สัตว์น้ำจืด
(49 เรื่อง)
ปลาดุก
วิธีการลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เนื่องด้วยในปัจจุบันเกษตรกรเริ่มรู้ และเข้าใจถึงประโยชน์ ของการทำการเกษตรผสมผสาน แบบเศรษฐกิจพอเพียงกันมากขึ้น และเกษตรกรส่วนใหญ่เล็งเห็นถึงผลเสียต่างๆ ที่เกิดจากการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร จึงพยายามหาแนวทางต่างๆ ที่จะลดต้นทุนในการผลิตและลดการใช้สารเคมีในพื้นที่การเกษตรหันมาพึ่งพาธรรมชาติ ลุงเป็งหรือนายบุญเป็ง จันต๊ะภา เจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ทำการเกษตรแบบไม่พึ่งพาสารเคมี และมีการศึกษาเรียนรู้วิธีการนำเอาวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ในการลดต้นทุนอย่างได้ผล การลดต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงสัตว์น้ำ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ลุงเป็งได้ศึกษาแล้วนำมาใช้อย่างได้ผลและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
2 กุมภาพันธ์ 2552
8,095
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก
สำหรับเกษตรกรที่อยากมีบ่อปลาแต่ไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะขุดสระขนาดใหญ่ หรือไม่มีต้นทุนที่เพียงพอสำหรับสร้างบ่อซีเมนต์ เรามีวิธีการสร้างบ่อปลาผ้าพลาสติกแบบง่ายๆ ซึ่งเกษตรกรสามารถใช้พื้นที่บริเวณบ้านที่พอเหลืออยู่ สร้างบ่อปลาผ้าพลาสติกที่สามารถเลี้ยงปลาดุกได้เป็นอย่างดี วิธีการทำบ่อผ้าพลาสติกสำหรับเลี้ยงปลาดุก ทำได้ง่ายๆไม่ต้องขุดหลุมแต่อย่างใด ที่สำคัญประหยัดต้นทุน ปลาดุกโตเร็ว ดูแลรักษาง่ายอีกด้วย
10 กุมภาพันธ์ 2552
12,123
การอนุบาลลูกปลาก่อนปล่อยลงเลี้ยง
ร่วมด้วยช่วยเกษตรกรวันนี้มีเรื่องราวดีๆ จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ Farmer Info จ. นครราชสีมา มาฝากกันครับ
9 มีนาคม 2552
2,406
วิธีการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์แบบง่ายๆ
การเลี้ยงปลาดุกในท่อปูนซีเมนต์เป็นวิธีการเลี้ยงปลาอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเลี้ยงกันได้ง่าย สำหรับสถานที่ก็ใช้พื้นที่ไม่เยอะ และสามารถเคลื่อนย้ายท่อปูนซีเมนต์ได้ง่ายด้วย ค่าลงทุนในการเลี้ยงก็ไม่มากสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้และผลตอบแทนก็เป็นที่น่าภูมิใจ จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.สงขลา ได้พบกับคุณชาลี สุวรรณชาตรี อยู่บ้านเลขที่ 319 ม.18 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เกษตรกรผู้ที่เลี้ยงปลาดุกในท่อปูนซีเมนต์ ได้บอกถึงวิธีการเลี้ยงปลาดุกด้วยระบบชีวภาพซึ่งมีขั้นตอนการเลี้ยงดังนี้
6 เมษายน 2552
94,043
การให้อาหารปลาดุกในระยะแรกของการเลี้ยงปลา
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อปูนต้องอาศัยการดูแลและการเอาใจใส่ แต่หากรู้เทคนิคและวิธีการในการเลี้ยง การรักษาโรคปลาเป็นแผลและวิธีการป้องกันน้ำเหม็น,เนาเสีย ก็สามารถเลี้ยงเป็นอาชีพเพิ่มรายได้ได้อย่างประสบความสำเร็จ
20 เมษายน 2552
