สัตว์น้ำจืด
(14 เรื่อง)
ปลาดุก
วิธีการรักษาโรคปลาดุกเป็นแผล
ร่วมด้วยช่วยเกษตรกรวันนี้ มีเรื่องราวดีๆ จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ Farmer Info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา
9 มีนาคม 2552
2,764
วิธีรักษาและป้องกันโรคปลาดุกครีบแดง
ลูกปลาป่วยมีอาการเครียดก็รักษาด้วยวิธีง่ายๆกันไปแล้ว มีอีกอาการที่ลูกปลามักจะมีอาการอยู่เป็นประจำ นั้นก็คืออาการครีบปลาแดง หนวดปลากุด เป็นอาการบ่งบอกว่ามีความผิดปกติจากน้ำส่งผลกระทบต่อปลาแล้ว และในบ่อมีเชื้อโรคที่ไม่พึ่งประสงค์อยู่ คุณพีระบอกว่าอาการแบบนี้พบไม่บ่อยมากนักแต่ถ้าป้องกันและรักษาได้ด้วยวิธีการง่าย ๆ ด้วยด่างทับทิม และเกลือเม็ด ตามรายละเอียดดังนี้
5 ตุลาคม 2552
2,808
วิธีป้องกันปลาดุกเป็นโรค
ในตอนเริ่มปล่อยลูกปลาดุกลงเลี้ยงเกษตรกรหลายๆ ท่านคงจะเคยมีปัญหาลูกปลาดุกเป็นโรคตายเป็นจำนวนมากซึ่งเกิดจากเชื้อโรคที่ตกค้างในบ่อเลี้ยงปลาและปรสิตที่ติดมากับลูกปลาดุกเมื่อมีการเคลื่อนย้ายลูกปลาดุกมาลงเลี้ยงในบ่อทำให้ปลาอ่อนแอเป็นสาเหตุให้ปลาเป็นโรคได้ง่ายซึ่งนายสมานมีวิธีแก้ไขปัญหาง่ายๆ ดังนี้
16 พฤศจิกายน 2552
3,519
วิธีป้องกันโรคท้องบวมในปลา
เราสามารถใช้ฟ้าทะลายโจรฆ่าเชื้อโรคในปลาได้ เพราะฟ้าทะลายโจรช่วยในการฆ่าเชื้อโรคในตัวปลา และป้องกันอาการท้องบวม ครีบแดง โดยมีวิธีการทำดังนี้
4 มกราคม 2553
2,513
วิธีรักษาอาการปลาดุกหัวแตก
อาการปลาดุกหัวแตกเป็นอีกปัญหาหนึ่งของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกเจอกันค่อนข้างบ่อย ซึ่งเมื่อเจอแล้วเกษตรกรบางรายจะมีวิธีการแก้ไขหรือรักษาที่แตกต่างกันไป บางรายอาจจะใช้ยาแก้อักเสบ หรือบางรายอาจจะใช้สมุนไพรในการรักษา แต่ในส่วนของนายถนอม โยธานารถ เกษตรดีเด่นสาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ปี 2546 (โล่เกียรติยศ กรมประมง) ซึ่งถือว่าเป็นผู้หนึ่งที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือการเลี้ยงปลาดุกในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุย คุณถนอม ได้แนะเทคนิคง่ายๆ ต้นทุนต่ำ ในการรักษาอาการของปลาดุกหัวแตก
28 มิถุนายน 2553
4,780
เคล็ดลับการรักษาอาการครีบแดง หนวดกุดในปลาดุก
ทีมงานร่วมด้วยช่วยกัน ได้ร่วมพูดคุยกับคุณพีระ แพงสุข เกษตรกรผู้เพาะพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยจำหน่าย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ผ่านรายการ Happy Famer *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี FM 107.75 MHz. โดยคุณพีระ ทำการเพาะพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยมากว่า 10 ปี แล้ว โดยเริ่มจากการช่วยเหลืองานในฟาร์มของน้าของตนเองที่เพาะพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยเหมือนกัน ก็ได้ไปเรียนรู้วีธีการทำมาแล้วก็แยกตัวออกมาทำกิจการเอง โดยเริ่มทำเองแบบเต็มตัวมาประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมา เนื้อที่ในการเลี้ยงปลาดุกทั้งหมด 6 ไร่ มีการขุดบ่อไว้หลายๆบ่อ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ เป็นการเพาะพันธุ์ปลาดุกเพียง 1 เดือนก็ได้จำหน่ายออกไปตามที่ลูกค้าประจำสั่งมานั้น
