สัตว์น้ำจืด
(351 เรื่อง)
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน มักมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำเสียซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย เช่น การให้อาหารที่มากเกินไปแล้วปลากินไม่หมด และโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนปลาดุกไม่สามารถปรับสภาพร่างกายทันตามความเปลี่ยนแปลงของน้ำได้ ส่งผลทำให้ปลาป่วยและตายไปในจำนวนมาก แต่สำหรับคุณอำนวย จ่างสกุล เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดสิงห์บุรีและเจ้าของศูนย์เรียนรู้อัศจรรย์ควันไม้ ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย ว่าปัญหาน้ำเสียในบ่อปลาไม่ใช้เรื่องยาก เกษตรกรทั่วไปสามารถแก้ไขปัญหาได้โดย การใช้น้ำส้มควันไม้ปรับสภาพน้ำในบ่อและยังสามารถใช้เร่งโตการเจริญเติบโตปลาดุกในบ่อดินได้ดี ลดต้นทุนในการเลี้ยง เกษตรกรทั่วไปสามารถทำได้ ด้วยวิธีการง่ายๆและได้ผลดีอย่างเห็นได้ชัดเจน
5 ตุลาคม 2552
ราคาน้ำมัน
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.26 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.84 บาท
ดีเซล
28.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-27°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×