สัตว์น้ำจืด
(347 เรื่อง)
วิธีป้องกันนกเป็ดน้ำลงกินปลา
ในการเลี้ยงปลานั้น ปัญหาที่เกษตรกรต้องเจอบ่อย ๆ ก็คือ ปัญหา เรื่องของนกเป็ดน้ำ ที่เข้ามากินปลาในบ่อเลี้ยงปลา จนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ฉะนั้น คุณพีระ แพงสุข เกษตรกร ผู้เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ได้คิดคนวิธีการที่จะช่วยในการป้องกันนกเป็ดน้ำที่เข้ามากินปลาในบ่อด้วยวิธีการง่าย ซึ่งจากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ famer info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดสระบุรี ได้สังเกตว่าบนบ่อแต่ละบ่อนั้นจะมีเชือกขึงไว้เต็มไปหมด ด้วยความสงสัยจึงได้สอบถาม กับคุณพีระ และ ได้คำตอบว่า เชือกแดง (เน้นสีแดง) ที่ขึงไว้นั้นเอาไว้ไล่นกเป็ดน้ำที่จะมากินลูกปลาในบ่อนั้นเอง
26 ตุลาคม 2552
การสร้างอาหารปลากินพืช
การเลี้ยงปลานิล ที่โตช้า และค่าอาหารสูง ทำให้มีผู้ที่เพาะเลี้ยงน้อย แม้แต่จะเลี้ยงไว้บริโภคเองก็ยังไม่อยากเลี้ยง ถ้าปล่อยไว้โดยไม่ให้อาหารก็ตัวเล็ก ไม่โต เวลาไปซื้อก็ราคาแพง
26 ตุลาคม 2552
วิธีการเลี้ยงปลาดุกประหยัดต้นทุน
ปลาดุกเป็นปลากินเนื้อชนิดหนึ่งที่มีผู้คนส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงกันเป็นอาชีพเสริม แต่ปัจจุบันอาหารสำเร็จรูปได้มีราคาที่สูงขึ้นมาก จึงได้มีเกษตรกรหลายท่านคิดค้นสูตรอาหารขึ้นมาเพื่อนำไว้ใช้ในการเลี้ยงปลา แต่สำหรับคุณจำเนียร ชูเวช เกษตรกรชาวตำบลปากน้ำ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดและมีอาชีพในการชำแหละเป็ด ส่วนที่เหลือจากการชำแหละเป็ดที่จะต้องนำไปทิ้งก็คือ ไส้ของเป็ดนั่นเอง ดังนั้นคุณจำเนียรจึงได้นำของเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ โดยการนำมาใช้เป็นอาหารของปลาดุกนั่นเอง และไส้เป็ดที่เหลือสามารถขายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกท่านอื่นได้อีกด้วย
11 พฤศจิกายน 2552
สูตรน้ำหมัก3สุกบำบัดน้ำเสียบ่อปลา
เกษตรกรหลายท่านที่เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยและประสบปัญหากับน้ำเน่าเสียในบ่อเลี้ยง วันนี้เรามีสูตร 3 สุก ของคุณลุงช่วง สิงโหพล เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครศรีธรรมราช ปี 52 มาบอกเพื่อจะนำไปใช้บำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้เสมอภายในบ่อเลี้ยง ซึ่งสูตร 3 สุกนี้ใช้ผลไม้สุก 3 อย่าง มาหมักกับกากน้ำตาล อย่างละ 1 ส่วนหมักไว้ 7 วันแล้วจึงเติมน้ำให้พอท่วม หมักต่ออีก 21 วัน จึงนำไปใช้ได้ รายละเอียดการทำดังต่อไปนี้
16 พฤศจิกายน 2552
วิธีป้องกันปลาดุกเป็นโรค
ในตอนเริ่มปล่อยลูกปลาดุกลงเลี้ยงเกษตรกรหลายๆ ท่านคงจะเคยมีปัญหาลูกปลาดุกเป็นโรคตายเป็นจำนวนมากซึ่งเกิดจากเชื้อโรคที่ตกค้างในบ่อเลี้ยงปลาและปรสิตที่ติดมากับลูกปลาดุกเมื่อมีการเคลื่อนย้ายลูกปลาดุกมาลงเลี้ยงในบ่อทำให้ปลาอ่อนแอเป็นสาเหตุให้ปลาเป็นโรคได้ง่ายซึ่งนายสมานมีวิธีแก้ไขปัญหาง่ายๆ ดังนี้
16 พฤศจิกายน 2552
การเลี้ยงกุ้งเครฟิชเลี้ยงเชิงพาณิชย์
คุณฉะอ้อน เผนโคกสูง เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2551 ทำการเกษตรแบบผสมผสาน เน้นการเลี้ยงสัตว์แบบอินทรีย์ เจ้าของผลงาน “กบคอนโด” ล่าสุดได้นำกุ้งเครฟิชมาเลี้ยง ปัจจุบันมีอยู่ประมาณกว่า 12,000 ตัว และได้แนะนำเกษตรกรถึงขั้นตอนการเลี้ยงดังนี้
23 พฤศจิกายน 2552
วิธีการทำอาหารอนุบาลลูกปลาให้โตเร็ว
