สัตว์น้ำจืด
(347 เรื่อง)
การให้อาหารปลาบนบกแห้ง
คุณรสริน เกษตรกรตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก แนะนำเทคนิคการให้อาหารปลาดุกบนบก โดยมีวิธีการเตรียมบ่อดังนี้ เริ่มจากการขุดบ่อปลาขนาดเล็ก และเพิ่มการทำเนินให้เสมอกับบริเวณริมสระปลาไว้ข้างใดข้างหนึ่งก็ได้หลังจากนั้นใส่พลาสติกคลุมก่อนปูด้วยผ้าพลาสติก ขนาด 2x4 เมตร ลึก 1 เมตร เลี้ยงปลาดุกได้ 500-600 ตัว
22 มกราคม 2553
เคล็ดลับและวิธีการทำกะปิจากปลาน้ำจืด
คุณป้าถนอมศรี คงกิ้ม อายุ 66 ปี เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำไร่นาสวนผสมผสานอยู่ที่ บ้านดอนโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต. เชียรใหญ่ อ. เชียรใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช แต่ปัจจุบันนี้ด้วยความที่คุณป้าถนอมศรีมีเวลาว่างจากการทำงาน จึงมีความคิดที่จะแปรรูปปลาที่มีอยู่ในชุมชนแห่งนี้ให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก จึงก่อตั้งกลุ่มสตรีในชุมชนได้หันมาแปรรูปปลาเป็น การทำกะปิปลาน้ำจืด ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อีกทั้งยังสะอาดและถูกหลักอานามัย เพราะเท่าที่ทราบกันดีว่ากะปิที่จำหน่ายกันโดยทั่วไปจะผลิตมาจากตังเคยหรือกุ้งทะเล เทคนิคและวิธีการทำกะปิปลาน้ำจืดของคุณป้าถนอมศรีมีรายละเอียดดังนี้
28 มกราคม 2553
วิธีการย่างปลาดุกให้เก็บไว้ได้นานกรอบอร่อย
จากการที่ได้ทำการทดลองเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกของคุณทองหล่อ แดงอร่าม จึงทำให้มีปลาดุกที่มาก ตนจึงคิดวิธีที่จะแปรรูป เพื่อเป็นการถนอมอาหารให้สามารถเก็บไว้ได้นาน ตนเลยนำปลาดุกมาทำการแปรรูปด้วยวิธีการดังนี้
6 กุมภาพันธ์ 2553
ปลาดู การเพิ่มมูลค่าสินค้า
ปลาดูถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการถนอมอาหารถนอมปลาให้สามารถที่จะเก็บไว้รับประทานได้นานขึ้น ปลาดูถือว่าเป็นสิ่งที่มีชื่ออีกอย่างหนึ่งของจังหวัดนครนายก มีการทำกันหลายครัวเรือน ซึ่งจะทำไว้รับประทานเองในครัวเรือนบ้าน ไปเพื่อจำหน่ายบ้าง ถึงแม้ว่าปลาดูมีการทำกันหลายครัวเรือน แต่ถ้าพูดถึงสูตรวิธีการทำหรือรสชาดก็จะแตกต่างกันไป ตามสูตรนั้น ๆ จากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับคุณลำดวน จีนลักษณ์ ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ซึ่งทางกลุ่มจะทำการแปรรูปปลาไม่ว่าจะเป็นปลาร้า ปลาส้ม หรือปลาดู เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม คุณลำดวน ได้แนะนำเทคนิคและวิธีการในการทำปลาดูแบบง่าย ๆ สำหรับ ผู้ที่สนใจจะทำรับประทานในครัวเรือน หรือเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับตนเอง ด้วยวิธีการและรายละเอียดดังนี้
6 กุมภาพันธ์ 2553
วิธีการทำปลาส้มทั้งตัวให้อร่อย
ปลาส้ม คือ การแปรรูปปลาให้เป็นอาหาร เป็นตัวๆ หรือเป็นชิ้นๆ ผสมกับข้าวสุกและเกลือ แล้วหมักจนมีรสเปรี้ยว และมีกลิ่นหอมที่เกิดจากขบวนการหมักโดยเชื้อจุลินทรีย์ที่สร้างกรดแลคติค ปลาที่นิยมใช้ในการทำปลาส้มคือ ปลาตะเพียน ปลาสวาย ปลาเทโพ และปลาสร้อย
22 มีนาคม 2553
วิธีการทำข้าวเกรียบจากปลาน้ำจืด
ข้าวเกรียบสามารถทำได้หลายแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบว่าเป็นปลาน้ำจืดหรือปลาทะเล วันนี้ขอแนะนำเทคนิคการทำข้าวเกรียบจากปลาน้ำจืด ด้วยวิธีง่ายๆที่หลายคนทำได้ดังนี้ เทคนิคการทำข้าวเกรียบจากปลาน้ำจืด
22 มีนาคม 2553
วิธีการทำปลาส้มแบบชิ้น
