด้วย
18 ธันวาคม 2552
5,648
ด่างทับทิมปรับสภาพน้ำและป้องกันเชื้อโรคในน้ำ
ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง และอากาศเริ่มหนาวเย็น อุณหภูมิต่ำลง เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังพื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสักคงเคยเจอปัญหาปลาเกิดโรคต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปลาเกิดอาการช็อกตายอย่างกะทันหันปลาปรับสภาพไม่ทันต่ออากาศที่หนาวเย็นลง ปลากินอาหารน้อยลง หรือให้อากาศมากไปปลาไม่กินอาจจะทำให้น้ำเกิดกรดและเน่าเสียได้ ที่สำคัญอาจจะเกิดเชื้อโรคที่เกิดจากกรด แก๊ส หรือน้ำขุ่นมากเกิดไปนั้นเอง
11 มกราคม 2556
4,564
เทคนิคการเตรียมบ่อดินเลี้ยงปลานิลไร้กลิ่นโคลนเพิ่มคุณภาพ
ปัจจุบันนี้การเลี้ยงปลามีหลากหลายวิธี ทั้งการเลี้ยงตามธรรมชาติซึ่งมีการดูแลรักษาที่ง่ายแต่ให้ผลผลิตที่น้อย หรือจะเป็นการเลี้ยงในบ่อดิน มีการดูแลรักษายากแต่ให้ผลผลิตที่มาก เพราะน้ำในบ่อจะมีเชื้อโรคต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดโรคระบาดและมีกลิ่นโคลน เวลาซื้อหรือรับประทานอาจจะไม่ชอบสักเท่าไหร่
20 มิถุนายน 2557
4,288
เทคนิคการกำจัดศัตรูปลาในบ่อดินก่อนปล่อยปลาลงเลี้ยง
การเลี้ยงปลาในบ่อดิน โดยเฉพาะปลากินพืช มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ก่อนปล่อยปลาลงเลี้ยง เกษตรต้องกำจัดศัตรูปลาเสียก่อน ศัตรูเหล่านี้ ได้แก่ กลุ่มปลากินเนื้อ เช่น ช่อน ชะโด หมอ ดุก นอกจากนี้ยังมีสัตว์จำพวก กบ เขียด งู เป็นต้น ถ้าปล่อยทิ้งไว้ศัตรูเหล่านี้อาจกินลูกปลาที่ปล่อยลงเลี้ยงได้ ดังนั้นก่อนปล่อยปลาลงเลี้ยงในบ่อ จำเป็นต้องกำจัดศัตรูดังกล่าวเสียก่อน ซึ่งคุณอิทธิพัฒน์ รอดพล ปราชญ์ปลานิลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการ Farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร จ.เชียงราย ว่า วิธีกำจัดศัตรูปลาในบ่อดินที่มีอยู่แล้ว สามารถทำได้ตั้งแต่เริ่มเตรียมบ่อดินก่อนปล่อยปลาลงเลี้ยง ดังนี้
5 มกราคม 2560
1,097
เคล็ดลับการให้อาหารปลาในช่วงน้ำหลาก
คุณประมวล รุ่งทอง ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชัยนาท FM 105.50 MHz ผ่านรายการ Famer Info ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ช่วงเวลา 14.30 น. ถึงขั้นตอนการดูแลสัตว์น้ำและการให้อาหารปลาในช่วงน้ำหลากเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเกษตรกรในช่วงปริมาณน้ำหลากในช่วงนี้
10 ตุลาคม 2555
1,385
เทคนิคป้องกันปลานิลตายในช่วงหน้าฝน
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลส่วนใหญ่ มักประสบปัญหาการตายของปลาที่รุนแรงในปลาขนาดใหญ่อายุตั้งแต่ 3-4 เดือน หรือขนาดตั้งแต่ 200-800 กรัม ซึ่งการตายของปลามักจะเกิดในช่วงหน้าร้อนไปจนถึงปลายฤดูฝน ลักษณะอาการของปลาที่เริ่มแสดงความผิดปกติจะกินอาหารน้อยลง เมื่อเวลาผ่านไป 3-4 วัน ปลาบางส่วนจะเริ่มว่ายน้ำเชื่องช้าที่ผิวน้ำ ลำตัวอาจมีสีคล้ำหรือมีบาดแผลตามผิวหนัง ครีบและเกล็ด บางตัวครีบหู ครีบอก ครีบหางกร่อนและตกเลือดบริเวณโคลนครีบ ท้องบวมน้ำเล็กน้อย บางตัวแสดงอาการตาโปนหรือตาขุ่นออกมาให้เห็นได้ชัดเจน
5 มิถุนายน 2556
2,893
เคล็ดลับการเพาะพันธุ์ปลานิลในช่วงฤดูหนาว
ในช่วงหน้าหนาว อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ปลาที่เลี้ยงปรับตัวไม่ทันจึงอยู่ในภาวะอ่อนแอ ง่ายต่อการติดเชื้อซึ่งขณะนี้ก็ได้เริ่มเข้าสู่ในช่วงฤดูหนาว อากาศเย็น คุณภาพน้ำมีการเปลี่ยนแปลงมากส่งผลให้สัตว์น้ำโดยเฉพาะ ปลาเครียด อ่อนแอไม่กินอาหาร และเกิดโรคได้ง่าย โรคระบาดปลามักจะเกิดในช่วงปลายฤดูฝนต่อกับต้นฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงที่สภาพแวดล้อมและคุณสมบัติของน้ำมีการเปลี่ยนแปลงมากทำให้ปลาเครียด เป็นสาเหตุให้เชื้อโรคต่างๆ เข้าทำอันตรายต่อปลาได้ง่าย
30 พฤศจิกายน 2555
2,647
ราคาน้ำมัน
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
35.56 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.94 บาท
ดีเซล
27.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×