สัตว์น้ำจืด
(25 เรื่อง)
ปลาดุก
วิธีการทำปลาดุกร้า
“กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลาดุกร้าท่าซัก” มีสมาชิกทั้งหมด 32 คน มีนางบุญนำ กรองไชย บุตรสาวของนางบุญเรือง โชจรูญเดช เป็นประธานกลุ่ม ได้งบประมาณมาจากองค์กรต่าง ๆ เพื่อซื้ออุปกรณ์ และสร้างสถานที่สำหรับเป็นศูนย์กลางในการรวมกลุ่ม และได้มีการระดมทุนจากสมาชิกเพื่อก่อตั้งกลุ่ม จนปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าท่าซักเป็นกลุ่มที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัดนครศรีธรรมราช
12 กุมภาพันธ์ 2552
17,516
การแปรรูปปลาดุกเป็นปลาดุกเส้น
คุณสุดใจ หินกอง ประธานกลุ่มแม่บ้านบ้านคอนสาย ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ให้ข้อมูลผ่านรายการร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา ถึง การแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้ปลาดุก ด้วยวิธีการทำปลาดุกเส้น โดยปลาดุกเส้นเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อกึ่งแห้ง ลักษณะจะคล้ายกับหมูแดดเดียวหรือเนื้อแดดเดียว แต่ความเหนียวน้อยกว่า สามารถใช้รับประทานเล่น ๆ หรือรับประทานกับข้าวได้ดี
5 มิถุนายน 2552
7,384
เคล็ดลับและวิธีการทำกะปิจากปลาน้ำจืด
คุณป้าถนอมศรี คงกิ้ม อายุ 66 ปี เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำไร่นาสวนผสมผสานอยู่ที่ บ้านดอนโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต. เชียรใหญ่ อ. เชียรใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช แต่ปัจจุบันนี้ด้วยความที่คุณป้าถนอมศรีมีเวลาว่างจากการทำงาน จึงมีความคิดที่จะแปรรูปปลาที่มีอยู่ในชุมชนแห่งนี้ให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก จึงก่อตั้งกลุ่มสตรีในชุมชนได้หันมาแปรรูปปลาเป็น การทำกะปิปลาน้ำจืด ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อีกทั้งยังสะอาดและถูกหลักอานามัย เพราะเท่าที่ทราบกันดีว่ากะปิที่จำหน่ายกันโดยทั่วไปจะผลิตมาจากตังเคยหรือกุ้งทะเล เทคนิคและวิธีการทำกะปิปลาน้ำจืดของคุณป้าถนอมศรีมีรายละเอียดดังนี้
28 มกราคม 2553
4,844
วิธีการย่างปลาดุกให้เก็บไว้ได้นานกรอบอร่อย
จากการที่ได้ทำการทดลองเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกของคุณทองหล่อ แดงอร่าม จึงทำให้มีปลาดุกที่มาก ตนจึงคิดวิธีที่จะแปรรูป เพื่อเป็นการถนอมอาหารให้สามารถเก็บไว้ได้นาน ตนเลยนำปลาดุกมาทำการแปรรูปด้วยวิธีการดังนี้
6 กุมภาพันธ์ 2553
10,950
การทำน้ำพริกปลาร้า
นางสุมาลี ชุมแสง ประธานกลุ่มสตรีตำบลตาลเตี้ย อยู่บ้านเลขที่ 18/4 หมู่ที่ 2 ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย น้ำพริกปลาร้าทรงเครื่อง เป็นอาหารพื้นบ้านที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านอย่างแท้จริง ต่อมาได้มีการรวมกลุ่มกันของสตรีตำบลตาลเตี้ยตั้งเป็นกลุ่มสตรีแปรรูปอาหารตำบลตาลเตี้ย เพื่อให้สตรีในตำบลได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงได้คิดที่จะแปรรูปอาหารจากปลา เช่น น้ำพริกปลาย่าง น้ำพริกปลาร้า โดยเฉพาะน้ำพริกปลาร้า ที่แต่เดิมก็เป็นอาหารพื้นบ้านของชาวบ้านแถบนี้อยู่แล้ว แต่การนำปลาร้ามาแกง หรือทำน้ำพริกในสมัยก่อนยังมีส่วนผสมน้อยและรสชาติยังไม่เป็นที่ถูกปากของคนทั่วไป ทางกลุ่มสตรี โดยการนำของ นางสุมาลี ชุมแสง จึงมีแนวคิดที่จะดัดแปลงและปรุงแต่งรสชาติ และสามารถเก็บไว้กินได้นานกว่าเดิม ได้ทดลองคิดสูตรและส่วนผสมขึ้นเอง จนเป็นที่ถูกปาก และเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนโดยทั่วไป ตอนแรกได้ทดลองจำหน่ายในหมู่บ้าน และตำบลก่อน ต่อมาเมื่อกลุ่มได้มีการจัดตั้งอย่างเป็นรูปแบบ เมื่อ ปี พ.