การเลี้ยงปลาดุก นับเป็นที่นิยมของเกษตรกรเป็นอย่างมากเพราะเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว ใช้เวลาเพียงแค่ 3-4 เดือนก็สามารถจับขายได้แล้ว แต่สำหรับเกษตรกรมือใหม่ที่กำลังสนใจเรื่องการเลี้ยงปลาดุกเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักของครอบครัว มักจะประสบปัญหาเรื่องการดูแลลูกปลาดุกเล็ก ขนาด 2-3 เซนติเมตร ซึ่งตายง่าย ด้วยอาการปากเปื่อย ท้องอืด ช่วงอนุบาลจะต้องใช้เทคนิควิธีการให้อาหารที่ถูกต้อง ซึ่งเทคนิคนี้ไม่ยาก คุณประณีต โทนทอง จากโทนทองฟาร์มปลา แห่งบ้านบางพระนอน ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ได้แนะนำเอาไว้ดังนี้
23 พฤศจิกายน 2552
วิธีการเพาะหนอนแมลงวันเพื่อใช้เลี้ยงปลา
ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี่เนื่องจากการเลี้ยงปลาสามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีและสามารถกำหนดเวลาในการดูแลได้อย่างชัดเจน แต่สิ่งหนึ่งที่ยังเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ทำการเลี้ยงปลาคือ ต้นทุนในการซื้ออาหาร จากการลงพื้นที่ทีมงานได้พบกับคุณไพโรจน์ เพชรสังกิต เกษตรกรแห่งบ้านทุ่งบิ่น ที่มีบ่อเลี้ยงปลาและมีวิธีการเพาะหนอนแมลงวันเพื่อนำมาใช้เลี้ยงปลา ซึ่งสามารถลดต้นทุนในการเลี้ยงปลาได้เป็นอย่างดี โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้
3 ธันวาคม 2552
วิธีเพาะพันธุ์ปลานิลอย่างง่าย
สำหรับผู้ที่สนใจเลี้ยงปลาส่วนมากมักจะมีความจำเป็นที่จะต้องซื้อพันธุ์ปลา จากแหล่งเพาะพันธุ์มาเลี้ยง แต่สำหรับผู้นำเกษตรกรคนเก่ง แห่งบ้านพุละมะลอก นายบำรุง เปรมทอง ได้คิดหาวิธีการที่สามารถเพาะขยายพันธุ์ลูกปลานิล ซึ่งเหมาะสมสำหรับผู้ทำการเกสรแบบผสมผสาน เพราะช่วยลดต้นทุนการซื้อพันธุ์ปลา และยังสามารถจำหน่ายลูกปลาเป็นรายได้เสริมด้วย
18 ธันวาคม 2552
วิธีป้องกันโรคท้องบวมในปลา
เราสามารถใช้ฟ้าทะลายโจรฆ่าเชื้อโรคในปลาได้ เพราะฟ้าทะลายโจรช่วยในการฆ่าเชื้อโรคในตัวปลา และป้องกันอาการท้องบวม ครีบแดง โดยมีวิธีการทำดังนี้
4 มกราคม 2553
การรักษาอาการปลาดุกเป็นแผล
ปัจจุบันปัญหาที่เกษตรกรส่วนใหญ่พบกันมากจากการเลี้ยงปลาดุก คือปัญหาปลาดุกเป็นแผล ซึ่งต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการใส่รักษา แต่บางครั้งก็ไม่ทันท่วงที ทำให้ปลาติดเชื้อโรคอื่นๆเพิ่มเติม ก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย แต่ในส่วนของกำนันอรัญ เวชกรรม ผู้ทำการเกษตรแบบชีวภาพได้ทำการทดลองในการนำน้ำหมักชีวภาพมาใช้กับการเลี้ยงปลาดุก ซึ่งได้ผลดี และสามารถช่วยปลาดุกที่เกิดแผลได้ ด้วยการใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ตัวพ่อ+ตัวแม่
12 มกราคม 2553
การลดต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงปลา
ปลาส่วนใหญ่สามารถกินมูลสุกรได้โดยตรง และมูลส่วนที่เหลือที่ปลากินไม่หมดจะเป็นอาหารของแพลงตอนสัตว์ ซึ่งถือเป็นอาหารที่ดีของปลาในลักษณะ “น้ำเขียว” ปริมาณมูลที่จะให้ขึ้นอยู่กับชนิดของปลาที่เลี้ยง อัตราการปล่อยปลา รวมทั้งสภาพอากาศที่ต่างกันในแต่ละฤดูกาล ซึ่งวิธีการนี้นอกจากจะประหยัดต้นทุนในเรื่องของอาหารปลาแล้วยังเป็นวิธีการที่ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ เนื่องจากมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก
12 มกราคม 2553
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-34°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×