สัตว์น้ำจืด
(51 เรื่อง)
ปลาดุก
วิธีทำน้ำหมัก EM ใช้ในบ่อปลา
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกนับว่าเป็นอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสงเสริมเป็นอย่างยิ่ง เพราะพื้นที่ที่ใช้เลี้ยงก็จะใช้เนื้อที่น้อยอาจจะเป็นบริเวณรอบบ้านหรือบริเวณในสวนก็ได้ โดยจะเลี้ยงไว้ใช้ทำเป็นอาหารในครัวเรือนหรือจะเลี้ยงเพื่อจำหน่ายก็ได้เหมือนกัน จากที่เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ซึ่งได้พบกับคุณประกอบ ขันติปันดี เกษตรกรผู้ที่เลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก โดยเลี้ยงแบบชีวภาพ และคุณประกอบได้บอกถึงวิธีการเลี้ยงและการทำอาหารปลาดุกใช้เอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
13 มีนาคม 2552
13,116
การนำฟางใส่ในบ่อปลาเพื่อขจัดกลิ่นคาวปลาและเพิ่มสีสัน
เกษตรกรจากจังหวัดชลบุรี สอบถามผ่านทาง *1677 ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.จันทบุรี เนื่องจากเคยได้ยินมาว่าให้นำฟางข้าวมาใส่ลงในบ่อปลาดุกก่อนที่จะจับแต่ไม่ทราบว่าใส่เพื่ออะไร และมีวิธีการใส่อย่างไร
5 มิถุนายน 2552
4,786
การดูแลบ่อปลาช่วงอากาศปิด
คุณมณเฑียร เกษตรกรจาก อ.หันคา จ.สุพรรณบุรี สมาชิกทางด่วนข้อมูลทางการเกษตร *1677 สอบถามเรื่องการดูแลบ่อปลาในช่วงฤดูฝน
7 สิงหาคม 2552
3,410
การใช้จุลินทรีย์ก้อนบำบัดน้ำเสียในบ่อปลา
เกษตรกรหลายท่านมีวิธีการบำบัดน้ำเสียที่แตกต่างกัน แต่ครั้งนี้ อ.มนัส นวลฉวี มีวิธีการบำบัดน้ำเสียอย่างง่ายๆ โดยการทำจุลินทรีย์ก้อน ซึ่งมีวิธีการดังนี้
3 กันยายน 2552
4,442
อาหารเพิ่มน้ำหนักปลาให้ปลาโตเร็ว
นายประสิทธิ์ โสสูงเนิน อายุ 65 ปี หมอดินประจำอำเภอสูงเนิน กับอาชีพการทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม ประสบการณ์กว่า 20 ปี มีพื้นที่ทำการเกษตร 15 ไร่ มีการแบ่งสันปันส่วนออกเป็นสัดส่วนในการทำการเกษตรดังนี้ ขุดบ่อปลา 2 บ่อ แปลงปลูกหญ้ารูซี่ แปลงปลูกผักสวนครัว 2 ไร่ ทำนาข้าว 2 ไร่ ปลูกพืชผสม ข้าวโพด 7 ไร่ ไม้ผล อาทิ มะม่วง ขนุน ลำไย มะขามหวาน กล้วย ได้แนะนำทีมงานถึงสูตรอาหารปลาแบบลดต้นทุน และช่วยเพิ่มน้ำหนักปลา ช่วยให้ปลาโตเร็ว
5 ตุลาคม 2552
5,247
การใช้น้ำส้มควันไม้ปรับสภาพน้ำและเร่งการเจริญเติบโตของปลาดุก
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน มักมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำเสียซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย เช่น การให้อาหารที่มากเกินไปแล้วปลากินไม่หมด และโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนปลาดุกไม่สามารถปรับสภาพร่างกายทันตามความเปลี่ยนแปลงของน้ำได้ ส่งผลทำให้ปลาป่วยและตายไปในจำนวนมาก แต่สำหรับคุณอำนวย จ่างสกุล เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดสิงห์บุรีและเจ้าของศูนย์เรียนรู้อัศจรรย์ควันไม้ ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย ว่าปัญหาน้ำเสียในบ่อปลาไม่ใช้เรื่องยาก เกษตรกรทั่วไปสามารถแก้ไขปัญหาได้โดย การใช้น้ำส้มควันไม้ปรับสภาพน้ำในบ่อและยังสามารถใช้เร่งโตการเจริญเติบโตปลาดุกในบ่อดินได้ดี ลดต้นทุนในการเลี้ยง เกษตรกรทั่วไปสามารถทำได้ ด้วยวิธีการง่ายๆและได้ผลดีอย่างเห็นได้ชัดเจน
5 ตุลาคม 2552