30 ธันวาคม 2558
3,937
มหัศจรรย์เปลือกไม้ช่วยป้องกันปลาเป็นโรคหน้าหนาว
เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน และมีบ่อน้ำในแปลงนา ซึ่งมักจะมีปลาตามธรรมชาติรวมอยู่ด้วยในช่วงหน้าฝน แต่ปัญหาอย่างหนึ่งของการเลี้ยงปลาธรรมชาติคือ ปลามักจะเป็นโรคในช่วงหน้าหนาว ซึ่งมาจากหลายสาเหตุ เช่นการใช้สารเคมีในแปลงนา หรือการเกิดเชื้อไวรัสจากแหล่งน้ำที่สกปรก โดยเฉพาะปลาดุกนา และปลาช่อน
5 พฤศจิกายน 2555
1,461
เกลือแกงรักษาอาการปลาท้องอืด
กรณีที่เกษตรกรผู้ทำการประมง ประสบปัญหาปลาเกิดอาการท้องอืด ไม่ว่าจะเป็นปลาเกล็ดหรือปลาหนังก็ตาม วิธีการสังเกตว่าปลาท้องอืดหรือไม่ ซึ่งปลาเหล่านั้นจะลอยว่ายขึ้นเหนือน้ำบริเวณผิวน้ำอย่างเห็นได้ชัดเจน ส่วนวิธีการรักษานั้นทำได้ไม่อยากซึ่งทีมงานฯได้สัมภาษณ์คุณขันทอง จันเดียว ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าซางกิจการฟาร์มปลาดุก 2005 เลขที่ 21 หมู่ 4 บ.ป่าซาง ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงรายได้ยินดีเผยสูตรนี้ผ่านรายการ FARMER INFO จ.เชียงราย ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
26 กรกฎาคม 2556
5,861
สูตรฟ้าทะลายโจร-ขมิ้นชันป้องกันโรคและลดการตายในการเลี้ยงปลา
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในแต่ละวัน อาจทำให้ปลาน้ำจืดที่เลี้ยงไว้ ปรับสภาพร่างกายตามไม่ทัน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนปลาจะมีความอ่อนแอต่อสภาพอากาศเป็นอย่างมาก ดังนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับปลาจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งคุณอิทธิวัฒน์ เยี่ยมไธสง ปราชญ์ปลานิลจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการ Farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ว่า เกษตรกรสามารถใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและขมิ้นชันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคและป้องกันโรคในปลาได้ด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้
27 กันยายน 2555
2,399
น้ำหมัก EM ใช้ลดความเครียดในปลาและรักษาคุณภาพน้ำ
จากการลงพื้นที่และสัมภาษณ์ คุณยุทธนา ไข่นุ้น เป็นเกษตรกรเพาะเลี้ยงปลา บ้านโรงปูนทุ่งสง ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงปลาเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ เรื่องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ โรคของปลา ตลอดถึงการดูแลเป็นอย่างดี จึงแนะนำ การทำน้ำหมัก EM ใช้ลดความเครียดในปลาและรักษาคุณภาพน้ำ และใช้ลดต้นทุนในการซื้อวัสดุ วัสดุก็สามารถหาได้ตามท้องถิ่น วิธีการทำก็ไม่ยาก
11 ธันวาคม 2556
531
  • 1
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.96 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.64 บาท
ดีเซล
26.39 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.39 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
20-28°C
เชียงใหม่
17-24°C
นครราชสีมา
17-25°C
ชลบุรี
20-27°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
24-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×