สัตว์น้ำจืด
(25 เรื่อง)
ปลาดุก
คุณป้าถนอมศรี คงกิ้ม อายุ 66 ปี เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำไร่นาสวนผสมผสานอยู่ที่ บ้านดอนโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต. เชียรใหญ่ อ. เชียรใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช แต่ปัจจุบันนี้ด้วยความที่คุณป้าถนอมศรีมีเวลาว่างจากการทำงาน จึงมีความคิดที่จะแปรรูปปลาที่มีอยู่ในชุมชนแห่งนี้ให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก จึงก่อตั้งกลุ่มสตรีในชุมชนได้หันมาแปรรูปปลาเป็น การทำกะปิปลาน้ำจืด ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อีกทั้งยังสะอาดและถูกหลักอานามัย เพราะเท่าที่ทราบกันดีว่ากะปิที่จำหน่ายกันโดยทั่วไปจะผลิตมาจากตังเคยหรือกุ้งทะเล เทคนิคและวิธีการทำกะปิปลาน้ำจืดของคุณป้าถนอมศรีมีรายละเอียดดังนี้
28 มกราคม 2553
4,976
นางสุมาลี ชุมแสง ประธานกลุ่มสตรีตำบลตาลเตี้ย อยู่บ้านเลขที่ 18/4 หมู่ที่ 2 ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย น้ำพริกปลาร้าทรงเครื่อง เป็นอาหารพื้นบ้านที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านอย่างแท้จริง ต่อมาได้มีการรวมกลุ่มกันของสตรีตำบลตาลเตี้ยตั้งเป็นกลุ่มสตรีแปรรูปอาหารตำบลตาลเตี้ย เพื่อให้สตรีในตำบลได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงได้คิดที่จะแปรรูปอาหารจากปลา เช่น น้ำพริกปลาย่าง น้ำพริกปลาร้า โดยเฉพาะน้ำพริกปลาร้า ที่แต่เดิมก็เป็นอาหารพื้นบ้านของชาวบ้านแถบนี้อยู่แล้ว แต่การนำปลาร้ามาแกง หรือทำน้ำพริกในสมัยก่อนยังมีส่วนผสมน้อยและรสชาติยังไม่เป็นที่ถูกปากของคนทั่วไป ทางกลุ่มสตรี โดยการนำของ นางสุมาลี ชุมแสง จึงมีแนวคิดที่จะดัดแปลงและปรุงแต่งรสชาติ และสามารถเก็บไว้กินได้นานกว่าเดิม ได้ทดลองคิดสูตรและส่วนผสมขึ้นเอง จนเป็นที่ถูกปาก และเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนโดยทั่วไป ตอนแรกได้ทดลองจำหน่ายในหมู่บ้าน และตำบลก่อน ต่อมาเมื่อกลุ่มได้มีการจัดตั้งอย่างเป็นรูปแบบ เมื่อ ปี พ.ศ.2543 และได้ไปจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย และกลุ่มก็เป็นที่รู้จักทั้งในตำบล อำเภอ และจังหวัด ต่อมาทางกลุ่มก็ได้นำสินค้าจำหน่ายโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นตลาดสุโขทัย งานเทศกาลต่าง ๆ และรวมถึงสถานที่ที่มีการประชุมและอบรมต่าง ๆ ด้วย พร้อมทั้งรับสั่งทำ และในขณะนี้กลุ่มกำลังดำเนินการขอมาตรฐาน อย. จากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม และนอกจากน้ำพริกปลาร้าแล้ว กลุ่มยังมีผลิตภัณฑ์อาหารอีกหลายชนิด เช่น ปลายอ น้ำพริกปลาย่าง น้ำพริกหมูผัด น้ำพริกแกงเผ็ด น้ำพริกหมูผัด ไข่เค็ม
11 มิถุนายน 2553
6,703
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.26 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.84 บาท
ดีเซล
28.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-29°C
นครราชสีมา
25-29°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
25-32°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×