ปลาส้มเป็นการถนอมอาหารวิธีหนึ่งที่สามารถทำให้ผลผลิตทางการเกษตร ที่เหลือกินเหลือใช้เก็บไว้ได้นานกว่า ปกติ ทำให้มีอาหารบริโภคตลอดปี ปลาส้มมีรสชาติอร่อยเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วไป
5 เมษายน 2553
วิธีเพิ่มความน่ากินให้ปลาดุกด้าน
คุณลุงบุญชู เพชรรักษ์ ปราชญ์เกษตร ของ สปก. และเป็นประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ได้บอกว่าการเลี้ยงปลาดุกในปัจจุบันที่เลี้ยงกันอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาดุกด้านเกือบจะทั้งหมด (ปลาดุกด้าน เป็นชื่อเรียกทางภาคใต้ ซึ่งมีลักษณะเนื้อที่แข็ง สีของปลาจะมีสีดำ )ซึ่งในเรื่องรสชาติและลักษณะของเนื้อปลาจะสู้ปลาดุกเนื้ออ่อนไม่ได้ แต่สำหรับคุณลุงบุญชูมีเทคนิคและวิธีการในการทำให้ปลาดุกกลายเป็นปลาดุกเนื้ออ่อน
9 เมษายน 2553
อาหารเสริมปลาช่อนโตเร็ว
เคล็ดลับการเลี้ยงปลาช่อนให้ประสบความสำเร็จ เริ่มต้นจากการเลือกสถานที่ ควรพิจารณาเป็นข้อๆดังนี้ คือ อยู่ใกล้แหล่งน้ำจืด ที่สามารถใช้ได้ตลอดปี และสภาพน้ำไม่เป็นเป็นกรดหรือด่างมากจนเกินไป ซึ่งสภาพพื้นที่ควรเป็นดินเหนียวหรือปนทราย ทั้งนี้เพราะว่าสามารถกักเก็บน้ำได้ดีนั้นเอง มีเส้นทางขนส่งได้สะดวก
9 เมษายน 2553
การเลี้ยงปลาดุกในยางรถสิบล้อ
การเลี้ยงปลาดุกในปัจจุบันมีวิธีการเลี้ยงต่างๆมากมายเช่นการเลี้ยงในบ่อดิน การเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงในบ่อพลาสติก ซึ่งในแต่ละวิธีการเลี้ยงปลาดุกเกษตรกรก็สามารถนำไปเลี้ยงให้เข้ากับสภาพพื้นที่ของเกษตรกร แต่จากการลงพื้นที่ ได้พบกับคุณลุงบุญชู เพชรรักษ์ ปราชญ์เกษตร ของ สปก. และเป็นประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง คุณลุงได้บอกวิธีการเลี้ยงปลาดุกในล้อรถไถหรือล้อรถสิบล้อ ซึ่งสามารถเลี้ยงได้โดยทั่วไป มีเนื้อที่น้อยก็เลี้ยงได้ และที่สำคัญดูแลง่ายและได้ผลเป็นอย่างดี สำหรับวิธีการเลี้ยงมีดังนี้
9 เมษายน 2553
วิธีการทำเซฟเฮ้าส์ ให้เป็นที่อยู่ของปลา
เมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนหรือเข้าสู่ภาวะหน้าร้อน ประกอบกับน้ำในบ่อมีการละเหยระดับน้ำลดลง ทำให้อุณหภูมิของน้ำที่สูงขึ้น ออกซิเจนในน้ำน้อยลง ส่งผลกระทบกับปลาเกิดความเครียด ปลากินอาหารไม่ได้ การเคลื่อนไหวของปลาช้าลง ปลาอ่อนแอ ทำให้การเจริญเติบโตของปลามีอัตราการโตช้า จึงคิดค้นวิธีการทำเซฟเฮ้าส์หรือบ้านที่ปลอดภัยของปลา เพื่อลดปัญหาดังกล่าว
2 พฤษภาคม 2553
วิธีให้อาหารลูกปลาดุก
การเลี้ยงปลาดุก นับเป็นที่นิยมของเกษตรกรเป็นอย่างมากเพราะเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว ใช้เวลาเพียงแค่ 3-4 เดือนก็สามารถจับขายได้แล้ว แต่สำหรับเกษตรกรมือใหม่ที่กำลังสนใจเรื่องการเลี้ยงปลาดุกเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักของครอบครัว มักจะประสบปัญหาเรื่องการดูแลลูกปลาดุกเล็ก ขนาด 2-3 เซนติเมตร ซึ่งตายง่าย ด้วยอาการปากเปื่อย ท้องอืด ซึ่งช่วงอนุบาลจะต้องใช้เทคนิควิธีการให้อาหารที่ถูกต้อง เพื่อช่วยลูกปลาดุกเล็กสามารถกินอาหารได้ง่ายจะช่วยให้ไม่เกิดปัญหาอาการปากเปื่อยและท้องอืด ซึ่งจะทำให้เกิดการสูญเสียมากๆซึ่งเทคนิคนี้ไม่ยาก คุณประณีต โทนทอง จากโทนทองฟาร์มปลา แห่งบ้านบางพระนอน ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ได้แนะนำเอาไว้ดังนี้
2 พฤษภาคม 2553
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-33°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
25-29°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×