18,180
วิธีป้องกันน้ำเสียในบ่อปลาด้วยน้ำซาวข้าว
ปัญหาของกระเกษตรกรที่ทำการเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงกบ ในบ่อชีเมนต์และบ่อพลาสติกก็คือ ปัญหาน้ำเสีย อันเนื่องมาจากการให้อาหารมากเกินไป กบหรือปลาที่เลี้ยงกินไม่หมด จึงทำให้น้ำในบ่อเสีย เกษตรกรบางคนก็ทำการเปลี่ยนน้ำในบ่อเพื่อป้องกันน้ำเสียในกรณีที่ เกษตรกรมีแหล่งน้ำพอเพียงและมีเวลา แต่สำหรับคุณลุงกันยา จักนารายณ์ มีสูตรในการแก้ไขน้ำเสียแบบง่ายๆเพื่อประหยัดเวลาและประหยัดน้ำไม่ต้องเปลี่ยนน้ำปล่อย ๆ
9 กุมภาพันธ์ 2560
7,010
การใช้ไข่ขาวเลี้ยงปลาดุกในบ่อ
ปลาดุก พอเอ่ยคำนี้ขึ้นมากทุกคนก็คงรู้จักปลาดุก และเป็นที่นิยมของเหล่าบรรดาผู้ที่ชอบรับประทานปลาน้ำจืดที่รับประทานง่ายและหาได้ง่ายตามท้องตลาด ปลาดุกนั้นเราสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นต้ม แกง ทอด หรือจะนำไปย่าง ล้วนแต่น่ารับประทานทั้งนั้น
29 มิถุนายน 2552
4,125
การเตรียมบ่อเพื่อเตรียมพร้อมอนุบาลลูกปลา
ปลาตุ้ม เป็นลูกปลาตัวเล็กที่ๆ เพิ่งออกจากไข่ และมีอายุเพียง 3-4 วัน จะมีขนาดเล็กมาก สำหรับผู้เลี้ยงปลามือใหม่มักจะประสบปัญหาในการเตรียมบ่อสำหรับการอนุบาลเป็นอย่างมาก วันนี้ เรามีเทคนิคการเตรียมบ่อปลา ให้เหมาะสมในการอนุบาลปลาตุ้มมาฝากกัน
9 กันยายน 2552
3,144
วิธีการเพาะหนอนแมลงวันเพื่อใช้เลี้ยงปลา
ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี่เนื่องจากการเลี้ยงปลาสามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีและสามารถกำหนดเวลาในการดูแลได้อย่างชัดเจน แต่สิ่งหนึ่งที่ยังเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ทำการเลี้ยงปลาคือ ต้นทุนในการซื้ออาหาร จากการลงพื้นที่ทีมงานได้พบกับคุณไพโรจน์ เพชรสังกิต เกษตรกรแห่งบ้านทุ่งบิ่น ที่มีบ่อเลี้ยงปลาและมีวิธีการเพาะหนอนแมลงวันเพื่อนำมาใช้เลี้ยงปลา ซึ่งสามารถลดต้นทุนในการเลี้ยงปลาได้เป็นอย่างดี โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้
3 ธันวาคม 2552
9,025
การเลี้ยงปลาดุกในยางรถสิบล้อ
การเลี้ยงปลาดุกในปัจจุบันมีวิธีการเลี้ยงต่างๆมากมายเช่นการเลี้ยงในบ่อดิน การเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงในบ่อพลาสติก ซึ่งในแต่ละวิธีการเลี้ยงปลาดุกเกษตรกรก็สามารถนำไปเลี้ยงให้เข้ากับสภาพพื้นที่ของเกษตรกร แต่จากการลงพื้นที่ ได้พบกับคุณลุงบุญชู เพชรรักษ์ ปราชญ์เกษตร ของ สปก. และเป็นประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง คุณลุงได้บอกวิธีการเลี้ยงปลาดุกในล้อรถไถหรือล้อรถสิบล้อ ซึ่งสามารถเลี้ยงได้โดยทั่วไป มีเนื้อที่น้อยก็เลี้ยงได้ และที่สำคัญดูแลง่ายและได้ผลเป็นอย่างดี สำหรับวิธีการเลี้ยงมีดังนี้
9 เมษายน 2553
11,505
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.46 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.14 บาท
ดีเซล
26.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-31°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×