ศ.2543 และได้ไปจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย และกลุ่มก็เป็นที่รู้จักทั้งในตำบล อำเภอ และจังหวัด ต่อมาทางกลุ่มก็ได้นำสินค้าจำหน่ายโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นตลาดสุโขทัย งานเทศกาลต่าง ๆ และรวมถึงสถานที่ที่มีการประชุมและอบรมต่าง ๆ ด้วย พร้อมทั้งรับสั่งทำ และในขณะนี้กลุ่มกำลังดำเนินการขอมาตรฐาน อย. จากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม และนอกจากน้ำพริกปลาร้าแล้ว กลุ่มยังมีผลิตภัณฑ์อาหารอีกหลายชนิด เช่น ปลายอ น้ำพริกปลาย่าง น้ำพริกหมูผัด น้ำพริกแกงเผ็ด น้ำพริกหมูผัด ไข่เค็ม
11 มิถุนายน 2553
6,515
การดับกลิ่นคาวและล้างเมือกปลาดุกด้วยเกลือ
ปลาดุกเป็นปลาทีมีเมือกมากและมีกลิ่นคาว การนำปลาดุกมาประกอบอาหารจึงมีความจำเป็นที่จะต้องล้างเมือกออกให้หมดและกลิ่นคาว ออกให้หมด คุณชุลีพร บุญชู มีวิธีการล้างเมือกและดับกลิ่นคาวในปลาดุกด้วยวิธีง่ายๆด้วยเกลือแกง
1 มีนาคม 2555
16,281
เทคนิคการทำปลาดุกเปรี้ยว (ปลาส้ม)
จากการสัมภาษณ์ คุณรัตนาภรณ์ ลือขจร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2555 เวลา 16.20 น. ทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับ การทำปลาดุกเปรี้ยว (ปลาส้ม) ซึ่งเป็นวิธีการแปรรูปปลาดุกที่ง่าย ขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยาก อุปกรณ์ที่ใช้ทำก็มีกันอยู่ในครัวเรือน โดยทั่วไปแล้วการแปรรูปปลาดุกที่นิยมทำกันแพร่หลายและเป็นที่รู้จักกันดี คือ ปลาดุกร้า ปลาดุกแดดเดียว ในแต่ละพื้นที่ก็มีวิธีการทำที่แตกต่างกันไป
15 มกราคม 2556
4,333
วิธีการย่างปลาให้น่าทาน
วิธีการย่างปลา อาจมีหลากหลายวิธี แต่วิธีย่างปลา อย่างไรให้ออกมาน่ารับประทาน ย่างออกมาแล้วดูสวยงามน่ารับประทาน หลายคนอาจเคยเจอปัญหา ในเรื่องของการย่างปลา แล้วเนื้อปลาแตก ทำให้ดูไม่น่ารับประทาน
21 มกราคม 2556
1,141
การทำปลาแดดเดียวให้อร่อย
ปลา เป็นส่วนประกอบหลักของหลายๆเมนู แต่เมนูที่จะมานำเสนอนี้เป็น ปลาแดดเดียว การทำปลาแดดเดียวให้มีรสชาติอร่อย และมีสีสันน่ารับประทาน สามารถทำได้ง่ายๆ
24 เมษายน 2556
19,800
การแปรรูปปลาดุกร้า เพื่อเพิ่มรายได้
จากการสัมภาษณ์ คุณบุญนำ กรองชัย เกษตรกรเลี้ยงปลาดุก มีซึ่งมีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ และสมาชิกในกลุ่มเลี้ยงปลาเอง โดยมีกรรมวิธีในการผลิตที่สะอาดถูกหลักอนามัยและอร่อย และไม่ใช้วัตถุกันเสีย ผสมเกลือไอโอดีนปราศจากสารเจือปน เป็นที่ถูกปากของผู้ที่ได้เป็นสินค้า OTOP ของตำบลอีกด้วย สำหรับวิธีการรับประทานให้นำไป อบ ย่าง ปิ้ง หรือ ทอดในน้ำมันด้วยไฟอ่อนๆ รับประทานกับข้าวร้อนๆแค่นี้ก็อร่อยการเก็บรักษา เก็บไว้ในที่แห้ง อุณหภูมิของห้องไม่ให้โดนแสงแดด เก็บไว้รับประทานได้นานเป็นปี เป็นการเพิ่มรายได้อีกวิธีหนึ่งด้วย
9 กันยายน 2556
7,812
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.46 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.14 บาท
ดีเซล
26.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-31°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
21-32°C
ภูเก็ต
25-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×