สัตว์น้ำจืด
(347 เรื่อง)
เลี้ยงปลากระชังสองฝั่งแม่น้ำ (ปลานิล)
เกษตรกรที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาในกระชังเล่าว่าการเลี้ยงปลาในกระชังนับเป็นอาชีพเสริมที่ทำรายได้อย่างงามเกษตรหลายคนเลี้ยงเพราะรายได้ดีการเลี้ยงปลาในกระชัง สิ่งที่ต้องเตรียมอันดับแรกก็คือ กระชังปลา
7 กุมภาพันธ์ 2554
วิธีการเลี้ยงปลาดุกให้มีสีที่สวยงาม สมบูรณ์ไม่เป็นโรค
การเลี้ยงปลาดุก ในบ่อซีเมนต์ เป็นวิธีการเลี้ยงปลาอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเลี้ยงกันได้ง่าย และสำหรับสถานที่ก็ใช้พื้นที่ไม่เยอะ และสามารถเคลื่อนย้ายท่อปูนซีเมนต์ได้ง่ายด้วย ค่าลงทุนในการการเลี้ยงก็ไม่มากสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้
8 กุมภาพันธ์ 2554
เทคนิคการกักเก็บน้ำในพื้นที่ดินลูกรัง
สำหรับหลายๆ พื้นที่ที่เป็นดินลูกรัง ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้นั้น อาจจะเจอกับปัญหาหลายอย่างเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสานที่ต้องใช้น้ำอยู่เป็นประจำ หรือ ไม่ก็ไม่สามารถที่จะทำการเลี้ยงปลาได้ และอีกหลาย ๆ เรื่องที่ตามมา สำหรับคุณอำนาจ มอญพันธุ์ เจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านหนองผักแว่น ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี นั้น ถือว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาหลัก เพราะคุณอำนาจ ได้ทำการทดลองนำมูลวัวมาใช้ในการรองพืชก้นบ่อสำหรับเลี้ยงปลา และบ่อกักเก็บน้ำไว้สำหรับการทำเกษตร ซึ่งเดิมทีแล้ว พื้นที่ดังกล่าว หรือบ่อน้ำของคุณอำนาจนั้น ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เลย เพราะพื้นที่บริเวณนั้น จะเป็นดินลูกรัง มีการดูดซึมน้ำอย่างรวดเร็ว มาวันนี้ คุณอำนาจสามารถเลี้ยงปลา และนำน้ำมาใช้ในการทำการเกษตรได้อย่างสบาย ด้วยวิธีการดังนี้
13 กุมภาพันธ์ 2554
เทคนิคการเตรียมจับปลาดุกขายให้ได้ราคาและกำจัดกลิ่นคาวปลา
เมื่อพูดถึงปลาดุกเลี้ยง ผู้บริโภคหลายรายอาจจะบอกว่าเป็นปลาที่คาวบ้าง หรือเหม็นกลิ่นคาวของอาหารบ้าง ซึ่งเป็นเหตุผลทำให้ผู้บริโภคบางรายไม่เลือกที่จะรับประทานปลาดุกที่เลี้ยงด้วยอาหาร และเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุก ขายได้ในราคา ค่อนข้างต่ำ จากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุย คุณถนอม เกษตรดีเด่นสาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ปี 2546 (โล่เกียรติยศ กรมประมง) ซึ่งถือว่าเป็นผู้หนึ่งที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือการเลี้ยงปลาดุกในพื้นที่จังหวัดสระบุรี คุณถนอมได้แนะเทคนิคการเตรียมจับปลาดุกขายแบบง่าย ๆ ที่ทำให้สามารถขายปลาดุกได้ราคาสูง และที่สำคัญปลาดุกที่ได้ไม่มีกลิ่นคาว ตัวแน่น มีน้ำหนักหนังไม่ย่น ด้วยวิธีการและรายละเอียดดังนี้
13 กุมภาพันธ์ 2554
การทำปลาร้าสูตรดั้งเดิม
การแปรรูปที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรเป็นอาชีพเสริม ทำให้ครอบครัวมีสุข
23 กุมภาพันธ์ 2554
การเลี้ยงปูนาในบ่อซีเมนต์ เชิงการค้า เสริมรายได้
โดยทั่วไปแหล่งที่อยู่อาศัยของปูนา จะขุดรูในทุ่งนา ตามคันนา คันคู หรือคันคลอง โดยจะอยู่ใกล้บริเวณแหล่งน้ำ และแหล่งอาหาร และรูนั้นจะอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมไม่ถึง ปูนาจะมีการผสมพันธุ์ในช่วงฤดูฝน คือประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน กรกฎาคม ปูตัวเมียจะมีไข่ในท้องประมาณ 500-1,000 ฟอง หากเรานำปูนามาเพาะเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ที่เป็นพื้นดินปูนาจะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติและเจริญเติบโตได้ดีเนื่องจากมีแหล่งอาหารและแหล่งน้ำที่เพียงพอ จะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี
4 กรกฎาคม 2553