5,430
วิธีทำการขนย้ายปลา
คุณยงยุทธ นารีกุล เกษตรกรชุมชนทุ่งเดิน ต. แสนสุข อ. วารินชราบ จ. อุบลราชธานี ประกอบอาชีพเลี้ยงปลามาเป็นเวลา 6 ปี คุณยงยุทธบอกว่า การเลี้ยงปลาเป็นอาชีพที่มั่นคงอีกอาชีพหนึ่ง เพราะปลายังไงคนก็ต้องกินทุกวัน เลี้ยงยังไงก็ไม่มีทางขาดทุน ถ้าทำแบบผู้ที่มีวามมุ่งมั่นและตั้งใจจริง จากประสบการณ์เลี้ยงปลามานานทำให้มีเทคนิคในการเลี้ยงปลามากมายหลาย อย่าง และอีกหนึ่งเทคนิคในการเลี้ยงปลา คือ เทคนิคการขนย้ายลูกปลา ตามรายละเอียดดังนี้
17 ตุลาคม 2552
3,507
วิธีป้องกันนกเป็ดน้ำลงกินปลา
ในการเลี้ยงปลานั้น ปัญหาที่เกษตรกรต้องเจอบ่อย ๆ ก็คือ ปัญหา เรื่องของนกเป็ดน้ำ ที่เข้ามากินปลาในบ่อเลี้ยงปลา จนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ฉะนั้น คุณพีระ แพงสุข เกษตรกร ผู้เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ได้คิดคนวิธีการที่จะช่วยในการป้องกันนกเป็ดน้ำที่เข้ามากินปลาในบ่อด้วยวิธีการง่าย ซึ่งจากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ famer info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดสระบุรี ได้สังเกตว่าบนบ่อแต่ละบ่อนั้นจะมีเชือกขึงไว้เต็มไปหมด ด้วยความสงสัยจึงได้สอบถาม กับคุณพีระ และ ได้คำตอบว่า เชือกแดง (เน้นสีแดง) ที่ขึงไว้นั้นเอาไว้ไล่นกเป็ดน้ำที่จะมากินลูกปลาในบ่อนั้นเอง
26 ตุลาคม 2552
5,006
วิธีการเลี้ยงปลาดุกประหยัดต้นทุน
ปลาดุกเป็นปลากินเนื้อชนิดหนึ่งที่มีผู้คนส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงกันเป็นอาชีพเสริม แต่ปัจจุบันอาหารสำเร็จรูปได้มีราคาที่สูงขึ้นมาก จึงได้มีเกษตรกรหลายท่านคิดค้นสูตรอาหารขึ้นมาเพื่อนำไว้ใช้ในการเลี้ยงปลา แต่สำหรับคุณจำเนียร ชูเวช เกษตรกรชาวตำบลปากน้ำ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดและมีอาชีพในการชำแหละเป็ด ส่วนที่เหลือจากการชำแหละเป็ดที่จะต้องนำไปทิ้งก็คือ ไส้ของเป็ดนั่นเอง ดังนั้นคุณจำเนียรจึงได้นำของเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ โดยการนำมาใช้เป็นอาหารของปลาดุกนั่นเอง และไส้เป็ดที่เหลือสามารถขายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกท่านอื่นได้อีกด้วย
11 พฤศจิกายน 2552
5,268
สูตรน้ำหมัก3สุกบำบัดน้ำเสียบ่อปลา
เกษตรกรหลายท่านที่เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยและประสบปัญหากับน้ำเน่าเสียในบ่อเลี้ยง วันนี้เรามีสูตร 3 สุก ของคุณลุงช่วง สิงโหพล เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครศรีธรรมราช ปี 52 มาบอกเพื่อจะนำไปใช้บำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้เสมอภายในบ่อเลี้ยง ซึ่งสูตร 3 สุกนี้ใช้ผลไม้สุก 3 อย่าง มาหมักกับกากน้ำตาล อย่างละ 1 ส่วนหมักไว้ 7 วันแล้วจึงเติมน้ำให้พอท่วม หมักต่ออีก 21 วัน จึงนำไปใช้ได้ รายละเอียดการทำดังต่อไปนี้
16 พฤศจิกายน 2552
4,387
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.46 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.14 บาท
ดีเซล
26.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-31°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
21-32°C
ภูเก็ต
25-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×