การเลี้ยงปลาเขียวมรกตในกระชังเพื่อการค้า
การเลี้ยงปลาเขียวมรกตในกระชัง เป็นวิธีการเลี้ยงที่ให้ผลผลิตสูงกว่าการเลี้ยงในบ่อดิน เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบจำกัดและอาศัยอยู่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง เป็นการใช้แหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์ หากปล่อยปลาลงเลี้ยงในอัตราที่เหมาะสมจะทำให้ปลามีอัตราการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วขึ้นสามารถจำหน่ายได้ในระยะเวลาอันสั้น
9 มกราคม 2554
การทำน้ำพริกน้ำปู๋
ปูจะขุดรูทำมุมกับแนวระดับลึกมาก และจะลึกที่สุดในช่วงเดือนพฤษภาคม และใช้ดินปิดปากรู เพื่อรักษาความชุ่มชื้นภายในรู หรือไม่ก็อพยพจากท้องนาไปยังหนองน้ำใกล้เคียง ในกรณีที่เกิดฝนตก เกิดอุทกภัย น้ำท่วมคันนา ปูจะหลบอาศัยเกาะอยู่ตามกอหญ้าริม ๆ น้ำ โดยใช้ก้ามเกาะต้นหญ้าพยุงตัวลอยอยู่ในน้ำปูนาจัดได้ว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสัตว์ราคาถูกและหาได้ง่ายในธรรมชาติ
30 มกราคม 2554
ดักจับปลาด้วยหลุมโจนจากบ้องไม้ไผ่และภาชนะก้นลึก ภูมิปัญญาชาวกัมพูชา-ไทยโบราณ
หลุมโจน เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้ดักจับปลาในแหล่งน้ำนิ่งตามธรรมชาติ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง หรือ นาข้าว โดยอาศัยสัญชาติญาณของปลาที่จะมีการอพยพ เมื่อรู้ตัวว่าแหล่งน้ำที่อาศัยอยู่นั้นเริ่มตื้นเขินและกำลังจะเหือดแห้ง ปลาจะเริ่มออกหาแหล่งน้ำใหม่โดยการว่ายไปตามทางน้ำที่จะพาไปสู่ที่ใหม่ในช่วงฤดูหนาวต่อแล้ง ชาวบ้านจึงอาศัยสัญชาติญาณของปลาข้อนี้ไปออกแบบทำกับดักหลุมโจน ซึ่งสร้างเป็นบ่อหรือหลุมขนาดย่อม ตบแต่งหลุมให้ดูเหมือนแหล่งน้ำตามธรรมชาติขวางทางน้ำไว้ เพื่อล่อให้ปลา เช่น ปลาดุก ปลาช่อน ปลาหมอ หลงเข้าใจผิดว่านี่คือแหล่งน้ำที่ต้องการ จนแถก*หรือเกลือกตัวขึ้นมา และตกลงไปในบ่อที่ขุดล่อ หลุมโจนจึงถูกสร้างขึ้นเมื่อน้ำเริ่มลดหรือประมาณเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม(เริ่มมีลมหนาวโชยเอื่อย) ชาวบ้านจึงนิยมออกหาปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาติกันมากในช่วงนี้ จากอดีตการทำหลุมโจนจะขุดเป็นหลุมดินขึ้นมา แต่ปัจจุบัน มีการดัดแปลงให้สะดวกและง่ายขึ้น เช่น มีการใช้กระบอกไม้ไผ่มาเป็นตัวช่วยดักจับปลา(กัมพูชา) และ มีการใช้ภาชนะก้นลึก เช่น กระติกน้ำเก่า ไห ปี๊บ ถังน้ำ ฯลฯ มาทำเป็นหลุมแทนการขุด ซึ่งมีหลักการง่ายๆ ดังนี้
17 กุมภาพันธ์ 2560
10 สูตรอาหารนอกตำรา กับภูมิปัญญาการเลี้ยงปลาดุกลดต้นทุน
ปลาดุกเป็นปลาที่มีตลาดรองรับตลอดปี เลี้ยงง่าย โตเร็ว ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 4 - 6 เดือน ก็สามารถจับขายได้ตามมาตรฐานขนาดที่ตลาดนิยม แต่มักมีปัญหาเรื่องต้นทุนค่าอาหารสูง เพราะเป็นปลาที่กินเก่ง ทำให้เกษตรกรหลายรายไม่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงปลาดุกจำหน่าย
26 มิถุนายน 2560
7 เคล็ดวิธีลดกลิ่นสาบปลาดุก
ปัญหาหลักหนักใจในการเลี้ยงปลาดุกนั้น นอกจากจะมีเรื่องของต้นทุนค่าอาหารสูงแล้ว กลิ่นสาบในเนื้อปลายังกลายเป็นปัญหาด้านตลาดและราคาที่สำคัญ หากผลิตปลาดุกให้มีสีสวย ขนาดตรงตามตลาดต้องการได้แล้ว ถ้าไม่อยากถูกกดราคาปลาหน้าเขียง เรื่องกลิ่นสาบก็เป็นเรื่องที่ผู้เลี้ยงต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้เลี้ยงปลารายย่อย ที่ทำตลาดแบบเน้นการบริโภคเนื้อปลาสด ไม่ใช่การเลี้ยงเชิงพาณิชย์ เช่น การเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ ยางรถยนต์ ถังน้ำ หรือ แม้แต่ในบ่อดินขนาดไม่ใหญ่มาก ยิ่งจำเป็นต้องใส่ใจเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพถูกใจผู้บริโภค
6 กรกฎาคม 2560
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-34°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×